Aktuellt 2017

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Filosoficafé i Åbo 24.9.2017

Inledare: Filosof och skribent Mio Lindman, Åbo
Tema: Bildning i det gemenskapande samhället

Synopsis

Kopplingen mellan demokrati och bildning beskrivs ofta i termer av information och upplysning – som om demokrati enbart handlar om att väljare ska ha tillräcklig kunskap om sina politiska representanter och de befintliga politiska institutionerna. Det finns en betydligt djupare dimension av bildning som handlar om våra gemensamma angelägenheter – eller vad som kunde vara gemensamma angelägenheter, men inte är det i vårt samhälle. Jag vill i mitt föredrag fundera över bildning i anslutning till demokrati genom att utgå från en kritisk diskussion om hur människor engageras i sitt närsamhälle, i sitt boende, sin mat, sin energiförbrukning, sina arbetsplatser o.s.v. Om bildning förstås som den kunskap vi har om vårt eget samhälle öppnar detta också upp för att diskutera demokrati som en kamp om gemensamma angelägenheter i bred mening, där kunskap hjälper oss att staka ut nya möjligheter för hur vi lever tillsammans.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken.

Tid: 24.9.2017, kl .17-19.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

*in English briefly below*

 

Doc Lounge Tampere & Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti esittävät:

 

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival + Luontokulttuurit -teemanumeron julkistamistilaisuus

 

Aika: tiistai 12.9.2017; elokuva alkaa klo 18.00

 

Paikka: Klubi, Tullikamarin aukio 2

 

Vapaa pääsy

 

Miten ihmiset elävät yhdessä toisten lajien kanssa? Miten ei-inhimillisiä toisia kohdataan ja miten niiden kanssa jaetaan nykyisyys ja tulevaisuus? Millaisia tarinoita elinkelpoisista tulevaisuuksista voidaan kertoa?

 

Doc Lounge Tampere, Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti ja Feministinen ajatushautomo Hattu kutsuvat sinut mukaan tarkastelemaan tapoja olla ja elää yhdessä lajeina ympäristömuutosten muokkaamassa maailmassa. Tilaisuus alkaa kello 18.00 feministiteoreetikko Donna Harawayn ajattelua ja elämää luotaavan, Fabrizio Terranovan dokumenttielokuvan Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (Belgia 2016, 82 min) näytöksellä. Elokuvan jälkeen noin klo 19.30 alkavassa keskustelussa nivotaan sen antia yhteen uusimman feministisen luontokulttuurien tutkimuksen kanssa, jota vastikään julkaistu Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehden teemanumero esittelee.

 

Fabrizio Terranovan kokeellinen dokumenttielokuva on syvällisen asiapitoinen mutta samalla levollisen leikkisä sukellus Donna Harawayn ajatusmaailmaan. Ohjaaja vietti viikkoja Harawayn Etelä-Kalifornian kodissa kuvaten tämän polveilevia kertomuksia sekä yhteiseloa Cayenne-koiran kanssa. Harawayn ajattelun kulmakiviä on luontokulttuurin käsite, joka korostaa, että luontoa ei voi erottaa kulttuurista, ympäristöä ihmisistä eikä materiaalisuutta merkityksestä. Haraway on myös tunnettu syvästä sitoumuksestaan feminismiin ja ympäristönsuojeluun. Elokuvaa ei ole tekstitetty suomeksi.

 

Elokuvaa seuraavassa keskustelussa tutkijat, teemanumeron kirjoittajat Elli Lehikoinen, Taija Kaarlenkaski ja Pieta Hyvärinen esittelevät omia lähestymistapojaan ihmisten ja ei-inhimillisten toisten kohtaamisiin. Kuulemme siitä, miten ihmisen lisääntyminen liittyy lajien välisiin eroihin, millä tavoin lehmät ja ihmiset kytkeytyvät toisiinsa lypsykarjatyössä ja miten rikkakasvien kitkeminen järjestää uudelleen ruoantuotantoa. Entä millaisia eväitä Donna Harawayn ajattelu antaa tutkimukseen ja keskinäisriippuvaisen maailman ymmärtämiseen? Keskustelua luotsaa tutkijatohtori Riikka Homanen.

 

Klubi on esteetön tila.

 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura ry. Lisätietoja ja tilaukset:

https://sukupuolentutkimus.fi/sukupuolentutkimus-lehti/uusin-lehti/

 

Doc Lounge Tampere: <http://doclounge.se/tampere>

 

Feministinen ajatushautomo Hattu: <http://www.hautomohattu.fi/>

 

----------

 

IN ENGLISH:

 

Doc Lounge Tampere, Finnish Gender Studies Journal and Feminist Think Tank Hattu present a screening of

 

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (dir. Fabrizio Terranova, Belgium 2016, 82 min) at Klubi on Tue 12 September.

 

http://earthlysurvival.org/

 

The film is followed by a discussion & launch event of the Finnish Gender Studies Journal's Naturecultures theme issue (Discussion in Finnish).

 

Free admission, screening starts at 6.00 p.m.


Suomen Kulttuurirahaston rahoittama tutkimusprojekti Estetiikan tiedollinen merkitys järjestää tällä viikolla kansainvälisen konferenssin Tampereen yliopistosta. Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

 

The Cognitive Relevance of Aesthetics

University of Tampere, August 31–September 2 2017

University of Tampere, Linna K113

 

Thursday August 31 (chair: Jukka Mikkonen)

 

9:00–             Registration

9:30–10:45   Peter Lamarque (York): Truth in Poetry. A Matter of Detail

10.45–11.00  Break

11:00–11:45 Maria José Alcaraz Léon (Murcia): The Specific Cognitive Value of Aesthetics

11.45–12.30  Britt Harrison (York): Humanist Skepticism about the Very Notion of the Cognitive

12:30–14:00 Lunch

14:00–14:45 Karen Simecek (Warwick): Are Art and Philosophy Mutually Exclusive? What Might This Mean for Cognitivism?

14:45–15:30 Gerard Vilar (Autonomous University of Barcelona): Artistic Research and Cognitive Progress

15:30–16:00 Coffee

16:00–16:45 Michalle Gal (Shenkar College): Visual Metaphors, Visual Hybrids and Non-Conceptual Aesthetic Perception

16:45–17:30 Rebecca Wallbank (Uppsala): Reconsidering Artistic Value

 

Friday September 1 (chair: Kalle Puolakka)

 

9:30–10:45   Elisabeth Schellekens (Uppsala): Contemplation, Curiosity and Cognition. On Aesthetic Value and Epistemic Gain

10.45–11.00  Break

11.00–11.45  Vid Simoniti (Cambridge): Art and Minor Philosophical Genres

11.45–12:30  Stephen Chamberlain (Rockhurst): Understanding the Cognitive Value of Narrative Fiction

12:30–14:00 Lunch

14:00–14:45 Tzachi Zamir (The Hebrew University of Jerusalem): Literature. Value and

Knowledge

14:45–15:30 Jeremy Page (Uppsala): Work and Reader in Two Accounts of the Cognitive Value of Literature

15:30–16:00 Coffee

16:00–16:45 Irene Martiìnez Mariìn (Uppsala): Understanding (without) Feeling. The Case of

Nostalgic Expression

 

Saturday September 2 (chair: Hanne Appelqvist)

 

9:30–10:45   Lydia Goehr (Columbia): Cognitive Aesthetics or Conceptual Aesthetics. Or What Does It Mean to Think Philosophically through Art?

10:45–11:00 Break

11:00–11:45 Larissa Berger (University of Siegen): What We “Learn” in a Kantian Judgment of Taste?

11:45–12:30 Bogdan Nita (Bucharest): Kant’s Common Sense as a Key Concept to Explain the Aesthetic Judgment and its Relevance to Cognition

12:30             Closing

 

Organizing committee: Hanne Appelqvist, Kalle Puolakka, and Jukka Mikkonen

 

For further information, please contact Hanne Appelqvist (hanne.appelqvist[at]helsinki.fi)


Korpo filosofidagar 22.7.2017

Tema: Den goda nationalismen, finns den?

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera nationalismens väsen. Vi kommer att närma oss temat genom bland annat följande frågor: vilken sorts idé om gemenskap bygger nationstanken på? Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Har nationalismen också gett positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 22.7

kl. 13 Historiker Johanna Wassholm, Åbo
Tema: Kan nationalismen skapa en god gemenskap?

kl. 14:30 Soldat James Mashiri, Åbo
Tema: Symboler, narrativer och ikoner.

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Filosof Hannes Nykänen, Åbo
Tema: Vår tids hypernationalism och den mörka energin.

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 22.7.2017

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/134993540391047


Johanna Wassholm är forskare och timlärare i historia vid Åbo Akademi.

James Mashiri är yrkesofficer och aktiv bloggare om försvarsfrågor.

Hannes Nykänen är docent i filosofi vid Åbo akademi och forskare vid Helsingfors universitet.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Filosoficafé - Jonna Bornemark - Samtidens mätbarhetssamhälle

Inledare: Filosof Jonna Bornemark, Södertörns högskola

Tema: Samtidens mätbarhetssamhälle: en kritik utifrån Nicholas Cusanus

Synopsis

Evidensbasering, kvalitetsmätningar, manualiseringar och en ökad administration har i hög grad präglat arbetslivet under 2000-talet. Orsakerna stavas bland annat NPM (New Public Management) och ekonomism. Men det vi sällan uppmärksammar är att samtidsfenomen som dessa också hänger samman med hur vi förstår något sådant som rationalitet. Med hjälp av 1400-tals teologen och filosofen Nicholas Cusanus vill jag under den här föreläsningen undersöka just detta. Cusanus beskriver nämligen förnuftet som att det har två aspekter: dels ett kalkylerande ratio och dels ett intellekt som fångar upp och formar det som ratiot kan räkna. För att kunna räkna måste vi ju veta vad som ska räknas. Vad som är viktigt i en viss situation kräver en sensibilitet och lyhördhet, vilket Cusanus förstår som intellektets förmåga. Detta innebär också en ödmjukhet inför horisonter av icke-vetande. I samtiden står sådana förmågor ofta under hård press av effektivitetskrav och målstyrning.

Tid: Söndag 7.5. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1849287671999837/

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi


9.4 Filosoficafé i Åbo - Stina Bäckström- Om kraftuttryck på nätet

Inledare: Filosof Stina Bäckström, Stockholm och Åbo
Tema: "Se mig i ögonen och säg det där igen: Om kraftuttryck på nätet"

Synopsis

På Twitter kan högprofilerade politiker och andra personer med makt i samhället be någon dra åt helvete, eller kalla någon ”jävla hycklare”.

Vad gör sådana kraftuttryck i ett socialt medium som Twitter? Uttrycker de en persons känsla? Till vem är de riktade? Vad blir deras konsekvenser?

Genom att använda filosofiska perspektiv på känslouttryck och talhandlingar vill jag uppmuntra till reflektion inte bara kring kulturen i språket på sociala medier utan också kring känslornas plats i mellanmänskligt samspel mer generellt.Tid: Söndag 9.4. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/429670224041195/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

26.3 Filosoficafé i Åbo - Hannes Nykänen - Filosofi, magi, liv

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet
Tema: "Filosofi, magi, liv"

Synopsis

Både i filosofin och i vårt vardagsliv finns ett otal tankefigurer som har det dolda syftet att täcka över vår förståelse. Om vi inte alls ville förstå någonting så skulle sådana tankefigurer förstås vara onödiga. Vad är det i vår förståelse som vi vill täcka över? Hur fungerar vårt språk då det döljer förståelse? Jag kommer att ta upp ett antal döljande tankefigurer i filosofin och i vardagen, inklusive det politiska livet, för att försöka visa hur de innefattar ett slags ordmagi som vi, i vårt desperata behov att lura oss själva, sväljer. Vi är ändå inte enbart benägna att förtränga förståelsen; vi vill också förstå. Jag ska också försöka få fram hur jag ser på den här sidan av livet och den förståelse som hänger samman med allt liv.

Tid: Söndag 26.3. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/190956268066306/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi