Aktuellt 2016

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Registration now open!

CALL FOR ABSTRACTS/CONFERENCE ANNOUNCEMENT

What’s Wrong (and What’s Right) with Ordinary Language Philosophy?

The 8th Nordic Wittgenstein Society Symposium
Åbo Akademi University (Turku, Finland) May 5-6, 2017
http://www.nordicwittgensteinsociety.org > Conference

The  label “ordinary language philosophy” (OLP) was probably coined by its detractors. Common objections against OLP are that philosophers engaging in it gratuitously limit their attention to the most common ways of using words, that they give current or non-specialized usage normative ascendancy over more sophisticated uses, and that they neglect the need for empirical investigation in settling issues of usage.

In defence of OLP it has been suggested that much of the criticisms are due to misunderstandings of methodologies such as those adopted by Wittgenstein, Austin, and others. The ordinary language philosophers are the ones who intend to approach language without preconceptions, by attending to the way words actually occur in interaction – not so much the language of everyday as the everyday of language. Nor are ordinary language philosophers out to chart maps of current or correct usage: their aim is rather to dissolve worries that arise out of misconstruals of our own ways of speaking. They are not in the business of new discoveries but rather of reminding ourselves of how we speak.

The aim of this closing conference of our research project “The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their contemporary significance” (2013-17) is to explore the aspirations and procedures of ordinary language philosophy. Are they unified or diverse? Are they intelligible? Are they defensible?

How do philosophical outlooks that have an apparent affinity with ordinary language philosophy, such as experimental philosophy or various contemporary forms of contextualism, relate to OLP?

Plenary speakers: Avner Baz, Jason Bridges, Niklas Forsberg, Marina Sbisà

***
We invite submissions from those wishing to present a paper on a topic related to the conference theme. Speakers will be given 20 minutes for presentation and 15 minutes for discussion.
Please send an abstract of up to 500 words to by February 1, 2017. Applicants will be notified of the selection result by March 1, 2017.

ORGANIZERS

The conference is organized by the Nordic Wittgenstein Society and the research project "The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy" [http://www.abo.fi/fakultet/filosofiprojekt], which is financed by the Academy of Finland and coordinated by Professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi University. The organizers are Ph.D. Kim-Erik Berts, Professor emeritus Lars Hertzberg, and Ph.D. Phil. Yrsa Neuman.

NOT A MEMBER OF THE NORDIC WITTGENSTEIN SOCIETY?

No membership fee. Applications online:
http://www.nordicwittgensteinsociety.org > Membership
Filosoficafé - Michael Azar- Ödets idéhistoria

Inledare: Idéhistoriker Michael Azar, Göteborg

Tema: Ödets idéhistoria - tvärsnitt och strandhugg

Synopsis

Föreläsningen kommer att göra några nedslag i ödets idéhistoria från antiken till modern tid. ”Ödet” är ett av dessa mångfacetterade begrepp som på samma gång rymmer antaganden om determinism och tankar om att vi själva såsom fria subjekt är ansvariga för hur vi utformar våra livsöden. Det kan uppfattas både som gudomlig vilja och försyn, som naturkraft och historisk bestämning, som ren slump och som existentiell valfrihet. Vad är det ytterst för krafter som bestämmer våra liv och hur har västerländska tänkare i skilda epoker försökt tolka och begreppsliggöra dessa? Exempel hämtas från en lång rad skilda håll: filosofin, litteraturen, politiken, teologin och naturvetenskapen.” Det är, som vi kommer att se, ett mycket omdisputerat begrepp.

Michael Azar är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en lång rad böcker och pjäser som han nu i efterhand tycker sig sammanstråla i ödets vida problematik. Läs mer information om författaren och hans verk här:

http://lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xazami#tabContentAnchor1


Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 30.10. kl. 17-19

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/961543850634063/

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
www.fbf.fi

Filosoficafé - Alf Hornborg - Pengar, teknik och ojämnt utbyte

Inledare: Antropolog Alf Hornborg, Lund

Tema: Pengar, teknik och ojämnt utbyte

Alf Hornborg är antropolog och professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han har på svenska utgivit Myten om maskinen (2010) och Nollsummespelet (2015). Internationellt har han publicerat The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), Global Magic (2016) och flera antologier i gränslandet mellan antropologi, miljöhistoria och politisk ekologi.

Synopsis

Sedan ett par århundraden tillbaka har vi i de rikare delarna av världen förlitat oss på teknik och tekniska framsteg som lösningen på de flesta problem. Men är själva föreställningen om ”teknik” missvisande? Att modern teknik fordrar uppfinningar och ingenjörsvetenskap är uppenbart, men förutsätter den också ojämna globala flöden av biofysiska resurser, som hamnar utanför ekonomernas blickfält? Vår bild av världshandeln ser helt annorlunda ut om vi i stället för penningpriser mäter varuflödena i ianspråktagen arbetstid, markareal, energi eller material. Då framträder modern teknik som en strategi för att förskjuta arbets- och miljöbelastning till världssamhällets fattigare delar. Och vi anar att pengarnas och teknikens roll i vår världsbild fungerar som skygglappar, som får oss att bejaka tillväxt och utveckling utan att reflektera över konsekvenserna för människor och miljö i andra delar av världen.

Har vi inte förstått vad teknisk utveckling egentligen är, sedd ur ett globalt samhällsvetenskapligt perspektiv? För dem som har råd med den sparar tekniken tid och rum, men på bekostnad av förlorad tid och förlorade landskap för människor med mindre köpkraft. Genom historien har den ena gruppens framgångar genom ojämnt utbyte av arbetstid och naturresurser varit knutna till den andras förluster. Det vi i de rikare delarna av världen har uppfattat som utveckling och framsteg har haft ett drag av nollsummespel, men det har osynliggjorts av våra magiska föreställningar om teknikens väsen, som en i föremålen inneboende kraft snarare än något som möjliggörs av globala skillnader i priserna på arbete och naturresurser. Liksom slaveri och livegenskap är den globaliserade moderna tekniken ett sätt att förskjuta arbets- och miljöbelastning till andra.

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 23.10. kl. 17-19

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1507372185945038/

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
www.fbf.fi

Filosoficafé i Åbo 25.9 - Göran Torrkulla

Inledare: Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo

Tema: Är du en illusion?

Synopsis

I sitt föredrag ger Göran Torrkulla en presentation av Mary Midgleys kritik av reduktionistiska tendenser inom dagens vetenskapssyn. I centrum står frågan om vetenskapernas relation till den mänskliga livsvärldens övriga verksamheter. Särskilt då frågan om vetenskapens status och roller vad gäller vår existentiella självförståelse.

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 25.9. kl. 17-19


INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!


Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/200528660366002/


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.

www.fbf.fi

Filosoficafé i Åbo 11.9 - Camilla Kronqvist

Inledare: Filosof Camilla Kronqvist, Åbo

Tema: Kvinna och filosof – en vinnande eller försvinnande kombination?

Synopsis

Filosofin gör anspråk på att vara ett fördomsfritt utforskande av tänkandet själv. Men hur står det till med fördomsfriheten om majoriteten filosofer är och har varit män? Är filosofin idag ett område där såväl män som kvinnor ges möjlighet att tänka fritt? Nätbloggar som beingawomaninphilosophy vittnar om sexism och andra former av diskriminering i den filosofiska världen. Är det här bara en historisk, och därmed förhoppningsvis övergående, tillfällighet? Eller vittnar det om mer djupgående problem i uppfattningen om vad filosofi är? Har den manliga dominansen lett till en snedvridning i vad som setts som centralt och relevant för den filosofiska undersökningen, så att de områden i mänskligt liv där kvinnor haft en mer dominerande ställning inte getts status av att vara tillräckligt filosofiska?

I sitt föredrag gör Camilla Kronqvist nedslag i filosofiska debatter som på olika sätt strävat till att göra kvinnors röst hörda. Hon frågar vilket inflytande de haft på situationen för kvinnliga filosofer vid Finlands universitet. Ibland högtflygande teoretiska resonemang kombineras med personliga erfarenheter av vad det innebär att verka som kvinnlig filosof på svenska i Finland.   

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 11.9. kl. 17-19

Camilla Kronqvist är bosatt i Åbo och verksam som forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Mera information om hennes forskning kan ni få via denna länk.

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Filosoficafét ordnas av FBF i samarbete med Bildningsalliansen r.f. och projektet Kvinnor berättar.


Tule valtaamaan öinen Kiasma ja näe filosofia uudessa valossa!

 

Filosofian yö on 12 tuntia poikkeuksellisia puheenvuoroja, lentäviä ajatuksia ja taide-elämyksiä, aina iltaseitsemästä aamuseitsemään. 20 minuutin puheet, yllättävät performanssit ja musiikki jatkuvat läpi yön, ruumiin ravintoa unohtamatta. Mukana on suomalaisia sekä kansainvälisiä filosofeja alansa huipulta.

 

Filosofian yö on jo ehtinyt lumota yökukkujat New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa ja Berliinissä. Tapahtuman on luonut Mériam Korichi, ranskalaissyntyinen filosofi, dramaturgi ja teatteriohjaaja.

 

Antaudu sattuman johdateltavaksi tai valitse kutkuttavimmat ennakkoon.


Tapahtuma on ilmainen. Lisää tietoa: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/tapahtuma/filosofian-yo/

 Conquer night-time Kiasma and see philosophy in a new light!

 

A Night of Philosophy is 12 hours of exceptional speeches, free-flying ideas and art experiences, from seven in the evening until seven in the morning. 20-minute speeches, surprising performances and music continue through the night, and there will be nourishment for the body as well. Participants include Finnish and international philosophers from the top of their trade.

 

A Night of Philosophy has already charmed night owls in New York, Paris, London and Berlin. The event is the brainchild of French-born philosopher, dramaturge and theatre director Mériam Korichi.

 

Let yourself be guided by chance or pick the most titillating aspects of the night in advance. Event is free. More info: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/en/tapahtuma/a-night-of-philosophy/
Mind, Nature, and Morality

A Conference in Honour of Lilli Alanen

September 2-4 2016

 

Venue: Helsinki Collegium of Advanced Studies, Seminar room.

Address: Fabianinkatu 22, Helsinki

 

Friday September 2

 14.00 Opening words

 

14.15-15.30 Deborah Brown (Queensland): ”Interpreting the Person: Alanen on Descartes on Mind-Body Unity”

Chair: Pauliina Remes

 

15.45-17.00 Karolina Hübner (Toronto): “The thinking subject”

Chair: Leila Haaparanta

 

17.15-18.30 Lars Hertzberg (Åbo Akademi): “Reasons to be good?”

Chair: Harry Alanen

 

Reception (all attendants are cordially invited)

  

Saturday September 3

09.00-10.15 John Carriero (UCLA): “Spinoza’s Theory of the Affects: Foundations”

Chair: Peter Myrdal

 

10.30-11.45 Lisa Shapiro (Simon Fraser): “Spinoza on Desire and Self- Consciousness”

Chair: Miira Tuominen

 

(Lunch)

 

13.15-14.30 Denis Kambouchner (Paris I Panthéon-Sorbonne): “Descartes and Spinoza on human love”

Chair: Virpi Mäkinen

 

14.45-15.45 Frans Svensson (Stockholm/Umeå): “Enjoying Freedom: Descartes on Virtue and Happiness”

Chair: Martin Gustafsson

 

16.15-17.30 Tomas Ekenberg (Uppsala): "The Problem of Evil, of Error, and of Mere Ignorance: An Augustinian Puzzle"

Commentator: Calvin Normore (UCLA)

Chair: Mikko Yrjönsuuri

  

Sunday September 4

10.00-11.15 Simo Knuuttila (Helsinki): “Christian Thomasius on passions”

Chair: José Filipe Pereira da Silva

 

11.30-12.30 Martina Reuter (Jyväskylä): “Poullain de la Barre’s Cartesian Feminism”

Chair: Mika Perälä

 

Attendance is free and everyone is welcome!

 

For more information see https://mindnaturemorality.wordpress.com

 

The conference is organized by some of Lilli Alanen’s students and colleagues, and is funded by the Societas Scientarium Fennica, the Oskar Öflunds stiftelse, and the Ella & Georg Ehrnrooth Foundation, and with support from the Helsinki Collegium for Advanced Studies.

 

- - - - - - - - -

Peter Myrdal

Academy of Finland Postdoctoral Fellow

Department of Philosophy

20014 University of Turku

Finland

peter.myrdal (a) utu.fiWorkshop on Reflection: Historical, Normative, and Social Aspects

Tampere, August 29–30, 2016

 

Organized by Self, Other and Community: Besinnung in Husserl’s Phenomenology research group, in collaboration with Degree Program in Philosophy, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere.

 

University of Tampere, Main building (= päätalo) A2A

 

No registration needed, the workshop is open for general audience.

 

Preliminary program:

Monday, August 29

10.00: Opening words

10.15–11.30 David Cerbone, ’Feckless Prisoners of Their Times’: Historicism and Moral Reflection

11.30–12.30 Erna Oesch, Wilhelm Dilthey’s Descriptive and Analytic Psychology and what is wrong with it

12.30–14.00 LUNCH

14.00–15.00 Jaakko Belt, From Description to Critique? Normativity of Phenomenological Reflection

15.00–15.30 COFFEE BREAK

15.30–16.30 Arto Laitinen, Expressing and Finding Oneself in an External Medium

16.30–17.30 Simo Pulkkinen, Self-Constitution of an Embedded Subject: How Husserlian Phenomenology Deals With Historicity

 

Tuesday, August 30

10.00–11.00 Leila Haaparanta, Suspension of Judgment and the Norms of Assertion

11.00–12.00 Mirja Hartimo, Besinnung and the Normativity of the Exact Essences

12.00–13.30 LUNCH

13.30–14.30 Fredrik Westerlund, Shame and Ethics

14.30–15.30 Joel Backström, Moral Understanding vs. Moral Normativity: The Repressive Dynamics of Sittlichkeit and the Ambiguity of Moral Progress

 

The workshop will be followed by two-day intensive course “Fundamentals of the Phenomenology of Embodiment” by prof. David Cerbone. For more information: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=34564

 

Contact:

Mirja Hartimo, Docent

mirjahartimo at gmail.com

 

Jaakko Belt, PhD Researcher

jaakko.belt at uta.fi, +35840-5926971


Theorising on Social and Embodied Aspects of Contemplative Practices. 13 – 14 July 2016, University of Tampere – International workshop.


What new ideas and alternative forms of embodied training could be introduced to the currently narrow field of mindfulness research? How can we conceptualise contemplative practices in a manner taking into account the embodied, methodological, ideological, technological, religious and gendered relations inherent in it? How is fluid self-knowledge of ‘lived body experience’ mediated in meditative mindfulness training?  How does people’s ‘affective’ or ‘lived body’ experience in MBIs diverge from the medical conceptions of soma and psyche found in existing discourse on MBIs? In this two-day workshop, we carry the various discussions forward and answer these questions:   The main speakers specify, discuss, and problematize the various definitions of mindfulness.

 

Today, mindfulness based interventions (MBIs) are one of the most widespread and widely studied bodily skill in working life and therapy alike. In the last 35 years, international mindfulness and meditation research has focused on medical and psychological aspects of their study. However, there is a dearth of diverse research perspectives on it in the humanities, social sciences and political economics (Cook 2010; Stanley 2012; Purser 2012; Kortelainen, et al. 2014; Barker 2014; Williams 2014; Ferguson 2016; Farias&Wikholm). Various authors have pointed out that the ‘dark side’ of MBIs has not yet been discussed, investigated, or empirically explored in much depth.  This workshop is aimed at developing examination of the new contributions, research-methodology and pitfalls of mindfulness-oriented practices.

 

Confirmed speakers:

Professor Ronald Purser (San Francisco State University)

Associate Professor Suvi Salmenniemi (University of Turku)

Associate Professor John R. Williams (Yale University)

Lecturer Steven Stanley (Cardiff University)

Dr. and clinical psychologist Catherine Wikholm

Researcher Kristina Eichel (Köln University/ Brown University)

Researcher Marianne Hedegaard (University of Copenhagen)

Docent Timo Klemola (University of Tampere)

Postdoctoral researcher Pessi Lyyra (University of Tampere)

Teemu Kangas (M.F.A, graduated from Academy of Fine Arts, Helsinki)

Documentarist Wille Hyvönen (Aalto University)

Dr. Karen Terzano, (Meditation-teacher, psychologist)

Postdoctoral researcher Antti Saari (University of Tampere)

Postdoctoral researcher Ilmari Kortelainen (University of Tampere)

 

Organising committee:

Posdoctoral researcher Ilmari Kortelainen

Posdoctoral researcher Antti Saari

PhD-student Suvi Lehtonen

PhD-student Jani Pulkki

Researcher Mikko Väänänen

 

Assistant

Tapio Santala

 

Further information:

Antti.w.saari at uta.fi, ilmari.kortelainen at uta.fi

 

Workshop in Facebook https://www.facebook.com/groups/354298778027200/?fref=ts

https://contemplativepractices.wordpress.com/

 

This workshop is funded by University of Tampere and The Finnish Work Environment Fund


Korpo filosofidagar 23.7.2016

Tema: Självkännedom

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Frågor om självkännedom är lika aktuella än idag och uppmaningar till självreflektion är ofta förekommande mantran inom allt från ledarskapskurser till självhjälpsböcker. Önskan om att förstå och känna sig själv är en av människans eviga följeslagare.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vad det innebär att känna sig själv och vilken roll frågor om självkännedom borde ha i våra liv. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: hur skall skillnaden mellan självkännedom och självbedrägeri förstås? På vilket sätt är frågan om självkännedom relaterad till vår förståelse av andra människor? Finns det något ”sant jag” att känna? Hur ska man karaktärisera den form av kunskap och sanning som eftersträvas i den psykoanalytiska processen? Och varför skulle kunskap och sanning gällande vårt eget själsliv innebära att detta själsliv växer och utvecklas?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 23.7

kl. 13 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
Tema: ”Vägen från självbedrägeri till självkännedom”

kl. 14:30 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema: “Om lycka, självkännedom och emotionell intelligens”

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Psykoanalytiker och filosof Johan Eriksson, Stockholm
Tema: ”Sanning, självkunskap och psykisk utveckling i den Freudianska psykoanalysen”

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 23.7.2016
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Hugo Strandberg är universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi och aktuell med boken Self-Knowledge and Self-Deception (Palgrave 2015).

Ylva Gustafsson är forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Gustafsson disputerade i filosofi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind.

Johan Eriksson är doktor i teoretisk filosofi och privatpraktiserande psykoanalytiker, medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur och svensk redaktör för The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

WORKSHOP ON DESCARTES’S ETHICAL THOUGHT

 

University of Turku

Monday 6 June 2016

Publicum (Assistentinkatu 7), Seminar Room 149 (Sh 149)

 

10:15 Frans Svensson (Stockholm/Umeå)

The Possibility of Living Well: Value and Virtue in Descartes’s Ethical Thought

11:45 Lunch

13:00 Lilli Alanen (Uppsala)

Descartes and Spinoza on the Love of God

14:30 Coffee break

15:00 Valtteri Viljanen (Turku)

Descartes’s Two-Component View of Moral Agency

 

For more information, please contact Peter Myrdal (peenmy at utu.fi) or Valtteri Viljanen (valvil at utu.fi).


The workshop program is available for download at http://users.utu.fi/valvil/WDET.pdf


Mustekalan teemanumero "Adorno Today" on julkaistu

16.5.2016

 

Mustekalan teemanumeron 2/2016 aiheena on saksalainen filosofi ja sosiologi Theodor W. Adorno (1903-1969). Adorno tunnetaan modernin taiteen, erityisesti musiikin, teoreetikkona ja ankarana yhteiskuntakriitikkona. Hänen laaja tuotantonsa kiinnostaa filosofeja, taiteen- ja kulttuurintutkijoita sekä sosiologeja edelleen.

 

Jälkimarxilaista "Frankurtin koulukuntaa" edustavalle Adornolle taiteessa on kyse arvoituksesta, dissonanssista ja ristiriidoista. Sellaisena se merkitsee eettistä mahdollisuutta hallinnoidussa yhteiskunnassa, jossa ihmisten ja asioiden ainoa arvo on välinearvo, ja jota ylläpitää kulttuuriteollisuus standardisoituine tuotteineen. Kuitenkin Adornon mukaan taiteella on sen epäkäsitteellisyydestä ja arvoituksellisuudesta huolimatta totuusarvo, koska se rikkoo yhteiskunnan ja kulttuurin hyväksymiä merkityksiä. Arvoituksen ja ristiriidan kunnioitus näkyy myös Adornon musiikkianalyyttisessä metodissa, jonka tarkoitus on säilyttää rakenteellinen tarkastelu kuitenkaan redusoimatta musiikkia ilmiönä ja kokemuksena.

 

Englanninkielisessä numerossa tarkastellaan näiden Adornon ajatusten lisäksi hänen persoonaansa ja henkilöhistoriaansa.

 

Numeron kirjoittajat ovat tutkijoita, kriitikoita ja opiskelijoita:

Petteri Enroth (numeron päätoimittaja)

Irmeli Hautamäki (numeron päätoimittaja)

Timo Laiho

Jussi Suortti

 

Lisätietoja: Mustekalan päätoimittajat Matti Tuomela (matti.tuomela at hotmail.fi) ja Petteri Enroth (petteri.enroth at helsinki.fi)

 

http://www.mustekala.info

 

***

 

Mustekala's theme issue "Adorno Today" is published

16.5.2016

 

Issue 2/2016 of Mustekala focuses on the German philosopher and sociologist Theodor W. Adorno (1903-1969). Adorno is known as a theoretician of modern art, especially music, and as a social critic. His broad work keeps interesting philosophers, researchers of art and culture as well as sociologists.

 

Part of the post-Marxist "Frankfurt School", Adorno thinks of art in terms of its riddle-like character, dissonance and contradiction. As such, art stands for an ethical possibility in an administered society, where the only accepted value for people and things is their instrumental value, and that is upheld by the culture industry's standardized products. However, although art is nonconceptual and riddle-like, Adorno holds that it harbors truth-value since it breaks meanings accepted by society and culture. Respect for riddle and contradiction is also visible in Adorno's musical analytical method that strives to preserve structural rigor without reducing music as an exprienced phenomenon.

 

In addition to these thoughts, the issue also takes a look at Adorno's persona and biographical details.

 

The writers are researchers, critics and students:

Petteri Enroth (editor of the issue)

Irmeli Hautamäki (editor of the issue)

Timo Laiho

Jussi Suortti

 

For more info contact editors-in-chief of Mustekala, Matti Tuomela (matti.tuomela at hotmail.fi) and Petteri Enroth (petteri.enroth at helsinki.fi)

 

http://www.mustekala.info


CfP Feminist philosophy: Ethics

Orivesi, Finland, 24-31 July 2016

Abstract deadline: May 13th

 

Invited keynote speakers

Elizabeth Povinelli, Franz Boas Professor of Anthropology and Gender Studies at Columbia University, US.

Robert Pfaller, Professor of Philosophy and Cultural Theory at the University of Art and Industrial Design in Linz, Austria.

 

Following the inaugural symposium on feminism and the philosophy of time and history at Umeå University earlier this spring, the interdisciplinary network Feminist philosophy: Appropriation, transformation, collaboration invites scholars, students, artists, and activists to the Nordic Summer University session 2016 in Orivesi, Finland. The theme for this meeting will be feminist philosophy and ethics.

 

Ethics is one of the major themes in feminist philosophy; moreover, it is one of the sub disciplines in philosophy where women have made major contributions in the 20th century. Ethics has been the site of influential feminist critique of mainstream philosophy, for example through the invention of the ethics of care. There has also been a “turn to ethics” in several disciplines in the humanities, including feminist theory, where scholars have appropriated traditions such as psychoanalysis and phenomenology to articulate new concerns for feminism. What are the challenges in feminist discussions on ethics today? How can ethics transform feminist theory? What are the problems or possibilities related to the ethical turn? Papers may address, but are by no means limited to, the following subjects:

Ethics in the work of feminist philosophers and theorists

The turn to ethics in feminist theory

Ethics and politics or political theory

Ethics in the history of feminist philosophy

Ethics and history or time

Feminist ethics and art or artistic research

Feminist ethics and literature or film

Feminism and the ethics of care 

Feminist ethics in medicine

Ethics in feminist research

Feminist ethics and the philosophy of education

Feminist theory and the problem of values

Ecocritical feminism

Feminist ethics in different intellectual traditions, i.g. psychoanalysis, phenomenology, poststructuralism, or Marxism

Feminist critique of major traditions in ethics i.g. virtue ethics, deontological ethics, or utilitarianism

We also accept papers that address questions of feminism and philosophy more broadly speaking.

 

The program in Orivesi will be built around the contributions of the participants. Each paper presentation will be allotted at least one hour, which allows for in depth analyses. The fact that we have a whole week at our disposal creates an intimate environment for learning and discussions between people from different countries, universities, disciplines and traditions. All participants are invited to organize workshops, film screenings or similar activities. In addition there will be text seminars on feminist ethics based on reading assignments announced in advance. Phd candidates receive 5 ECTS for the presentation of a paper and full participation during the week.

 

About the network

Feminist philosophy has the ambition to become an international interdisciplinary platform, primarily oriented towards the Nordic and Baltic countries, for inquiries in feminist philosophy. Our aim is to explore the borders, connections and tensions between feminism and philosophy in critical historical and contemporary perspectives. We want to create a forum where philosophy is scrutinized from a feminist perspective and yet be able to ask questions about what philosophy has to offer feminism. Interdisciplinary in scope, we welcome anyone with an interest in feminist philosophy, for example scholars from philosophy, the history of ideas, literary studies, gender studies, political science, sociology, and the arts. We are happy to include both scholars who focus on developing feminist philosophy as such, as well as those who study philosophy as an institution. We accept scholars working in all philosophical traditions. The network aims to transcend the hierarchies of academia and is open to senior scholars, phd-candidates, and master students. People of all genders are welcome.


Practical information

The summer session takes place in the town of Orivesi, close to Tampere, in southern Finland at Orivesi Folkhögskola 24-31 July 2016. It is organized together with the eight thematic study circles of the Nordic Summer University (see below). The total number of participants is expected to be between 100 and 120. Feminist philosophy will have its own separate program, but as a participant you will have the opportunity to visit and partake in the work of the other circles. There will also be a cultural program in the evenings and a chance to go on excursions in the surroundings of Orivesi. As there is a children’s circle during the academic work sessions, parents can bring their children with them.

The cost of participating in the summer session ranges from 320 € to 550 €, depending on what accommodation you choose. Full board is included in all prices. Further information about accommodation and prices, as well as the location, excursions and cultural program, is found on the website http://nordic.university


Participation

Anyone interested in presenting a paper or organizing a workshop is invited to submit an abstract of approximately 300 words and a short bio to no later than May 13th, 2016. If you wish to participate without presenting a paper, please write 50-100 words about yourself and submit by May 13th, 2016. Decisions will be communicated in the middle of May, together with further information on how to register. We might be able to accept late applications; contact us if deadline has passed.


About the Nordic Summer University

Founded in 1950, the Nordic Summer University is an independent, non-profit academic institution that fosters intellectual and cultural exchange between the Nordic and the Baltic countries. Committed to egalitarian and interdisciplinary modes of learning, the NSU is open for senior scholars, doctoral and master students as well as artists and professionals with relevant backgrounds. The NSU is funded by the Nordic Council of Ministers. Read more about the Nordic Summer University on the website http://nordic.university

 

Coordinators

The coordinators of Feminist Philosophy are Synne Myreböe, Department of historical, philosophical and religious studies, Umeå University, Sweden, Valgerður Pálmadóttir, Department of historical, philosophical and religious studies at Umeå University, Sweden, and Johanna Sjöstedt, Department of literature, history of ideas and religious studies, University of Gothenburg, Sweden. Contact the coordinators at feminist.philosophy.nsu at gmail.com and join our Facebook group Feminist philosophy (NSU).


ARISTOTLE TODAY

ARISTOTELES HEUTE

ARISTOTE AUJOURD’HUI

2400 Years Anniversary 2016

 

International Multiple Congress in Several Countries

Heidelberg, Padua, Paris, Helsinki, Lisbon, Notre Dame (Indiana), Moscow, Córdoba, Leuven and Athens

10 colloquia approximately 150 lectures

 

HELSINKI 9th-11th June 2016

ARISTOTLE ON LOGIC AND NATURE

The Role of Logic in Aristotelian thinking

Aristotle and Modern Concepts of Intentionality

Nature and Habit

Program: http://www.c-h-o.eu/wp-content/uploads/2015/09/Helsinki3.pdf

 

An initiative of the Centre for Historical Ontology CHO

(Heidelberg – Helsinki – Leuven) in collaboration with the involved Universities and Research Institutes

More info: http://www.c-h-o.eu/aristotle-today/Ordinary Language and Metaphysics

Workshop at Åbo Akademi University, May 12-13 2016
Location: Auditorium Westermarck, C 101, Department of Philosophy, Fabriksgatan 2

Participation is free, but those who are interested should send Prof. Martin Gustafsson margust (a) abo.fi an e-mail before May 5 to register.

Program
Thursday, May 12
9.30-9.45    Opening words
9.45-11.00    Wolfram Gobsch (University of Leipzig): Hegel’s Conception of Philosophy’s Relation to Life
11.15-12.30    Oskari Kuusela (University of East Anglia):   Misunderstanding the Role of the Ideal in Our Language
12.30-14.00    Lunch
14.00-15.15    Stefan Giesewetter (University of Potsdam/Åbo Akademi University): Later Wittgenstein’s ‘Piecemeal’ Approach to Philosophy
15.30-17.00    Anne-Marie Søndergaard Christensen (University of Southern Denmark) : Wittgenstein on ‘Metaphysics as a Kind of Magic’
19.00    Dinner

Friday, May 13
10.00-11.15    Martin Gustafsson (Åbo Akademi University):  Categories, Reality, and Ordinary Language
11.45-13.00    Jean-Philippe Narboux (University of Bordeaux III):
    The Indirect Significance of the Philosophical Appeal to Ordinary Language
13.00 -    Lunch, and continuing informal discussion at a suitable venue

The workshop is organized within the Academy of Finland research project, “The Philosophical Import of Ordinary Language: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their Contemporary Significance”.
Contact: Martin Gustafsson, martgust@abo.fi

Overall Themes and Questions
Wittgenstein – early and late – sometimes talks of metaphysics as if it were one single project resting on one fundamental sort of error. As in Zettel 458: “Philosophical investigations: conceptual investigations. The essential thing about metaphysics: it obliterates the distinction between factual and conceptual investigations.”
Here and at other places, Wittgenstein seems to ignore the Kantian distinction between critical and dogmatic metaphysics. Critical metaphysics proceeds from the notion that the metaphysical order of reality is the same as the logical order of thought and language, and that metaphysics can therefore be meaningfully pursued only by investigating this shared logical order. Dogmatic metaphysics, on the other hand, conceives of reality’s order as separate from what it sees as our merely subjective or conventional means of representation. Consequently, whereas the critical metaphysician will reject dogmatic metaphysics as a confused attempt to investigate the world “from sideways on,” the dogmatic metaphysician will conceive critical metaphysics as a subjectivist form of idealism.

Dogmatic metaphysics was always one of Wittgenstein’s central targets. His relation to critical metaphysics is less clear. The Tractatus is often read as a work of critical metaphysics, and it is fairly easy to see why. But what about his later philosophy? Interpreters who emphasize the independence and arbitrariness of Wittgensteinian grammar will deny that his later project can sensibly be conceived as a form of critical metaphysics. Other readers, including Anscombe, McDowell and Putnam, seem much more open to a critical-metaphysical way of inheriting Wittgenstein’s later thought.
Central here is later Wittgenstein’s view of the philosophical import of ordinary language. What is the exact significance of his stated aim to “bring words back from the metaphysical to their everyday use” (PI 116)? It has often been said that later Wittgenstein’s emphasis on ordinary language goes hand in hand with a deep criticism of philosophy’s traditional aspiration towards system-building. Now, a systematic aspiration of the sort Wittgenstein seems to reject is present not only among dogmatic but also among critical metaphysicians. Indeed, as Kant’s own work aptly illustrates, systematicity is often seen as absolutely central to the critical-metaphysical endeavor. So, does Wittgenstein’s rejection of system-building in philosophy show that he is not doing any sort of metaphysics at all? Or, is his point that critical metaphysics can somehow be done in a non-systematic fashion? Or, is there a deep tension at the heart of Wittgenstein’s philosophy, between his attack on system-building and an aspiration to do critical metaphysics? Or, is Wittgenstein a systematic philosopher in the relevant sense, after all?

Similar questions arise not only with regard to Wittgenstein, but also with regard to other 20th century thinkers who have emphasized the philosophical significance of ordinary language, including J. L. Austin, Gilbert Ryle, and Stanley Cavell. The overall aim of the workshop is to discuss this tangle of issues, exegetically and systematically. Individual papers need not engage in exegesis, but can well look more systematically at one or several of the difficulties involved.

THE SECOND CALL FOR PAPERS

2016 Meeting of History and Philosophy of Education, Tallinn University

JUNE 9-10, TALLINN, ESTONIA.

 

“... What once existed will not perish, because the memory does not vanish." (Artur Alliksaar)

 

THE FUTURE OF THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION


All over the world education is seen as an essential means to maintain cohesion and dynamics in a society. But why education is seen so important? The purpose of this meeting is to discuss in which way the history and philosophy of education could take part in the search of different meanings of education. The programme consists of paper sessions and plenary lectures.


Paper sessions will be organized on the basis of abstracts. Each paper is given 30 minutes (presentation 15-20 minutes, general discussion 15-10 minutes). Abstracts of 1250 characters (with spaces) or less should be sent to the organizing committee via Registration e-Form before April 30th, 2016. Notifications of acceptance will be communicated latest in May 15th 2016.

 

The plenary speakers and their topics:

Prof. Airi Liimets, Tallinn University

The Problem of Continuity in the History of Estonian Educational Thought

 

Senior Lecturer Rauno Huttunen, University of Turku

Heidegger Explicitly on Education. Phenomenographic and Philosophical Analysis on Heidegger's Conceptions on Education in His Apology


Prof. Jyri Manninen, University of Eastern Finland

The past and present meaning of non-vocational adult education for civil society - an genealogical and empirical analysis

 

The meeting is hosted by The School of Educational Sciences (Tallinn University). It is also the 12th Annual Meeting of The Finnish Network of the History and Philosophy of Education, which is a Sig-group in FERA (see http://kasvatus.net/). The meeting language is English. However, in the paper sessions Estonian and Finnish can also be used. There are no registration fees for this meeting. However, in order to facilitate the arrangements, all participants are asked to registrate themselves to the meeting. Here is the URL of the registration form:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13254/lomake.html

 

The contact information for further questions:

Estonia: Airi Liimets [airi.liimets(at)tlu.ee]; Tiiu Kuurme [tiiu.kuurme(at)tlu.ee]

Finland: Risto Ikonen [risto.m.ikonen(at)uef.fi]

 

Should you submit a paper?

Even though the main theme in this meeting is the future of the history and philosophy of education, papers on other topics are also welcome. Here is a list of possible topics: the development or characteristics of paricular educational idea, practice, institution, research paradigm, method, or conceptual framework; methodological investigations; theoretical analysis of interrelationship between education and society, gender, culture, economics, politics, media, religion, or historical figures and turning points. - These were just examples. Paper abstracts on any other area are also welcome. N.B. You do not need to be a historian or philosopher in order to participate. What is truly important is that your argumentation is somehow based on historical or philosophical reasoning.


http://users.utu.fi/rakahu/Tallinna2016_C.htm

The Third Georg Henrik von Wright Lecture: Professor Cora Diamond, “Von Wright on Wittgenstein in Relation to His Times”, May 18th 2016, Helsinki

 

Venue: University of Helsinki, Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen), Fabianinkatu 33, 4th floor, May 18th 2016, 17.00-19.00 (5-7 pm). 

 

Description

Von Wright was profoundly interested in Wittgenstein’s attitude to his times, and in how that attitude was related to his philosophy.  Professor Diamond’s lecture picks up themes from von Wright’s discussion of these issues, and brings out the importance of the deep conflict within Wittgenstein’s conception of philosophy in the Tractatus. An understanding of that conflict enables us to see both constancy and change in Wittgenstein’s attitude to his times. 

 

Professor Cora Diamond

Cora Diamond is University Professor and Kenan Professor of Philosophy, emerita at the University of Virginia. She is the author of The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind and the editor of Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge, 1939, and has written numerous papers on topics in philosophy of language and ethics, and on the work of Wittgenstein and Frege.

 

The Georg Henrik von Wright Lecture 

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made by the von Wright family 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916–2003).


Additional information is provided by Bernt Österman, curator of the von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki (WWA).

Bernt.Osterman at helsinki.fi


For other events of the von Wright centennial year, see

http://www.helsinki.fi/wwa/von_Wright_centenary_2016.html


A critique of our own: On the epistemic habits of academic feminism

 

We warmly welcome you to participate in our symposium: "A Critique of Our Own: On the Epistemic Habits of Academic Feminism", April 14th-16th, 2016 in Turku.

 

The symposium is organized by the Academy of Finland financed research project: Timelines of Academic Feminism in Finland.

 

Keynotes: Professor Rita Felski (University of Virginia) & Professor Clare Hemmings (London School of Economics).

 

Participation is free of charge. You can register by sending an email to varpu.alasuutari[at]utu.fi indicating that you would like to participate. Dinner is included in the Friday evening program but due to limited space, dinner registration is limited to attendees on a first come, first served basis. So, when registering, please indicate if you would like to have dinner on Friday evening.

 

 

PROGRAM

 

Thursday 14th of April at 2 pm:

Keynote: Professor Rita Felski, University of Virginia, "Identification: A Defense" (chair: Professor Lea Rojola)

3 pm: Coffee break

3.30 – 5 pm: Comments by Professor Ellen Mortensen and Professor Hanna Meretoja

5.30 pm: Concluding discussion

 

Friday 15th of April at 10 am:

Keynote: Professor Clare Hemmings, LSE: "Is Gender Studies Singular? Epistemologies of Queer/Feminist Difference" (chair: Dr. Ulrika Dahl)

11.15 am: Coffee Break

11.30-12.30 pm: Comments by Dr. Sari Irni and MA Salla Peltonen

 

12.30 - 2 pm: Lunch

 

2-5 pm: Afternoon session

Speakers:

Professor Nina Lykke, Dr. Sara Edenheim and Dr. Jami Weinstein (30-40 mins each)

Comments: MA Magnus Michelsen, Dr. Liu Xin, Professor Marianne Liljeström, Dr. Taru Leppänen and Dr. Milla Tiainen (chair: Dr. Ulrika Dahl)

 

7 pm: Symposium Dinner: Aula Café

 

Saturday 16th of April at 10 am:

Panel discussion with the following participants: Dr. Ulrika Dahl, Dr. Leena-Maija Rossi, MA Salla Peltonen, Dr. Sara Edenheim, Dr. Jami Weinstein and Professor Ellen Mortensen. (chair: Professor Marianne Liljeström)

 

13.00 pm: Concluding remarks


Voimmeko ymmärtää maailmankaikkeutta jossa elämme?

 

Luonnonfilosofian seura järjestää Helsingissä toukokuun 21.-22. päivinä kansainvälisen tieteellisen konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality”, jossa luonnontieteilijät ja filosofit pohtivat maailmankuvamme keskeisiä kysymyksiä alkuräjähdyksestä ajan ja avaruuden olemukseen ja rakenteisiin. Todellisuuskuvamme perusteita tarkastellaan filosofisen ajattelun, havaintojen ja niistä johdettujen tieteellisten mallien pohjalta. Esillä on vaihtoehtoisia ja osin kilpailevia malleja, joita esittämässä ja arvioimassa on kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita, kuten prof. Jayant Narlikar Intiasta, prof. James Ladyman ja tri Julian Barbour englannista, prof. Atocha Aliseda Meksikosta sekä Suomesta mm. prof. Ilkka Niiniluoto, prof. Ari Lehto ja dos. Tuomo Suntola.

 

Program for Friday, May 20, 2016

 

9:00 Welcome, opening

9:15 Prof. Jayant Narlikar, What Should One Expect from a Cosmological Model?

11:00 Dr. Heikki Sipilä, The Zero-energy Principle as a Fundamental Law of Nature The Zero-energy principle of the universe, history and implications

13:30 Dr. Julian Barbour, The Origin of Time

15:15 Dr. Tuomo Suntola, Restructuring of the Scientific Picture, A Holistic Approach to Relativity, Cosmology and the Essence of a Quantum

16:30 Lic. Phil. Avril Styrman, Economical Unification in Philosophy of Science

17:30 – 18.00 Panel discussion

18:30 Reception at the University of Helsinki main building

 

Program for Saturday, May 21, 2016

9:00  Prof. Ari Lehto, Period Doubling as a Structure Creating Natural Process

10:15 Prof. James Ladyman, Understanding Philosophy of Science

11:45 Prof. Ilkka Niiniluoto, Science Approximates Reality

14:30 Prof. Atocha Aliseda, What Makes a Logical / Physical System a Comprehensive Picture of Reality? A Logician’s Viewpoint

16:15 Prof. Gabriel Sandu, Identifiability and the Interrogative model of Inquiry

17:30 Panel discussion

18:00 Closing words


https://lfs-fi.directo.fi/the-finnish-society-for-natural-/scientific-mo...


Hans Ruin-essätävlingen initierades 2003 och arrangeras av Svenska kulturfonden i samarbete med åtta finlandssvenska kulturtidskrifter.

Tävlingstiden för den sjätte Hans Ruin-essätävlingen pågår som bäst.

Sista inlämningsdag är 18.3.2016, poststämpel godkänns. Essän ska vara skriven på svenska, max. 22 000 tecken. Temat är fritt.

Närmare information i bilagan och på Svenska kulturfondens webbplats www.kulturfonden.fi/hansruin.

---
Vem var Hans Ruin?
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2708

Annemie Halsema (Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Philosophy),

 

“The Subject of Critique. Ricoeur in Dialogue with Feminist Philosophers”

 

Time: 2.2.2016 14-16

Place: University of Helsinki, Topelia building, lecture hall D112

Street address: Unioninkatu 38

 

Paul Ricoeur is one of the most important philosophical anthropologists of the 20th century. He develops an extensive notion of the self from different sources: the analytical discussion about personal identity, contemporary theories of narrativity, classical philosophical sources, such as Aristotle, and contemporary phenomenology and hermeneutics. The notion of the self also is one of the central points of debate in feminist theory. Yet, feminists seldom relate to Ricoeur’s philosophy of the self.

 

This paper aims to show the relevance of his notion of the self for postmodern feminist theory, but also to critically assess it. By bringing Ricoeur’s “self” into dialogue with Braidotti’s, Irigaray’s and Butler’s conceptions of the subject, it shows that both notions are close in that the self is are articulated into language, embodied and not fully conscious of itself. In the course of the argument, the major point of divergence also comes to light, namely, that Ricoeur considers discourse to be a laboratory for thought experiments, while the feminist thinkers consider discourse to be normative, restrictive and exclusive. In the second part of the paper the possibility of critique and change are further developed. Ricoeur does not rule out critique, rather interpretation includes distanciation and critique. Finally, his notion of productive imagination explains how new identifications become possible.

 

More information about Christina Research Seminar: http://www.helsinki.fi/genderstudies/christinaresearchseminar


Haku Gender and Philosophy -verkoston ensimmäiseen kesäkouluun Reykjavikissa toukokuun lopulla on nyt auki 15.2 asti. Vuoden 2016 toinen kesäkoulu järjestetään elokuun lopulla Jyväskylässä ja sen hakukuaika aukeaa 1.3 ja päättyy 15.5. Tarkempaa tietoa verkostosta ja kesäkouluista löydät tästä:

 

www.genderandphilosophy.hi.is


In 2016 we celebrate the 100 years anniversary of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916-2003). He gained international fame with works on philosophical logic, the philosophy of action, the philosophy of the humanities, the philosophy of norms and value and the philosophy of mind. In addition, he is known as one of the three literary executors of Ludwig Wittgenstein.  During his life-time he also gained the position as of one of the leading Nordic intellectuals through his critical discussions of subjects such as the exploitation of nature, the belief in the omnipotence of science and the building of nuclear plants.

 

The centenary is celebrated in a number of ways in Finland and abroad during 2016. A summary of the various events is available here:

http://www.helsinki.fi/wwa/von_Wright_centenary_2016.html.

 

For an overview of von Wright’s life and work, see e.g.:

http://375humanistia.helsinki.fi/en/humanists/georg-henrik-von-wright.


Julian Honkasalo väittelee lauantaina 23.1.2016 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt". Väitöstilaisuus järjestetään Päärakennuksen Auditorium XII:ssa. Tilaisuuden jälkeen seuraa kahvitarjoilu.


Vastaväittäjänä toimii Professor Eleni Varikas (Université Paris 8) ja kustoksena professori Tuija Pulkkinen.


Väitöskirja on saatavissa myös elektronisena julkaisuna ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Julian Honkasalo will defend the doctoral dissertation entitled "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt" in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 23 January 2016 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Auditorium XII, University Main Building. Coffee reception follows.


Professor Eleni Varikas, Université Paris 8, will serve as the opponent, and Professor Tuija Pulkkinen as the custos. The dissertation is also available in electronic form through the E-thesis service.

 

ABSTRACT in English:

 

Hannah Arendt (1906-1975) did not theorize gender as a political question. None of her major works deal with women s liberation, women s rights, or with gendered aspects of power. In her public life, she neither participated nor spoke up in favor of any feminist group. Yet, her works have generated a rich and polyphonic tradition of feminist scholarship. This dissertation provides the first monograph length, systematic examination of four decades of feminist responses to Arendt's political thought.

 

In this study I ask how and for what purposes have feminist interpreters of Arendt singled out concepts and topics for scrutiny and debate in their efforts to understand the absence of a theory of gender in Arendt's oeuvre. Why has precisely Hannah Arendt been so widely and passionately read by feminist theorists, despite the fact that she did not engage in this field of inquiry at all?

 

By analyzing and contextualizing how each text in feminist secondary literature on Arendt constitutes a distinct response to her silence on gender, and by then grouping these responses, this study finds that feminist efforts to make sense of the absence of a theory of gender in Arendt s political thinking can best be understood through a threefold categorization. First, Anglophone, early second wave sisterhood-interpretations approach Arendt through the conceptual pairs of the public and the private, and the social and the political, arriving at the conclusion that Arendt is a masculine anti-feminist. Second, Continental, French and Italian interpretations operate with Arendt s concept of natality and regard Arendt as a female genius. Finally, postmodern and queer readings highlight concepts such as unique distinctness, speech and action and pariahdom, establishing Arendt as a precursor to feminist elaborations on performativity as well as critiques of identity politics. I contend that taken together, these three feminist perspectives form a prism through which Arendt's enigmatic silence on gender becomes meaningful. At the same time, the history of contemporary feminist political theorizing emerges as a highly polyphonic tradition. Hence, there is no single, univocal feminist theory or feminism that can be applied to Arendt s texts in order to answer the question of how and why she left questions related to gender and sexuality unanswered. Instead, Arendt s account on gender and sexuality can only be grasped through multiple perspectives and multiple feminist voices.