Om du kunde skapa ett paradis, hurudant skulle det vara?

Aihepiirit: video, taideteos
Tekijät: Rabb Synnöve
Julkaistu: 00.00.2007
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 02.10.2007
”Om du fick skapa ett paradis, hurudant skulle det vara?”
”If you were able to create a paradise, what would it be like?”
Video, 2007, 13:30 min. Subtitles in English/Swedish.

Den första versionen gjorde bildkonstnären Synnöve Rabb 2005 och den slutliga kommer att bli klar 2008.

"Jag är nyfiken på vad som är det bästa människor kan föreställa sig. I vilken mån påminner den tänkta idealiska tillvaron om det liv vi lever?"

Som bildkonstnär undersöker Rabb olika aspekter av mänskligt liv, med video och fotografi som verktyg.

"Jag ställer mig en enkel fråga och jobbar mig fram till ett högst personligt, helt ovetenskapligt, och ofta visuellt svar. I det här fallet ställde jag helt
enkelt frågan till andra människor."

Rabb utdimitterades från Svenska Yrkeshögskolan 1997, och bor och arbetar i Helsingfors och i Vassor, Korsholm.

Get the Flash Player to see this player.