Aktuellt 2013

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


ENCOUNTERS WITH ANIMALS IN GRAECO-ROMAN ANTIQUITY:
THE HISTORICITY OF EXPERIENCE

A Multidisciplinary Symposium at the Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24, Seminar Room 136, 1st floor
9 Dec. 2013 – Open to all. Welcome!


PROGRAM

10.00–10.15     Opening of the Symposium by Tua Korhonen and Erika Ruonakoski
10.15–11.45     Keynote: Professor Ingvild Saelid Gilhus (University of Bergen): Christianity and the Changing Experiences of Animals in Late Antiquity
11.45–12.30     Maijastina Kahlos (University of Helsinki): Beyond the Bounds of Humanity – Animal Imagery in Late Antique Invective Rhetoric
12.30–13.30     Lunch
13.30–14.15     Miira Tuominen (University of Jyväskylä): Why Justice Must Be Extended to Animals? Poprhyry's On Abstinence
14.15–15.00     Jussi Backman (University of Jyväskylä): Philosophical Hermeneutics and the Historicity of Understanding
15.00–15.20     Coffee
15.20–16.05     Sari Kivistö (University of Helsinki): Birds and Utopia
16.05–16.50     Erika Ruonakoski (University of Helsinki): What Do Greek Depictions of Animals Communicate to Us? A Phenomenological Analysis of Temporal Distance
16.50–17.35     Tua Korhonen (University of Helsinki): No Fear of Metamorphosis? "[...] most ancient Greeks were not seriously worried that they would suddenly become animals" (Forbes Irving 1990, 60)
17.35–17.45     Closing of the Symposium

Ingvild Saelid Gilhus is a Professor of Religious Studies at the University of Bergen, Norway. Her seminal book Animal, Gods, and Humans: Changing Attitudes to Animals in Greek, Roman and Early Christian Thought (Routledge 2006) has ensured her a firm place in all discussions of animality in antiquity. She is a contributor to the forthcoming The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life (Oxford University Press).Organisers: Research Project Empathising with the Non-Human Other in Ancient Greek Literature (http://animalsinantiquity.wordpress.com) the SHC Research Community (Subjectivity, Historicity and Communality: Studies in Philosophy and Political Sciences), the Helsinki Collegium for Advanced Studies and the Department of World Cultures.

Sponsors: The SHC Research Community (Subjectivity, Historicity and Communality: Studies in Philosophy and Political Sciences) and the AMNE (Ancient Mediterranean and the Near East) Research Community.

***Filosoficafé 8.12 - Olli Lagerspetz***

Tid: Söndag 8.12.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Inledare: Olli Lagerspetz, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema: Hur smakar ananas? Om att beskriva upplevelser

Synopsis

Kan man förstå hur ananas (eller kaffe, kokt potatis osv.) smakar om man aldrig själv har provat? Eller är upplevelser omöjliga att förmedla för dem som inte själva har haft dem? Dessa frågor från sextonhundratalet plågar fortfarande dagens filosofer och kognitionsforskare. Å ena sidan är det är en viktig skillnad mellan att ha varit med om en upplevelse och att få den återberättad. Å andra sidan förutsätter mellanmänsklig förståelse att man kan kommunicera det man upplevt. I kvällens föredrag argumenteras att frågan kan få en lösning om man tänker på beskrivningar som växelverkan mellan talare och åhörare. Det handlar inte om att flytta på tankeinnehåll från ett huvud till ett annat, utan om att gemensamt fokusera på det man ser som viktigt. Beskrivandet av upplevelser stöter inte på hinder av i princip oöverkomligt slag, men i verkliga fall kan både praktiska och etiska svårigheter ge upphov till en känsla av oöverstigliga hinder som ofta är befogad.

Närmare information om Ollis publikationer och forskning fås på hans hemsida.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Filosofian päivän 21.11. ohjelmaa

UNESCOn kansainvälisenä Filosofian päivänä, torstaina 21.11. järjestetään Helsingin yliopistolla kello 14.00 alkaen seminaari, jossa palkitaan Baltic Sea -esseetapahtuman voittajat sekä syksyn parhaat filosofian ja ET:n reaalikoevastaajat.

FETOn perinteinen Immanuel Kant biljarditurnaus ottaa varaslähdön Filosofian päivään jo keskiviikkona 20.11. klo 19.30. Paikka on tuttu Corona bar Helsingin Kampissa (Eerikinkatu 11).

Porthanian salissa 673 (Yliopistonkatu 3) järjestettävän seminaarin ohjelma:

14.00 Philosophy: a School of Freedom

14.15 Philosophy for Children, prof. Larisa Retunskikh (Moscow)

15.00 Discussion

15.15 Awards: Baltic Sea Essay competition elementary schools and upper secondary schools and the Autumn 2013 Matriculation Examination in Philosophy and Ethics

15.45 Final discussion

***Filosoficafé 10.11 - Martina Reuter***

Tid: Söndag 10.11.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Martina Reuter, docent i filosofi vid Helsingfors universitet och universitetslektor i genusvetenskap vid Jyväskylä universitet.
Tema: Har den feministiska filosofin förändrat filosofin?

Fritt inträde och alla välkomna!


Synopsis

Feministiska läsningar av filosofins historia kan indelas i två olika strategier. Den feministiska forskaren har antingen fokuserat på att skriva om filosofins kanon genom att inkludera tidigare bortglömda kvinnliga tänkare eller så har hon tagit avstånd ifrån traditionen och kritiserat dess maskulina förhandsantaganden.
Martina Reuter kommer med hjälp av exempel att beskriva båda dessa strategier och diskutera vilkendera strategin som kan anses ha haft en mera varaktig inverkan på den filosofiska traditionen.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
The first annual NFY lecture "Power and Empowerment: from Spinoza's Affect Theory to Development Practice" will be held by Dr. Ericka Tucker on *November 5th 2013*, 17:00-19:00, at the University of Helsinki, Main Building (Fabianinkatu 33, lecture hall 15).

In her paper "Power and Empowerment: from Spinoza's Affect Theory to Development Practice" Dr. Tucker argues that Spinoza's theory of power answers development practitioners' calls for a concept of power that can be used to measure 'women's empowerment', a goal of many international development programs.

Dr. Ericka Tucker is Assistant Professor of Philosophy and affiliated faculty in Women’s and Ethic Studies at Cal Poly Pomona (USA).

The lecture co-organized by the Association for Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY) and Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP).

You are warmly welcomed! The event is free of charge and does not require preregistration.

For further details:
Virpi Lehtinen (chair of the NFY), virpi.lehtinen at helsinki.fi
NFY blog: nfyx.wordpress.com
A Seminar on Anne Conway

Prof. Christia Mercer (Columbia University) will give a seminar on Anne Conway's classic work "The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy" (1690) on 1st of November, 9-12 in U40 A110 (A-wing, 1st floor). The participants are asked to read Conway's short work and Prof. Mercer's introduction to it (material is available from mroinila (at) gmail.com).

Conway's "Principles" was the most important philosophical work written by a woman philosopher in the 17th century and widely praised in its time. Although neglected for centuries, the "Principles" is an impressive attempt to solve a broad range of philosophical and theological problems drawing heavily from Christian, Jewish and Platonist sources. Previous scholars have discussed Conway's vitalism, but Professor Mercer offers the first attempt to understand the entirety of Conway's metaphysics.

Christia Mercer is well-known for her work on contextualizing Early Modern philosophy. Her "Leibniz's Metaphysics: Its Origins and Development" (2001) is an essential work on early Leibniz. She is also the general editor of a book series titled "Oxford Philosophical Concepts." Besides her work on Conway, she is presently working on methodology and Platonism in Early Modern thought.

All interested are also welcomed to the corresponding seminar of the Philosophical Psychology, Morality and Politics CoE (Academy of Finland) 13-16 in Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor (Helsinki), where Prof. Mercer will give a talk "Anne Conway's Radical Rationalism", accompanied with a paper "Spinoza's Mereology" by Ericka Tucker (Pomona) and "Leibniz and the Amour pur-controversy" by Markku Roinila (Helsinki). Students can gain three study points by reading the texts, attending both seminars and writing a ten-page essay on Conway which will be reviewed by  Prof. Mercer.  For more information and reading materials, contact mroinila (at) gmail.com
Luonnonfilosofian seura järjestää  Seuran perustajan K.V. Laurikaisen ja 25 toimintavuotensa kunniaksi kahden päivän mittaisen kansainvälisen symposiumin 11.-12.11.2013. Symposiumin tapahtumapaikkana on Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo, ensimmäisen kerroksen auditorio 104, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Ilmoittaudu tämän linkin kautta: https://lfs-fi.directo.fi/25v/

PROGRAM FOR MONDAY 11.11.2013 - MAANANTAIN 11.11.2013 OHJELMA

08.00-09.00 Registration and coffee. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu.

09.00-09.10 Viljo Martikainen, Chairman of The Finnish Society for Natural Philosophy, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja. Opening words. Symposiumin avaus.

09.10-09.50 Professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto. Critical Remarks on K.V. Laurikainen's Natural Philosophy. Kriittisiä huomioita K.V. Laurikaisen luonnonfilosofiasta.

09.50-10.30 Emeritusprofessori Stig Stenholm: Beyond Reality, Laurikainen and Philosophy. Todellisuuden tuolla puolen, Laurikainen ja filosofia.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.40 Professor Anton Zeilinger, Vienna University, Austria. Qubits and Quantum Teleportation. Qubitit ja kvanttiteleportaatio.

11.40-12.20 Professor Emeritus Basil Hiley, Theoretical Physics Research Unit, Birkbeck College, University of London, UK. Foundations of Quantum Theory in the Light of Bohmian Non-Commutative Dynamics. Kvanttiteorian perusteet bohmilaisen ei-kommutatiivisen dynamiikan valossa.

12.20-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Professori Kari Rummukainen. So the Higgs Boson has been Found, What Then? Higgsin Bosoni on löydetty, mitä sitten?

14.00-14.30 Professori Pertti Hakonen, Aalto-yliopisto. Electromechanics with Nanosystems. Elektromekaniikkaa nanosysteemeillä.

14.30-15.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.00-15.30 Dosentti Tuomo Suntola. On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations. Plackin vaikutuskvantin ja Maxwellin yhtälöiden yhteydestä.

15.30-16.00 Professori Pekka Lahti, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto. Heisenberg's Error-Disturbance Uncertainty Relation. Heisenbergin virhe-häiriö epätarkkuussuhde.

16.00-16.30 Dosentti Paavo Pylkkänen, University of Skövde, Sweden and University of Helsinki, Finland. Recent Advances in Quantum Cognition. Kvanttikognition uudet tuulet.

16.30-17.30 Panel discussion. Panelikeskustelu.

18.00-20.00 Helsingin yliopiston vastaanotto. Reception of the University of Helsinki.

20.00-22.30 Illallinen ravintola Pianossa, Rauhankatu 15, Kruununhaka. Dinner at restaurant Piano, Rauhankatu 15, Kruununhaka.


PROGRAM FOR TUESDAY 12.11.2013 - TIISTAIN 12.11.2013 OHJELMA

09.00-09.30 Lehtori Agnes Airola. How, Where and Why was the Finnish Association for Natural Philosophy Born. Miten, missä ja miksi Luonnonfilosofian seura syntyi.

09.30-10.00 Professori Jussi Rastas. The Thoughts and Plans of Professor K.V. Laurikainen for Improving the Role of Natural Philosophy in Finland. Professori K.V. Laurikaisen ajatuksia ja suunnitelmia luonnonfilosofian aseman edistämiseksi Suomessa.

10.00–10.30 Yliopistontutkija Claus Montonen. K.V. Laurikainen’s Strategy to Establish the Philosophy of Physics in the University of Helsinki. K.V. Laurikaisen strategia perustaa fysiikan filosofia Helsingin yliopistoon.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.30 Emeritusprofessori Kullervo Rainio. Debates of the Philosophers. Filosofien debatteja.

11.30–12.00 Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Discussions with K.V. Laurikainen. Keskusteluja K.V. Laurikaisen kanssa.

12.00-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Dosentti Simo Hemilä. Conscious Experiences are Coded Brain Information. Tietoiset elämykset ovat koodattua aivoinformaatiota.

14.00-14.30 Dosentti Tarkko Oksala. A New Knowledge Architecture for Cosmology. Uusi tiedon arkkitehtuuri kosmologialle.

14.30-15.00 FT Tarja Kallio-Tamminen. K.V. Laurikainen Expanding the Limits of Science. K.V. Laurikainen tieteen rajoja laajentamassa.

15.00-15.30 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja 2006-2013. The Near Past and the Potent­ial Future of Natural Philosophy. Luonnonfilosofian lähihistoria ja sen potentiaalinen tulevaisuus.

16.00-17.00  Panel Discussion. Paneelikeskustelu. The Role of Natural Philosophy in the Past and in the Future. Luonnonfilosofian rooli menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Call for Papers: AT THE LIMITS OF PHENOMENOLOGY. 12th ANNUAL CONFERENCE OF THE NORDIC SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY

Keynote speakers: Hanne Jacobs (Loyola University Chicago), Jussi Kotkavirta (University of Jyväskylä), Claude Romano (Université Paris-Sorbonne, Paris IV), Thomas Sheehan (Stanford University), Fredrik Svenaeus (Södertörn University)

Venue: University of Helsinki
24-26 April 2014

We hereby invite abstracts for papers in phenomenology and related areas of philosophy. We welcome suggestions for individual papers as well as joint panels on current topics or recently published books. Proposals, which will be evaluated by the board of the society through a blind-review process, are invited from senior researchers as well as from graduate students. Proposals should be prepared for blind review and consist of two separate documents:

1) The title and the abstract (maximum 300 words) of your presentation. The
abstract should clearly state at least the following: the topic of the presentation, the manner in which the presentation contributes to this topic, as well as the general line of thought of the presentation.

2) A separate cover letter including the following information: your name, affiliation and contact information; the title of your presentation

To submit a proposal, send it as an email attachment to the following address:
nosp-2014 at helsinki.fi

Please ensure that the subject line of the email reads: NoSP 2014 Proposal Deadline for submission: 2 December 2013. Decisions will communicated by 10 January 2014.

Note that you must be a member of the society in order to have your proposal considered. If you are not already a member, please send an email with brief information about your affiliation to Simo Pulkkinen (simo.pulkkinen at helsinki.fi). Membership is free of charge.

Organizers: Nordic Society for Phenomenology; Philosophical Society of Finland;
Subjectivity, Historicity, and Communality Network (University of Helsinki)
Organizing Committee: Sara Heinämaa, Mirja Hartimo, Jussi Backman, Timo Miettinen, Simo Pulkkinen
FM Malin Grahn väittelee 25.10.2013 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Gender and Sexuality in Ancient Stoic Philosophy". Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Päärakennuksessa, Auditorium XIV (käyntiosoite Unioninkatu 34, 3. krs.).

Vastaväittäjänä on professori Julia Annas, University of Arizona, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. Väitöskirjaa myy kirjoittaja.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9309-8>.

Väittelijän yhteystiedot:
Malin Grahn
malin.grahn at helsinki.fi

Guest lecture: Nancy Kendrick, "Aristotle and Wollstonecraft on Marriage and Virtue Friendship"

As a post-event to the Women, Truth, Action conference Nancy Kendrick (Wheaton College) is giving a paper titled "Aristotle and Wollstonecraft on Marriage and Virtue Friendship" on Monday 14.10.2013, 14-16, at the Helsinki University Main Building, lecture room 11.
*** Filosoficafé 29.9 - Joel Backström***

Tid: Söndag 29.9.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Joel Backström, forskare i filosofi vid Helsingfors universitet
Tema:
"Skenbara katastrofer och katastrofala skenbarheter. Om samhällsklimatets förändringar"

Vi lever i ett alltmer individcentrerat och tävlingsinriktat samhälle, där girighet och hänsynslöshet blivit rumsrena. Samtidigt visar till exempel folks beteende på facebook och de uteblivna protesterna mot övervakningen av vår elektroniska kommunikation, att känslan för privatlivets helgd försvinner och gränsen mellan privat och offentligt suddas ut.

Så kan det se ut. Men är förändringen i samhällsklimatet verklig eller skenbar? Eller består sådana förändringar alltid just i en förvandling av skenet, av självframställningens och självbedrägeriets typiska former? Och var står vi själva i förhållande till den samhällsutveckling vi kritiserar? Om alla säger sig vara emot utvecklingen, vem är det då som driver den? Hur förhåller sig samhällsmoralen till den personliga moraliska förståelsen? Vad är relationen mellan den samhälleliga klimatförändringen och väderleken i den egna själen?

Fritt inträde & alla välkomna!

Filosoficaféts arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Women, Truth, Action

An International Conference in Philosophy

 

10–12 October, 2013, House of Sciences and Letters (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)

Keynote Speakers include: Lilli Alanen (Sweden/Finland), Lisa Folkmarson Käll (Sweden), Lena Halldenius (Sweden), Sally Haslanger

(USA), Alice Pugliese (Italy), Lanei Rodemayer (USA) and Charlotte Witt (USA)

The conference is free and open for all. Welcome!


For further information:

virpi.lehtinen at helsinki.fi (academic issues)
 and  sanna.tirkkonen at helsinki.fi (practicalities)

If you wish to include the conference in your studies and get study credits, please contact Erika Ruonakoski:  erika.ruonakoski at helsinki.fiPROGRAM


Thursday 10 October: Meaning and Objectivity

Venue: The House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), hall 104.

Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki


9:30–9:45 Opening: Sara Heinämaa (SHC) and Virpi Lehtinen (NFY)

09:45–11:15 Charlotte Witt (University of New Hampshire): Essentialism and Intersectionality (presented by Sally Haslanger, Massachusetts Institute of Technology)

11:15–11:30 Break

11:30–12:05 Marion Godman (University of Helsinki): In What Sense, if any, is Gender Not a Natural Kind?

12:05–12:40 Maj Paanala (University of Jyväskylä): Ontological Realism and Transgender Phenomena

12:40–13:40 Lunch

13:40–14:15 Eyja Brynjarsdottir (University of Iceland): Misogyny’s Object

14:15–14:50 Nora Hämäläinen (University of Helsinki): The Blind Spot of an Ethics of Vision? – Sabina Lovibond, Iris Murdoch and Feminism

14:50–15:25 Susanne Uusitalo (University of Turku): Agency, please! Conceptual Considerations on the Agency of Addicts

15:25–15:55 Coffee

15:55–17:10 Lilli Alanen (University of Uppsala, emer.): Philosophy with a Human Face − a tribute to Annette Baier

 

Friday 11 October: Subject, Body, World

Venue: The House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), hall 104.


09:00–10:30 Lanei Rodemeyer (Duquesne University): Gendered Truth: A Phenomenological Analysis of the Sensory Foundations of Truth and the Implications of Gender.

10:30–10:45 Break

10:45-12:00 Alice Pugliese (University of Palermo): Who did this: Otherness in Action

12:00–13:00 Lunch

13.00–13.35 Sara Cohen Shabot (Haifa University): Towards a Phenomenology of Childbirth and Mothering: the Grotesque on Fleshing Out the Mothering Subject.

13:35–14:10 Saara Hacklin (University of Helsinki): Alternative Bodies and Memories: The Implications of Merleau-Pontian Understanding of the Body in Contemporary Performance

14:10–14:30 Coffee

14:30–15:05 Marije Altorf (St. Mary’s University College): Thinking as an Act of Resistance: Arendt and the Practice of Socratic Dialogue

15:05–15:40 Ulrika Björk (University of Uppsala): Political and Subjective Freedom: Reading Hannah Arendt with Julia Kristeva

15:40–16:15 Sara Heinämaa (Univeristy of Helsinki): Phenomenology of Sexual Difference

16:15–16:30 Break

16:30–17:45 Lisa Folkmarson Käll (Linköping University): Intercorporeity and Ambiguities of Being in Common 

 

Saturday 12 October: Action and Change

Venue: The House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), hall 505.


09:30–11:00 Sally Haslanger (Massachusetts Institute of Technology): Social Structures and Social Change: What Can Moral Theory Contribute?

11:00–11:15 Break

11:15–11:50 Nancy Kendrick (Wheaton College, Massachusetts): Activity and Passivity in Mary Astell’s Theory of Friendship

11:50–12:25 Carolyn McLeod (University of Western Ontario): Non-Pragmatic Compromise: The Domain of Professional Life

12:25–13:30 Lunch

13:30–14:05 Ari-Elmeri Hyvönen (University of Jyväskylä): Conjuncture, Momentum, Judgment: Re-reading Arendt on the Temporal Context of Action

14:05–14:40 Sanna Tirkkonen (University of Helsinki): Rethinking Political Subjectivity – the Challenge of Populisms

14:40–15:00 Coffee

15:00–16:15 Lena Halldenius (Lund University): Experiencing Unfreedom. What Feminism Does to Republicanism

 

Organizers: Sara Heinämaa’s Project Ethics of Renewal (HCAS, UH, AF) and The Association for Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY)


Sponsors: Finnish Cultural FoundationSubjectivity, Historicity and Communality (SHC); Philosophical Society of Finland (SFY) and Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP)


Organizing Committee: Virpi Lehtinen, Sara Heinämaa, Martina Reuter, Erika Ruonakoski and Sanna Tirkkonen (University of Helsinki)

 


Power/Religion: A Revanche of Reaction or a Metaphor of Revolution?

Venues: Helsinki (University of Helsinki) and St Petersburg (European University at St Petersburg and Russian Christian Academy for Humanities)

Date: September 11–13, 2013


After a short-lived belief in the secularization of societies, religion has returned to the political arena with a vengeance. It is one of the most controversial but also determining political issues in today’s world. But is religion a reactionary force or does it involve revolutionary potentiality? This three-day international conference addresses questions pertaining to the relationship between power, politics, and religion.


Schedule


Wednesday September 11

Conference venue: Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki (Address: Fabianinkatu 24)

10:00 Opening words

10:15 – 10:45 Roland Boer (University of Newcastle), “Translating Religion and Politics: An Alternative Model.”

10:45 – 11:15 Niko Huttunen (University of Helsinki), “How Fantasy Becomes True: Paul between Political Realism and Eschatological Fantasy.”

11:15 – 11:45 Sergei Prozorov (University of Helsinki), “Pussy Riot and the Politics of Profanation.”

11:45 – 13:15 Lunch

13:15 – 13:45 Chin Ken Pa (Chung Yuan Christian University), “W. T. Chu’s Jesus the Proletarian.”

13:45 – 14:15 Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä), “Max Horkheimer on Religion as a Resistance and Hope.”

14:15 – 14:45 Sergey Kozin (University of Newcastle), “Bakhtin: Between Hammer and Anvil, Christianity and Marxism.”

Coffee break

15:15 – 15:45 Sanna Tirkkonen (University of Helsinki), “Power, Religion and Justice: Foucault on the Cult of Dionysus.”

15:45 – 16:15 Lars T. Lih (McGill University) “Shield of Aeneas: Ancient and Modern Narratives of World-historical Mission.”

16:15 – 16:45 Philip Chia (The Chinese University of Hong Kong) “Occupy Central: Scribal Resistance in Daniel, the Long Road to Universal Suffrage”

16:45 – 17:00 Discussion


Thursday September 12

Conference venue: European University at St Petersburg (Address: #3 Gagarinskaya Street)

14:00 Opening words

14:15 – 14:45 Joseph Bartlett (Indiana University), “Extremism for Love: Horkheimer beyond the Age of Islamic Terror.”

14:45 – 15:15 Jouni Tilli (University of Jyväskylä), “’We should obey the nation state and God rather than men’: Lutheran Metanoia and the Politics of Obedience.”

15:15 – 15:45 Mika Ojakangas (University of Jyväskylä), “From Political Theology to Theological Politics.”

Coffee break

16:15 – 16:45 Youzhuang Geng (Renmin University of China), “The Rhetoric of Icons: from Image to Voice.”

16:45 – 17:15 Markku Koivusalo (University of Helsinki), “The Theological Structure of the 20th Century Extreme Political Thought”

17:15 – 17:45 Artemy Magun (European University, St Petersburg), TBA

17:45 – 18:00 Discussion


Friday September 13

Conference venue: European University at St Petersburg (Address: #3 Gagarinskaya Street)

11:00 – 11:30 Christina Petterson (Humboldt University of Berlin), “’Der Mensch muß immer im Streit seÿn’: Zinzendorf and the ideology of Language.”

11:30 – 12:00 Elisa Heinämäki (University of Helsinki), “What is Radical about Radical Pietism?”

12:00 – 12:30 Ali Al-Hakim (The I.C. – University of Middlesex), “Shi’ah’s Standpoint between Revolutionaries and Quietists.”

12:30 – 12:45 Discussion

12:45 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:30 special section for additional Russian participants (in Russian), venue: Russian Christian Academy for Humanities (#15 nab. Fontanki floor 5)

 


Sponsors:

Subjectivity, Historicity, and Communality Research Group (Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki)

Academy of Finland (Faculty of Theology, University of Helsinki and the Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä)

European University at St Petersburg (http://www.eu.spb.ru/)

Russian Christian Academy for Humanities (http://rhga.ru/)

Religion and Political Thought Project

Australian Research Council

 


Individualismi ja yhteisöllisyys ajassamme: Søren Kierkegaard 200 vuotta

Tiistaina 10.9.2013, Ravintola Johannes, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Tervetuloa juhlistamaan Søren Kierkegaardin syntymän 200-vuotisjuhlaa!

”Tämän ajan, historian, koko ihmiskunnan on kuljettava ’yksilön’ käsitteen kautta.”
Tiedot, taidot, teot ja uskot ravistavat koko olemassaoloamme. Niiden pulmia ei ratkota kamppailematta ja kilvoittelematta, muuttumatta ja mullistumatta. Ne eletään ja koetaan ainutlaatuisina yksilöinä. Kukaan ei käy läpi tätä tai tuota niin kuin sinä tai minä. Tanskalaisen Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajattelu oli tätäkin. Hän ei puhunut vain yksilöstä vaan myös yksilön käsitteestä, yksilöllisyyden mieltämistä ohjaavista ei-yksilöllisistä ajatusvälineistä. Lisäksi hän korosti historiaa, ihmiskuntaa ja Jumalaa yliyksilöllisinä voimina, jotka ehdollistivat yksilön mieltämistä. Ei ole yksilöä yhteisöttä. Miten individualismi näyttäytyy ajassamme? Voiko se olla sopusoinnussa yhteisöllisyyden kanssa? Mikä merkitys yksilön valinnoilla on yhteiskunnalle?

Ohjelma
Kuka oli Søren Kierkegaard?
kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen (suomeksi)

Teemakeskustelu
puheenjohtaja: yhteiskunnallinen keskustelija, esseisti Jukka Relander
Krista Kiuru, opetusministeri
Hilkka Olkinuora, pappi, toimittaja
Henrik Marstal, muusikko
Rasmus Quistgaard, projektijohtaja, Kierkegaard 2013 

Keskustelun kieli on englanti. Klo 19.30 päättyvän keskustelun jälkeen esitetään tanskalaiselokuva SuperClásico (Ole Christian Madsen, 2011). Tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.

Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen viimeistään 5.9. Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Individualism och kollektivism i vår tid: Søren Kierkegaard 200 år

Tisdag 10.9.2013, Restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Välkommen att fira 200-årsjubileum av Søren Kierkegaards födelse!


”Vår tid, historia, hela mänskligheten ska betraktas genom begreppet ´individen´.”
Våra kunskaper och förmågor, det vi gör och tror på rubbar om hela vår existens. Konflikter och problem som uppstår i interaktionen mellan dessa går inte att lösa utan att kamp och ansträngning, utan förändring och omvälvning. Vi upplever och behandlar dem som unika individer. Ingen lever igenom enstaka händelser som du eller jag.
Søren Kierkegaards (1813–1855) verk behandlade bland annat dessa teman. Han talade inte bara om individen utan också om begreppet individen, de icke-individuella tankeverktyg som påverkar hur individen och dess roll uppfattas. Han framhävde även betydelsen av historien, mänskligheten och Gud som överindividuella krafter som påverkar individen. Det finns inte en individ utan en gemenskap.  Hur kommer individualismen till uttryck i vår tid? Kan den leva i harmoni med kollektivismen? Vilken betydelse har individens val för samhället?


Program
Vem var Søren Kierkegaard?
författare, filosof Torsti Lehtinen (på finska)

Temadiskussion
moderator: samhällsdebattör, essäist Jukka Relander
undervisningsminister Krista Kiuru
präst, journalist Hilkka Olkinuora
musiker Henrik Marstal
projektledare Rasmus Quistgaard, Kierkegaard 2013


Diskussionen förs på engelska. Det serveraras kaffe och lite tilltugg. Kvällen avslutas kl. 19.30 med en visning av filmen SuperClásico (2011, Ole Christian Madsen, 99 min).


Deltagandet i programmet är kostnadsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast den 5.9.2013.


Program, tilläggsuppgifter och anmälningar (senast 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Järjestäjät: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, filosofinen aikakauslehti niin & näin, Tanskan Suomen suurlähetystö, Kierkegaard 2013 -juhlavuosihanke sekä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Arrangörer: Kulturfonden för Finland och Danmark, Danmarks ambassad i Helsingfors, den filosofiska tidsskriften niin & näin, Jubileumsprojektet Kierkegaard 2013 samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

 


Guest lecture by professor Rebecca Martusewicz. Virta building room 114 (Address: Åkerlundinkatu 5). Wednesday 21th August. 11-13.

EDU-lecture: Professor Rebecca Martusewicz (Eastern Michigan University, USA) gives a guest lecture on Ecojustice and Ecofeminism.

More on professor Martusewicz via the following linkshttp://www.emich.edu/coe/sofd/faculty.html and http://emich.academia.edu/RebeccaMartusewicz

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2013&...
Jag vill ta upp en tråd från min senaste blogg, ”Fiktion och verklighet". Även om vi i normala fall inte har svårt att förstå vad det innebär att vara ansvarig för det vi gör, verkar det som om klartänkta människors tankar låser sig när det gäller en skönlitterär författares ansvar för sitt arbete. Problemet åskådliggörs i denna episod i Salman Rushdies liv:
When Anis Rushdie read his son’s novel Midnight’s Children for the first time in 1980, he became convinced that Ahmed Sinai, the drunken father in the book, was a satirical portrait of himself. A family row ensued. Rushdie fils did not deny that Sinai was based on his father—“In my young, pissed-off way,” he would later tell The Paris Review, “I responded that I’d left all the nasty stuff out”—but he objected to his father’s wounded reaction and thought it revealed a crude understanding of how novels worked. “My father had studied literature at Cambridge so I expected him to have a sophisticated response to the book, but the person who did was my mother…. She understood it at once as fiction.” (Zoë Heller: recension av Rushdies självbiografi Joseph Anton: A Memoir i New York Review of Books, 20 december 2012.)
Faderns indignation föregriper på ett spöklikt sätt den dödsdom ajatollah Khomeini utfärdade över Rushdie för hans senare bok Satansverserna. I det fallet var Rushdies reaktion kluven. Enligt ett uttalande genast efter dödsdomen önskade han att han varit mera kritisk mot islam, men i sin självbiografi säger han sig ha blivit förbluffad över att hans artistiska projekt hade kunnat väcka anstöt. Även om det senare påståendet kanske ska förstås autofiktivt (memoaren är skriven i tredje person under namnet Joseph Anton, den pseudonym Rushdie antog när han försökte undkomma eventuella islamistiska mördare), illustrerar episoden den önskan att äta kakan och ha den kvar – att gripa in i en verklighet men själv stå utanför – som man kan misstänka att många författare (och säkert också många filosofer) hyser.

Caveat lector” – läsaren måtte akta sig – var tydligen Rushdies motto. Även om skildringen av en person bär omisskännliga drag av en verklig person, alltså ”baserar sig på” en existerande person i den meningen, så befullmäktigar detta inte läsaren att dra några slutsatser, så länge det klart framgår att det rör sig om en roman eller autofiktion. Man måste skilja mellan vad en text baserar sig på och vilka påståenden den gör. Så resonerade han.

En autofiktiv berättelse där personer omtalas med eget namn skiljer sig förstås från en roman där människor kamouflerats i högre eller lägre grad – men gränsen är inte skarp.

(En vanlig klyscha är att allting i en roman måste basera sig på författarens erfarenhet, och att det därför är meningslöst att över huvud taget söka några specifika motsvarigheter till personerna i texten. Tesen är så allmän att den ingenting säger. Däremot är givetvis gränsen mellan det som är fritt uppdiktat och det som är verklighetsbaserat flytande.)

I alla händelser måste en författare räkna med möjligheten att läsarna kommer att läsa in verklighetsreferenser i den litterära texten – desto sannolikare, ju mera verklighetslik texten är. Att bortse från detta vore naivt. (Och även om Salman Rushdies far själv hade tagit boken som fiktion, är det inte säkert att hans vänner och släktingar hade gjort det.)

Med denna insikt följer ett ansvar – det finns inte några moraliska fribiljetter i litteraturen, desto mera än i livet i övrigt. Till skillnad från juridiskt ansvar är moraliskt ansvar inte ett nollsummespel: jag kan inte gömma mig bakom det faktum att någon inte borde ha reagerat som hon gjorde, den fråga jag måste ställa mig är om jag kunde ha förutsett reaktionen. ”Jag varnade honom för att gå ut i den här sjögången.” Ibland räcker detta som ursäkt, ibland inte.

Viktigast av allt: att säga att någon har ett ansvar för en handling är inte att vilja förbjuda handlingen. Det är kanske viktigt att du skriver romanen även om människor blir kränkta. Att vilja diktera den andras handlingar är (oftast) moralism. Men det är inte moralism att kräva att den andra vet vad hon gör.

Lars Hertzberg
CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää 7.-8.1.2014 Helsingissä Tieteiden talolla perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa HYVE.

Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia, sekä lisäksi 10 minuuttia keskustelua varten. Esitelmiä voidaan hyväksyä kollokvioon yhteensä noin 40. Valikoima esitelmistä pyritään julkaisemaan kirjoituskokoelmana.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

- hyveitä koskevan ajattelun historia
- hyvän muunnelmat
- pahan ongelma
- hyve-etiikka
- hyve-tieto-oppi
- luonteen hyveet
- intellektuaaliset hyveet

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2013 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään osoitteeseen: juhana.lemetti at helsinki.fi

Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti ja Ilkka Niiniluoto

***

Filosofiska Föreningen i Finland rf ordnar 7-8.1.2013 i Helsingfors vid Vetenskapernas hus sitt traditionella ettordskollokvium. Temat för denna gång är DYGD (på finska HYVE). Förutom de inbjudna föredragen tar vi också emot förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag reserveras 20 minuter, med ytterligare 10 minuter för diskussion. Sammanlagt ca 40 föredrag kan godkännas för medverkan vid kollokviet. Ett urval av föredragen kommer enligt planen att publiceras i form av en artikelsamling.

Föredragen på kollokviet kan behandla bland annat följande områden:

dygdernas historia
karaktärsdygder
dygdens variationer
det ondas problem
dygdetik
dygdepistemologi
intellektuella dygder

De som är intresserade av att hålla ett föredrag ombeds skicka en rubrik och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2013 till Nora Hämäläinen. E-post: nora.hamalainen at helsinki.fi.

Vänliga sommarhälsningar,

Arrangörskommittéen
Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti och Ilkka Niiniluoto


Kan det finnas något sådant som en sanningsenlig beskrivning av ett levnadslopp, en objektiv redogörelse för en politisk konflikt, ett krig, ett samhälle eller en förfluten tidsperiod? Eller är varje föreställning om något sådant en illusion?

Det är slående att bland olika filosofiska problem är det få som idag tycks väcka så stor diskussion som just detta – vad man kunde kalla ”dokumentarismens problem”. Det verkar engagera författare, kritiker, historiker, journalister, kulturskribenter, filmskapare, litteraturvetare med flera.

Anledningen till detta engagemang – vad det säger om vår tid – kunde vara intressant att reflektera över. Jag misstänker emellertid att själva problemet är ett skenproblem. Vi tror oss stå inför En Stor Fråga som borde kunna Lösas En Gång För Alla. Vi tänker oss att vi måste finna en metod som säkerställer att en framställning är fri från alla tänkbara invändningar. Eftersom något sådant inte finns, drar vi slutsatsen att problemet är olösligt: varje anspråk på att objektivt skildra en person eller ett skeende är godtyckligt.

Vad vi borde inse är att varje ifrågasättande kräver ett sammanhang. En skildring kan vara mera eller mindre sanningsenlig i ett eller annat avseende. Kravet på en beskrivning som är giltig i alla avseenden är inte ett krav som är omöjligt att uppfylla – det är ett meningslöst krav. Att inte förstå detta kan inverka förlamande på den som förelägger sig uppgiften att beskriva ett livslopp eller ett historiskt skeende.

Uppgiften att ge en trovärdig framställning kan givetvis ställa oss inför stora, nära nog oöverstigliga svårigheter. Men svårigheterna kan bara förstås i relation till den givna uppgiftens karaktär. Ifall uppgiften i sig är diffus blir framgångskriterierna oklara. (Av analoga skäl brukar det sägas att dikt inte kan översättas – vad man egentligen menar är att kraven på en lyriköversättning är mångtydiga.)

Om själva uppgiften i princip är olöslig så är däremot varje ansträngning meningslös.

***

Det som skiljer en dokumentär självbiografi från autofiktion, sägs det ibland, är att den dokumentära skildringen gör anspråk på att vara sann. Till detta genmäls det att alla sådana sanningsanspråk är omöjliga: minnet förvränger eller förtränger, vår förståelse av människor och situationer är ensidig och ofullständig, vi förskönar omedvetet oss själva och dem som står oss nära osv. Det här är riktigt, men av det följer det inte att distinktionen mellan dokumentär och fiktion upplöser sig. Distinktionen mellan dokumentär och fiktion är inte kunskapsteoretisk utan moralfilosofisk. I stället för sanningsanspråk borde vi tala om sanningssträvan: en författare kan avkrävas räkenskap för sina strävanden men inte för hur väl hon lyckats. I en fiktiv framställning finns ingen sanningssträvan (med hänsyn till fakta).

Däremot kan hybrider mellan dokumentära och fiktiva framställningar ställa oss inför försåtliga (moraliska) frågor. En bok som publiceras med beteckningen ”roman” kan innehålla inslag som, för dem som är bekanta med förhållandena, uppenbart handlar om verkliga personer. Författaren kan här röra ihop fakta och fantasi efter förgottfinnande. Det problematiska är att författarens ansvar för de slutsatser läsaren drar blir diffus.

Lars Hertzberg

Crossroads in Cultural Studies, Tampere, Finland 1-4 July 2014

FIRST CALL FOR SESSIONS AND PAPERS

 

Website: http://www.crossroads2014.net

Contact: info at crossroads2014.net

First CFP deadline (session proposals): August 30th, 2013

 

The 10th Crossroads Conference in Cultural Studies will be hosted by the School of Communication, Media and Theatre (CMT) at the University of Tampere jointly with the Society for Cultural Studies in Finland and the Association for Cultural Studies (ACS).


The first Crossroads conference was organized in Tampere in 1996. The conference will thus be traveling back to its roots to celebrate the tenth Crossroads in Cultural Studies. Situated between two lakes, Tampere is the largest inland city in the Nordic countries. The city is easily accessible by direct flights from European cities and by train/bus from the capital Helsinki. The venue of the conference will be the Tampere Hall, recognized as the best congress centre in Finland.


To this conference, we are very pleased to have invited the following keynote and plenary speakers:

Elena Trubina (Russia)
Wang Xiaoming (China)
Benjamin Arditi (Mexico)
Tejaswini Niranjana (India)
Brenda Yeoh (Singapore)
Catalina Cortés Severino (Columbia/Italy)
(list to be updated with more speakers soon)

All topics relevant to Cultural Studies are welcome. We also have some suggested topics listed as food for thought:

affect, body, materiality, power, transnationalism,senses, cultural economy, mobility, performativity, class, cultural geographies, cultural practices, alternative futures, alternative knowledges, crisisSubmit your proposal now online!
The first call for sessions and individual papers is now open. Check the submission guidelines and submit a proposal online at the conference website before August 30th, 2013. The second call (especially for individual papers) will be issued in September.

ACS Assistance Program for Crossroads 2014.
The Association for Cultural Studies will offer a small number of grants to assist participants from ACS under-represented regions with travel accommodation or registration expenses. Please see the conference website ("registration") for more info.

Spread the news!
Please forward this message to your colleagues and friends. We look forward to seeing you in Tampere in 2014!

 

Organizing Committee

Mikko Lehtonen, chair (University of Tampere)
Meri Kytö, conference secretary (University of Eastern Finland)
Pertti Alasuutari (University of Tampere)
Catherine Driscoll (University of Sydney)
Heikki Hellman (University of Tampere)
Laura Huttunen (University of Tampere)
Eeva Jokinen (University of Eastern Finland)
Olli Juhala (University of Turku)
Anita Kangas (University of Jyväskylä)
Anu Kantola (University of Helsinki)
Merja Kinnunen (University of Lapland)
Risto Kunelius (University of Tampere)
Frans Mäyrä (University of Tampere)
Minna Nerg (University of Jyväskylä)
Susanna Paasonen (University of Turku)
Emilia Palonen (University of Helsinki)
Tuija Saresma (University of Jyväskylä)
Katja Valaskivi (University of Tampere)


The Fourth Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), organized and hosted by the Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences at the University of Helsinki, Finland, 28-31 August 2013.

Keynote speakers: Alison Wylie (University of Washington), Hannes Leitgeb
(University of Munich), Martin Kusch (University of Vienna)

Konferenssiin voi rekisteröityä alhaisemmalla hinnalla 15.6. saakka.

More info, registration details and programme: http://www.helsinki.fi/epsa13/index.htmSymposium on Interspecies Performance 16-17.9., Helsinki

Renegotiating ”Us”: In Performance with Other Species

What are non-humans, the other species able to become? What are humans and performances able to become together with them in the age of eco-crises?

16.-17.9.2013 Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki

Through various art, performance and thinking practices, this international transdisciplinary symposium of artistic research, live art and fine art focuses on our relationships with the non-human, especially with other animals and plants. The main aim of the two-day symposium is to explore the possibilities and implications of the interspecies performance – understood as social collectives including humans and non-humans - for performance, art and human in the age of eco-crises. For the first time in Finland, this symposium introduces and explores an emerging field of study into the relationships between performance, humans, other species and “nature”. The animal turn (animal studies (human-animal relations), animal ethics) along with the wider environmental/ecological/ earthly turn in our culture and the posthumanistic theories questioning the anthropocentrism prevalent in several disciplines have all been drawing attention also to this field of interspecies performance.

The keynote speaker, Professor Alan Read is a pioneer on the question of performance and animals, and the author of Theatre & Everyday Life (1993), Theatre, Intimacy & Engagement (2008), and Theatre in the Expanded Field (October 2013). He is currently Professor of Theatre at King's College London where he directs the Performance Foundation.

The keynote speaker, Professor Carl Lavery is a specialist in the relationships between performance, ecology and environment. His publications include i.a. Walking and Autobiography: Performance Writing, D. Heddon, C. Lavery & P. Smith, ed. R. Mock, (2009) and Site-Specificity and the Practice of Location: Processes, Performances, Writing (with A. Filmer, 2013/14). He is currently Professor of Theatre and Performance at the Aberystwyth University.


Speakers of the symposium:

- Keynote: Alan Read (Professor of Theatre, King’s College London, UK)

- Keynote: Carl Lavery (Professor of Theatre and Performance, Aberystwyth University, UK)

- Hanna Johansson (PhD, Researcher in Art History, University of Helsinki)

-  Essi Kausalainen (Performance Artist, Helsinki)

- Esa Kirkkopelto (Professor of Artistic Research, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

- Tuija Kokkonen (Live Artist, Research Associate, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

- Susanna Lindberg (Professor of Philosophy, University of Tampere)

- Tuula Närhinen (Visual Artist, Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki)

- Erika Ruonakoski (PhD, Researcher in Theoretical Philosophy, University of Helsinki)


Warmly welcome!


Registration now open: https://www.lyyti.fi/reg/Symposium_on_Interspecies_Perfomance_4604 (by 9.9.)

More information: <mailto:>

The symposium is organized by Tuija Kokkonen, whose artistic research project (since 2006) explores the questions of the symposium.
Korpo Filosofidagar 2013

Tema: Konkurrens – ideologi eller verklighet?

En vanlig föreställning är att konkurrens alltid ger de bästa resultaten. Genom konkurrens sporras individen till förträfflighet och på marknaden garanterar konkurrensen att enbart den mest effektiva och rationella produktionen överlever. Utan konkurrens förfaller vi till den medelmåttighet som avsaknaden av tävlan tillåter. Detta villkor gäller för alla former av mänsklig verksamhet. Därför bör den som vill höja nivån på det som görs, vad det än må vara, alltid ha konkurrensutsättningen som ledstjärna då olika aktiviteter i samhället organiseras.

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2013 skall vi diskutera hur idén om konkurrens skall förstås och vilken roll den fått i samhällsdebatten. Vad talar vi om då vi talar om konkurrens? Finns det goda och dåliga vädjanden till behovet av konkurrens? Hur skall vi förstå tanken att konkurrens alltid är välgörande? När är argumenten för konkurrensutsättning enbart uttryck för en ideologisk övertygelse? Vilken sorts idé om konkurrens finns i debatterna om Finlands position i den ’internationella konkurrensen’?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 24.7

kl. 16-18 Filosof Nora Hämäläinen, Helsingfors universitet
Tema: "Konkurrens till döds – eller varför konkurrens inte gör oss bättre på det vi gör”

kl. 18-20 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo Akademi
Tema: "Den nya internationella konkurrensen – en kapplöpning mot botten?"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former

Torsdagen den 25.7

kl. 12-14 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
Tema: "Gör konkurrens saker bättre?"

kl. 14-16 Filosof Nikolai Enckell, Helsingfors
Tema: ”Den enfaldige coachen och misstrons politik”

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 24-25.7.2013
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: +358 400 104 309, Postadress: Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo.
http://www.sunnan.fi/korpo_hotel.html

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOUCAULT
(see below for registration)

28 June 2013

University of Helsinki, Metsätalo (Unioninkatu 40), room 12, 3rd fl.


10.15–12.00 Béatrice Han-Pile (University of Essex): Foucault, Normativity, and Critique as a Practice of the Self

12.00-13.30 Lunch Break

13.30–15.00 Martin Saar (Frankfurt University): Subject, Truth, Democracy: Foucault and Political Philosophy

Mika Ojakangas (University of Jyväskylä): Plato and Bio-politics

15.00-15.30 Coffee

15.30–17.30 Sergei Prozorov (University of Helsinki): Biopolitics of Stalinism: Ideas and Bodies in the Construction of Socialism

Jemima Repo (University of Helsinki): Herculine Barbin and the Omission of Biopolitics from Judith Butler's Gender Genealogy

Lauri Siisiäinen (University of Jyväskylä): From Global Vision to Short Sight: Foucault and the Neo/Liberal Turn in Political Optics


**For refreshment purposes, we kindly ask attendees to register through the following link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43190/lomake.html**


Further details:
Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Jemima Repo (jemima.repo at helsinki.fi)

Political Dimensions of Phenomenology
May 31, 2013.

Helsinki Collegium for Advanced Studies
Room 136

Final Program:
10:00-10:15 Opening words, Sami Pihlström. Director. HCAS.
10:15-11:15 Daniel Dahlstrom (Boston University): Existential Socialization
11:15-12:00 Susanna Lindberg (University of Tampere): Variations of being-with
12:00-13:15 Lunch
13:15-14:00 Nicolas de Warren (KU Leuven): The Great War and Modern Philosophy
14:00-14:45 Daniel Dahlstrom (Boston University): Heidegger's reading of Rilke
14:45-15:15 Coffee
15:15-16:00 Serena Parekh (Northeastern University): Human Rights - A Phenomenological Interpretation
16:00-16:45 Jussi Backman (University of Jyväskylä): The Politics of Novelty: Idea and Ideology in Arendt and Badiou

Organization: Rationality in the Break From Modernity, Academy of Finland Project, led by Sara Heinämaa; Subjectivity, Historicity, and Communality network (SHC)
Contact information: Mirja Hartimo mirja.hartimo(at) helsinki.fi
LITERARY FICTION AND RATIONALITY

School of Social Sciences and Humanities / philosophy
University of Tampere
May 30-31, 2013

Literature gives us a unique opportunity to examine persons and their lives. For example, literature may be seen as illuminating rationality and the different kinds of reasons that agents have for their actions, beliefs, and judgements. It also enables us to examine rationality as a property of a person, and reasons as constituted by the context of a person’s life narrative. Literature may also be considered a source of empirical, moral, and aesthetic reasons and beliefs. The purpose of this conference is to critically discuss these and other conceptions of the relation between literary fiction and rationality.


Conference program:

Thursday May 30

All Thursday sessions are held at Pinni B 1097

10.00 Welcome by Leila Haaparanta

10.15-11.45 Plenary talk by Kathleen Stock:
Fiction, Belief, Imagining and Cognitive Value
(Chair: Leila Haaparanta)

Session I. 
Chair: Jenni Tyynelä
11.55-12.30 Arto Laitinen: On Literary Fiction, Science Fiction and
Thought Experiments in Practical Philosophy

12.30-13.30 Lunch

Session II. 
Chair: Jukka Mikkonen
13.30-14.05 Lars-Olof Åhlberg: Imaginary and Imagined Worlds in Narrative Fiction
14.10-14.45 Karen Simecek: The Rationality of Poetry
14.50-15.25 Alexander Bareis: The Interpretation of Fictional Narrative and Rationality

15.25-15.55 Coffee

Session III. 
Chair: Hanne Appelqvist
15.55-16.30 María José Alcaraz León: Warranted Emotional Responses to Artworks and
the Problem of Moral Education through the Arts
16.35-17.10 Angela Curran: Aristotle on the Nature of Our Affective Responses to Literature
17.15-17.50 Stephen Chamberlain: Emotion and Imagination in the Rationality of Fiction


Friday May 31

09.15-10.45 Plenary talk by Elisabeth Schellekens:
Understanding Fiction: Concepts, Character and Coherence
(Pinni B 1097. Chair: Jukka Mikkonen)

10.45-11.15 Coffee

Session IV. (Pinni B 1096)
Chair: Hanne Appelqvist
11.15-11.50 Riku Juti: Philosophical Lessons from Dickens
11.55-12.30 Timo Vuorio: A Novel as an Argument. Dostojevsky on Crime

Session V. (Pinni B 1097)
Chair: Leila Haaparanta
11.15-11.50 Hanna Meretoja: Literature, Ethics and a Sense of History
11.55-12.30 Olli-Pekka Moisio: Ernst Bloch and Literature

12.30-13.30 Lunch

Session VI. (Pinni B 1096)
Chair: Jenni Tyynelä
13.30-14.05 Jukka Mikkonen: Literary Experience, Reason, and Philosophical Insight
14.10-14.45 Ana Falcato: Form is an Expression of Content. John Coetzee against Substitution Ethical Thought
14.50-15.25 Bridget Vincent: Reasoning with Literature. Poetic and Prosodic Irrationality                                
Session VII. (Pinni B 1097)
Chair: Hanne Appelqvist
13.30-14.05 Niklas Forsberg: Teachings of Density and Distance. Remarks on the Philosophical Significance of Novels beyond the Presence of “Philosophy”   
14.10-14.45 Ingeborg Löfgren: Cavell and Projective Imagination in Philosophy and Literature – Clarification, Mystification, and the Logic of Narration
14.50-15.25 Nora Hämäläinen: Cora Diamond, Alice Crary and an Extended Conception of Rationality

15.25-15.55 Coffee

16.00-17.30 Plenary talk by Garry Hagberg: TBA
(Pinni B 1097. Chair: Hanne Appelqvist)

Closing Words by Leila Haaparanta

The conference is organized by Prof. Leila Haaparanta’s research project Judgment and Human Rationality, funded by the Academy of Finland.

For more information about the event, please contact Hanne Appelqvist (hanne.appelqvist -at- helsinki.fi) or Jenni Tyynelä (jenni.tyynela -at- uta.fi).

HEALTH, MORTALITY, AND INEQUALITY

Symposium in memory of Professor Juha Sihvola

http://www.helsinki.fi/collegium/events/health-mortality-inequality/index.html

 

An international symposium organized by the Helsinki Collegium for Advanced Studies, in collaboration with the Academy of Finland, the Philosophical Society of Finland, and the Argumenta Project, “Human Mortality”, funded by the Finnish Cultural Foundation

 

Time: June 17-18, 2013

Venue: Tieteiden talo (House of Sciences and Letters), Kirkkokatu 6, Helsinki

 

Free admission. Welcome!

 

PROGRAMME

 

Monday 17 June 2013

 

12:45-13:15 Registration

 

13:15 Welcome, Professor Sami Pihlström, Director of HCAS

 

13:30 Keynote lecture

 

· Professor Martha Nussbaum (University of Chicago): The Fear of Death:  Incomplete Arguments and Questionable Consolations

 

15:00 Coffee

 

15:30-17:00 Session 1

 

·  Alejandro Lorite Escorihuela (HCAS): Trading in Mercy: On the Global Law and Politics of Animal Sacrifice

·   Jonathan Wolff (University College London): Social Policy and the Social Gradient in Health

·   Sami Pihlström (HCAS): Does Death Make Us Equal?

 

17:30 Reception at Tieteiden talo (House of Sciences and Letters)

 

Tuesday 18 June 2013

 

10:00 Session 2

 

·  Mikko Salmela (HCAS): Emotional Encounter with the Dying

·   Pekka Sulkunen (HCAS): Who is well? A Critique of the Medicalisation Thesis

·    Erika Kiss (Princeton University): The Problem of Sustainability as the Crisis of Liberal Education in the Global Digital Economy

 

11:30 lunch break

 

13:00 Session 3

 

·  Jan-Werner Müller (Princeton University): Fear of Death and Fear of Cruelty: Judith Shklar's Liberalism Revisited

· Michael Puett (Harvard University): tba

· Ville Päivänsalo (University of Helsinki): Pluralist Collaboration for Health and Dignity

 

14:30 coffee

 

15:00 Session 4

 

· Nils Weidtmann (Tübingen University): Mortality and responsibility - some intercultural remarks

· Sara Heinämaa (HCAS):  Phenomenological Insights into Death and  Dying: Time, Selfhood and Gender

·  Terhi Utriainen (University of Helsinki): Death, Dying and Vulnerability in the Culture of Re-enchantment?

 

16:30 Closing of the symposium

 

Further information: http://www.helsinki.fi/collegium/events/health-mortality-inequality/index.html

 

Kansainvälisesti tunnettu Heidegger-asiantuntija professori Daniel Dahlstrom, Boston Universitystä pitää filosofian tutkijaseminaarissa luennon "Heidegger's Experience of Language".

Ajankohta ke 29.5. klo 13-15, sali Pinni B 4113,
Tampereen yliopisto

Tilaisuus on kaikille avoin.
Aboagora - Between Arts and Sciences
Turku, Finland, 13 - 15 August 2013

Registration is now open, and closes on May 31, 2013.
For full programme, online registration and conference tickets, please visit www.aboagora.fi.


"The Human Machine"

Aboagora is an event that promotes dialogue between the arts, humanities and sciences, and aims at challenging and breaking boundaries between arts and the scholarly world. The programme consists of workshops, keynote lectures and concerts. Aboagora is a joint effort by the Turku Music Festival, the Department of Cultural History at the University of Turku and the Donner Institute, Åbo Akademi University.

Aboagora 2013 discusses the complex relationships between man and machine. The human being itself can be viewed as a corporeal machine, an assemblage of forces, actions and mechanisms, from the optics of the eye to the processes of cognition. It is also possible to interpret the machine as an extension of human senses. The boundaries between man and machine can be blurred by using technological devices as integral parts of the human body.

The theme 'The Human Machine' can also pay attention on all those practices that create humanness in a machine: How we assume machines to feel and think? What kind of personal qualities do they have? Machines have also served as the vehicles of human creativity, as tools but also as the expressions of abstract thoughts. Aboagora wishes to address this fascinating area that has been a fertile ground for artistic and scientific explorations during recent decades.

Keynote speakers include Bruce Sterling (Science Fiction Author, USA), Kevin Warwick (Professor of Cybernetics, UK), Mia Consalvo (Research Chair of Game Studies and Design, Canada), Timo Airaksinen (Philosopher, Finland).

Among the workshop members are Tuomas Lukka (Zenrobotics Corporation), Timo Kaitaro (Philosophy & Neuropsychology), Kathleen Richardson (Social Anthropology), Mika Pantzar (Consumer Research Centre), Alf Rehn (Chair of Management and Organization), Jussi Parikka (Media Theory), John Armitage (Media Arts), Samuli Torssonen (Film director), Veijo Hietala (Media Studies), Mia Lövheim (Sociology of Religion), Susanna Paasonen (Media Studies), Johanna Sumiala (Media Studies), André Jansson (Media & Communication Studies), and Alice Della Penna (Biology).

The registration fee for the symposium is 45 € (for students and post-graduate students 25 €). It includes participation for all keynote lectures, admission to all workshops, three lunches and coffee/tea, and conference reception.

WELCOME!

Contact:
Coordinator Asko Nivala
Cultural History, University of Turku
asko.nivala(at)utu.fi
phone +358 (0)2 333 6294
BIOETIIKAN TUTKIMUKSEN TILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA
Kansallinen monitieteinen seminaari, Helsingin yliopisto 26.–27.9. 2013

Bioetiikan instituutti Suomeen -työryhmä järjestää syksyllä tilaisuuden, joka kokoaa yhteen alan suomalaiset toimijat ja avaa keskustelun kansallisen bioetiikan tilasta ja tulevaisuudesta. Seminaarissa keskitytään tarkastelemaan bioetiikan tutkimusta eri
tahoilla kuten yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, virastoissa ja toimikunnissa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet bioetiikan tutkimuksesta ja sen kehittämisestä.

Seminaarin kansainvälisenä pääpuhujana on professori Norman Daniels Harvardin yliopistosta. Hän esitelmöi terveydenhuollon resurssikysymyksistä sekä yleisemmin oikeudenmukaisuudesta nyky-yhteiskunnissa.

Seminaari huipentuu paneelikeskusteluun, jossa tarkastellaan erityisen bioetiikan instituutin perustamisesta Suomeen. Instituutin tarkoituksena olisi kehittää bioetiikkaa akateemisena tieteenalana Suomessa ja luoda viitekehys kansalliselle bioetiikan tutkimukselle.

Seminaariin osallistuminen on maksutonta, ja sen kielinä ovat suomi ja englanti. Seminaari alkaa 26.9. noin klo 13 ja päättyy 27.9. noin klo 13.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä:

a)    Esitelmöimään omasta tutkimusaiheestasi (15+5 min, noin 300 sanan abstrakti.) Kerrothan samalla, esitelmöitkö mieluummin suomen vai englannin kielellä.

b)    Osallistujaksi seminaariin, jotta voimme lisätä sinut seminaarin tiedottamiseen tarkoitetulle sähköpostilistalle.

Esitelmän pitäjiin otetaan yhteyttä kesäkuussa ja seminaarin tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan elokuun loppuun mennessä.

Seminaariin liittyviä ajankohtaisia asioita voi seurata myös osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/bioetiikanseminaari/

Ilmoittautumiset ja abstraktit pyydetään lähettämään osoitteeseen:
johanna.ahola-launonen at helsinki.fi

Bioetiikan instituutti Suomeen -työryhmä:

Professori Matti Häyry, bioetiikan ja oikeusfilosofian professori,
Manchesterin yliopisto, Englanti
FT Tuija Takala, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
FM Heikki Saxén, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

----


BIOETHICS RESEARCH IN FINLAND – ITS STATE AND FUTURE
National multidisciplinary seminar, University of Helsinki 26 – 27
September 2013


The Bioethics Institute to Finland Task Force organises an event that will draw together all interested parties to discuss the current state and future directions of bioethics in Finland. The focus is investigative rather than pragmatic, and emphasis will be placed on bioethical research conducted in universities, research institutes, ministries, non-governmental organisations, and committees.

Our international keynote speaker will be Professor Norman Daniels from Harvard University, with presentations on resource allocation in health care and justice more generally.

The seminar will culminate in a panel discussion on the possibility of founding a national institute of investigative bioethics. The institute would stimulate the progress of academic bioethics in Finland and provide a framework for further developments in the field.

Participation in the seminar is free – there is no admission fee. The languages of the event are Finnish and English. The seminar runs from 1 pm on Thursday 26 September to 1 pm on Friday 27 September.

The deadline for registrations is 31 May. Please let us know if

a) you wish to present a paper on your research in bioethics in the seminar (15+5 minutes) – in this case, please send us an abstract of max. 300 words, or if

b) you want to participate and be added on our seminar mailing list.

The speakers will be contacted in June, and the detailed program will be completed and publicised by the end of August.

Seminar news can be followed at http://blogs.helsinki.fi/bioetiikanseminaari/

Please send abstracts and registrations to:
johanna.ahola-launonen at helsinki.fi

The Bioethics Institute to Finland Task Force are:

Professor Matti Häyry, Professor of Bioethics and Philosophy of Law,
University of Manchester, UK
Dr Tuija Takala, Adjunct Professor and Academy of Finland Research
Fellow, University of Helsinki
MA Heikki Saxén, Doctoral Researcher, University of Tampere
MSSc Johanna Ahola-Launonen, Doctoral Researcher, University of Helsinki
Westermarck-muistoluento 15.5.2013 / The Westermarck Memorial Lecture 15.5.2013

EDVARD WESTERMARCK -MUISTOLUENTO 15.5.2013 KLO 18

Professori Tim Ingold (University of Aberdeen) pitää 31. Edvard Westermarck -muistoluennon keskiviikkona 15.5. klo 18 Helsingissä. Luennon otsikko on "Anthropology Beyond Humanity".

Aika: keskiviikko 15. toukokuuta klo 18.00
Paikka: Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!


THE EDVARD WESTERMARCK MEMORIAL LECTURE 15.5.2013 AT 6 PM

Professor Tim Ingold (University of Aberdeen) will give the 31st annual Westermarck Memorial Lecture on Wednesday, May 15 at 6 pm in Helsinki. His lecture is titled "Anthropology Beyond Humanity".

Time: Wednesday, May 15 at 6 pm

Location: Tieteiden talo, room 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

The event is free of charge.

Welcome!

Tim Ingold is Professor of Social Anthropology at the University of Aberdeen, and a Fellow of both the British Academy and the Royal Society of Edinburgh. Following 25 years at the University of Manchester, Ingold moved in 1999 to Aberdeen, where he went on to establish the UK's newest Department of Anthropology. Ingold has carried out ethnographic fieldwork among Saami and Finnish people in Lapland, and has written on comparative questions of environment, technology and social organisation in the circumpolar North, as well as on the role of animals in human society, on issues in human ecology, and on evolutionary theory in anthropology, biology and history.

More recently, he has been exploring the links between environmental perception and skilled practice, with a view to replacing traditional models of genetic and cultural transmission with a relational approach focusing on the growth of skills of perception and action within socio-environmental contexts of development. These ideas are presented in his book The Perception of the Environment (2000). Ingold's latest research pursues three lines of inquiry that emerged from his earlier work, concerning the dynamics of pedestrian movement, the creativity of practice, and the linearity of writing. These all came together in his book Lines (2007), along with three edited collections: Creativity and Cultural Improvisation (with Elizabeth Hallam, 2007), Ways of Walking (with Jo Lee Vergunst, 2008) and Redrawing Anthropology (2011), and in his collected essays, Being Alive (2011). Ingold is currently writing and teaching on issues on the interface between anthropology, archaeology, art and architecture. His latest book, Making, was published by Routledge in March 2013.


International and Interdisciplinary Conference: Culture, Values and Justice

University of Vaasa, Finland, 21–23 May 2014

 

This conference creates and facilitates new research openings and cooperation in the interdisciplinary field of comparative cultural studies by bringing together scholars from different countries and universities worldwide to discuss and debate a range of topics.

 

The theme of the conference draws increased international attention: the issues of cultural encounters are increasingly addressed in terms of values and justice. This trend is related to the growing awareness of universal social problems, including uneven income distribution, increasing health gaps between rich and poor, constant gender inequality, and the ideological roots of environmental problems. These are among the issues being discussed in this conference.

 

The keynote speaker is Professor Kisor Chakrabarti, a distinguished expert in classical Indian philosophy and comparative cultural studies.

 

Call for Abstracts

 

Abstracts: 150 words

Deadline for submission: 10 August 2013

 

Submit abstracts to Dr. Chandana Chakrabarti at chandanachak at gmail.com

Date of proposal acceptance: Week after the proposal is submitted

 

Subtopics:

Ethnic Identity & Culture; Personal Identity in Society; Society, Culture & Consumption; Social Identification; Dynamics of Group Culture; Ethnic Boundaries; Constructing & Deconstructing Ethnic Identity; Evolution of Society; Encountering Different Cultures; Cultural Shock; Society & Effect of Colonization; Media & Society; Morality & Society; Perfectionist & Situational Ethics; Humanism & Positivism; Reductionist Approach to Moral Responsibility; Archaeological Approaches to Society; Hybrid Cultural Systems; Hybrid Ethical Theory; Cultural Roots of Environmental Problems; Uneven Income Distribution as a Social Ethical Issue; The Point of View of Justice; Core Values, Traditions & Justice; etc.

 

Advisory Board Members: Barbara Amodio (USA), Gordon Haist (USA), Robin Kar (USA), Elizabeth Koldzak (Poland), Tommi Lehtonen (Finland), Maria Marczewska (Poland), Debkumar Mukhopadhya (India), Rizwanur Rahman (India), Ming Shao (China), Andrew Ward (UK), Su-Chen Wu (Taiwan)

 

Papers from the Conference will be published subject to editorial review.

 

For further information, contact:

Chandana Chakrabarti, Ph.D.

Institute of Cross-Cultural Studies and Academic Exchange

405 Maple Avenue

Burlington, NC 27216

USA

 

Sponsored by: University of Vaasa, The Society for Indian Philosophy and Religion, Institute for Cross-Cultural Studies and Academic Exchange
Call for papers: Scandinavian-Russian Enlightenment symposium in St.Petersburg

The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki will arrange in August, together with St. Petersburg Center of the History of Ideas, a symposium on the Enlightenment thought in Northern Europe and Russia. The event is a continuation of previous "Northern Light" symposia.

This time the theme will be "History and Enlightenment", and the symposium will be held in the Finland House in St. Petersburg  in August 29. and 30. The location is in the very centre of classical St.Petersburg, near the Nevsky Prospekt. The address is 8, ul. Bolshaya Konyushennaya. For details, see the web page: http://www.instfin.ru/.

The previous Enlightenment symposia were held in Helsinki in 2009 and 2012. The papers of the first symposium have been published, and an electronic version can be downloaded from the address http://ideashistory.org.ru/a36.html. The papers of the 2012 symposium will be published soon.

The Enlightenment symposia are held annually in context of the Aleksanteri Institute's CoE project "Problems of Russian Modernization", and aim at analysing the initial states of the modernization processes in the 1700's both in Northern Europe and Russia. For more information about the CoE project in general, see the web page www.helsinki.fi/aleksanteri/crm/index.html (the Enlightenment symposia are part of Cluster 5).

There is yet room for some papers. In case you are interested to deliver a presentation, please contact the organiser Vesa Oittinen (vesa.oittinen at helsinki.fi). The language of the symposium is English, but papers in German and French are possible, too. The presentations will be published in the same series as the previous symposium materials.

Dead-line for submisssions is May, 30.

May 29 at 5:15 p.m.

11th Annual Collegium Lecture

Professor Nancy Fraser: Can society be commodities all the way down?

Venue: Porthania, lecture hall PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki.

 

Abstract:

In his classic 1944 book, The Great Transformation, Karl Polanyi traced the roots of capitalist crisis to efforts to create “self-regulating markets” in land, labor, and money. The effect was to turn those three fundamental bases of social life into "fictitious commodities.” The inevitable result, Polanyi claimed, was to despoil nature, rupture communities, and destroy livelihoods. This diagnosis has strong echoes in the 21st century: witness the burgeoning markets in carbon emissions and biotechnology; in child-care, schooling, and the care of the old; and in financial derivatives. In this situation, Polanyi’s idea of fictitious commodification affords a promising basis for an integrated structural analysis that connects three dimensions of the present crisis, the ecological, the social, and the financial. This lecture explores the strengths and weaknesses of Polanyi’s idea.

 

Nancy Fraser is the Henry A. and Louise Loeb Professor of Political and Social Science and Department Chair at the New School for Social Research in New York. Her work concentrates on social and political theory, feminist theory as well as contemporary French and German thought. As leading critical theorist and noted feminist thinker, Professor Fraser is well known for her work on social justice. Her early books Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory (1989) and Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition (1997) are modern classics. Her recent work includes the book is Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (2008) and the article Feminism, Capitalism and the Cunning of History (New Left Review, 2009).

 

Organised by the Helsinki Collegium for Advanced Studies, www.helsinki.fi/collegium

 

Free admission. Welcome!

Välkommen på "Søren Kierkegaard 200 år" -seminarium // Tervetuloa " Søren Kierkegaard 200 vuotta" -seminaariin

I vår har det gått 200 år sedan födelsen av världens mest kända nordiska filosof, Søren Kierkegaard. För att uppmärksamma detta ordnar Kulturkontakt Nord ett seminarium om Kierkegaards filosofi på onsdag den 24. april. I diskussionen deltar direktör, FD Pia Søltoft från Søren Kierkegaard Forskningscentret, och Kierkegaard-forskaren, docent Janne Kylliäinen.

Under evenemanget diskuteras bland annat relationen mellan etik och filosofi, som är ett av de aktuella teman som förknippas med Kierkegaards filosofi. Därutöver diskuteras hur och varför Kierkegaard förbinder etik med religiositet samt om vad som hände med etiken och betoningen av den samma under existentialismen på 1900-talet.

Tid: onsdagen 24 april kl. 18.00

Plats: TING-salen, Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9

Servering. Inträdet är gratis. Evenemanget är på engelska. Hjärtligt välkomna!

***

Tänä keväänä tulee kuluneeksi 200 vuotta maailman tunnetuimman pohjoismaisen filosofin, Søren Kierkegaardin syntymästä. Pohjoismainen kulttuuripiste juhlistaa merkkivuotta järjestämällä seminaarin Kierkegaardin filosofiasta keskiviikkona 24. huhtikuuta. Keskusteluun osallistuvat tanskalaisen Søren Kierkegaard -tutkimuslaitoksen johtaja, FT Pia Søltoft sekä suomalainen Kierkegaard-tutkija, dosentti Janne Kylliäinen.

Tilaisuudessa pohditaan muun muassa etiikan ja filosofian välistä suhdetta, joka on yksi ajankohtaisista Kierkegaardin filosofiaan liitettävistä teemoista. Lisäksi keskustellaan siitä, miten ja miksi Kierkegaard kytkee etiikan uskonnollisuuteen, sekä siitä, mitä olemassaolokeskustelun eettiselle painotukselle tapahtui 1900-luvun aikana.

Aika: keskiviikkona 24. huhtikuuta klo 18.00 

Paikka: TING-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9

Tarjoilu. Vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Tervetuloa!

 


*** Filosoficafé 28.4 - Martin Gustafsson***

Tid: Söndag 28.4.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Martin Gustafsson,
professor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema:
"Med vett och vilja eller bara av oaktsamhet? - En filosofs reflektioner kring en debatt om uppsåtsbegreppet i svensk och finsk rätt"

Synopsis

Uppsåtsbegreppet är enligt hävd av central betydelse i all västerländsk rättsskipning - många brottsrubriceringar kräver uppsåt för en fällande dom. Ändå råder en hel del förvirring kring hur gränsen ska dras mellan uppsåt och oaktsamhet, den så kallade "uppsåtets nedre gräns". I synnerhet i Sverige har frågan under senare tid uppmärksammats en hel del, då Högsta Domstolen initierat en förändring i praxis. Tidigare arbetade svensk rättskipning med en för västerländsk rätt närmast unik konstruktion för att dra gränsen, så kallat "eventuellt uppsåt" - "dolus eventualis". Men nuförtiden verkar det råda bred enighet om att detta uppsåtsbegrepp bör ersättas. Frågan är bara med vad. För en filosof som länge försökt hitta rätt i den filosofiska diskussionen kring avsiktbegreppet bjuder denna rättsteoretiska debatt på många nya perspektiv och välbehövlig konkretion. Men jag ska också försöka säga några ord om vad rättsteoretikerna kan ha att lära av filosofin.

Fritt inträde & alla välkomna!

Filosoficaféts arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOUCAULT 28 June 2013

University of Helsinki, Metsätalo (Unioninkatu 40), room 12, 3rd fl.

10.15–12.00 Béatrice Han-Pile (University of Essex): Foucault, Normativity, and Critique as a Practice of the Self

12.00-13.30 Lunch Break

13.30–15.00 Martin Saar (Frankfurt University): Subject, Truth, Democracy: Foucault and Political Philosophy

Mika Ojakangas (University of Jyväskylä):  Plato and Bio-politics

15.00-15.30 Coffee

15.30–17.30 Sergei Prozorov (University of Helsinki):  Biopolitics of Stalinism: Ideas and Bodies in the Construction of Socialism

Jemima Repo (University of Helsinki):  Herculine Barbin and the Omission of Biopolitics from Judith Butler's Gender Genealogy

Lauri Siisiäinen (University of Jyväskylä):  From Global Vision to Short Sight: Foucault and the Neo/Liberal Turn in Political Optics


Contact:
Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Jemima Repo (jemima.repo at helsinki.fi)

Organised by the Subjectivity, Historicity, and Communality (SHC) Research  Network, University of Helsinki

LITERARY FICTION AND RATIONALITY
University of Tampere, May 30−31, 2013

PROGRAM:

THURSDAY MAY 30

All Thursday sessions are held at Pinni B 1096

09.00 Welcome by Leila Haaparanta

09.15−10.45 Plenary Talk by Kathleen Stock: Fiction, Belief, Imagining and Cognitive Value

10.45−11.15 Coffee

11.15−11.50 Petr Kotatko: Narration in Decay

11.55−12.30 Arto Laitinen: On Literary Fiction, Science Fiction and Thought Experiments in Practical Philosophy

12.30−13.30 Lunch

13.30−14.05 Lars-Olof Åhlberg: Imaginary and Imagined Worlds in Narrative Fiction

14.10−14.45 Karen Simecek: The Rationality of Poetry

14.50−15.25 Alexander Bareis: The Interpretation of Fictional Narrative and Rationality

15.25−15.55 Coffee

15.55−16.30 María José Alcaraz León: Warranted Emotional Responses to Artworks and the Problem of Moral Education through the Arts

16.35−17.10 Angela Curran: Aristotle on the Nature of Our Affective Responses to Literature

17.15−17.50 Stephen Chamberlain: Emotion and Imagination in the Rationality of Fiction

19.00− Conference Dinner at the Restaurant Henriks


FRIDAY MAY 31

09.15−10.45 Plenary Talk by Elisabeth Schellekens: Title TBA (Pinni B 1096)

10.45−11.15 Coffee

11.15−11.50 Parallel Sessions
Riku Juti: Philosophical Lessons from Dickens (Pinni B1096)

Hanna Meretoja: Literature, Ethics and a Sense of History (Pinni B 1097)

11.55−12.30 Parallel Sessions
Timo Vuorio: A Novel as an Argument. Dostojevsky on Crime (Pinni B 1096)

Olli−Pekka Moisio: Ernst Bloch and Literature (Pinni B 1097)

12.30−13.30 Lunch

13.30−15.00 Plenary Talk by Garry Hagberg: Title TBA (Pinni B 1096)

15.00−15.30 Coffee

15.30−16.05 Parallel Sessions
Jukka Mikkonen: Literature, Irrationality, and Moral Reasoning (Pinni B 1096)

Niklas Forsberg: Teachings of Density and Distance. Remarks on the Philosophical Significance of Novels beyond the Presence of “Philosophy” (Pinni B 1097)

16.10−16.45 Parallel Sessions
Ana Falcato: Form is an Expression of Content. John Coetzee against Substitution of Ethical Thought (Pinni B 1096)

Ingeborg Löfgren: Cavell and Projective Imagination in Philosophy and Literature – Clarification, Mystification, and the Logic of Narration (Pinni B 1097)

16.50−17.25 Parallel Sessions
Bridget Vincent: Reasoning with Literature. Poetic and Prosodic Irrationality (Pinni B 1096)

Nora Hämäläinen: Cora Diamond, Alice Crary and an Extended Conception of Rationality (Pinni B 1097)

Closing Words by Leila Haaparanta (Pinni B 1096)

Prof. Rodolphe Gasché (SUNY, Buffalo, Comparative Literature): “Of Mammoth Smallness: Franz Kafka's 'The Village Schoolmaster'”

Ma 15.4. klo 12-14 Turun yliopisto, Janus-luentosali

Sirkkalan kasarmialue, 1 krs. (nivelosassa Artiumin ja Minervan välissä) Kaivokatu 12


Luentoa varten suositellaan luettavaksi Kafkan kertomus ”Kyläkoulunopettaja” (sis. teokseen Franz Kafka: Kootut kertomukset, Helsinki: Otava 2010).


Seminaari: Keskustelua esiseminaareissa I ja II käsitellyistä kirjoista (The Stelliferous Fold: Toward a Virtual Law of Literature's Self-Formation; The Idea of Form: Rethinking Kant's Aesthetics)

 


The Legacy of Simone de Beauvoir: Ambiguity and Embodied Subjectivity.
A Philosophical Seminar. April 15, 2013. Helsinki.

Fabianinkatu 24, Helsinki Collegium of Advanced Studies
Seminar Room 136, 1st floor

Since Simone de Beauvoir’s death on the 14th of April 1986, her philosophical work has gained increasing attention and a multitude of volumes have been published on her arguments and reflections. Beauvoir developed an insightful description of situated and embodied subjectivity and clarified the structures of such a subject by investigating into the themes of sexuality, aging, mortality, historicity and literary communication.

The seminar illuminates Beauvoir’s contribution to feminist scholarship and existential-phenomenological philosophy that were the two main frameworks of her studies. The aim is to compare her arguments and insights to those of her contemporaries as well as to later feminist thinkers. The speakers are also invited to experiment with Beauvoir’s ideas with the aim of developing them further.

PROGRAM (tentative)

10.00 Opening by Sara Heinämaa
10.15–11.45 Christine Daigle (Brock University): The Feminist Phenomenology of Beauvoir: Rethinking Subjectivity
11.45–12.45 Lunch
12.45–13.30 Ebba Witt-Brattsröm: TBA
13.30–14.15 Sara Heinämaa (University of Helsinki): Beauvoir and Irigaray: Two Feminist Ethics of the Present
14.15–14.30 Coffee
14.30–15.45 Sara Cohen-Shabot (University of Haifa): Laboring Bodies, Lost Selves: In Search of the Embodied Subject in Childbirth. A Beauvoirian Analysis
15.15–16.00 Erika Ruonakoski (University of Helsinki): Communicating Loss: A Beauvoirian Interpretation of an Ancient Greek Epigram
16.00–16.15 Coffee
16.15–17.00 Hanna Lukkari (University of Helsinki): A Beauvoirian Analysis of Human Rights and Liberation


Organizers: Research Community Subjectivity, Historicity, Communality (SHC), Research Project Ethics of Renewal, Research Project Empathising with the Non-Human Other in Ancient Greek Literature, and The Association for Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY).

For more information:
http://nfyx.wordpress.com/in-english/the-lecagy-of-simone-de-beauvoir-ambiguity-and-embodied-subjectivity/

 


Call For Papers: The Political Economy of the Commons
(Seminar at the University of Helsinki 25th May 2013)

In the past two decades the commons has become a widely debated concept within various academic disciplines, such as environmental studies, social sciences, law and political economy. The commons has also become a central part of the vocabulary of contemporary social movements.

The commons is often seen as an alternative to ”the market economy”, as well as the capitalist mode of production and its core element, the commodity form. The abundant logics of network commons, apparent for instance in open code and varieties of peer-to-peer production, would thus stand in an antagonistic relationship to commodification of knowledge by means of copyrights and patents. It has also been argued, for example, that new commons can be identified when non-commodified social relations are strengthened through arrangements such as collaborative consumption and participatory budgeting.

On the other hand, it can be argued that the future of capitalist societies will depend on the appropriation of the production of the commons. In this case the commons is not seen so much as an alternative to but more as a consolidation of capitalism. For example the post-Fordist organisation of work can embrace autonomy, democracy and commons-based production, but it is also constantly coming up with new ways to capture and commodify the value produced from the commons.

We welcome papers that aim to engage with these already existing divergent debates on the commons, as well as ones proposing new critical perspectives on the political economy of the commons. We are also interested in questions on the relationships between the commons and democracy, social movements, nation states and world politics. Possible themes could include, but are not limited to, the following theoretical questions:

- What is / how to define the common/s?

- What is the relationship between enclosure and the commons?

- How are the concepts of value and the commons related?

- What distinguishes the commons from the public and the private?

- What are the historical specificities of commons-based production and how does it differ from the capitalist mode of production?

- How are the commons produced within networks, communities, metropolises or social movements?

- What is the meaning of the commons for the future of world politics?

- What is the role of the commons in building sustainable futures?


The event will take place as a part of Professor Teivo Teivainen’s research seminar on Global Capitalism on the 25th of May 2013. The keynote speech will be given by Professor Tere Vadén from Aalto University.

Abstracts of no more than 200 words should be sent to Tero Toivanen (tero.toivanen at helsinki.fi). The deadline for the abstracts is 18th of April 2013. The seminar is co-organised by the Department of Political and Economic Studies of the University of Helsinki and the Commons.fi online journal.

 


Väitös: Jyrki Kivelä, teoreettinen filosofia

FL Jyrki Kivelä väittelee 16.3.2013 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "On the Affinities Between Hume and Kierkegaard".

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on Professor Emeritus Russell B. Goodman, The University of New Mexico, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki. Väitöskirjaa myy Jyrki Kivelä. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Jyrki Kivelä
jyrki.kivela(at)helsinki.fi

In this study the author discusses the historical and philosophical connections between David Hume (1711-1776) and Søren Kierkegaard (1813-1855). Kierkegaard mainly encountered Humean ideas through the writings of Johann Georg Hamann (1730-1788) and Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819). Hamann's and Jacobi's interpretations of Hume were at least among the influences when Kierkegaard developed his idea of paradoxical Christianity and his criticism of "Speculation".

Because Hume's discussion of miracles is a classic in the philosophy of religion and Kierkegaard is known for his idea of the absolute paradox as the object of faith and because of Kierkegaard's knowledge of the conclusion of Hume's "Of Miracles", I have found it worthwhile to compare these two terms. The idea of a miracle expressed explicitly in terms of violation of the laws or order of nature is not important to Kierkegaard. I claim that the unavoidable doubtfulness of all historical knowledge and the non-immediate meaning of personal experience are the most important philosophical reasons for Kierkegaard's tangential interest in the concept of a miracle as a philosophical problem.

The author argues that Kierkegaard's notion of ordinary belief as the opposite of doubt is at least partly analogous to Hume's notion of belief as a lively conception. Kierkegaard's belief is a terminator of doubt. Hume's custom-based belief acts in the same role when it disregards the uncertainty inherent in the conclusions drawn from our immediate experience.

The author further argues that just like the ancient fiction of substance for Hume, the notions of pure being and an absolute beginning in a logical system for Climacus refer to fictional conceptual structures. Kierkegaard argues that there can be no system of life and Hume argues that the philosophical system solving the important problem of perception yields a fictitious solution. Humean notions of true and false philosophy are discussed in this connection.

The thesis concludes with the suggestion that there is an affinity between the revocation of the Postscript and the conclusion of the first book of the Treatise. Finally, the author concludes that Kierkegaard was perhaps even profoundly inspired by the ideas present in Hume s thought. He, unlike Hume, embraced the idea of nearly miraculous personal transformation and believing in the most improbable thing. However, they shared the idea that at some basic level we are all nevertheless natural believers. They also understood the lure of abstract thought and saw the dangers of thinking in a sense too highly of philosophical enterprise itself, and agreed on the idea that it is not in fact that tautological or redundant to say that philosophers, too, are human beings.

Helsinki Trialogues "To Understand what is Happening"

Trialogue with

Emil Angehrn (Basel), Nicholas Davey (Dundee) and Manfred Sommer (Kiel) discussing "The Limits of Making   Die Grenzen der Machbarkeit".

27.4.2013, 14.00-19.30 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Emil Angehrn, Sinn und Geschichte: An den Grenzen der Machbarkeit

(English translation will be offered.)
Der Vortrag wird sich mit den Grenzen der Machbarkeit und dem Jenseits der Machbarkeit im Horizont der Geschichtsphilosophie und der Hermeneutik befassen. Dabei geht es sowohl um die begrenzte Machbarkeit der Geschichte wie um die Grenze der Konstruktivität (und dem Gegenmotiv der Rezeptivität und Responsivität) im Umgang mit Sinn.

Manfred Sommer, Bound to flatness and rectangularity

The lecture will deal with the discovery or invention of flatness and rectangularity during the so-called neolithic revolution, and then with the progressive and restrictive impact of these forms on what we can make and have already made in our culture.

Nicholas Davey, Can Art make anything at all?

The paper will discuss some of the paradoxes entailed in the suggestion by Heidegger and Gadamer that "art comes forth". How does the notion of "making" relate to the concept of "presentation"?

Foundation for Research in Effective History   
Stiftung für wirkungsgeschichtliche Forschung   
Fondation de recherche en histoire efficiente
www.svst.eu
vaik@svst.eu

Emil Angehrn ist seit 1991 Professor für Philosophie an der Universität Basel. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Geschichtsphilosophie, aber aus einer Perspektive, die hermeneutische, politische und metaphysische Aspekte in ihrer Wechselbeziehung erforscht. Er hat zahlreiche Schriften veröffentlicht, u.a. Geschichtsphilosophie (1991), Die Überwindung des Chaos. Zur Philosophie des Mythos (1996), Der Weg zur Metaphysik. Vorsokratik, Platon, Aristoteles (2000), Interpretation und Dekonstruktion. Untersuchungen zur Hermeneutik (2003), Die Frage nach dem Ursprung. Philosophie zwischen Ursprungsdenken und Ursprungskritik (2007), Wege des Verstehens. Hermeneutik und Geschichtsdenken (2008) und zuletzt Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen (2010).


Nicholas Davey is Professor of Philosophy and Dean of Humanities at the University of Dundee and President of the British Society of Phenomenology. One of the major representatives of continental philosophy in the English-speaking world he has written several texts on hermeneutics, aesthetics, philosophy of language, ontology, on Gadamer, Habermas, Dilthey and Nietzsche – the most recent one being Unquiet Understanding. Gadamer’s Philosophical Hermeneutics. At the University of Dundee he has been the initiator of the Arts and Humanities Research Institute.

Manfred Sommer ist Professor emeritus an der Universität Kiel. Er ist Herausgeber der Schriften von Hans Blumenberg, hat über Wissenschaftsphilosophie und Phänomenologie gearbeitet und verbindet in seinem Denken sachbezogene Deutung mit einem ausgeprägten Sinn für die anthropologischen Aspekte unserer Erfahrung – so z.B. in Sammeln. Ein Philosophischer Versuch (2002) und Suchen und finden. Lebensweltliche Formen (2002). Zu den zentralen Schriften gehören neben den oben genannten auch Husserl und der frühe Positivismus (1985), Evidenz im Augenblick. Eine Phänomenologie der reinen Empfindung (1987), Identität im Übergang: Kant (1988), Lebenswelt und Zeitbewußtsein (1990) und Die Selbsterhaltung der Vernunft (1990).

Professor Helen E. Longino (Stanford University, USA) will give a public lecture titled Epistemological, Ontological, Social Quandaries in the Sciences of Human Behavior. The lecture takes place on Tuesday 9th of April at 2 pm – 4 pm (Publicum, lecture hall PUB 4 at Assistentinkatu 7, 20014 University of Turku, Department of Social Research).


The themes of the lecture originate from Professor Longino’s recently published book Studying Human Behavior: How Scientists Investigate Aggression & Sexuality (The University of Chicago Press, 2013). A quotation from the book’s blurb: “Longino dissects five approaches to the study of behavior – quantitative behavior genetics, molecular behavior genetics, neurophysiology and anatomy, social/environmental methods, and a set of integrative approaches – highlighting the underlying assumptions of these disciplines, as well as the different questions and mechanisms each addresses. Longino concludes that there is no single ‘correct’ approach, arguing instead for a pluralistic perspective that recognizes the strengths and weaknesses of each.”


Helen E. Longino is Clarence Irving Lewis Professor in the Department of Philosophy at Stanford University. She is one of the key figures in the research field known as social epistemology. Longino’s publications include the books Science as Social Knowledge and The Fate of Knowledge.


For further information concerning the lecture please contact Seppo Poutanen (seppou at utu.fi).

 


Kolmas Tila esittää — Tredje Rummet presenterar:

Nietzscheä etsimässä III: Nietzsche ja aikalaiset

På Spaning Efter Nietzsche III: Nietzsche och hans samtida
In Search of Nietzsche III : Nietzsche and His Contemporaries

3.3. 12.30-18
Åbo Akademi, Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2


Welcome & Välkommen

Hannu Salmi: Wagner, Nietzsche and the New Germany
Joel Backström: Nietzsche and Freud - the problematics of ressentiment and repression
Kristóf Fenyvesi: The Story of an Error - Friedrich Nietzsche's Dionysian Narrative


Nietzsche + Strindberg + Qvinnan, ett läsdrama
Manus & regi: Johanna Enckell
I rollerna: Sofia Törnqvist
Musik: Kari Mäkiranta

n. 14.50-15.20 kahvitauko

Hans Ruin: Att se i blindo - Nietzsche och den tragiska blicken
(tulkataan suomeksi)

Panel Discussion: Nietzsche and His Contemporaries

Yhteistyössä/I samarbete med: Åbo Akademi
Tapahtumaa ovat tukeneet/Med stöd av: Koneen säätiö, Turku 2011-säätiö, Varsinais- Suomen taidetoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahasto, Turun kaupunki

https://www.facebook.com/events/242944432508425/

Utbildning: Introduktion till Filosofisk Praxis

9-12/5 på Ekskäret

 

Välkommen till 3 dygn av gemensamt filosoferande i vacker skärgårdsmiljö – med helpension!

 

Arrangörer och ledare: Tulsa Jansson och Kalle Grill. Tulsa är fil.mag. i filosofi och arbetar huvudsakligen som filosofisk praktiker. Hon är ordförande för Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och gav förra året ut boken Du har svaren – filosofi till vardags. Kalle är fil.dr. i filosofi, arbetar som lektor och forskare i praktisk filosofi vid Umeå universitet och är på deltid verksam som filosofisk praktiker och samtalsledare.

 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig både till dig som praktiserar och till dig som är nybörjare, för personlig utveckling och/eller för att du vill använda dig av det i ditt arbete.


Program: Under torsdagseftermiddagen ger vi en interaktiv introduktion till filosofisk praxis som vi ser det. Under fredagen och lördagen varvar vi två teman: 1) Filosofiska samtal i grupp (sokratiska samtal, filosoficaféer, community of enquiry) – huvudsakligen lett av Tulsa, och 2) Filosofiska samtal mellan filosof och en ensam gäst – huvudsakligen lett av Kalle. Under söndagen går vi igenom olika utbildningsmöjligheter inom filosofisk praxis, samt, utifrån deltagarnas intresse, andra praktiska frågor kring att arbeta som filosofisk praktiker. Kvällspassen är öppna, här kan deltagare som så önskar leda egna workshops – anmäl detta i förväg i samband med anmälan (vid stort intresse måste vi göra ett urval).

 

Plats: Ekskäret, en vacker ö i Stockholms norra skärgård. Se bilder och information på stiftelsenekskaret.se. Ekskäret ägs av Stiftelsen Ekskäret, som ger oss 50% rabatt på hyra av anläggningen.

 

Tid: Taxibåt går från Åsättra brygga, Österåker kl 15.00 torsdag 9/5. Taxibåt anländer Åsättrabrygga ca kl. 14.00 söndag 12/5.


Kostnad: Mellan 2500:- och 3500:- + moms (max 12%). Ingår logi och helpension plus fika och taxibåt. Vi arrangerar detta på ideell basis. Intäkter går huvudsakligen till hyra av Ekskäret. Hyran är fast så kostnaden per deltagare beror på hur många vi blir. Summan 3000:- baseras på minst 15 betalande. Deadline för anmälan är 14/4. Därefter återkommer vi med vad summan blir till er som anmält er.

 

Anmälan: Till Tulsa at philosophyatwork.com eller kalle at tankereda.se. Begränsat antal platser – max 25 deltagare, första 15 får enkelrum, sedan delat rum (våningssäng).
  

CALL FOR PAPERS: Literary Fiction and Rationality
University of Tampere, Finland
30-31 May 2013

Plenary Speakers are:
Garry Hagberg (Bard College)
Elisabeth Schellekens (Durham University)
Kathleen Stock (University of Sussex)

Abstract submission deadline: 15 February 2013

Literature gives us a unique opportunity to examine persons and their lives. For example, literature may be seen as illuminating rationality and the different kinds of reasons that agents have for their actions, beliefs, and judgements. It also enables us to examine rationality as a property of a person, and reasons as constituted by the context of a person’s life narrative. Literature may also be considered a source of empirical, moral, and aesthetic reasons and beliefs. The purpose of this conference is to critically discuss these and other conceptions of the relation between literary fiction and rationality.

We welcome paper submissions for the two-day conference, to be held in Tampere, Finland, on May 30-31 2013. Topics to be discussed might include, but are not limited to:
- literature in the constitution of rationality
- literature and human agency & action
- irrationality in literature
- rationality, irrationality, and creativity
- rationality and literary interpretation

Abstracts of up to 500 words should be submitted by email to Hanne Appelqvist: hanne.appelqvist[at]helsinki.fi. They should include the author’s name, affiliation, contact information, and the title of the paper. Accepted papers will receive 35 minutes each (25 minutes for presentation and 10 minutes for discussion). The deadline for proposals is Friday 15 February 2013. Proposals will be considered by the conference committee:

Leila Haaparanta
Jukka Mikkonen
Jenni Tyynelä
Hanne Appelqvist

The conference is organized by the research project Judgment and Human Rationality, funded by the Academy of Finland. For further information, go to: http://www.uta.fi/yky/judgement.

MOVEMENT, AESTHETICS, ONTOLOGY
IV Annual Conference on the New Materialisms
16-17 May 2013, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku, Finland

New materialist approaches are increasingly announced, articulated, exercised and contested across a gamut of often entwining research fields from art theory, media studies and feminist philosophy to sociology, gender and sexuality research, and science and environmental studies. In addition to the cross-evolving discussions in these areas, there is growing need to consider the connections but also specificity of new materialisms in relation to many contemporaneous intellectual developments,
such as new forms of realism or post-human(ist) thought. Given these conditions, the fourth international conference on the new materialisms suggests that it is crucial to steer clear of “a manifesto quality” when arguing for the distinctiveness and cutting-edge relevance of new materialist approaches, a risk perceptively noted by Barbara Bolt (2013). Instead, theorists and practitioners involved in this endeavour need to inquire with insistence, rigour and creativity what might be the distinguishing concepts of new materialisms, accompanied by associated problems, theoretical inspirations, methodological choices, and socio-political, ethical significances.

To encourage inquiries of this kind, the conference at the University of Turku invites scholars and postgraduate students of wide (trans-)disciplinary diversity to submit proposals for 20 minute presentations and for panels of maximum four papers in reference to three concepts. Variations of them seem to inform much of the research done in the name of new materialisms or linkable with these approaches. The concepts are movement, aesthetics, and ontology. Far from serving as prescriptive closures to what new materialisms involve, the concepts are offered here as condensation points of concerns that incarnate very differently depending on the context in which they are engaged. Yet, they are among the notions that arguably bring substance and consistency to new materialist modes of thinking and intervention – in ways both currently manifest and yet to be discovered. Movement pertains, for example, to the primacy given in many new materialist pursuits to process, emergence and the vibrancy of matter, whereas aesthetics may refer to the importance of sensation, affect, inter-/amodality or new sense- and feeling-based conceptions of politics. Ontology implicates a range of neomaterialist themes and affiliations from nature–culture continua to non-representational thought.

******
We look forward to receiving contributions of theoretical, empirical, practice-based and activist orientation that somehow explore, assess, elaborate or connect these concepts with regard to the formative stages, recent actualizations and future potential of new materialisms. The work of our distinguished keynote speakers is exemplary of the ways in which movement, aesthetics and ontology matter to and through new materialist examinations of the arts, the body, gender, technology, entanglements of materiality and sociality, and human–non-human relations.

Topics of the presentation and panel proposals may include, as well as go beyond, the following:
-continua of theory and practice; art and philosophy; material and social  -methodologies: how to study processes, relations, affect, the new?
-new or radical empiricism: how to take account of emergence and complexity?
-revisiting aesthetics and politics
-ontologies of art, object, sex, work, medium, etc.
-neomaterialist analysis of social mobilities, activism, and economies
-multisensory/intermodal movements of thinking and knowing

Confirmed keynote speakers
-Estelle Barrett (Communication & Creative Arts, Deakin University, Australia)
-Barbara Bolt (Victoria College of Arts, University of Melbourne, Australia)
-Patricia Pisters (Media and Film Studies, University of Amsterdam, The Netherlands)
-Jukka Sihvonen (History, Culture & Arts Studies, University of Turku, Finland)
-Iris van der Tuin (Gender Studies, Utrecht University, The Netherlands)
-Cecilia Åsberg (The Posthumanities Hub: Gender Studies, Linköping University, Sweden)

Proposals for panels and individual papers
Abstracts should be sent in the following format:
(1) Title
(2) Presenter(s)
(3) Institutional affiliation
(4) Email
(5) Abstract (individual proposals: 200-300 words; panel proposals: general description of 150-200 words, 200-300 words for each paper)
Please use your surname as the document title. Abstracts for panels and twenty-minute presentations should be submitted as an email attachment to by Monday 4 February 2013. We are happy to consider both established and alternative presentation formats from academic papers to illustrations of artistic research practice, performance-talks, etc. We will advise all proposers of accepted presentations within two weeks of the deadline.


Attendance and accommodation
Attendance at this conference is free of charge. University of Turku cannot provide or book accommodation for presenters, but the conference website at
http://movementaestheticsontology.wordpress.com/ will include information about places to stay and lunch and dinner possibilities in Turku once notifications of acceptance have been posted.

PLEASE NOTE also the possibility to combine participation at the conference with attendance in the following seminar organized likewise in Turku: MATERIAL CONVERSATIONS: LANGUAGE, NATURE, POWER, Åbo Akademi University, Department of Social Sciences, May 15th, 2013. There is a separate registration for this event, for more information see: www.abo.fi/institution/en/materialconversations


This conference is associated with the following conference series:
-The international conference series on New Materialisms. The first conference ”New
Materialisms and Digital Culture” was held at Anglia Ruskin University in Cambridge in June 2010 and the second ”Naturecultures” at the Utrecht University in April 2011. The third conference ”Entanglements of New Materialisms” was organized by Linköping University in May 2012. The keynote speakers of these events have included, among others, Stacy Alaimo, Donna Haraway, Vicki Kirby, Adrian MacKenzie and Anna Powell. This event is the 4th New Materialisms conference.

-Rethinking Art Studies (REARS) conference series. The first conference ”Regulated Liberties: Negotiating Freedom in Art, Culture and Media” was held at the University of Turku in August 2009. Keynote speakers included Bracha Ettinger, Brian Massumi and Tiina Rosenberg. This event is the 2nd REARS conference.

Aristotelian Themes in Dependence, Modality, and Essence, Workshop at the University of Helsinki, Saturday, January 26th 2013


Location: University Main Building, Fabianinkatu 33, room 8


Program

09:00 – 10:30 Lucas Angioni (Campinas, Brazil), ‘Essence, Causality and Necessity in Aristotle's Theory of Scientific Explanation’

10:40 – 12:10 Michail Peramatzis (Oxford), ‘Essence and Necessity in Aristotle’

12:10 – 13:10 Lunch

13:10 – 14:40 Tuomas Tahko (Helsinki), ‘Grounding Modality in Essence’

14:50 – 16:20 Benjamin Schnieder (Hamburg), ‘Grounding and Dependence’

16:30 – 18:00 Mika Perälä (Helsinki), ‘Aristotle on ouk aneu Dependence’


Attendance is free, but we would kindly ask you to e-mail either Mika Perälä (mika.perala at helsinki.fi) or Tuomas Tahko (tuomas.tahko at helsinki.fi) if you are planning to attend. Some of the papers will be available for pre-reading, please contact Mika or Tuomas for further details.


The workshop is organized by Dr. Mika Perälä and Dr. Tuomas Tahko and is funded by Mika Perälä’s Academy of Finland project Aristotle on Memory and the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki.

 


Call for Papers: Women, Truth, Action, An International Conference in Philosophy
10–12, October, 2013, University of Helsinki, Finland

Keynote Speakers include: Lena Halldenius (Sweden), Sally Haslanger (USA), Alice Pugliese (Italy), Lanei Rodemayer (USA) and Charlotte Witt (USA)

We hereby invite abstracts for papers to the forthcoming conference Women, Truth, Action, at the University of Helsinki. The conference will focus on three fields and themes informed by the gender perspective: phenomenology (“Subject, Body, World”), contemporary metaphysics (“Meaning and Objectivity”), and politics (“Action and
Change”). The conference is motivated by the fact that in all these fields women philosophers work with excellent results and with innovative approaches. We wish to bring together women scholars from different philosophical traditions – analytic and continental – as well as from history of philosophy so that they can share their insights on common topics of interest and establish a dialogue across dividing lines that mainly are dogmatic and seldom beneficial for female scholars.

We welcome proposals from senior researchers as well as from graduate students. Proposals should consist of a suggested title and an abstract (max. 400 words). Proposals will be blind reviewed. Please, provide the title of the paper, your name, affiliation and contact information in the cover letter. Remember to give the same title in the abstract and in the cover letter!

Deadline for submission: April 1, 2013. Submitters will be notified of the decisions by May 1, 2013.

To submit a proposal, send it as an email attachment and with a cover letter to Virpi Lehtinen (virpi.lehtinen at helsinki.fi). Please, include the title of the proposal also to the covering letter. Ensure that the subject line of the email reads: WTA 2013 Proposal.

Organizers: Sara Heinämaa’s Project Ethics of Renewal (HCAS, UH, AF) and The Association for Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY)

Sponsors: Finnish Cultural Foundation, Subjectivity, Historicity and Communality (SHC), Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP)

Organization Committee: Virpi Lehtinen, Sara Heinämaa, Martina Reuter, Erika Ruonakoski and Sanna Tirkkonen (University of Helsinki)

For more information: http://www.helsinki.fi/erbm/events/WTA2013.html

Workshop, “Philosophical and Historical Perspectives on Interdisciplinarity: Beyond the 'Two Cultures' Debate”

Date: 1-2 February 2013

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, Helsinki


http://www.helsinki.fi/collegium/events/interdisciplinarity/index.htm


This international workshop is part of a series of workshops based on the trilateral collaboration, inaugurated in 2011, among the Forum Scientiarum (Eberhard Karls Universität Tübingen), the Vienna Circle Institute (Universität Wien), and the Helsinki Collegium for Advanced Studies. Through this cooperation the three institutes involved seek to deepen our understanding of fundamental philosophical and methodological issues of scientific inquiry, as well as the place of science in modern culture and society. The workshops in this series are primarily philosophically focused but intended for a wide interdisciplinary audience.


The workshop, "Philosophical and Historical Perspectives on Interdisciplinarity: Beyond the 'Two Cultures' Debate", to be hosted by the HCAS will contribute to the on-going debates on the nature and significance of interdisciplinarity - a key topic for any institute for advanced study. In particular, the "two cultures" debate concerning the relation between science and the humanities will be reconsidered from this perspective.


Programme


Friday, 1 February

14:00 Sami Pihlström (Helsinki): Opening of the Symposium

14:15-15:30 Keynote

Chair: Sami Pihlström

·Chancellor Ilkka Niiniluoto (Helsinki): The Challenge of Interdisciplinarity

15:30-16:00 coffee break

16:00-18:00 Session I

Chair: Risto Saarinen

·Friedrich Stadler (Vienna): From 'Methodenstreit' to the 'Science Wars' - On the Interaction and Competition between the Natural, Social and Cultural Sciences

·Uskali Mäki (Helsinki): Interdisciplinary Give and Take: Generalizable Dynamics with Illustrations from the Case of Economics

·Donata Romizi (Vienna): The Question of Scientific Determinism in Philosophical, Historical and Cultural Context: From Newton to Statistical MechanicsSaturday 2 February

10:00-12:00 Session II

Chair: tba

·Michael Heidelberger (Tübingen): Types of Interdiciplinarity in the Late 19th Century

·Niels Weidtmann (Tübingen): Back to the Phenomena by Means of Interdisciplinarity?

·Sara Heinämaa (Helsinki): The Request of Interdisciplinarity and the Task of Philosophizing

12:00-13:30 lunch break

13:30-16:00 Session III

Chair: tba

·Tarja Knuuttila (Helsinki): Interdisciplinarity at the Grassroots Level: The Modeling Practice of Synthetic Biology

·Giovanni Rubeis (Tübingen): Naturalizing Anthropology. How Science Creates Man

14.45-15:00 Coffee break

·Georg Koridze (Tübingen): William James and Moritz Schlick

·Christoph Limbeck-Lilienau (Vienna): Perceptual Representation in Philosophy and Psychology