Suomalainen filosofia

 

Suomalaisen filosofian historia

Artikkeleita kirjasta Ajatuksen kulku, suomalaiset filosofit maailmalla - maailman filosofit Suomessa. Tankens vägar, finländska filosofer i världen - världsfilosofer i Finland. Trains of thought, finnish philosophers in the world - the world´s philosophers in Finland.

Aineistoarkistossa Suomalaisen filosofian historiaa käsitteleviä artikkeleita Suomen Filosofisen yhdistyksen Ajatus-vuosikirjasta.

Emeritukset äänessä. Täydentyvä kokoelma haastatteluita alkaen vuodesta 2006.

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen naispuolisen filosofian professorin (1966-1985 Tampereen yliopisto) arkistoaineistoa. Valokuvia ja av-aineistoa.

Siveysoppi ja uskonnonopetus -kokoelmassa julkaistaan uudelleen keskeisiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten kirjoituksia uskonnon ja siveysopin kouluopetuksesta sekä maailmankatsomusten, etiikan ja moraalikasvatuksen murrosvaiheesta Suomessa.

Löydät sekä vanhoja arkistoaineistoja että suomalaisen filosofian historiaan suuntautuvia tutkimusartikkeleita Filosofia.fi-sivujen aineistoarkistosta.

  • Suomalaisen filosofian kronikka
Kronikka on yleiskatsaus suomalaisen filosofian historiaan. (Tulossa, tekijä Jarkko S. Tuusvuori.)  

 

  • Kronologia
Kronologia antaa pikakuvan tärkeimmistä tapahtumista, instituutioista, julkaisuista ja henkilöistä suomalaisen filosofian historian varrelta. (Tulossa.)

 


Suomalaisen filosofian galleria

Galleria sisältää henkilösivuja keskeisimmistä filosofeista kautta suomalaisen filosofian historian.


Filosofia Suomessa – lähihistoria ja nykytilanne

 Osio tekeillä.

Suomalaisen filosofian bibliografioita

Väitöskirjabibliografia vuodesta 1828 nykypäivään.
Julkaistu maaliskuussa 2010, viimeksi päivitetty tammikuussa 2014.

Turun Akatemian filosofisten väitösten suomennoshankkeen yhteydessä koottu bibliografia varhaisemmista väitössuomennoksista. Koonnut Sari Kivistö. Julkaistu portaalissa 2/2011.

Suomalainen Wittgenstein-bibliografia aineistoarkistossa. Koonnut Tommi P. Uschanov.
Finnish bibliography on Ludwig Wittgenstein by T. P. Uschanov.
Includes: (1) Finnish translations of the writings of Ludwig Wittgenstein; (2) secondary literature on Wittgenstein written by Finnish scholars; and (3) Finnish translations of secondary literature written by foreign scholars.

Suomalainen Descartes-bibliografia aineistoarkistossa. Koonnut Markku Roinila.
Bibliography on Descartes in Finland.  By Markku Roinila.

Heidegger-suomennosten ja suomalaisen Heidegger-tutkimuksen bibliografia. Koonnut Jussi Backman.
Bibliography on Heidegger in Finland.  By Jussi Backman.

Suomalaisten tutkijoiden kirjallisuuden filosofian bibliografia vuosilta 1968-2008.
Koonnut Jukka Mikkonen.
Bibliography (1968–2008) on the philosophy of literature by Finnish researchers. By Jukka Mikkonen.