Aktuellt 2011

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Call for Papers til Slagmark nr. 65

Temaet for dette nummer er ”Helte og skurke”. Hvordan har begreberne ”helt” og ”skurk” historisk formet og reflekteret menneskets selvforståelse? Hvilken rolle spiller disse begreber i og for nutidens samfund? Hvorfor er mennesket så fascineret af helte- og skurkeskikkelser? Disse spørgsmål kan bl.a. diskuteres litterært, filosofisk, idéhistorisk, sociologisk, antropologisk og psykologisk, men bidrag fra alle faglige perspektiver og metoder er velkomne.

Deadline for indsendelse af artikler er 1. maj 2012. Forespørgsler, idéudkast og generelle spørgsmål rettes til Carsten Fogh Nielsen (filoffen1(a)hum.au.dk) eller Carla Birgitte Nielsen (cn(a)teo.au.dk). Artikelforslag sendes til helteogskurke(a)gmail.com.

Slagmark accepterer artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Læs det fulde call for papers på forlagets hjemmeside:
http://www.slagmark.dk/sider/CFP/65.pdf

***

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983. Det opstod i miljøet omkring Afdeling for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor det stadig har hjemme.

Slagmark dækker hovedområderne indenfor den vestlige idéhistorie: Den filosofiske tænknings historie, de æstetiske ideers historie, de politiske, økonomiske og sociale ideers historie samt naturvidenskabernes idéhistorie. 

Indenfor dette felt har tidsskriftet en ambition om både at kaste nyt lys over klassikere og at introducere et dansk publikum for danske og internationale emner og teoridannelser. Igennem tiden har Slagmark således aktualiseret gamle såvel som introduceret nye tanker og intellektuelle strømninger.

I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et intermezzo med interviews og artikler udenfor tema. Hvert nummer indeholder til slut en fyldig anmeldelsessektion. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse for den vestlige idéhistorie. Slagmark udkommer 3 gange om året.

Slagmark anser peer review for at være en vigtig del af arbejdet med at sikre tidsskriftets fortsat høje kvalitet. Alle artikler indsendt til Slagmark indgår i denne sammenhæng i en peer review-proces, hvor Slagmark både trækker på et panel af anerkendte danske og internationale forskere.

http://www.slagmark.dk
Under november och december 2011 har filosofiportalens svenska redaktion digitaliserat omfattande mängder material av den finländske filosofen och antropologen Edvard Westermarck. Detta nydigitaliserade material har idag gjorts tillgängligt för alla i Filosofia.fi:s Westermarck-samling i fyra volymer. Samlingen Westermarck har varit under arbete sedan 2007 och öppnades våren 2011.

Urvalet av material har gjorts huvudsakligen av Juhani Ihanus, vars digitaliseringsplan inbegriper både publicerat och opublicerat material av Westermarck i form av artiklar, föredrag, manuskript, föreläsningar och brev. Digitaliseringsplanen syftar till att, genom noggrant utvalda verk, ge en så komplett helhetsbild av Westermarcks intellektuella utveckling som möjligt.

Bland de senaste tillskotten i Westermarck-samlingen kan dessa tidigare svårtillgängliga verk uppmärksammas: Westermarcks föreläsningar i samhällslära 1894, föreläsningsserien i filosofins historia 1912-14 och laudaturuppsatsen med temat "Gör kulturen människoslägtet lyckligare?" från 1886. Utöver dessa tidigare opublicerade texter inkluderar samlingen nu också viktiga artiklar av Westermarck som tidigare enbart funnits vid ett fåtal universitetsbibliotek. Ett gott exempel på detta är artikeln "Selektionsteorin och dess betydelse för vetenskaperna om det fysiska, psykiska och sociala lifvet" som publicerades i Album utgifvet av Nyländningar 1891. I artikeln ger Westermarck en god bild av Darwins och Lamarcks olika utvecklingsteorier, liksom sina egna kritiska synpunkter på utvecklingsteoriernas vetenskapliga status.

Bland de nya brev som införts är Westermarcks brev till Rolf Pipping 7.4.1939 av speciellt intresse. Brevet är skrivet under Westermarcks sista levnadsår och ger inblick i Westermarcks egen syn på sin filosofiska utveckling under äldre dagar. Han talar bland annat om relativismen som "kungstanken" i hans tankevärld under ett halvt århundrade.

Samlingen Westermarck i Filosofia.fi finns tillgänglig på
http://www.filosofia.fi/westermarck

Samlingen har förverkligats av Filosofia.fi i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid Åbo Akademi (finansiärer Svenska Kulturfonden och Konestiftelsen) och Åbo Akademis bibliotek.

                                                               Jonas Ahlskog
                                                               Webbredaktör, Filosofia.fi

Läs mera om Edvard Westermarck

Biografi i Filosofia.fi av docent Olli Lagerspetz:
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Läs mera om Samlingen Westermarck i Filosofia.fi:
http://www.abo.fi/public/News/Item/item/4369

Early Modern Metaphysics of Causality and Representation
University of Turku, Department of Philosophy
16-17 December 2011
Publicum, Lecture Hall 4 (Pub4)


Friday 16 December 2011

9:30 Valtteri Viljanen: Opening words

9:35 Helen Hattab (University of Houston): Suarez and Descartes: A priori Arguments Against Substantial Forms and the Decline of the Formal Cause

10:35 Coffee

11:00 Frédéric Manzini (Catholic University of Paris): Spinoza?s Intuition as Opposed to Abstraction Rather Than to Deduction

Chair/Commentator: Mika Perälä (University of Jyväskylä

12:00 Lunch

13:15 Raffaella De Rosa (Rutgers University, Newark): Descartes? Causal Principle and the Case of Body-to-Mind Causation

14:15 Juhana Lemetti (University of Helsinki): Passive and Active Imagination in the Sixth Meditation

Chair/Commentator: Lilli Alanen (Uppsala University)

15:15 Coffee

15:45 Mogens Laerke (University of Aberdeen/ENS de Lyon): Spinoza and the Cosmological Argument According to Letter 12

16:45 Break

17:00 Valtteri Viljanen (University of Turku): The Architecture of Spinoza’s Ontology Geometrically Illustrated

Chair/Commentator: Juhani Pietarinen (University of Turku)

18:45 Dinner


Saturday 17 December 2011

9:30 Jon Miller (Queen’s University): Spinoza and the Stoics on Happiness

Chair/Commentator: Valtteri Viljanen (University of Turku)

10:30 Coffee

10:45 Justin Steinberg (Brooklyn College, CUNY): Spinoza on Mental Causation

Chair/Commentator: Olli Koistinen (University of Turku)

11:45 Lunch

13:30 Peter Myrdal (Uppsala University): Leibniz on Powers, Faculties, and Laws

Chair/Commentator: Markku Roinila (University of Helsinki)

14:30 Coffee

15:00 Jani Hakkarainen (University of Tampere): Hume?s Refutation of the Principle of Sufficient Reason

Chair/Commentator: Arto Repo (University of Turku)

16:00 Break

16:15 Andreas Schmidt (University of Tübingen): Kant and the Notion of Existence

17:15 Olli Koistinen (University of Turku): Kant on Representing Causality

Chair/Commentator: Hemmo Laiho (University of Turku)

19:00 Dinner


For more information, see http://users.utu.fi/valvil/EMMCR.htm
 
 08-12-2011 
 Dnr LiU-2011-01870

VACANT POSITION,  LINKÖPING UNIVERSITY

Postdoc in Applied Ethics (60%) at the Centre for Applied Ethics, Linköping University, Sweden.

The successful candidate will be expected to conduct research within ethics of technology and social ethics, analyzing ethical implications of surveillance technology and electronic identification documents such as e-passports. He or she will also be expected to do some teaching. This position is part of an emerging research environment with focus on Ethics, migration and surveillance technology.


Duties: A Postdoctor will essentially carry out research. The position may also involve teaching.

Qualifications: The position requires a doctorate or an equivalent degree in Moral philosophy or Ethics. The doctorate shall have been obtained no longer than three years before the expiration date of the application.

Equal opportunities: Linköping University shall continue to develop as an attractive and creative work place characterized by equal opportunities, and therefore works actively to promote diversity and gender equality.

Appointment time: A Postdoctor is appointed until further notice, but for no longer than two years.

Starting date: 2012-04-01

Salary: The University applies individual salary scales. Please specify the expected salary level in your application.

Information: For questions or an informal discussion about this position please contact Professor Göran Collste +46(0)13-281826 (goran.collste(a)liu.se), or Post doctoral research fellow Elin Palm , +46(0)13-28 5636 (elin.palm(a)liu.se).
Union representatative: Örjan Lönnevik (SACO), +46 (0)13-28 6634 (orjlo(a)ifm.liu.se, Gabriel Thott (OFR/S), +46 (0)11-36 3171 (gabriel.thott(a)isak.liu.se). Human Resources: Mats Tholander, tel + 46 (0)10-103 8496 (mats.tholander(a)liu.se) provide information on remuneration and other conditions.

 Application procedure: Your application marked with the Registration number LiU-2011-01870, accompanied by your Curriculum Vitae and other documents you may wish to refer to, must reach the University Registrar no later than 2012-01-31 at the following address:
e-mail: registrator(a)liu.se
or
Linköpings Universitet
Registrator
SE-581 83 Linköping
SWEDEN

Documents that are sent electronically shall be in the formats MS Word or pdf.

Applications submitted too late will not be considered.
Vi söker en doktorand i filosofi med inriktning bioetik och miljöetik inom ramen för det nya Mistraprogrammet Mistra Biotech. Programmet handlar om utveckling av grön bioteknologi.
 
Lämplig bakgrund är magisterexamen eller motsvarande i etik eller filosofi.

Även sökande med huvudexamen inom biologiskt eller jordbruksanknutet ämne kan komma i fråga. Kunskap om jordbruksfrågor och/eller bioteknologi är meriterande. Tjänsten kräver kunskaper i något skandinaviskt språk.

Utlysningstext med instruktioner hur man ansöker finns här:
http://www.kth.se/jobb/phd-phil

Sista datum för ansökan är 9 januari 2012.

Sprid gärna detta till sådana ni tror kan vara intresserade! Den som har frågor eller vill diskutera något är välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar
Per Sandin

-------------------------------------------------

Per Sandin, Ph.D.

Senior Lecturer in Bioethics and Environmental Ethics
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Dept of Plant Physiology and Forest Genetics
P.O. Box 7080
SE-75007 Uppsala, Sweden
Phone +46(0)18673342
e-mail: per.sandin(a)slu.se

http://www.slu.se/persandin
Samuel Weber in Helsinki 13–17 December 2011
http://figuresoftouch.com/?p=278

Samuel Weber, one of the leading American thinkers across the disciplines of literary theory, philosophy, and psychoanalysis will visit Helsinki in December 2011, invited by the Figures of Touch research project.

Weber will give three open lectures at Aalto/Taik. Additionally, he will be one of the main speakers at the Hölderlin Research Day on 17 December at Teak, which is also an open event. In the frame of Weber’s visit, Figures of Touch research project organizes in cooperation with the Media Aesthetics research group also a closed text seminar with Weber. Invited participants will be informed about the programme and readings in advance.

Weber’s open lectures at Taik focus on the topic of singlarity in regard to media, politics and poetics. The references he will take up include, among others, Leni Riefenstahl’s “Triumph of the Will”, Carl Schmitt’s thesis of “redemptive killing” and “911″. He will also discuss the relation of money, time, credit and credibility as well as the crisis of “sovereign debt” that is currently upon us. A further theme will be the significance of anxiety for psychoanalysis, but also for politics and culture more generally.

Samuel Weber’s open lectures

Aalto / Taik
Hämeentie 153 C, Helsinki
8th floor, lecture hall
10–12am

Tuesday 13 Dec: “Aesthetics, Media and Terror—Clouds”
Thursday 15 Dec: “Money is Time”
Friday 16 Dec: “On the Singularity of Poetic Knowledge”

––––––––

Samuel Weber is the Paul de Man Chair at the European Graduate School (EGS) and the Avalon Professor of Humanities at Northwestern University. Earlier he has also been a Professor of English and Comparative Literature at the University of California, Los Angeles, and the Director of the Northwestern University’s Paris Program in Critical Theory. He has played a major role in introducing and commenting the thinking of Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jacques Derrida and Jacques Lacan in the United States. His work is not limited to the academic context. In numerous occasions he has engaged himself in debates that touch upon decisive questions of our time. He has also served as a dramaturge to German opera houses and theaters in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, and Ludwigsburg during the 1980s.
 

I 1900-talets brännspegel

Seminarium om Georg Henrik von Wrights essäistik


Fredagen den 4 november 2011,
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn inom 1900-talets filosofi genom sin engelskspråkiga produktion inom bland annat logik, handlingsfilosofi och etik, men har kanske alltid i sitt hemland varit mera känd för sin svenskspråkiga essäistiska insats som sträcker sig från essäer om Tolstoj och Dostojevskij, via populärvetenskapliga framställningar om filosofi, till 80–90-talens samtidskritiska debatter. Detta seminarium ger en bred inblick i von Wrights svenskspråkiga arbete och dess plats i 1900-talets tankeströmningar.

Programmet:

11–11.20 Henrik Meinander: Inledning
11.20–11.55 Johan Strang: Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius ¬– rollen som intellektuell analytisk filosof i Finland och Sverige
12.00–12.35 Merete Mazzarella: Några synpunkter på Georg Henrik von Wright som essäist

Kaffe med smörgås

13–13.35 Anna-Stina Lindholm: Från tanke till omtanke – en undersökning av von Wrights och Lilius essäistik
13.40–14.15 Thomas Wallgren: Mitt i 1900-talets brännspegel: Den oförlösta spänningen mellan vetenskapstro och utvecklingspessimism som kreativ drivkraft i von Wrights verk
14.20–14.55 Bernt Österman: Värdefilosofin i von Wrights essäer

Efter föredragen fortsätter diskussionen fritt över ett glas vin fram till ca.15.50. Seminariet är öppet för allmänheten. För att vi ska kunna bedöma mängden av traktering som behövs vill vi gärna att du anmäler dig senast måndagen 31.10 till Bernt Österman, bernt.osterman(a)helsinki.fi.

Arrangörer är arbetsgruppen för von Wright, von Wright och Wittgenstein-arkivet vid HU samt SLS, med stöd från Svenska Kulturfonden.
http://www.helsinki.fi/wwa/
Guidelines for abstract proposal for presentation at the symposium

Philosophy with Children
– How and Why?


at the 40th NERA conference in Copenhagen, 8-10th of March 2012

Abstract
• A maximum of 350 words
• It is beneficial if the proposal indicates the following:
1. Title of paper
2. Author(s) of proposal
3. Research topic/aim
4. Theoretical and methodological framework (if applicable)
5. (Expected) conclusions/findings
6. Relevance to Nordic educational research
7. Attachment to NERA-network (i.e., Network 16: Nordic Society for Philosophy of
Education)
8. Attachment to NERA-symposium (i.e., the symposium entitled ”Philosophy with
Children – How and Why?”)
• Deadline for submission: 8th of November 2011
• Each presenter must submit the abstract separately (as a ”symposium presentation”)
• The abstract, paper and presentation must be in English.
• Submit your abstract through using the following Internet address:
http://nera2012.au.dk/callforpresentations/

Information about the symposium
The symposium regards philosophy with children (or even wider: philosophy in education), with focus on different perspectives on the performing of it and why it should be performed. The scope is broad, and theoretical as well as practical contributions are welcome. There will be a discussant at the symposium who have read the conference papers in advance and who will provide response. This requires that each presenter sends his or her conference paper to the discussant within appropriate time limits. More information about this will be sent to you further on.
Information about the specific date and time will be found in the general programme for the NERA conference presentations when this is set.

For other questions regarding the symposium: Please contact Ylva Backman, organiser of the symposium, at: ylva.backman(at)ltu.se

Further requirements
• All presenters are expected to bring copies of their papers (10-15 will be sufficient)
• Each participant must register to the general NERA conference to be able to participate in the symposium. Information about registration is to be found at:
http://nera2012.au.dk/registrationaccommodation/

For more (general) information about the 40th NERA conference,
please visit: http://nera2012.au.dk/
 
*** Filosoficafé - "Romer behandlas som rosk" ***

Tid: Söndag 23.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnestys finländska sektion
Tema: "Romer behandlas som rosk"

Romerna är den mest utsatta minoriteten i Europa, den fattigaste och mest diskriminerade. Alla experter erkänner problemet, men regeringarna är ovilliga att göra något. I Finland ville förra regeringen sopa undan "rosken" genom att kriminalisera tiggeri, dvs förbjuda fattigdom. Samtidigt jobbar några tjänstemän med ett ambitiöst program för att föra Finlands egna goda erfarenheter av en inkluderande rompolitik till resten av Europa.

Hurudana människorättskränkningar utsätts romer för, vad borde göras och vad är på gång i EU just nu?

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:
Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
10th Anniversary of Helsinki Collegium for Advanced Studies
HCAS celebrates its 10th Anniversary on Thursday 20 October
http://www.helsinki.fi/collegium/events/anniversary.htm

Free admission but registration is required for catering purposes. Please sign up by sending an email to:

maria.soukkio(at)helsinki.fi

PROGRAMME:

Thursday 20 October
What’s the Use? The Human Sciences in Contemporary Society
Venue: Unioninkadun juhlahuoneistot, Unioninkatu 33, Helsinki

09:30 Refreshments
10:00 Welcome words by Chancellor Ilkka Niiniluoto and Director Sami Pihlström

Discussion: ”What’s the Use of the Human Sciences?”
Chair: Sami Pihlström

Professor Paavo Hohti, CEO, Council of Finnish Foundations
Professor Marja Makarow, Chief Executive, European Science Foundation 

12:00 o’clock  Lunch break

2:00 p.m. Teach in: "Putting Use into Action: Research done by Collegium Fellows"

5-minute short presentations by HCAS fellows
Chair: Anne Birgitta Pessi

William van Andringa: Religion and Integration: Learning from the Roman Empire Experiences
Kathryn Edwards: The Science of Spirits
Pentti Haddington: Conversation Analysis and Traffic Safety
Maijastina Kahlos: Outsiders and Human Rights - The Heritage of Late Antiquity Sari Kivistö: Johann Balthasar Schupp and a Seventeenth-century Satirical Utopia of Useful Knowledge
Nikolay Koposov: History and Democratic Citizenship
Rogier De Langhe: Understanding the Nature of Mankind's Most Valuable Economic Resource: Knowledge
Alejandro Lorite Escorihuela: Our Laws over Animal Life: Thinking the Global Dominion
Kirill Postoutenko: Social Asymmetries: What They Are, And How They Shape Our Lives.
Simon Rabinovich: Setting and Navigating the Boundaries of Religious Autonomy in the Modern State (tbc)
Peter Swirski: Two Cultures... and the Twain Shall Never Meet
Thomas Wallgren: Search for Truth as Search for Oneself: Socrates and Gandhi on the Unity of Philosophy and Politics
Sirpa Wrede: Professionalism as an Inequality Regime in Globalising Care

3:30 p.m. Coffee break

4:00 p.m. Concluding discussion
 
                                                      
An International PPhiG Symposium
Feminist Theory and the Philosophical Tradition


University of Helsinki, Finland
Main building, Room 5
Fabianinkatu 33, third floor
December 2nd, 2011

This symposium will explore the connections and the tensions between contemporary feminist theory and the tradition of philosophy. Contemporary feminist thinkers have appropriated the tradition of philosophy in imaginative ways, but these allegiances also divide feminist thinkers: they sometimes appropriate very different or even opposing philosophical ideas about the subject, gender and power, for example.

Some of the questions that we want to explore in this symposium are: How are various philosophical ideas and thinkers appropriated in contemporary feminist theory? What are the implications of these allegiances for our understanding of sex, gender, and sexuality? To what extent is it necessary for feminists to engage in a fundamental rethinking of philosophical concepts and categories in order to act politically in the present? Is it possible to identify something like ‘feminist philosophy’ or should we contend that there are only ‘feminist philosophies’ fundamentally contesting each other?

Keynote speaker: Dr Stella Sandford

Stella Sandford is Reader at the Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University, London. She is the author of The Metaphysics of Love: Gender and Transcendence in Levinas (2001), How to Read Beauvoir (2006) and Plato and Sex (2010).

Program

10.15-10.30 Johanna Oksala: Welcome

10.30-12.00 Stella Sandford (Kingston University): Short Circuits: Contemporary Feminist Theory and the History of Philosophy

12.00-13.30 Lunch break

3.30-15.00 Panel I:
Miira Tuominen (University of Jyväskylä): Diotima and the Erôs of the Individual in Plato's Symposium
Eva Maria Korsisaari (University of Helsinki): The Discourse of Ennobling Love in Antiquity and the Middle Ages: Irigarayan Approaches

15.00-15.30 Coffee break

15.30-17.00 Panel II:
Rachel Jones (University of Dundee): Feminist Philosophy as a Post-Kantian Project: Irigaray's Transformation of the Transcendental
Tuija Pulkkinen (University of Helsinki): Traces of Hegelian Thought in Contemporary Feminist Theory

19.00 Dinner

This symposium is free and open to all. If you would like to attend the conference dinner (at your own expense), please send an email to tuija.modinos(at)helsinki.fi by November 15, 2011.

Organizer: Research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG), Centre of Excellence Political Thought and Conceptual Change, University of Helsinki. http://www.coepolcon.fi/pphig

Further information: Coordinator Tuija Modinos tuija.modinos(at)helsinki.fi
 
*** Filosoficafé 2.10 - Politisk konsumtion ***

Tid: Söndag 2.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Filosof Yrsa Neuman & statsvetare Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi
Tema: Politisk konsumtion

Människors politiska preferenser styr också deras konsumtionsbeteende, eller åtminstone en del av det. Det kan röra sig om att bojkotta vissa produkter eller att medvetet köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Men när kan man kalla konsumtionsval ”politiska”? Och fungerar det? I så fall när? Bidrar fenomenet politisk konsumtion till ett starkare medborgarsamhälle, eller kan utvecklingen vara ett hot mot demokratin?

Christensen och Neuman diskuterar dessa och andra frågor i relation till politisk konsumtion.

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:

Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Helsinki Metaphysical Club 27.9.

Erkki Kilpinen:

"George Herbert Mead as an Empirically Responsible Philosopher"

The first meeting of the Helsinki Metaphysical Club for this academic year will take place in lecture room 19 of the University main building on 27 September at 4 pm. The meeting will include a presentation by Erkki Kilpinen and planning for the upcoming sessions during the autumn term.

Announcements about upcoming Metaphysical Club meetings in the autumn term will be posted (only) on the Finnish mailing list for pragmatism. To join this list, please visit
http://list.filosofia.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/pragmatismi. (The page is also
available in English from the pull-menu on the upper right corner.)

Welcome!

Best wishes,
Henrik Rydenfelt
 
Ctrl-Z
New | Media | Philosophy
http://www.ctrl-z.net.au/#

Ctrl-Z is a peer-reviewed international online journal and exhibition space from the Centre for Culture&  Technology at Curtin University.

The journal flickers at the intersection of multiple possible relations between ‘new’, ‘media’ and ‘philosophy’, disrupting any notion of these being understood as a simple series of modifying terms. To what extent, for example, do ‘new media’ represent a new concept and mode of art, or provide for radically different forms of social and political practice?

What kinds of histories, social formations and aesthetic transformations may be called for or identified by ‘new media’ understood in the broadest possible sense of the term? What does philosophy have to say about new media, given that it has never had much to say about ‘old’ media? What are the implications of media—new or old—for the objects or fields of enquiry (existence, knowledge, ethics and so on) that have traditionally been the domain of philosophy? What might a philosophy of (new) media look like? What forms and concepts might it invent?

Alternatively, have art and philosophy been made redundant by new media?
Or can electronic and networked communications technologies function as new media of philosophical investigation and creative practice? Is a new philosophy (a ‘new ontology’, forinstance) or a philosophy of ‘the new’ possible today and, if so, to what extent must such philosophy allow for questions of (the) media? To what extent, too, do new media necessitate a rethinking of traditional concepts of communication and representation? If these concepts may be seen to underpin traditional ideas of community and the public (to which, historically, journalism has addressed itself), then what might new media have to say to and about contemporary political, professional and philosophical frameworks for traditional media practice? These and similar matters—questions concerning culture and technology, as it were—are the focus of Ctrl-Z, which welcomes creative and critical submissions in experimental, traditional and multimedia formats.

Editors:
Robert Briggs
Niall Lucy

Website:
http://www.ctrl-z.net.au/#!
 

Valon aika Turussa: Luonnontieteet ja Kunink. Akatemia 1700-luvulla

Ljusets tid i Åbo: Naturvetenskaperna och Kungl. Akademien på 1700-talet

Oppihistoriallinen seminaari Turun Akatemian luonnontieteellisestä kukoistuskaudesta 1700-luvulla pidetään Åbo Akademin Arkenissa 7 - 8 lokakuuta 2011, järjestäjinä Suomen oppihistoriallinen seura ja Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura. Kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi esitelmöitsijöitä saapuu Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Esitelmät ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja koskevat Turun akatemiaa, luonnontieteitä, sekä kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä; erityishuomiossa on turkulainen matemaatikko Anders Johan Lexell. Ohjelmaan sisältyy kävely akatemiakortteleissa. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) tai Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

Ett lärdomshistoriskt seminarium om Kungliga Akademiens i Åbo naturvetenskapliga blomstringstid under 1700-talet hålls i Åbo Akademis Arken  den 7 - 8 oktober 2011. Seminariet organiseras av Finlands lärdomshistoriska samfund r.f. samt Finska sällskapet för 1700-talsstudier r.f. Utöver inhemska sakkunniga har talare inbjudits från Sverige, Ryssland och Tyskland. Föredragen hålls på finska, svenska och engelska, och berör Åbo Kungl. Akademi, naturvetenskaperna, samt kemin, fysiken och astronomin; speciell uppmärksamhet ägnas den Åbobördiga matematikern Anders Johan Lexell. Vandring genom akademikvarteren ingår i programmet. Fritt inträde. Tilläggsuppgifter och program: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) eller Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/akatemia.htm
ONE-DAY CONFERENCE

PRACTICAL CONFLICTS AND DEGREES OF MORAL RIGHTNESS

The Department of Philosophy at Stockholm University in association with the Swedish Research Council will host a one-day conference on  November 9th 2011. The conference seeks to address such questions as: What is the nature of moral conflict? Can conflicting obligations successfully be resolved into an all-things-considered moral verdict and, if so, what is the structure of such verdicts? Are deontic concepts such as rightness and wrongness binary or can they be a matter of degree?

Organiser: Anna Bergqvist

Please note that Prof. Wlodek Rabinowicz will also present at this conference.
The conference will therefore start at 9.30 am, and not at 10 am as previously
advertised.

Location: Stockholm University, Main Frescati Campus, Geovetenskapens Hus, Room U29.

Date: Wednesday 9 November 2011
Time: 9.30 am - 6 pm

CONFERENCE PROGRAM
[updated 20.10.2011]

9.30 – 10.15 Brief welcome and introduction, followed by Martin Peterson (Eindhoven) and Nicolas Espinoza (Stockholm): ‘Degrees of Moral Rightness’

10.15 – 11.15 Johan Brännmark (Lund): ‘About Right’

11.15 – 11.30 Coffee 11.30 – 12.30 Keynote Address: Jonathan Dancy (UT Austin): ‘More Right than Wrong’

12.30 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 Wlodek Rabinowicz (Lund): ‘Aggregation of Value Judgments vs. Aggregation of Preferences’

14.45 – 15.45 Andrew Sepielli (Toronto): ‘What to Do When You Don’t Know What to Do When You Don’t Know What to Do’

15.45 – 16.00 Coffee

16.00 – 17.00 Björn Eriksson (Stockholm): ‘Degrees of Moral Wrongness’

17.00 – 18.00 Alan Thomas (Tilburg): 'Laws and Generalisations in Ethics’

REGISTRATION
If you wish to attend, please contact Anna Bergqvist
(anna.bergqvist(at)philosophy.su.se). The conference is free of charge, but places
are limited. The deadline for registration is October 31st 2011. There will be a
dinner afterwards (at self-cost). If you wish to attend the conference dinner,
please indicate this in the email. Email to Anna Bergqvist
anna.bergqvist(at)philosophy.su.se

Campus map:
http://www.su.se/english/about/campus/maps/frescati

Travel directions:
http://www.su.se/english/about/campus/getting-to-stockholm-university Please forward this information to anyone you think might be interested. Thank you.
 
CFP:

ESITELMÄKUTSU

Kutsumme 1800-luvusta kiinnostuneita eri alojen tutkijoita osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen verkoston neljänteen vuosiseminaariin

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla

1800-lukua luonnehtivat monenlaiset aatteet, ismit ja ilmiöt, joita voidaan kutsua modernin ilmentymiksi. Miten moderni kohdattiin 1800-luvun tieteessä, taiteessa ja kirjallisuudessa, miten arjessa ja juhlassa? Miten siihen vaikuttivat sukupuoli, säätyasema ja maantiede? Mitä modernin omaksuminen, puolustus tai vastustus merkitsi makro- ja mikrotasolla? Mitä annettavaa modernin käsitteellä on nykytutkimukselle? Yhtenä erityisaiheena on näyttämötaide. Miten moderni kohdattiin oopperassa, teatterissa tai kabareessa? Session "Näyttämöillä! / På scener! / On Stages!" keynote-esitelmöitsijä on yhdysvaltalainen Roberta M. Marvin. Lisätietoja: anne.sivuoja[at]siba.fi.

Konferenssi järjestetään Helsingissä 26.-27.1.2012 yhteistyössä Topelius-seuran kanssa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Anna Kuismin (Helsingin yliopiston tutkijakollegium), Eeva-Liisa Bastman (Helsingin yliopisto), Kaisa Kauranen (SKS & Helsingin yliopisto) ja Kirsi Tuohela (Turun yliopisto).

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esityksistä (20 min.) tai kolmen esityksen
kokonaisuuksista. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esitelmän otsikko sekä henkilö- ja yhteystiedot. Korkeintaan yhden A4-liuskan mittaiset tiivistelmät lähetetään järjestelytoimikunnan jäsenille 30.11.2011 mennessä (anna.kuismin[at]helsinki.fi, eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi, kaisa.kauranen[at]finlit.fi, kirsi.tuohela[at]utu.fi.

Konferenssin kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta esiintyä voi myös englanniksi.

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm


CALL FOR PAPERS

Vi inbjuder forskare från olika vetenskapsområden att delta i nätverket för
1800-talsstudiers fjärde årskonferens som går under temat

1800-talet och mötet med det moderna

1800-talet karakteriseras av ett flertal fenomen, ideologier och ismer som kan ses som yttringar av moderniteten. Hur möttes tradition och modernitet i 1800-talsmänniskornas vardag och fest? Hur kom dessa möten till uttryck inom vetenskapen, konsten och litteraturen? Vilken inverkan hade faktorer som kön, stånd eller geografi på sättet att förhålla sig till det moderna? På vilka sätt bejakade, försvarade eller förkastade man moderna intryck och idéer och vilka blev konsekvenserna på makro- och mikronivå? Vad kan begreppet modernitet tillföra forskningen?

Konferensen ordnas i Helsingfors den 26.-27.1.2012 i samarbete med Topeliussällskapet. Organisationskommittén består av Anna Kuismin (Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet), Eeva-Liisa Bastman (Helsingfors universitet), Kaisa Kauranen (Finska litteratursällskapet & Helsingfors och Kirsi Tuohela (Turun yliopisto).

Intresserade ombeds komma med förslag på föredrag (20 min.) eller förslag på helheter med tre föredrag. Abstraktet (max. en A4:a) förses med föredragets rubrik samt forskarens namn och kontaktuppgifter och sänds till organisationskommitténs medlemmar senast den 30.11.2011 (eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi, kaisa.kauranen[at]finlit.fi, anna.kuismin[at]helsinki.fi, kirsi.tuohela[at]utu.fi).

Konferensspråken är finska och svenska men föredrag kan också hållas på engelska.

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm
 
Uppsala University welcomes applications for the Chair in Theoretical Philosophy (previously named "Chair in Logic and Metaphysics"). The position has existed since 1604 and has previously been held by, among numerous others, Stig Kanger and Krister Segerberg. The successful candidate does not need any prior proficiency in Swedish but is expected to be able to teach and to take part in departmental meetings in Swedish within two years.

There is information on the web:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/962Chair.html
 
Nordic Network for German Idealism (NNGI)
Sixth international conference
German Idealism Today

October 31 — November 2 2011
Aarhus University, Denmark
Lakeside Lecture Theatre
(Sø-auditoriet)

The conference is sponsored by Nordforsk and The Department of Philosophy and History of Ideas, Aarhus University

Attendance is free but prior registration is required at:
www.webshop.dpu.dk/german_idealism_today_2011
Please visit nngi.org for further information

Speakers:
Markus Gabriel
Universität Bonn
Sebastian Gardner
University College London
Arne Grøn
University of Copenhagen
Rolf-Peter Horstmann
Humboldt-Universität zu Berlin
Stephen Houlgate
University of Warwick
Axel Hutter
Ludwig-Maximillians-Universität München
Robert Pippin
University of Chicago
Sebastian Rödl
Universität Basel
Camilla Serck-Hanssen
University of Oslo
Günter Zöller
Ludwig-Maximillians-Universität München
 
The program can be found here:
http://www.idealismekredsen.dk/blog/wp-content/Endeligt-program-uden-PhD...
 
Levinas' ethics and the demand of politics

Colloquium in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Languages. English and Finnish.

Organised by the discipline of Philosophy of the School of Social Sciences and Humanities of the University of Tampere

The 28 october 2011,
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/english/locations.html)

This year is the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority). The book is one of the essential classics of the 20th century. In it, Levinas confronts philosophy with the terrifying experience of war, and against this background he draws the outline of the first phenomenological ethics, developped by means of an existential phenomenology.

Totalité et infini has been an extremely influential book, because it formulates most radically the idea that the measure of humanity is an infinite responsibility of the other human being. Although this main idea is generally held to be very impressive, the book has also risen several important debates concerning the task of philosophical ethics. Levinas' way of grounding ethics on intimate experience has made feminist philosophers ask whether Levinas' explicitely masculine point of view is a force or a weakness. Furthermore, Levinas' demand of an infinite responsibility of the other has not been understood only as the foundation of  personal ethics, but also as a question adressed to the 20th century political theories (like marxism and liberalism) that seem to be incompatible with such an ethics. On the other hand Levinas has also been said to underestimate politics (e.g. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal). This is why we ask: what is Levinas' ethics? To what extent does Levinas' ethics challenge politics, to what extent does it is on the contrary challenged by politics?


Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Program (changes are possible)

10.00 Opening of the conference (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (in English)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (in English)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Further information: lecturer of philosophy Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi
 
****************************************************************

Levinasin etiikka ja politiikan vaatimukset
Levinas' ethics and the demand of politics
Colloquium (in English and in Finnish) in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini; English translation below.

Konferenssi Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Järjestäjänä Filosofian oppiaine, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, Tampereen yliopisto.

Aika: 28. 10. 2011, klo 10 - 18.45.
Paikka Pinni B 1097
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/esittely/sijainti.html)

Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.  Kirja on yksi 1900-luvun filosofian itseoikeutetuista klassikoista. Levinas tuo siinä filosofian vastatusten kauhistuttavan sodan kokemuksen kanssa, ja hahmottelee tätä taustaa vasten ensimmäisen varsinaisen fenomenologisen etiikan, jonka hän kehittelee eksitentiaalisesti painottuneen fenomenologian keinoin.

Totalité et infini on ollut tavattoman vaikutusvaltainen teos ennen kaikkea siksi, että se sisältää radikaaleimman mahdollisen ajatuksen siitä, että ihmisyyden mitta on ääretön vastuu toisesta ihmisestä. Vaikka Totalité et infinin perusajatusta yleensä pidetäänkin hyvin vaikuttavana, teos on myös herättänyt useita merkittäviä kiistoja filosofisen etiikan tehtävästä. Levinasin tapa perustaa etiikka intiimiin kokemukseen synnytti feminismin piirissä kiistan siitä, onko Levinasin eksplisiittisesti maskuliinen näkökulma hänen teoriansa voima vai heikkous. Edelleen, Levinasin vaatimusta äärettömään vastuuseen toisesta ei ole ymmärretty vain henkilökohtaisena vaatimuksena, vaan myös kysymyksenä siitä, missä määrin 1900-luvun vaikuttavista poliittisista teorioista kuten marxilaisuudesta tai liberalismista puuttuu etiikka. Toisaalta Levinasia on myös syytetty politiikan merkityksen vähättelemisestä (Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, ja nyttemmin Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal (suom. Etiikka: essee pahan tiedostamisesta). Sen takia kysymyksemme kuuluukin: mitä on Levinasin etiikka? Missä määrin Levinasin etiikka haastaa politiikan ja missä määrin päin vastoin politiikka haastaa sen?

Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

10-00 - 10.15 Konferenssin avaus (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (englanniksi)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (englanniksi)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Lisätietoja: filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi

Filosofian opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa konferenssista raportti osana suoritusta PHILAIK5 Etiikka tai PHILSY 1 E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Kiinnostuneet kutsutaan valmistelevaan istuntoon 20.9. klo 12-14 Pinni B 3108.
 
*** FBF:s Filosoficafé 18.9 - Vårt behov av andra för att bli oss själva - Victoria Fareld ***

Inledare: Idéhistoriker Victoria Fareld, Göteborgs universitet
Tema: "Vårt behov av andra för att bli oss själva. Om Hegel, erkännande och utsatthet"
Tid: Söndag 18.9.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo


Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Fareld diskuterar om man kan bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för på deras självständighet, socialitet eller förnuftskapacitet. Med 1800-tals filosofen Hegel som bundsförvant omformulerar hon den politisk-filosofiska frågan om människors behov av erkännande och argumenterar för en filosofi som utgår från människors utsatthet - en vidkännandets filosofi.

Victoria Fareld är författare till boken "Att vara utom sig inom sig : Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet".

Victoria Fareld är författare till boken "Att vara utom sig inom sig : Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet".

http://www.daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=388

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/g-w-f-hegel-andens-fenomenologivictoria-fareld-att-vara-utom-sig-inom-sig

--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Hei / Dear all (in English below),

Prof. Huw Price (University of Sydney; Cambridge) luennoi Helsingin yliopistossa otsikolla "Rethinking Representationalism" 12-14 syyskuuta 2011.

Kurssin järjestää Nordic Pragmatism Network yhteistyössä teoreettisen filosofian oppiaineen kanssa. Lisätietoja kurssille ilmoittautumisesta, kurssin suorittamisesta sekä materiaaleista on osoitteessa:

http://www.nordprag.org/nlp1.html

Professor Huw Price (University of Sydney; Cambridge) will give a set of six lectures with the title "Rethinking Representationalism" at the University of Helsinki in 12-14 September 2011.

The course is organized by the Nordic Pragmatism Network in cooperation with Theoretical Philosophy at the University of Helsinki. For more information about enrolment and completion as well as the course materials, please see:

http://www.nordprag.org/nlp1.html


Parhain terveisin / Best wishes,
Henrik Rydenfelt
 
Professor (em.) ALAN KIRMAN (Université d'Aix-Marseille) will give a lecture on

"The crisis in economic theory"

TIME AND PLACE:
Thursday, September 1st, 18:15 – 19:15
Small Festival Hall (Pieni Juhlasali), University Main Building

ABSTRACT:
In this presentation I will discuss modern macroeconomic and financial models in the light of the current crisis. Theory has been revealed to be inadequate in its explanation of the origins and the nature of the crisis, as Jean-Claude Trichet the Governor of the European Central bank and his colleagues at other central banks have indicated. Basic macroeconomic models, however sophisticated have continued to be based on the same foundations shown to be wanting in the 1970s and financial market models have continued to use the « efficient markets hypothesis » despite warnings by numerous mathematicians and economists since 1900 as to its unsound foundations. I will not dwell on the details of standard macroeconomic models but will suggest some ways forward. We need to construct models, which may not be able to predict the timing of the onset of a crisis but will encompass the possibility of one. The most promising candidates for such models are those, which view the economy as a complex adaptive system, may use some of the tools of statistical physics and do not necessarily use the standard equilibrium approach. Such models put the interactions between individuals in the centre of the picture, and reveal how major changes in the states of the economy can result, as in many models in physics and in biology, from relatively minor changes in key parameters. Crises are a characteristic of the endogenous dynamics of the system and not the result of some unspecified exogenous shocks.

The visiting lecture is a part of the IX conference of the International Network of
Economic Methodology (INEM 2011), but OPEN FOR ALL.

For further enquiries, please contact paivi.a.seppala(at)helsinki.fi

Welcome!
 
4th Edition
BUCHAREST CONFERENCE IN APPLIED ETHICS 2011
“Ethical Aspects in New and Emerging Technologies”
October 28-29, 2011
Bucharest, Romania

[CALL FOR PAPERS]

What are the ethical challenges raised by the new and emerging technologies? How will these technologies affect the way we perceive ourselves and the society at large? Can we establish a common ground for evaluating the moral implications of any new or emerging technology? Should we be more cautious or should we let the chance take its course when we develop a new technology? In a world more and more concerned with the risks of its developments, these questions come to open the public debate on the need for ethical evaluation in technology research, development and implementation.

The 4th edition of the Bucharest Conference in Applied Ethics will provide the platform to make this debate as rich as possible for both specialists and the public. Our aim is to bridge the academic sector with the economic and research sectors and discover the ways ethical evaluation can lead to smoother acceptance of those technologies that best respond to our common ethical concerns.

The BCAE 2011 is being organized by a consortium of organizations with Smart Solutions & Support, Romania, and the Research Centre in Applied Ethics of the University of Bucharest as coordinators. Among our partners are the UNESCO Romanian National Committee and Victor Babeş National Institute of Pathology Bucharest (Romania).

The 2011 edition will be dedicated to ethical explorations in borderline fields regarding new and emerging technologies, with a particular focus on ethical evaluation and the new democratic societies. Five directions of interest have been set up. Each direction is circumscribed by subsequent topics that might guide the specialists interested in delivering presentations or participating with corporate presentation panels:

1. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES & GAMES: privacy issues; piracy and free access to knowledge; digital divide; Information Society and public participation; Informational Capitalism vs. Info-Communism; aesthetic ownership in games; on-line pornography and regulating the Internet; the new Internet security enhancements.
2. MEDICINE & PHARMACEUTICS: BioBanks and Human Genetic Information Security; ethical aspects of Cell Therapies; new drugs research ethical evaluation.
3. ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE: the proliferation of robots in industries and the social impact on labour; the proliferation of robots in home environments; robots, humans and moral agency; robot enhanced reality; interconnected sexual robots.
4. BIOTECHNOLOGIES & ARTIFICIAL LIFE: Bioengineered foods, food safety and moral concerns; seeds and food labelling; bio-terrorism and moral use of biotechnologies; artificial life and moral agency.
5. NANOTECHNOLOGIES: military vs. civil research and usage of nanotechnologies; human enhancement; privacy and freedom in ICT applications of nanotechnologies; ethical responsibilities in nanotechnology research.

To provide an integrative perspective over the ethical aspects and social impact of New and Emerging Technologies in the European Union, we also propose three longitudinal topics covering the five directions. The first topic examines the fairness of technology transfer between Western democracies and those from the rest of Europe. The second one focuses on intellectual property, identity and knowledge control in the era of logical and biological malleability. The last one proposes the mapping of social inequalities and knowledge gaps driven by new and emerging technologies.

The conference will also host a 3 hours public round-table. The topic will be “Experts vs. Participatory Democracy: what kind of policies should we have for new and emerging technologies?” The keynote speakers will be announced by October 1, 2011.

Only one paper per person/research group is permitted and must represent an original contribution, not published or submitted elsewhere. Early submissions are highly encouraged. This way, the prospective participants may receive the acceptance letters sooner. Prospective participants must send a 400 words abstract by August 29, 2011, and final papers by September 19, 2011. Papers will circulate before conference and will be temporarily published on the official website. After the conference, a selection of the presented papers will be published in the BCAE Proceedings. The selection will be determined via a peer reviewing system with the support of the Scientific Advisory Board.

The official language is English and papers must be proofread before submission. All papers must observe the editorial guidelines and must be prepared for blind-review (one Word/OpenOffice file containing the title, author's name, and the academic affiliation + a separate Word/OpenOffice file containing the 400-words abstract with only the title). All correspondence should be sent to: 2011(at)bcae.ro.

Companies and their representatives are encouraged to participate with conference lectures or presentation panels about their technologies and the ethical frameworks they employ in assessing their technologies. Special panel sessions (2 days show cases) and conference open space will be provided to them. Live presentations of their technologies can be set up during the 2 days. Refer to “Company package” from our website. Inquiries should be directed to corporate(at)bcae.ro.

There is no participation fee, but the participants will have to manage on their own travelling and accommodation costs. The organizers will provide a list of hotels (3, 4 and 5 stars), close to the conference hall, that can accommodate the participants.

BCAE has been developed mainly as a debate and experience sharing platform where theorists and practicians meet together and discuss the most important topics in the fields of Applied Ethics. The general aim of these conferences is the advancement of significant solutions for the real word.
www.bcae.ro

Previous Editions:
3rd Edition: “Legislating Ethics”
October 29-30, 2010; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
2nd Edition: “Ethics Committees and Other Ethical Tools”
October 30-31, 2009; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
1st Edition: “Ethical Management, Corporate Strategy, and Sustainable Development”
October 30-31, 2009; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
 
CFP Nordic Wittgenstein Review

FIRST CALL FOR PAPERS: Nordic Wittgenstein Review

The new journal Nordic Wittgenstein Review invites submissions.

The journal welcomes original contributions on all aspects of Wittgenstein's thought and work - exegetical studies as well as papers drawing on Wittgensteinian themes and ideas in  contemporary discussions of philosophical problems.

The journal is interdisciplinary in character, and welcomes contributions in the subject areas of philosophy and other human and social studies including philology, linguistics, cognitive science, and others. The journal includes a book review section, and a section in which high-quality seminal works are re-published or where previously unpublished archive materials are made available for the first time.

While we encourage papers on Wittgenstein and Ethics for the first issue of the journal, we would also welcome submissions on other themes.

The journal articles will be interlinked with other online Wittgenstein resources such as Wittgenstein Source (www.wittgensteinsource.org, containing 5000 pages of Wittgenstein Nachlass material). By the help of high quality peer review and indexing, the journal will provide its contributors with academic support and wide visibility.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS: http://www.nordicwittgensteinreview.com

Theme: Wittgenstein-related research
Publication: Nordic Wittgenstein Review, Issue 1 (2012) – Submission
deadline: Dec. 1, 2011
Publication form: Open Access online & Print by Ontos Verlag
Form of peer-review: Double-blind
Range: International
Language: English

Published by the Nordic Wittgenstein Society.

FURTHER INFORMATION
http://www.nordicwittgensteinreview.com
 
The international conference Axel  Hägerström and Modern Social Thought, on occasion of the centennial of  his 1911 lecture On the Truth of Moral Ideas, will take place on  September 23-24 in Uppsala.

For information: www.hagerstromcentennial.se
Välkommen till filosofiseminarium i Hangö i augusti 2011!

Det traditionella filosofiseminariet ordnas 19.-21.8.2011 i Hangö. Om
jag inte räknat fel, så är det faktiskt 10-års(!) jubileum för seminariet i år. Programmet och de praktiska arrangemangen följer samma mönster som tidigare. Bakom arrangemanget och finansieringen står Interbaas rf.

Avsikten med seminariet är att i en informell omgivning diskutera frågor kopplade till ämnet filosofi på ett filosofiskt sätt. Vi fortsätter att behandla ämnen som är relevanta för såväl akademisk som mer tillämpad filosofi. Alla filosofiintresserade är välkomna!

I år kretsar frågorna och programmet kring olika sätt att förverkliga och leda filosofiska samtal i grupp. Vi bekantar oss med och jämför olika sätt och metoder att göra filosofi tillsammans. Programmet kommer att bestå av en sokratisk dialog, två workshopaktiga programpunkter (Filosofi med barn – en presentation av ett projekt vid Helsingfors kulturcentral Annegården samt Filosofi i Oscar Brenifiers anda) och en avslutande diskussion. Vi återkommer med detaljer i början av augusti.

Programmet börjar punktligt kl 18 på fredagen 19.8 hos familjen Garoff, Högbergsgatan 5 i Hangö. En del av diskussionerna och måltiderna äger rum på Café Park mitt emot Hangö Casino, eller utomhus om vädret tillåter. Seminariet avslutas med söndagens frukost. Det är möjligt att ta sig ett morgondopp före frukosten.

Att delta i seminariet är gratis och seminariedeltagarna bjuds på filosofiskt stimulerande program, övernattning hos Garoffs, hemlagad middag på fredag, frukost och lätt lunch på lördag på Café Park samt frukost på söndag. På lördag äter vi middag på restaurang där varje deltagare betalar för sin egen mat och dryck.

Så boka in datumen i kalendern och anmäl ditt intresse att delta till adressen marianne.airisniemi(a)helsinki.fi. Vi skickar mer information när datumet närmar sig. Meddela också gärna ifall du inte tänker övernatta hos Garoffs.

Om du har frågor, kontakta Ferdinand Garoff, ferdinand.garoff(a)gmail.com eller Marianne Airisniemi, marianne.airisniemi(a)helsinki.fi.

mvh, Marianne Airisniemi
Interbaas rf.
tel. + 358 50 358 9640
IAPh Helsinki Summer Symposium on Feminist Philosophy
17th - 18th June 2011


University of Helsinki
Metsätalo, Unioninkatu 40 (U 40)

Friday 17th June
Venue: U 40, 3rd floor, sali/room 6

10.30 – 12.00
Welcome: Tuija Pulkkinen
Key note
Denise Riley: ‘Time lived, but without its flow’: on an altered experience of temporality, after a child’s death
Annemie Halsema: Understanding the Body. The Relevance of Ricoeur´s View of the Body for Feminist Theory

12.00 – 13.30                    Lunch

13.30 – 15.15
Stella Villarmea: Conceptual change and critical rationality in emancipatory languages
Waltraud Ernst: Explicit laws and implicit rules: epistemological considerations on gender and the erotic
Tuija Pulkkinen: The Role of Darwin in Elizabeth Grosz’s feminist thought
 
15.15–16.00                      Coffee break

16.00 – 18.00
Helsinki Doctoral students’ presentations (PPhiG):
Sanna Karhu: Judith Butler on Norms and Subjectivity
Heini Kinnunen: The Term “Public Sphere” in Iris Marion Young’s Work
Jacek Kornak: “Queer” as a Political Concept
Eeva Urrio: Elizabeth Grosz and the Feminist Politics of Unpredictability

Saturday 18th June
U 40, 2nd floor, sali/room 2

 10.30 – 12.15
Penelope Deutscher: Briefly, Precarious, Immune: Reproductive Biopolitics, Judith Butler and Roberto Esposito
Veronica Vasterling: The Political Hermeneutics of Hannah Arendt
Federica Giardini: Difference after Queer Theory

Lunch 12.15 – 13.30

13.30 – 17.00
IAPh Board Meeting:  (with a coffee break)
Chair: Veronika Vasterling


Symposium is organized by IAPh, PPhiG and Gender Studies at the University of Helsinki.
Symposium is open to public and attendance is free of charge.


The International Association of Women Philosophers (IAPh) is a professional association and network that provides a forum for discussion, interaction and cooperation among women engaged in teaching and research in all aspects of philosophy, with a particular emphasis on feminist philosophy. Founded in 1976 in Würzburg (Germany) as APh (Association of Women Philosophers) the IAPh has gradually grown into an international organization with members all over the world. Currently the IAPh has 380 members from as many as 35 different countries, although most of our members are from continental Europe, Canada and the United States.

http://www.iaph-philo.org/

Politics of Philosophy and Gender (PPhiG) is a research the team within the Academy of Finland Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change. PPhiG work focuses on conceptual contingency and politics of theory within discourses on gender and sexuality in philosophy, history and politics.

http://www.coepolcon.fi/pphig/

Speakers

Keynote speaker
Denise Riley
Denise Riley took degrees in philosophy at the universities of Cambridge and Sussex. She was Professor of Literature with Philosophy at the University of East Anglia, and is currently A.D. White Professor-at-Large at Cornell University. She teaches occasionally for the London Consortium and for other parts of the University of London, including Birkbeck and Goldsmiths. Riley is a member of the scientific advisory board of PPhiG. Her recent writing is concerned with the immediate emotionality of language, and has included investigations in the philosophy of language and the nature of self-description and irony. Her main books are War in the Nursery: Theories of Child and Mother [1983]; ‘Am I that Name?’ Feminism and the Category of Women in History [1988]; The Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony [2000]; The Force of Language, with Jean-Jacques Lecercle [2004]; and Impersonal Passion: Language As Affect [2005].  She has also published many collections of poetry, including Penguin Modern Poets 10 with Douglas Oliver and Ian Sinclair [1996] and Denise Riley: Selected Poems [2000]. She edited Poets on Writing; Britain 1970-1991[1992] and co-edited the Language, Discourse, Society Reader [2004]. Formerly Writer in Residence at the Tate Gallery, London, her teaching has included European modernism and art movements, political philosophy and phenomenology, poetry and poetics.

Speakers

Penelope Deutscher is professor at the Department of Philosophy in the Northwestern University, USA. She specializes in twentieth-century and contemporary French philosophy and philosophy of gender. Her main publications include Yielding Gender: Feminism, Deconstruction and the History of Philosophy  (Routledge 1997); A Politics of Impossible Difference: The Later Work of Luce Irigaray  (Cornell University Press, 2002), How to Read Derrida  (Granta/Norton 2006), and The Philosophy of Simone de Beauvoir: Ambiguity, Conversion, Resistance  (Cambridge University Press, 2008). She is co-editor with Kelly Oliver of Enigmas: Essays on Sarah Kofman (Cornell University Press, 1999), and, with Françoise Collin of Repenser le politique: l'apport du féminisme, an anthology of French translations of contemporary Anglo-American women political philosophers (Paris: Campagne première /Les cahiers du grif, 2004.). She also guest edited for Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy the special issue 'Contemporary French Women Philosophers' (15:4, 2000). Other areas of special interest include theories of genealogy and biopolitics (Nietzsche, Foucault, Agamben).

Waltraud Ernst, Ph.D, works at the Department of Gender Studies at the Johannes Kepler University in Linz, Austria. She specializes on concepts of gender in natural sciences and technologies, feminist epistemology and methods of gender studies. Her current research project on “Erotic economies of science. Concepts of the erotic in the emerging european life sciences 1750-1850.” Her publications include: Diskurspiratinnen. Wie feministische Erkenntnisprozesse die Wirklichkeit verändern, Wien: Milena Verlag 1999. She has been the treasurer of the IAPh since 2008.

Federica Giardini teaches Political Philosophy at the Università Roma Tre. She graduated in Philosophy at the University of Pisa with a dissertation on Luce Irigaray’s work (1992). She then worked on the relation between philosophy and psychoanalysis. Her latest investigations use the category of difference to recombine the significations of contemporary issues such as the political realm of relations between human and non human (cosmopolitics) or relations of obedience and disobedience.  She co-founded the Italian feminist journal in philosophy Sofia. Materiali di filosofia e cultura di donne and is a member of the philosophical community “Diotima”; of the directory board of IAPh (Internationale Assoziation von Philosophinnen); of the editorial board of the most ancient Italian feminist journal, DWF.donnawomanfemme; of the international editorial board of European Journal of Women’s Studies, for which she is review editor (www.ejws.uk) . She has authored: L’inquieta alleanza. Dimensioni politiche del linguaggio (“On the political dimensions of language”, Firenze: Le lettere, 2011) and Relazioni. Differenza sessuale e fenomenologia (“Relations. Sexual difference and phenomenology”. Roma: Sossella, 2004); has edited Sensibili guerriere. Sulla forza femminile (“On feminine force”, Roma: Jacobelli, 2011) and co-edited Il pensiero dell’esperienza (“Thinking experience”, Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2008), a selection of the papers presented at the XII IAPh Symposyum she directed in Rome in 2006. She works with Luce Irigaray and Françoise Collin, and has translated in Italian several of their texts.

Annemie Halsema, PhD, is Assistant Professor at the Department of Philosophy of VU-University Amsterdam. Her research focuses on the relationship between hermeneutics and feminist philosophy. She is especially interested in the notion of the (embodied) self in the work of Ricoeur, Irigaray, and Butler. She published in the field of feminist philosophy, and is member of the board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).  Publications include: ‘The Gift of Recognition. Self and Other in the Multicultural Situation’. (In: H. Fielding, G. Hiltmann, D. Olkowski, A. Reichold (Eds.), The Other. Feminist Reflections in Ethics. Palgrave-Macmillan, 2007, pp. 23-41.), Luce Irigaray and Horizontal Transcendence (Utrecht: SWP, 2010), ´The Time of the Self. A Feminist Reflection on Ricoeur´s Notion of Narrative Identity´ in: C. Schuess, D. Olkowski, H. Fielding (Eds.), Time in Feminist Phenomenology. Indiana University Press, 2011.

Tuija Pulkkinen, is Academy of Finland Academy professor (2011–2015) and professor of Gender Studies at the University of Helsinki. She is the leader of the research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG) within the Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, and she works on feminist theory, political theory and history of feminist thought. Her recent publications include Pulkkinen & Sorainen (eds) Siveellisyydestä seksuaalisuuteen – poliittisen käsitteen historia [From Sittlichkeit/sedlighet to sexuality – history of a political concept] (SKS, 2011);  Hutchings & Pulkkinen (eds) Hegel’s Philosophy and Feminist Thought (Palgrave 2010); Palonen, Pulkkinen, Rosales (eds) The Ashgate Reseach Companion to the Politics of Democratization in Europe: Concepts and Histories (Ashgate, 2008). Pulkkinen is a member of the Board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).

Veronica Vasterling is associate professor at the Department of Philosophy and the Institute for Gender Studies of Radboud University Nijmegen in the Netherlands. She is speaker of the board of the International Association of Women Philosophers. She has published numerous articles in gender and feminist theory, political philosophy, philosophical anthropology and hermeneutic phenomenology. She is co-editor of Feministische Phänomenologie und Hermeneutik (Würzburg: Königshausen & Neumann 2005), Practising Interdisciplinarity in Gender Studies (York: Raw Nerve Books 2006).

Stella Villarmea is Associate Professor at University of Alcalá, Madrid, Spain. She has conducted research at St. John's College, Oxford, and taught philosophy at Saint Louis University, Humboldt Universität and Lund University. She is the author of Las direcciones de la mirada moral (Directions of the moral view) (2003), El problema del escepticismo en la epistemología analítica (Scepticism in analytic epistemology) (2003), and of "Good, Freedom and Happiness" (2005), "So you think you can tell sense from nonsense, real doubts from sceptical games" (2006), and "Rethinking the origin: birth and human value (2009). She has published on scepticism, Wittgenstein, hermeneutics, ethics, and feminist theory. She is currently doing research on the moral justification of our beliefs, and the relationship between knowledge and emancipatory action. She is member of the Board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).

PhD workshop speakers
Sanna Karhu,
Heini Kinnunen,
Jacek Kornak,
Eeva Urrio

are PhD students in Gender studies at the University of Helsinki and prepare their dissertations within the research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG).
 
 
Pressmeddelande
(fritt att publicera)

Edvard Westermarcks texter på Internet


Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi har i dagarna publicerat en digital samling med texter av filosofen-antropologen-sociologen Edvard Westermarck (1862-1939). Westermarck är en av Finlands internationellt mest kända forskare genom tiderna. Han är särskilt känd för sin s.k. moralrelativism och för sitt arbete om äktenskapets historia. Westermarck medverkade vid grundandet av Åbo Akademi och blev dess förste rektor.

Samlingen följer portalens Open Access-policy och är fritt fram att läsa för alla via Internet på http://filosofia.fi/Westermarck

Westermarcksamlingens digitaliseringsplan har gjorts av FD, docent Juhani Ihanus (Helsingfors Universitet).

Den digitala samlingen har förenhetligats och utökats i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid ämnet filosofi, ÅA 2009-11. Projektet leds av FD, docent Olli Lagerspetz och finansieras av Konestiftelsen (289 000€).

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som svensk redaktör fungerar Yrsa Neuman (FL, tf universitetslärare i vetenskapsfilosofi).
 
”Man kan säga att ÅA just nu är står för ett ordentligt flöde av Westermarckrelaterat material som sprutas ut över världen. Forskningsprojektet har precis publicerat ett temanummer av tidskriften Laboratorium för folk och kultur (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/) som handlar helt om Westermarck. Dessutom är det en tvåspråkig temahelhet på kommande i nästa nummer av den finländska filosofiska tidskriften niin & näin. Lägg till den här digitala samlingen med 18 artiklar eller föredrag och ett antal brev i tre volymer så är det ett bra flöde” säger portalens projektansvariga Yrsa Neuman.

Åbo Akademis bibliotek har under åren också givit ut en del intressanta böcker om Westermarck och för den här digitala samlingen har vi samarbetat med Handskrifts- och bildenheten (särskilt Tommy Lahtinen och Catherine af Hällström) och fått benäget lov av den nya Överbibliotekarien Pia Södergård att publicera flera brev ur Westermarcks korrespondens. Från tidigare innehåller portalen en stor samling fotografier av och tagna av Westermarck under hans fältforskning i Marocko. ”Samarbetet har efterhand pågått i 5 år – det har gått smidigt och varit trevligt” anser Yrsa Neuman.

Den viktigaste länken för den här samlingens tillkomst är helt klart FK Fanny Malmberg som fungerat som praktikant hos portalen under våren. Hon har konkret skannat och transkriberat texterna för samlingen och matat in dem i portalstrukturen under tre månaders tid.

Kontakt om portalen
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi
www.filosofia.fi/se

Kontakt om Westermarck och forskningsprojektet Westermarck and Beyond
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Länkar
Westermarcksamlingen i Filosofia.fi/The Edvard Westermarck online collection
http://filosofia.fi/Westermarck

Kort biografi över Edvard Westermarck (av docent O. Lagerspetz):
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Bildsamlingen Westermarck i Filosofia.fi
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310
 
Religion and Equality in an Age of Pluralism
June 20–21, 2011

An International Colloquium hosted by the Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS), the Philosophical Society of Finland, and the Academy of Finland (AF)

Venue: House of Science and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki

Organizing committee: Martha C. Nussbaum (University of Chicago, HCAS, AF), Juha Sihvola (University of Jyväskylä), Sami Pihlström (HCAS), Sara Heinämaa (HCAS), Risto Vilkko (AF), Maria Soukkio (HCAS), Taavi Sundell (HCAS)

Preliminary Program (to be revised and supplemented)

Monday, June 20

12.00–12.15 Juha Sihvola: Opening of the Meeting
12.15–13.45 Martha Nussbaum: Keynote lecture on Political Liberalism and Human Capabilities as the Basis of Pluralist Democracy
13.45–14.00 Break
14.00–15.15 Ute Sacksofsky: Religion and Evolving Standards of Equality
15.15–15.45 Coffee Break
15.45–17.00 Diane Wood: Another Gathering Storm? Tensions between Free Exercise and Establishment of Religion in the United States
17.00–18.15 Sara Heinämaa: Communities of Equals: A Husserlian Analysis
18.15 Wine & Cheese (House of Sciences and Letters)

Tuesday, June 21

9.30–10.45 Mushirul Hasan: Gandhi, Nehru and the Making of an Inclusive Society
10.45–12.00 Zoya Hasan: Religion and Secular Practice in India
12.00–13.00 Lunch Break
13.00–14.15 Ville Päivänsalo: Religious Values and Three Dimensions of Political Fairness.
14.15–15.30 Juha Sihvola: Religious Equality and Pluralism in Finland
15.30–16.00 Coffee Break
16.00–17.15 Thomas M. Schmidt: Religion and Public Reason
17.15–18.30 Sami Pihlström: Pluralism in Pragmatist Philosophy of Religion
 
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning (www.helsinki.fi/fhkt/) är en institution som hör till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutionens styrka ligger i mångvetenskaplig humanistisk forskning och undervisning.

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för tiden 1.9.2011–31.7.2013 (vikarie).  Området för anställningen är filosofi. Anställningen har en prövotid på 4 månader.

***

För mer information, se:
http://www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=39215
 
WORKSHOP OM DEN MOTIVATIONELLA INTERNALISMENS RELEVANS

Göteborgs universitet, 17-18:e augusti 2011

Relationen mellan moraliska omdömen och motivation är ett centralt forskningsområde i metaetik, och har länge antagits ha implikationer för moraliska omdömens natur, innebörden hos normativa termer och möjligheten av objektiv sanning i moraliska frågor. Enligt en stark form av s k motivationell internalism är kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation både intrinsikal och nödvändig: att uppfatta en handling som moraliskt fel är i sig att vara motiverad att inte utföra den. Tillsammans med en humeansk syn på motivation så har denna form av internalism ofta setts som oförenlig med former av moralisk kognitivism eller objektivism.

På senare tid har emellertid olika svagare former av internalism föreslagits. Målet med den här workshopen är att diskutera den motivationella internalismens relevans i ljuset av denna utveckling. Bland de inbjudna talarna finns både förespråkare av olika former av internalism och kritiker. Stort utrymme kommer lämnas till både formell och informell diskussion.

Presentationer av:

*        Jon Tresan (Chapel Hill)
*        Nick Zangwill (Durham)
*        Michael Ridge (Edinburgh)
*        James Lenman (Sheffield)
*        Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
*        Caj Strandberg (Göteborg)
*        John Eriksson (Göteborg)
*        Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om schema och lokal kommer anslås på
http://www.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop2.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till
gunnar.bjornsson(at)gu.se före den 10:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
 
Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 26-27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde! | Alla välkomna!

Korpo filosofidagar 2011: Arbetets idé

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull.  Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterar vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi kommer att samtala inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Program

Tisdagen den 26.7

kl. 16-18 Inledare: Filosof Mari Lindman, Åbo Akademi
Tema: Arbetstid & arbetets tid.

kl. 18-20  Inledare: Sociolog Roland Paulsen, Uppsala Universitet
Tema: Arbetsideologins lager - från förmodernitet till idag.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 27.7

kl. 12-14 Inledare: Filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi
Tema: Att arbeta eller inte arbeta – det är inte frågan. Om arbete, livsföring och mening.

kl. 14-16 Inledare: Filosof Ingela Josefson,  Universitetet i Nordland, Bodö & Stockholms dramatiska högskola
Tema: Vad innehåller ditt arbete? Om akademiska teorier och det praktiska yrket.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319.  Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 50 5147297
E-mail    FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)
CALL FOR PAPERS
Arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi, 22-24 november 2011

Plats, Minne, Tidsdjup

Vad innebär det att förstå platser, inte bara som rumsliga företeelser utan som tidsligt formade entiteter? Hur kan en medvetenhet om det historiska tidsdjupet prägla erfarenheten av en stad eller ett enskilt byggnadsverk?  Hur kommer tidsdjupet in när det gäller att se hur platsen samspelar med sin geografiska och kulturella omgivning? Vad innebär det att med hjälp av bilder åskådliggöra det historiska tidsdjupet? Och vad riskerar att gå förlorat om medvetenheten om detta tidsdjup förytligas eller försvinner?

Filosofiämnet vid Åbo Akademi anordnar den 22-24 november 2011 en svenskspråkig konferens kring dessa frågor, ”Plats, Minne, Tidsdjup”. Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i Akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

Skicka in abstract

En väsentlig del av konferensen kommer att utgöras av workshop-sessioner, där forskare ger halvtimmeslånga presentationer som berör konferensens tema. Forskare från finska och svenska universitet inbjuds därför att senast den 25 augusti skicka in abstracts på 250-300 ord till Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi). Besked om vilka abstracts som accepterats skickas ut senast den 15 september. Observera att samtliga presentationer ska göras på svenska.

Huvudföreläsare

Erik Adlercreutz, arkitekt, A-konsultit, Helsingfors
Lars Berggren, professor i konstvetenskap, Åbo Akademi
Pauline von Bonsdorff, professor i estetik, Jyväskylä universitet
Ola Keijer, arkitekt, Svensk Standard, Stockholm
Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, Stockholm
Åsa Ringbom, docent i konstvetenskap, Åbo Akademi
Ullica Segerstråle, professor i sociologi, Illinois Institute of Technology, Chicago
Tore Tallqvist, professor emeritus i arkitekturhistoria, Tammerfors tekniska universitet
Sven-Olov Wallenstein, högskoleadjunkt i filosofi, Södertörns högskola

Konferensen organiseras av Martin Gustafsson, Sonja Vanto, Ylva Gustafsson och Yrsa Neuman från Åbo Akademi, samt Tore Tallqvist från Tammerfors Tekniska Universitet. Den finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi. För information, kontakta Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi).
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/
Helsinki

In the PMP Reseach Seminar this week:

Thursday, 26 May, 10-12 (Auditorium II, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor)

John Marenbon (Cambridge), Pomponazzi, Aristotelian Morality and Paganis
 
Bergman, M., Paavola, S., Pietarinen, A.-V., & Rydenfelt, H. (Eds.)

IDEAS IN ACTION:
Proceedings of the Applying Peirce Conference

Nordic Studies in Pragmatism 1

The first volume of the new online book series, Nordic Studies in Pragmatism, is now
available at:

http://www.nordprag.org/nsp/1/

The volume “Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference” collects
together selected papers presented at the Applying Peirce conference arranged at the
University of Helsinki, 11-13 June 2007. The meeting brought together scholars and
researchers to explore and discuss Charles S. Peirce’s thought and its applications. The
volume, edited by Mats Bergman, Sami Paavola, Ahti-Veikko Pietarinen and Henrik
Rydenfelt, includes a selection of extended papers representative of the contents of the
conference.

The purpose of the series Nordic Studies in Pragmatism is to publish high-quality monographs and collections of articles on the tradition of philosophical pragmatism and closely related topics. It is published online in an open access format by the Nordic Pragmatism Network, making the volumes easily accessible for scholars and students anywhere in the world. For more information, please see http://www.nordprag.org/nsp/
 
Professor Nicholas Humphrey, London School of Economics, http://www.humphrey.org.uk/
Artikel om Humphrey i Fokus: http://www.fokus.se/2011/04/hjarnornas-kamp-om-sjalen/

Kungshuset, Lund, sal 104 15-17:

Tisdag 24 maj 1. “Soul-dust: the magic of consciousness.”
Onsdag 25 maj 2. “Nature’s hidden persuaders: self-regulation and the placebo effect.”
Torsdag 26 maj 3. “Beauty’s child: sexual selection, nature worship and the love of God.”
Fredag 27 maj 4. “What shall we tell the children? Religious indoctrination and children’s rights.”

Årets fyra föreläsningarna är fristående och inte samlade kring ett gemensamt tema. De riktar sig till en publik utan specialistkompetens.

http://www.pufendorf.se kan du se och lyssna till T. M. Scanlons Pufendorfföreläsningar från 2010, liksom till tidigare föreläsningar av Robert Stalnaker (2009) François Recanati (2008), Patricia Churchland (2007) John R. Searle (2006), Philip Pettit (2005), David Armstrong (2004), och Margaret Boden (2003).
 
Please find below some info about a workshop that may be of interest:

Shaping Moral Psychology
A workshop funded by the Oxford Centre for Neuroethics

*Karolinska Institute,Stockholm, Sweden, 22-23 June 2011*

*Theme*: The human capacity to behave morally is limited and frail, and human societies have always attempted to shape moral dispositions through education, social norms, and institutions that promote and enforce them. In recent years, moral psychology has become the focus of intense scientific research. This research is beginning to suggest new ways to influence moral psychology—for example, by shaping our environment to ‘nudge’ people towards appropriate behaviour, or through direct biomedical interventions such as those that, at least in laboratory settings, have been shown to improve trust and cooperation. Although some of this research is still in its infancy, it is likely that in the future it will offer powerful means of shaping people’s moral emotions, motivations, judgments, and ultimately their behaviour. This possibility raises profound questions that have so far been largely neglected. Is intervention to improve morality even conceptually coherent? What social or biological interventions, if any, might make us morally better? Which would make us morally worse? What means may we permissibly use to modify our own moral psychology, or the moral psychology of others? Is there an important difference between biomedical and social means to modifying moral psychology? We propose to bring the latest work in moral psychology and ethical theory to bear on these questions in a two-day workshop, the very first devoted to this topic.

*Organisers*: Julian Savulescu, Guy Kahane,Barbro Froding, Tom Douglas

*Speakers*: Molly Crockett, John Harris, Sven Ove Hansson, Niels Lynoe, Reinhard Merkel, Ingmar Persson, Walter Sinnot-Armstrong, Kelly Sorensen, Guy Kahane, Julian Savulescu, Tom Douglas,.

*Timing*: 10am 22 June - 4:30pm 23 June.

*Attendance fee*: £75 for those wishing to attend conference dinner on the 22nd, otherwise £20. We have 15 spaces available.

*How to register*: please email Rachel Gaminiratne
(rachel.gaminiratne(a)philosophy.ox.ac.uk) with the following information:

- Your name and affiliation
- Whether you would like to attend the conference dinner (and if so any
dietary requirements)
 
Workshop at Åbo Akademi University, May 23, 2011

ARISTOTLE AND AGENCY

14.15-15.15   Agnes Callard (University of Chicago): "Aristotle on the Unity of Action"

15.30-16.30   Miira Tuominen (University of Jyväskylä): "Why is the Virtuous/Happy Agent More Fully an Agent? Aristotelian Perspectives"

16.30-17.00   Coffee

17.00-18.00   Charlotta Weigelt (Södertörn University/Stockholm University): "The Hermeneutic Significance of Aristotle's Concept of Chance"

Location: Arken, Tehtaankatu/Fabriksgatan 2, room C101 (Westermarck)

For requests, contact Martin Gustafsson, at Martin.Gustafsson(at)abo.fi

Welcome!
 
NORDIC WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY 2011
Institute of Philosophy, University of Iceland

Saturday 4 June: Seminar room, Gimli 301


Chair, morning session: Henry Alexander Henrysson

09:00–09:15     Introduction and Welcome
09:15–10:15     Toni Kannisto (Oslo) “Kant on the Role of God”
10:15–10:45     Coffee
10:45–11:45     Hemmo Laiho (Turku) “The Notion of Experience in Kant”
11:45–12:45     Helen Haav (Tartu) “Two Concepts of Respect in the Critique of Judgment”

12:45 – 14:15   Lunch

Chair, afternoon session: Jani Hakkarainen

14:15–15:15     Markku Roinila (Helsinki) “Leibniz on Emotions and the Human Body”
15:15–16:15     Hedda Hassel Mørch (Oslo) “From Active Substances to Panpsychism: Is Leibniz’s Argument Sound?”
16:15–17:15     Henry Alexander Henrysson (Reykjavik) “Installing Windows: Christian Wolff on Causality”

Sunday 5 June: Seminar room, Gimli 301

Chair, morning session: Markku Roinila

09:00–10:00     Valtteri Viljanen (Turku) “Spinoza on Activity in Sense Perception”
10:00–10:30     Coffee
10:30–11:30     Vili Lähteenmäki (Jyväskylä) “Locke on Active Perception”
11:30–12:30     Jonas Indregard (Oslo) “Modifications of the Mind: Inner Sense from Leibniz to Kant”

12:30–14:00     Lunch

Chair, afternoon session: Toni Kannisto

14.00–15:00     Jani Hakkarainen (Tampere) “Hume’s Argument for the Existential Independence of Simple Properties”
15:00–16:00     Roomet Jakapi (Tartu) “Dodwell and Norris on Immortality”
16:00–16:30     NWEMP – MEETING
 
 
Söndagen 15.5 är det dags för vårens sista filosoficafé i Åbo!

Inledare: Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet
Tema: Kamp med förnuftet: rysk kritik av västerländsk rationalism

Elena Namli (född 1966) är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Hon är verksam vid Centrum för Rysslandsstudier. I sin senaste bok ”Kamp med förnuftet” (Artos 2009) analyserar hon den ryska filosofiska kritiken av västerländsk rationalism. En sådan kritik möter hos flera ryska tänkare och Namli granskar särskilt Fjodor Dostojevskij, Lev Sjestov och Michail Bachtin. Hennes inledning kommer att handla om vad dessa ryska tänkare avser med just ”västerländsk rationalism”, vad kritiken av den går ut på och vad vi kan lära oss av den.

Tid: 15.5.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (vid) kaapeli.fi
www.fbf.fi

School of Humanities and Social Sciences
Philosophy
University of Tampere, Finland
June 20-22, 2011

Programme

Monday, June 20    Paavo Koli Lecture Theathre (Pinni A Building)

9.15-9.30    Opening
9.30-11.00    Helen Beebee (Birmingham): Humean Metaphysics: An Oxymoron?
11.00-11.45    Philipp Keller (Geneve): Humean Supervenience – not quite dead yet
11.45-12.30    Tuomas Tahko (Helsinki): The Modal Basis of Humean Supervenience
12.30-14.00    Lunch Break
14.00-14.45    Crawford Elder (UConn): The Alleged Supervenience of Everything on Microphysics
14.45-15.30    George Darby (Kent): Humean Supervenience and Quantum Mechanics
15.30-16.00    Coffee Break
16.00-17.30    Markku Keinänen (University of Turku): Against Humean Trope Theory
17.30-18.15    Dolf Rami (King's College/Göttingen): An Axiomatic Bundle Theory of Substance
18.30        Welcoming Reception


Tuesday, June 21    Paavo Koli

9.30-11.00    Jonathan Lowe (Durham): Causal Powers and the Problem of Induction
11.00-11.45    Roberta Ballarin (UBC): Plenitude and Non-Essential Necessary Connections
11.45-12.30    Benjamin Curtis (Nottingham): The Humean Recombination Principle and Quidditism
12.30-14.00    Lunch Break
14.00-14.45    Pasi Valtonen (Tampere): Lewis' Anti-Haecceitism and Questions about Essences
14.45-15.30    Heikki J. Koskinen (Tampere): Anti-Humean Substance Dualism and Person-Body Symmetry
15.30-16.00    Coffee Break
16.00-17.30    Stephen Mumford (Nottingham): Hume’s Argument against Powers
17.30-18.15    Panu Raatikainen (Helsinki): A Somewhat Humean Theory of Causation
20.00        Dinner


Wednesday, June 22    Paavo Koli

9.30-11.00    Donald L.M. Baxter (UConn): Hume on Abstraction and Identity
11.00-11.45    Ferenc Huoranszki (CEU, Budapest): Hume, Powers, and Humeanism
11.45-12.30    Jani Hakkarainen (Tampere): Hume's Argument for the Existential Independence of Simple Properties
12.30-13.30    Lunch Break
13.30-15.00    Todd Ryan (Trinity College, Hartford): Hume's Metaphysics of Time
15.00-15.45    Abraham Anderson (Sarah Lawrence College): Hume's Critique of the Conceivability Principle in the Enquiry and Dialogues
15.45-16.15    Coffee Break
16.15-17.45    Don Garrett (NYU): Rethinking Hume's Second Thoughts about Personal Identity
17.45-18.30    Andrew Ward (York): Hume and Kant on the Law of Cause and Effect
19.00-24.00    Conference Dinner and Sauna (Kaupinojan sauna, Kaupinpuistonkatu)


Information:
Dr Jani Hakkarainen
jani.hakkarainen[at]uta.fi
+358 40 1904125
http://uta-fi.academia.edu/JaniHakkarainen

The conference is organised by two projects of Academy of Finland:
British Empiricism and Trope Nominalism, and Judgment and Human Rationality
and supported by
Finnish Cultural Foundation
Tampere University Foundation
Aboagora – Between Arts and Sciences

Turku, 16-18 August 2011
Full programme and online registration: www.aboagora.fi

Registration starts 26 April

Participation is free, but the workshops and lunches require registratioen (limited to 100 persons). The agora-keynote lectures are open and require no registration.

Keynote speakers: Prof. Ruth Behar (USA), Prof. Ilkka Niiniluoto (Finland), Prof. Dan Sperber (France)

Aboagora is an event that promotes dialogue between the arts, humanities and sciences, and aims at challenging and breaking boundaries between arts and the scholarly world. Aboagora is a joint effort by the Turku Music Festival, the Department of Cultural History at the University of Turku and the Donner Institute, Åbo Akademi University.

In August 2011, Aboagora brings current scholarly debates to Turku and
creates encounters between arts and sciences. Aboagora starts in Turku
during the European Capital of Culture year 2011, and the theme of the
first symposium is “Rethinking Enlightenment”. The programme consists of workshops, keynote lectures and concerts.

Please register at www.aboagora.fi to participate,

WELCOME!
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
Helsinki

Friday, 29 April, 12-15 (Auditorium III, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor)

Mortality

Simo Knuuttila, Notes on Mortality in Ancient Philosophy
Risto Saarinen, Death in Petrarch's Remedies
Virpi Mäkinen, Suicide in Late Medieval and Early Modern Moral Philosophy
Sami Pihlström, Human Mortality as a Philosophical Problem

http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/
 
Call for papers (extended)
Moscow, Russia, November 2011

The Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, the Moscow State University and the Higher School of Economics are pleased to announce their international conference "David Hume and Contemporary Philosophy" devoted to Hume's 300th jubilee, to be held November 15-17, 2011.

The special themes of the conference are:
Hume and Epistemology
Hume and Philosophy of Mind
Hume and Scientific Method
Hume and World Philosophy
Hume's Moral Philosophy
Social and Political Philosophy

Keynote speakers: E. Agazzi, J.Bricke, J. Conant, B. Stroud, S. Fuller, R. Fogelin, R. Harre, I. Kasavin, J. Klagge, V. Lektorsky, N. Motroschilova, L. Mikeshina, J. Pitt, T. Rockmore, V. Vasiliev

Conference director: Ilya Kasavin, deputy directors: Vadim Vasiljev, Valentin Bazhanov, Aleksey Rutkevich Local organizing committee: Petr Kusliy, Ekaterina Vostrikova, Alexander Antonovsky, Anastasia Yasterbsteva, Andrey Veretennikov, Dmitriy Ivanov, Ruben Apresyan.

Papers should be no more than thirty minutes reading length (4000 words max) and must include 100 word (max) abstract and key words.

Papers must be sent to hume2011moscow(at)iph.ras.ru by April, 15, 2011.
Authors will be notified that their submissions have been received. If you
submit a paper and do not receive an acknowledgement by April 30, 2011
please email vostrikova(at)iph.ras.ru.

Papers may be submitted in English or Russian (in the latter case see
http://iph.ras.ru).

There is no conference fee for all participants.

Non-Russian citizens have to apply for visa to travel to Russia. We can provide you with an official invitation to the conference after the acceptance of the paper.

For further information, please contact the committee at:
hume2011moscow(at)mail.ru

http://iph.ras.ru/page21127539.htm
http://www.humesociety.org/conferences/other-conferences.asp
 
Models, Mechanisms and Algorithms:
Symposium on Philosophical Perspectives on Synthetic Biology


University of Helsinki
2.-3.5.2011

Tentative programme

Monday 2.5.2011:

Fabianinkatu 33, auditorium XII
Open day

10.00 - 10.15     Welcome and Introduction: Gabriele Gramelsberger (Berlin), Erika Mansnerus (London)
10.15 - 11.00     Werner Kogge (Berlin): On the Idea of Engineering Biological Machines
11.00 - 11.45     Axel Gelfert (Singapore): Synthetic biology as thing knowledge
11.45 - 12.15     Coffee break
12.15 - 13.00     Tarja Knuuttila (Helsinki) & Andrea Loettgers (Caltech): The Combinatorial Modeling Strategy of Synthetic Biology
13.00 - 14.00     Lunch
14.00 - 14.45     Georg Trogeman (Cologne): Programmable Material?
14.45 - 15.30     Jane Calvert (Edinburgh): New forms of collaboration: Synthetic biology, social science, art and design
15.30 - 16.00     Coffee break
16.00 - 16.45     Ursula Dam (Weimar): Are engineers inventing the culture of tomorrow?
17.15 - 17.45     Adrian Mackenzie (Lancaster): Re-thinking energy through synthetic biology (venue: lecture room K132, Alexandria)
17.45 - 18.30     Discussion

Tuesday 3.5.2011
Unioninkatu 40, lecture room 10

Closed workshop day for Helsinki and Berlin projects with their guests
More informal presentations on work in progress
10.00 - 10.45     Gabriele Gramelsberger (Berlin): The simulation approach in biology
10.45 - 11.15     Coffee break
11.15 - 12.00     Gry Oftedal: PSBio - A Nordic Project on the Philosophical Foundations
12.00 - 12.45     Veli-Pekka Parkkinen: Gene knockouts and mechanistic understanding
12.45 - 14.00     Lunch
14.00 - 14.45     Jaakko Kuorikoski (Helsinki) & Petri Ylikoski (Helsinki): Why Would a Couple of Philosophers of Social Science Find Systems Biology Interesting?
14.45 - 15.30     Nina Samuel (Berlin): Images as tools
15.30 - 16.00     Coffee break
16.45 - 17.30     Peter Bexte & Kathrin Friedrich (Cologne): ‘Do Not Ever Leave the Pathways’- Graphical Notation in Biology
17.30 - 18.00     Discussion

For more information, see:
http://www.helsinki.fi/tint/events/index.htm
 
The Helsinki Colloquium on Social Ontology
Department of Political and Economic Studies
University of Helsinki, April 14th-15th, 2011

Colloquium Venue: Unioninkatu 40, 3rd floor, Room 10

The Helsinki Colloquium on Social Ontology brings together experts in the philosophy of social science to discuss issues such as the following: What is the mode of existence of social facts? What role do group agents, such as states and corporations, play in the construction of social reality? How do social institutions, such as money and law, depend on implicit or explicit collective acceptance? What is the ultimate relation between individual and collective agency? Does group membership compromise individual agency? Where do collective emotions come in?

Please find attached the program for the event.

Pre-registration required by Tuesday the 12th of April. Please contact:
matti.heinonen(at)helsinki.fi.


THURSDAY 14th of April
10.00-10.15 Welcome
10.15-11.15 Michael Schmitz: From we-mode to role-mode
11.15-11.30 Coffee break
11.30-12.15 Arto Laitinen: Collective acceptance and two directions of fit
12.15-14.00 Lunch break
14.00-15.00 Beatrice Kobow: Collective perspectives on individual actions
15.00-15.15 Coffee break
15.15-16.00 Matti Heinonen: Collective intentionality: Extending the analogies
19.00 Colloquium dinner (Restaurant Kosmos)

FRIDAY 15th of April
10.15-11.15 David Schweikard: Coordination and Identity
11.15-11.30 Coffee break
11.30-12.15 Mikko Salmela: The rational appropriateness of collective emotions
12.15-14.00 Lunch break
14.00-15.00 Raimo Tuomela: Searle’s new construction of social reality
15.00-15.15 Coffee break
15.15-15.45 End of colloquium and final discussion
 
En doktorandtjänst i praktisk filosofi har utlysts vid Filosofiska  institutionen,
Uppsala universitet. Sista ansökningsdatum: 26 april.  Länk:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/914doktorand.html
 
Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå med tillträdesdag den 1 september 2011 med placering vid Filosofiska institutionen:

1 studiestöd i teoretisk filosofi med inriktning mot kognitiva och icke-kognitiva teorier om social kognition och regelföljande.

Studiestödet ingår i ett internationellt projekt, Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct: Conceptual and Developmental Issues, finansierat av European Science Foundation. Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar forskning i filosofi och psykologi. Syftet är att förklara hur normer lärs in och förstås genom social
interaktion.

Det svenska delprojektet Understanding norms: Cognitive and noncognitive models of social cognition behandlar principerna för normativ förståelse av instrumentella och sociala handlingar. Mångfalden av normativt beteende gör det mindre troligt att en enda modell kan förklara alla typer av regelföljande.

Doktorandprojektet syftar till att undersöka kognitiva och ickekognitiva teorier om normer, utveckling av normer samt hur normativitet beror av situerad och distribuerad kognition.

Utlysningen: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11295

Upplysningar: Professor Ingar Brinck: http://www.fil.lu.se/persons/person.asp?filpers=694

(Den som redan sökt det ordinarie studiestöd i teoretisk filosofi i Lund som utlysts
tidigare i år måste skicka in ny ansökan för att kunna bli bedömd för detta men måste
inte bifoga alla handlingar igen.)

Björn Petersson,
prefekt Filosofiska institutionen, Lund
 
Professor Anthony J. Steinbock (Southern Illinois University at Carbondale) will present a lecture under the title "The Distinctive Structure of the Emotions" at the University of Helsinki on Monday April 11.

Professor Steinbock is one of the leading experts in phenomenology and Continental philosophy. His best-known books include Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl (Northwestern 1995) and Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience (Indiana, 2007). He is also the translator of Husserl's monumental work Analyses Concerning Passive and Active Syntheses: Lectures on Transcendental Logic (2001), and the Editor-in-Chief of the Continental Philosophy Review.

Abstract:

In this paper, I investigate whether acts peculiar to the emotional sphere of experience have a unique structure that is independent of epistemic acts. Do acts peculiar to the emotional sphere simply follow the coordinates of the noesis-noema structure of intentionality? Does the emotional sphere, which concerns the person (and not simply the epistemically engaged subject), have an essentially different structure? I limit myself to one example of an emotional experience — trust — examining it with attention to three structural characteristics, namely, otherness, temporality, and the modality of possibility. In this way, I can adduce the extent to which acts of the emotional sphere have a unique structure such that they are not merely modifications of objectivating acts.


The lecture is open to all, including students. Welcome!

Date: Monday, April 11th 2011, 16:15–18:00.

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24),
seminar room, 1st floor.

Organizer: Research project European Rationality in the Break from
Modernity. Studies in Phenomenology and Hermeneutics

http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html

For further information contact joona.taipale(at)helsinki.fi
 
Hej,

bifogat hittar ni info om konferensen "CFP:Otherness, subjectivity & representation" som
arrangeras lång med HF-krafter och som kommer att hållas här på HF den 21-22 oktober.

https://www.abo.fi/student/akthfrelvet

Välkomna med förslag till presentationer.

Mvh

Peter Nynäs
 
Knowledge in Medicine -Questions in Medical Epistemology

PhD-course/Seminar, Helsinki, Finland

Aim: To introduce central questions in medical epistemology. 

Target group: 1) PhD students in medicine and health sciences, 2) Anyone interested

Time: June 9-11, 2011

Venue: House of Sciences, Kirkkokatu 6, Helsinki, Finland

Director of the course: Docent Pekka Louhiala, Hjelt institute, University of Helsinki

Organisers: Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Finnish Society for Philosophy of Medicine, Doctoral Programs in Public Health

Volume:  2 credits: lectures + learning diary + exercise. Instructions about the exercise are sent in advance. (It is possible to participate without completing a learning diary and the exercise).

Preliminary programme:

Thursday, June 9 

17.00-17.15     Introduction – Doc. P. Louhiala
17.15-18.15    Current trends in the epistemology of science – Dr. Jaakko Kuorikoski
18.15-19.15    Medical epistemology: forms of rationality in health care – Prof. B.Hofmann

Friday, June 10

09.00-10.00    Identification and classification of diseases: ontological and epistemic problems - Prof. L. Nordenfeldt
10.00-11.00    Medical epistemology – epistemology of practice? Prof. S.Pihlström
11.00-11.30    Coffee
11.30-12.30    Knowledge in the natural sciences - Prof. M. Sintonen
12.30-13.30    Lunch
13.30-14.30    Knowledge in a clinical encounter – Prof. M. Leiman
14.30-15.30    Knowledge in the medical humanities – Prof. H.M. Evans
15.30-16.00    Coffee
16.00-17.00     Statistical knowledge and clinical knowledge – Dr. J. Nummenmaa

Saturday, June 11

09.00-10.30    Exercise: medicine and philosophy on the map of sciences – Doc. P. Louhiala
10.30-11.00     Coffee
11.00-12.00     Social formation of medical knowledge – Prof. P. Alanen
12.00-12.15    Closing remarks – Dr. R. Puustinen
12.15-              Lunch and departure


General information

Enquiries and registration
: by May 26 to pekka.louhiala(at)helsinki.fi

Registration Fee: The seminar is free for members of the Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Finnish Society for Philosophy of Medicine and Doctoral Programs in Public Health as well as undergraduate students. For others, the fee if 50 €.    

Travel: By air: several airlines fly to Helsinki. By sea: ferries from Tallinn and Stockholm. Approximately twelve grants are available for junior members of the Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics (please contact Prof. lennart.nordenfelt(at)liu.se )

Accommodation in Helsinki has to be arranged by the participants themselves. There are several possibilities in all price classes. The centre of Helsinki is small and many hotels are within walking distance from the House of Sciences.  
 
PMP Research Seminar
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/

PMP Research Seminar continues on Friday:

Friday, 8 April, 12-15 (Auditorium II, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 2nd floor)

Politics and education

Sami-Juhani Savonius-Wroth, Enlightenment and ‘love of truth’

Martina Reuter, Conceptions of Educability in the Thought of Catherine Macaulay and Mary Wollstonecraft

Minna Koivuniemi, Spinoza on Society


Please, note also the following seminar:

Friday, 29 April, 12-15 (Auditorium III, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 2nd floor)

Mortality
Sami Pihlström
Virpi Mäkinen
Risto Saarinen
Simo Knuuttila
 
**** Filosoficafé 10.4 - Om Wikileaks och informationsfrihet ****

Inledare: Peter Sjöholm, journalist och grundare av wikileaks.fi

Tid: Söndagen 10.4.2011 kl. 17.00.
Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Om Wikileaks och informationsfrihet

Synopsis

Läckor av olika slag har länge förekommit, men aldrig tidigare har de skötts lika målmedvetet som fallet Wikileaks. För första gången någonsin existerar en organisation som specialiserar sig på att få ut information som andra parter vill hålla hemlig. Linjedragningarna är ändå svåra. Wikileaks har anklagats för att riskera livet på militära källor, men nomineras samtidigt för Nobels fredspris. Hur fri får information egentligen vara?

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (http://www.helsinki.fi/phca/) belongs to the Faculty of Arts, University of Helsinki, and has a strong profile in the multidisciplinary research and teaching of the humanities.

The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies invites applications for the part-time (50%) position of

CURATOR
 
to start on 1 May 2011 until further notice. The field of the position is philosophy. There is a four-month trial period for the position.
 
The curator will be responsible for the maintenance and development of the von Wright and Wittgenstein Archives in cooperation with the steering group, director and possible other employees of the Archives. 
 
The curator will be hired under the title of postdoctoral researcher. The qualification requirements shall be an applicable doctoral degree and the ability to conduct independent scholarly work. In addition, the position requires good competence in English, Swedish and Finnish as well as at least a good passive knowledge of German.  A qualification in library studies or an equivalent qualification and related work experience as well as experience of scholarly archives can be considered an asset.
 
The salary will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, the appointee will be paid a salary component based on personal work performance.
 
The application must be accompanied by a CV and a list of publications compiled in accordance with the Academy of Finland instructions (http://www.aka.fi/en-GB/A/For-researchers/How-to-apply/Appendices/List-o...). The enclosures must be submitted in four copies.
 
Applications addressed to the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies must be delivered, together with the required enclosures, to the following postal address: Registry of the University of Helsinki, P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 University of Helsinki, Finland, or by email: hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. The closing date for applications is 7 April 2011 at 15.45 local Helsinki time.
 
Further information may be obtained from Chancellor Ilkka Niiniluoto, tel. +359 9 191 22206, ilkka.niiniluoto(at)helsinki.fi, and from Jaana Gluschkoff , Head of Office, tel. +358 9 191 24519,  jaana.gluschkoff(at)helsinki.fi.
 
Helsinki 25 March 2011
University of Helsinki Central Administration
 
www.helsinki.fi/university
 
The Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE) in collaboration with the reasearch project "Partial Norms" (funded by the Swedish Research Council) invites you to the 1-day workshop entitled "What should you do when you don't know what is right?" The topic of the workshop is moral uncertainty and decision making under moral uncertainty. Information about the workshop is found below.

Workshop:


"What should you do when you don't know what is right?"

Time and Date:

08.30 - 16.30, April 6, 2011

Speakers:

Anna Bergkvist (Stockholm): "Uncertainty and Rational Regret"

Johan Brännmark (Lund): "Moral Competence and Ethical Theory"

Krister Bykvist (Oxford): "Evaluative Uncertainty and Consequentialism"

William Crouch (Oxford):  "Decisions under Moral Uncertainty: What Sort of Ought?"

Johan Gustafsson & Olle Torpman (KTH/Stockholm): "How to be Morally Conscientious Under Moral Uncertainty"

Toby Ord (Oxford): "Moral Uncertainty and Discounting"

Martin Peterson (Eindhoven): "Moral Uncertainty and Degrees of Moral Rightness"

Torbjörn Tännsjö (Stockholm): "Utilitarianism. Stern But Light Duties?"

Venue:

Room 20, LIME, Floor 4
Retzius väg 3
Karolinska Institue
Stockholm

Register:

If you wish to attend please send an email to Nicolas Espinoza
(nicolas.espinoza(a)philosophy.su.se) the 30th March at the latest. The worskshop is free of charge. If you wish to attend the conference dinner please indicate this in the email.
 
Utlysning av en doktorandtjänst i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen,  Stockholms universitet, med sista ansökningsdag: 2011-04-15:

http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/platser-i-forskar...
 
Red Cross Nordic United World Colleges (RCNUWC)
Norway
Vacancies
Teaching Positions 2011

RCNUWC is a two year residential school for 200 scholarship students aged between 16 and 19 from more than 80 nations. All our students study for the International Baccalaureate Diploma.

For August 2011 we have the following temporary teaching vacancies due to leave of absence granted to current staff:

   * A teacher of Economics HL and SL (preferably with TOK) for one year only
   * A teacher of Philosophy HL and SL (with TOK) for one year with the possibility of a second year.
   * A teacher of Mathematics HL, SL,SL Studies for one year only.

All teachers take a full part in the Extra Academic programme and residential life of the college. Further details of these responsibilities can be obtained on request by email.

Applicants should send a letter of application, addressed to the Rektor, and a Curriculum Vitae (CV), which includes the names of two referees.

All communications should be sent by email to ac78jlaw(at)staff.rcnuwc.no

http://www.rcnuwc.no/about.html
 
The Fourth Nordic Pragmatism Conference:
Inquiry

Copenhagen, Denmark
22-24 August 2011

The Nordic Pragmatism Network organizes its fourth annual conference in Copenhagen with the theme "Inquiry". The main speakers of the conference include Tom Burke (University of South Caroline), John Capps (Rochester Institute of Technology) and Laurent Thévenot (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales).

The organizing committee invites paper proposals (abstracts) to the programme with a
deadline of 1 June 2011. As a part of the Network’s efforts to increase student mobility,
travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered
by the Network’s funds. For more information and a full call for papers, please visit
http://www.nordprag.org/npc4.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt
 
Helsinki Metaphysical Club 22.3.

Hania Michalczyk (The Pontifical University of John Paul II in Cracow):

"A Rhetoric without a Man? Some Thoughts on a Possible Key to C. S. Peirce's Speculatice
Rhetoric"

As an addition to this spring's programme, the Metaphysical Club will meet already on
Tuesday, 22 March for a talk by Hania Michalczyk, a Polish scholar currently visiting
Helsinki. Please note that this addition results in some changes to the programme of the
rest of the spring (available at http://www.helsinki.fi/peirce/MC/).
 
Donnerska institutet och ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi bjuder in till gästföreläsning:

Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala Universitet:

Tortyrens epistemologi: om tortyr och produktion av sanning

Måndagen den 18.4 2011, kl. 14-16
Åbo Akademi, auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2

Föreläsningen utgår från professor Gardells bok Tortyrens återkomst (Leopard förlag, 2008). I Förenta staterna och många demokratiska länder har terrorismen tagits som anledning för att inskränka medborgerliga rättigheter och demokratiska friheter. Tortyr har åter kommit till heders. Förr hemligstämplad och bakom lyckta dörrar, sker den nu öppet med världsopinionen som inbjudna vittnen. Gardells föreläsning behandlar frågor om makt, motstånd och global ordning. Varför är det så tyst om Guantánamo? När ska även amerikanska krigsförbrytare kunna ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag? Var är de upprörda rösterna från de europeiska makthavare som säger sig verka för mänskliga rättigheter?

Professor Mattias Gardell är känd som framstående forskare, debattör och aktivist, specialiserad på frågor inom spänningsfältet mellan religion och politik, t.ex. rasism, nationalism, antisemitism och islamofobi. Han har gjort omfattande fältforskning i bl.a. Egypten och USA och forskat i teman som religiös rasism, vitmaktmiljöns religiösa dimensioner, förändringsprocesser i islams politiska landskap, självmordsattentat och manliga krigarideal samt tortyrens återkomst i det globala kriget mot terror. Pågående forskningsprojekt behandlar teman som islamofobi, terrorismlagstiftningen och mänskliga rättigheter, yttrandefrihetens gränser och religion, sekularism och demokrati.

Mattias Gardells senaste böcker inkluderar bl.a. titlarna Rasrisk (Natur & Kultur 2003 [1998]), Bin Laden i våra hjärtan. Globalisering och framväxten av politisk islam (Leopard 2005), Tortyrens återkomst (Leopard 2008) och Islamofobi (Leopard 2010).

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta docent Ruth Illman, Donnerska institutet, rillman(at)abo.fi, tfn: 050-517 5917
 
toimitus
17.03.2011
-
Mottagaren av Rolf Schock-priset i logik och filosofi 2011 är den amerikanska filosofen Hilary Putnam. (Se http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/)

Priset kan ses lite som ett filosofins Nobelpris. Liksom Nobelprisen i fysik och kemi delas det ut av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, men till skillnad från Nobelpriset delas det bara ut vart tredje år (tidigare vartannat). Det har inte heller samma status som dem.

Rolf Schock-priset i logik och filosofi är just ett pris i logik och filosofi. Detta kan man visserligen tolka på många sätt, men det har fått till följd att en viss typ av filosofi favoriseras. Just Putnam skulle säkert ha kunnat få det i alla fall, men betoningen av filosofisk logik syns tydligt i prismotiveringen:
för hans bidrag till förståelsen av semantiken för teoretiska termer och termer för naturliga sorter, och av denna semantiks konsekvenser för språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och metafysik
Det man avser här är en diskussion Putnam förde i artikeln ”The meaning of ’meaning’” från 1975 (senare omtryckt i Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2). Putnam diskuterar där meningen hos termer för så kallade naturliga sorter, t.ex. ”vatten”. Med hjälp av ett exempel som senare har blivit berömt vill han visa att meningen hos ordet ”vatten” inte nödvändigtvis är vad de som använder ordet tänker på när de använder ordet. Exemplet är ett tankeexperiment med en planet (en ”tvilling-jord”) som är identisk med vår jord sånär som på en sak: den vätska som innevånarna på den planeten kallar ”vatten” har en annan mikrostruktur än den vätska vi kallar vatten (den består av XYZ-molekyler, inte H2O-molekyler). I alla andra bemärkelser är emellertid vätskan omöjlig att skilja från det vi kallar vatten: den finns i den planetens hav, sjöar och floder, den smakar som vatten, o.s.v. Putnam menar att även om människorna på de två planeterna tänker på samma sak när de använder ordet ”vatten”, har ordet ändå två olika meningar på de två planeterna. Vad meningen hos ordet ”vatten” är avgörs alltså inte genom att vi studerar vad folk tänker på när de använder orden, utan genom naturvetenskaplig forskning om vad vatten består av kemiskt sett.

Själv menar jag att den här slutsatsen har varit väldigt destruktiv för filosofin, eftersom den tilldelar naturvetenskapen, som tillägg till alla de helt goda funktioner den kan ha, en metafysisk funktion: den naturvetenskapliga upptäckten att vatten består av H2O-molekyler blir en metafysisk upptäckt av en nödvändig sanning om vad vatten egentligen är. (Om man ska vara helt exakt är upptäckten att vatten består av H2O-molekyler inte i första hand en upptäckt, utan en fråga om begreppsbildning. Det som kommer ur vattenkranen är ju en vätska som, kemiskt sett, till största delen består av vatten, men även annat, salter bland annat. Så i kemin skapar man ett begrepp om rent vatten som på många sätt är annorlunda än det vardagliga begreppet vatten.)

Samtidigt innehåller dock Putnams artikeln något viktigt. Ett slagord från den är ”’meanings’ just ain’t in the head!” Men att meningen hos ”vatten” inte är där, betyder inte att den är i den kemiska mikrostrukturen. Istället vore det bättre, tror jag, att helt enkelt säga att meningen finns i de samtal vi för med varandra.

Nu är det här långt ifrån det enda Putnam har gjort filosofiskt. Tvärtom är hans filosofiska intressen väldigt breda. Han har också gjort sig känd som en filosof som ofta ändrar sig (det gäller särskilt hans medvetandefilosofiska ståndpunkter). Om man vill teckna något slags utvecklingslinje hos honom, kan man säga att han startar i den logiska empirismen (med Reichenbach och Carnap som handledare för hans doktorsavhandling), men senare intar en pragmatistisk ståndpunkt, för att sist bli alltmer influerad av Wittgenstein. Det här har också inneburit att han mera har kommit att diskutera moral- och religionsfilosofiska spörsmål.

Det finns mycket man kan säga om Putnams mer wittgensteinianska fas. Här öppnar han dock för många viktiga frågor. Så filosofiskt sett är de långt mycket intressantare än det han nu får priset för.

***

TD Hugo Strandberg är forskare och lärare i filosofi vid Åbo Akademi
Hilary Putnam is being awarded The Rolf Schock Prize in Logic and  Philosophy 2011 by the Royal Swedish Academy of Sciences

The Rolf Schock Prize in Logic and Philosophy 2011 is being awarded to Hilary Putnam "for his contribution to the understanding of semantics for theoretical and ‘natural kind’ terms, and of the implications of this semantics for philosophy, theory of knowledge, philosophy of science and metaphysics".


Previous recipients of the prize
1993 W V Quine
1995 Michael Dummett
1997 Dana Scott
1999 John Rawls
2001 Saul Kripke
2003 Solomon Feferman
2005 Jaakko Hintikka
2008 Thomas Nagel

http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/
FBF - Filosoficafé 27.3 - Odemokratiska tendenser i samtiden

Filosoficafét bjuder denna gång in politiker för att diskutera den politiska framtiden i Finland. Vi vill ordna ett medborgarforum där publiken, i filosoficaféts anda, får möjlighet att diskutera samhällets grundvärderingar tillsammans med politiker som är aktuella i riksdagsvalet. Forumet skall vara ett tillfälle att föra mera djuplodande diskussioner om de olika parti...ernas samhällsvisioner och syn på demokrati. Vårt huvudsakliga mål är att skapa en deltagande diskussion om vad vi anser viktigt i samhället och hur politikerna borde förverkliga det. Filosoficafét är inte ett tillfälle för riksdagskandidaterna att vädra partiprogrammet, utan en chans att tillsammans med publiken tänka på hur vi vill leva i framtiden.

Filosof Hannes Nykänen inleder diskussionen med ett kort anförande om "odemokratiska tendenser i samtiden" som fungerar som start för diskussionen. Politikerna skall ta ställning till anförandet genom att bidra med sina egna analyser om vilka utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför. Diskussionen öppnas för publiken efter de första kommentarerna. Representanter från de största partierna har bjudits in. I skrivande stund har följande bekräftat sitt deltagande:

Annika Lapintie (Vänstern)
Jouni Lehikoinen (Centern)
Lena Wiksten (Självständighetspartiet)
Mikael Hiltunen (SDP)
Monika Antikainen (Gröna)
Kari Salminen (Sannf)

Plats: Gallerisalen (2:a våningen, innergården) Gillesgården, Auragatan 1 G, Åbo
Tid: Söndagen den 27.3.2011 kl. 16.00
Inledare: Filosof Hannes Nykänen
Tema: Odemokratiska tendenser i samtiden

Alla välkomna! Fritt inträde!

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068
+358 50 5147297
fax +358 2 237 9190
E-mail: FBF@kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Research Seminar of the Philosophy Disciplines of the University of Helsinki - March program

There is a change in the program. On 16th of March there is a talk by Jaakko Hintikka, titled The Logic of Fiction from 4-6 pm (http://www.filosofia.fi/node/5631).

In order not to have two high-class events at the same time, it is decided that the research seminar is to be held at 2-4 pm in A110 of Unioninkatu 40 A. Everyone's presence is warmly welcomed.

Below is the corrected program:

16. 3. Wednesday!, 14-16 pm Nat Hansen (Institut Jean-Nicod École Normale Supérieure, Paris): "A Slugfest of Intuitions: Contextualism and Experimental Design"

31. 3. Thursday, 16-18 pm Professor Jonathan Neufeld (Fellow of Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna): "Beyond Musical Ontology: Descriptivism and it Discontents"

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A, Helsinki.  Everyone's presence is warmly welcomed.
 
CFP:

Realism
--A case of mere homonymy or identifiable common commitments?

Helsinki Collegium for Advanced Studies
6-9 June 2011

http://www.nordprag.org/realism.html

The conference aims at exploring the relations different philosophical positions referred to as “realism” may have to each other. This question will be explored both from a historical perspective, focussing on the Middle Ages and Modernity, and from a systematic perspective based on contemporary debates.

The first conference days (6-8 June) are reserved for invited presentations. On the final day (9 June) the Nordic Pragmatism Network organizes a one-day follow-up symposium on “Pragmatism and Realism”, concentrating on the issue of realism with an emphasis on the philosophical tradition of pragmatism.

A tentative conference programme is available at http://www.nordprag.org/realism.html.

Call for papers

The Nordic Pragmatism Network invites paper proposals to the workshop "Pragmatism and Realism" arranged as part of the conference. The deadline for abstracts of 150-300 words is (already) 1 April, 2011.

As a part of the Nordic Pragmatism Network’s efforts to increase student mobility, travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered by the Network’s funds. For more information and the full call for papers, see the conference webpage at http://www.nordprag.org/realism.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt

Coordinator
Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
Anthropology + Materialism, A Journal of Social Research, an international and multidisciplinary journal at the crossroads of anthropology and materialism, which focuses on the critique of social phenomena, announces a call for papers for its inaugural issue to be published in September 2011.

The first issue of the journal will be dedicated to the topic “Walter Benjamin and anthropological materialism”, but propositions related to a “materialist anthropology” inspired by Michel Foucault, Pierre Clastres and other contemporary thinkers are welcomed.

Both theoretical and ethnographic articles are invited in relation to the general topic of the journal. All articles are peer reviewed and are submitted on the condition that they are not in consideration for publication elsewhere.

The present deadline for articles to be included in the first issue of the journal is set for the 1st of May 2011.

More informations on http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org
 
2-year post-doc appointments at the Faculty of Arts, Umeå University

The Faculty of Arts at Umeå University announces four 2-year post-doc appointments. Applications are invited in the following six research areas:
-Language and Cognition
- The Humanities and Information Technology
- Pre-Modern Studies
- Language Didactics
- Science, Technology and Environment
- Educations Didactics with History of Education

Candidates are eligible who have a PhD no more than three years old at the time of the application deadline and have not previously held a post-doc or post-doc like position.
Applications should include:
- a CV,
- a list of publications,
- a research plan comprising 5-8 pages.
One of the above research areas should be clearly cited in the application. If the project fits more than one area, that should be clearly cited in the application.
Each appointment will be placed at one of the departments or units at the Faculty of Arts. Interviews will be made as part of the selection process. The research must be carried out in Umeå.
For further information about the research areas, contact (by phone or e-mail):

Pär Sundström, phone +46 90 7865163 or Kirk Sullivan, phone +46 90 786 9549 (Language and Cognition)
Patrik Svensson (The Humanities and Information Technology), phone +46 70 397 8466
Jonas Carlquist (Pre-Modern Studies), phone +46 70 873 6299
Kirk Sullivan (Language Didactics), phone +46 90 786 9549
Jenny Eklöf (Science, Technology and Environment), phone+46 90 786 5456
Daniel Lindmark (Educations Didactics with History of Education), phone +46 90 786 6250

Applications that are sent electronically should be in word- or pdf-format.
Applications, marked with reference number 315-127-11 may be sent to jobb(a)umu.se (please cite the reference number in the subject line) or to: Umeå University, Registrator, SE-901 87 Umeå, Sweden, and must have arrived no later than March 21, 2011.
We look forward to receiving your application!

[This excerpt translates only the description of the area Language and Cognition, thus:]

Language and Cognition
Language and Cognition designates the cognitive science research environment at the faculty of Arts at Umeå University. Its centre of gravity is in the fields of philosophy and linguistics. Research areas in this environment include philosophy of mind, logic, philosophy of language, linguistic and conceptual development, and semantics. We welcome projects in these areas, but also other projects that focus on issues concerning language, perception, thinking, memory and action. Please visit our webpage at: http://www.org.umu.se/kognition/eng.
First PLM Conference
Stockholm University,
16-18 September 2011
http://langmind.eu/conference.shtml


PLM  (Philosophy of Language and Mind)
PLM is a European network of centers, institutes and departments with a strong commitment to the philosophy of language and philosophy of mind (see http://langmind.eu/). PLM was formed 2010 and has the following members:

- Arché, St Andrews (http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/)
- Department of Philosophy, CEU, Budapest (https://philosophy.ceu.hu/)
- CLLAM, Department of Philosophy, Stockholm University
(http://people.su.se/~ppagin/cllam/)
- CSMN, Oslo (http://www.csmn.uio.no/)
- ILLC, Amsterdam  (http://www.illc.uva.nl/)
- Institut Jean-Nicod, Paris (http://www.institutnicod.org/)
- IP, University of London (http://www.philosophy.sas.ac.uk/home.php)
- LOGOS, University of Barcelona (http://www.ub.edu/grc_logos/)
- NIP, University of Aberdeen  (http://www.abdn.ac.uk/philosophy/nip/)


First PLM Conference
Every two years PLM will organize a conference in the philosophy of language and philosophy mind area. The first PLM conference will take place at Stockholm University, Stockholm, 16-18 September 2011. A selected number of speakers will be asked to contribute a paper in a following special issue of Synthèse.

Key-note speakers will be:
- Delia Fara, Princeton University
- Hannes Leitgeb, Ludwig-Maximilians University, Munich
- Genoveva Martí, ICREA and University of Barcelona
- Elisabeth Pacherie, Institute Jean-Nicod, Paris
- Crispin Wright, University of Aberdeen / New York University


Call For Papers
The conference welcomes contributed papers in the areas of philosophy of language (widely construed, including philosophical logic) and philosophy of mind. Contributed papers will be allocated 40 minutes, including 10-15 minutes for discussion.

Submission
To submit a proposal for a contributed talk:
1. Compose an email with your name, affiliation, and the title of your talk.
2. Attach a two-page abstract of your talk, anonymized for blind refereeing, as a pdf file.
3. Send it to: info(at)langmind.eu
5. Deadline: 31 March 2011.
6. Results of the selection will be communicated no later than 31 May 2011.


For the organizing committee
Peter Pagin
 
Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind

Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen
8—12 August 2011.

This summer school is an initiative of the Nordic Society for Phenomenology. The course will provide essential insights into central themes within the philosophy of mind, viewed from a phenomenological perspective.

Topics include: transcendental philosophy, intentionality, perception, empathy, and the enactive mind.

The course will consist of a mixture of lectures and seminars (25 hours total), aimed at advanced MA students and PhD students.

Speakers include: Prof. Jocelyn Benoist (Sorbonne, Paris), Prof. Shaun Gallagher (Memphis), Prof. Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Prof. Dan Zahavi (Copenhagen), Dr. Søren Overgaard (Copenhagen)

Space is limited, so please apply early. The deadline for applying is 9 May 2011.

Students interested in giving a short presentation (20 minutes + 10 minutes discussion) must submit an abstract when they register.

Language: English

Venue: University of Copenhagen

We welcome students from all countries.

Conference fee: DKK 300 (This fee includes conference participation, coffee/tea/refreshments, and a conference dinner.)

To register, please visit http://cfs.ku.dk/summerschool/

To request further information, please email Søren Overgaard: s.overgaard(at)hum.ku.dk

Njalsgade 140-142, 5th floor
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Phone +45 35 32 86 80
Fax +45 35 32 86 81
Email cfs(at)hum.ku.dk
 
At the Limits of Transcendental Phenomenology

A phenomenological workshop organized by the research project European Rationality in the Break from Modernity: Studies in Phenomenology and Hermeneutics.

Date: March 11-12, 2011

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, seminar room, 1st floor


Programme:

Friday, March 11

Keynote Speaker 16:15–18:00

Rudolf Bernet (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium):

Transcendental Phenomenology?

Abstract: There can be a phenomenology that does not understand itself as a phenomenology of a transcendental constituting conscious subject. Likewise, there can be a transcendental phenomenology that is not an eidetic science of the apodictically necessary structures of pure consciousness. In other words, within phenomenology there are also limits to sense-formation and limits to the general essential characterization of transcendental consciousness. In both cases, one should respect these limits rather than attempt to transcend them since the ultimate ground of all phenomenology lies in nothing else than the facticity of our experience. This does not mean, however, that the phenomenologist should be constrained by this facticity and be satisfied with simply narrating the history of his own experiences. In the end, the experienced phenomena themselves determine which science of them is possible and to what extent a scientific elaboration of its descriptive findings is congenial to phenomenological research.


Saturday, March 12
(Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, seminar room, 1st
floor.)

Session I: 10:15–11:45
Sara Heinämaa: Transcendental Intersubjectivity, Personhood and Normality
Timo Miettinen: Towards a Transcendental Social Ontology

Session II: 12:00–13:30
Mirja Hartimo: Scientific Objectivity and the Transcendental
Joona Taipale: From the Lived-Body to the Body-Ego: Psychoanalytic Foundations of
Phenomenology

LUNCH 13:30–15:00

Session III: 15:00–16:30
Simo Pulkkinen: Husserl and the Historicity of the Transcendental Subject
Jussi Backman: The End of the Transcendental? Post-Husserlian Transformations


The workshop is open to all. Welcome!


* * *

Rudolf Bernet is a professor in Katholieke Universiteit Leuven as well as the current director of the Husserl Archives at the same university. He is a well-known scholar of phenomenology, especially its Husserlian current, and has written extensively on the topics of transcendental philosophy, temporality, and psychoanalysis. He is the author of several books and articles on phenomenological philosophy, including Conscience et existence: perspectives phénoménologiques (2004), La vie du sujet: recherches sur l'interprétation de Husserl dans la phénoménologie (1994), and An introduction to Husserlian phenomenology (1993, together with with Iso Kern and Eduard Marcbach). He is also the editor of the Husserliana volume on time-consciousness (2001).

* * *

The workshop is a part of the seminar series on phenomenology and transcendental philosophy organized by the ERBM project:
http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html

For further information, please contact Timo Miettinen (timo.pa.miettinen(at)helsinki.fi)
 
***Filosoficafé 27.2. - Daniel Ankarloo - Marknadsmyter och begreppsimperialism***

Inledare: D
aniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete Malmö Högskola. Ankarloo är författare till bland annat "Marknadsmyter: en kritisk betraktelse av nyliberala påståenden" (ETC förlag, 2008) och "Välfärdsmyter - visst har vi råd att finansiera tryggheten" (ETC förlag, 2010).

Tid: Söndagen 27.2.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Nationalekonomskrået - Marknadsmyter och begreppsimperialism

Synopsis

Daniel Ankarloo kommer utifrån en kritisk analys av den neoklassiska ortodoxin inom nationalekonomin redogöra för hur nationalekonomin är unik bland samhällsvetenskaperna. Dels utifrån dess tendenser till underhållandet av marknadsmyter dels genom dess tendenser till "begreppsimperialism" inom andra samhällsvetenskaper. Både inomvetenskapliga och samhällspolitiska aspekter av nationalekonomskrået kommer att tas upp.

Några länkar för information om Ankarloo och hans publikationer:

http://www.mah.se/hs_daniel_ankarloo

http://varuhuset.etc.se/sv/product/698/Valfardsmyter-Ankarloo

http://www.aftonbladet.se/kultur/article4103598.ab

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Lecture by Prof. Jaakko Hintikka: The Logic of Fiction

Time: Wednesday 16 March 2011 at 4:15 p.m.
Venue: university main building, small assembly hall (pieni juhlasali), Fabianinkatu 33, 4th floor (Helsinki)

Organised by Helsinki Collegium for Advanced Studies,
www.helsinki.fi/collegium

Free admission. Welcome!

Lecture abstract:
What is the Logic of Fiction

Could logical skills help an aspiring novelist or a similar writer? This very question might seem ridiculous, but only as long as it is not realized that deductive logic is at bottom the science of thought experimentation and ampliative reasoning is but skillful questioning. An author is constantly facing the very concrete question: what to say next? In answering these questions, a novelist is telling us a story about her fictional world – not unlike a scientist, who is inquiring into the nature of the actual world. Typically both are trying to answer an overall “big” question by means of a number of “small” questions, which for a scientist are typically experiments and observations. In both cases, the most important skill is in the strategic choice of these small questions.
 
In fiction, a second questioning process is also going on: reading. Reading is but a series of tacit questions put to the text in analogy to scientific observations conceived of as questions put to one’s perceptible environment. A writer’s choice of answers to her working questions is calculated to prompt new questions in the mind of the reader. Hence the answer to the question “what is the logic of fiction?” is: “logic, especially the logic of questions and answers.”

Short biography of Jaakko Hintikka:

Jaakko Hintikka (born in 1929) is currently Professor of Philosophy at Boston University and during the academic year 2010-2011 he is Distinguished Visiting Fellow at the Helsinki Collegium for Advanced Studies. He was Professor of Philosophy at the University of Helsinki from 1959 until 1970. He is the author or co-author of over 30 books and over 300 scholarly articles. Professor Hintikka has contributed to mathematical logic, philosophical logic, the philosophy of mathematics, epistemology, language theory, and the philosophy of science. His works have appeared in nine languages.

Hintikka is regarded as the founder of formal epistemic logic and of game semantics for logic. In recent decades, he has worked mainly on game-theoretical  semantics, and on independence-friendly logic, known for its "branching quantifiers" which he believes do better justice to our intuitions about quantifiers than does conventional first-order logic. He has done important exegetical work on Aristotle, Descartes, Kant, Wittgenstein, and C.S. Peirce. Hintikka's work can be seen as a continuation of analytic tendency in philosophy founded by Brentano and Peirce, advanced by Frege and Bertrand Russell, and continued by Carnap, Quine, and by Hintikka's teacher Georg Henrik von Wright.

In 2005 Jaakko Hintikka was awarded the Rolf Schock prize in logic and philosophy "for his pioneering contributions to the logical analysis of modal concepts, in particular the concepts of knowledge and belief".  “The Philosophy of Jaakko Hintikka” was published in the Library of Living Philosophers in 2006.
 

Aristotle and Agency

Workshop at Åbo Akademi University, May 23rd 2011


14.15-15.15               Agnes Callard  (University of Chicago)                                 
Ethical Hylomorphism  and theMatter of Practical Thinking

 15.30-16.30               Miira Tuominen  (Jyväskylä University)                     
Why is the Virtuous/Happy Agent More Fully an Agent? Aristotelian Perspectives
 
16.30-17.00              Coffee

17.00-18.00           Charlotta Weigelt (Södertörn University College/Stockholm)
The Hermeneutic Significance of Aristotle’s Concept of Chance

                                                                                                                         

Location: Arken, Fabriksgatan 2, C101 (Westermarck)
Inquiries: martgust(a)abo.fi
Call for papers:

Seminar on

Prestige in Language and History: Explorations in 18th- and
19th-century Europe


28–29 April, 2011
Tieteiden talo, Helsinki

Invited keynote speakers:

Dr. Elizabeth Eger, King’s College, London
Professor Susan Fitzmaurice, University of Sheffield

Studies of prestige comprise a multidisciplinary enterprise with links to research fields like sociolinguistics, network studies, social history, and cultural evolution. In Henrich & Gil-White (2001), prestige is defined as “noncoerced, interindividual, within-group, human status asymmetries”, or as freely conferred deference on an individual who excels in valued domains of activity. Prestige is a salient factor in human societies and networks. It affects our everyday lives, as prestigious groups or individuals serve as valued models e.g. for the choices we make and the attitudes we hold on many levels including lifestyles, consumer habits, affiliations, and language varieties. But how is prestige conferred on individuals or groups; who are the prestigious in different conditions; what sorts of consequences does prestige have in different domains of activity; and how do prestige patterns change in time and how can we study prestige in language and history? Understanding prestige as a multifaceted factor in human behaviour and interpersonal relationships will ultimately help us see prestige patterns as culturally and socially conditioned changing constructs.

This multidisciplinary seminar targets historical linguists and historians in particular and aims at a dialogue between scholars of different disciplinary backgrounds. We especially encourage younger scholars to participate in our discussion. We invite presentations that deal with prestige as a sociocultural and/or linguistic phenomenon in the diverse context of eighteenth- and nineteenth-century Europe, taking into account such factors as the rise of the middle class, nationalism and political upheavals, increasing interest in vernacular languages, urbanisation, the industrial revolution, and changes in arts, science and literature. Possible topics include, for example, prestige patterns in different social, economic and political conditions, consumer cultures, language standardization, power relations and contact situations, group cohesion, status-oriented vs. identity-oriented prestige, and lack or loss of prestige.

The seminar is organized by the Language and Identity research group in the Department of Modern Languages at the University of Helsinki. The language of the seminar is English. Please send your abstract (max. 300 words) to anni.sairio(a)helsinki.fi by 28 February, 2011.

Reference:
Henrich, J. & F. Gil-White. 2001. ‘The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission’. Evolution & Human Behavior 22: 165−196.
 
 
Call For Papers
International Conference:
Phenomenological Perspectives on Cultural Change and Environmental Challenges
24-26 September 2011, Vilnius

http://www.phenomenology-conference.org/

In September 24-26, 2011 Lithuania will host the first International Symposium: Phenomenological Perspectives on Social Change and Environmental Challenges, which will be held in Vilnius. The symposium is open for educators, philosophers, and other academic scholars interested in being part of a global shift to integrate meaningful social change and environmental resiliency. The purpose of the symposium is to create a new global paradigm of ecological sustainability and social wellbeing that reintegrates human systems with more-than-human systems.

The symposium will bring together scholars from around the globe for a three-day conference. We anticipate the gathering will extend beyond its location with web conferencing, satellite locations, and long term affects that reach beyond the event and will nourish participants as they continue to work with their local institutions and organizations. We are seeking participants who will share their insights in rejuvenating the world around us by closing the gap between culture and nature, bringing together a variety of disciplines, and participating in the creation of an eco-humanistic culture.

The Conference will focus on the following themes:

1. Phenomenology, Intentionality, and Social Change
2. The concepts of environment (Umwelt) in phenomenology
3. The phenomena of social, cultural, economical environment
4. Differences and Similarities Between Nature and Culture
5. Synchronization of Social Change and Environmental Resiliency
6. Phenomenological Perspectives on Economics, Politics, and Environment
7. Phenomenology, Globalization, and Environmental Sustainability

The Conference is organized by:

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Antioch University Seattle, USA

Organizers:

Prof. Tomas Kacerauskas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Prof. Farouk Y. Seif (Antioch University Seattle, USA)

Presentations:

The length of presentations will be 30 minutes which includes 5-10 minutes for questions and discussions. Presentations can be delivered in English, Lithuanian, or French with simultaneous interpretation. Presenters are requested to submit an abstract in English (500 words) and send it by email: filosofija (at) vgtu.lt. Presenters will be selected by a peer review of submitted works. The articles on the base of the presentations will be published in the journal “Limes” . All submitters will have received an answer by June 1st, 2011.

Deadline for submission of proposals is 20 May 2011.
 
Studiestöd för utbildning på forskarnivå i praktisk och teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet

Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå  med tillträdesdag den 1 september 2011.

1 studiestöd i praktisk filosofi (referensnummer 117)
Upplysningar: professor Wlodek Rabinowicz.

1 studiestöd i teoretisk filosofi (referensnummer 118)
Upplysningar: professor Erik J Olsson.


Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc:
byrådirektör Jesper Olsson, Kansli HT.
Telefonnummer och e-postadresser återfinns via universitetets hemsida
http://www.lu.se.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande ska före  ansökan ha ett samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdaren eller  motsvarande i det berörda ämnet. I samband med antagningen upprättas en individuell  studieplan. Bestämmelser för utbildningen på forskarnivå inom området för humaniora och teologi samt  allmänna studieplaner för respektive ämne finns på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se.

*Behörighet*
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har
den som har antingen
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå
framgår av de allmänna studieplanerna.

Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande respektive särskild  behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

*Ansökningshandlingar*
Ansökan ska ske på blankett som tillhandahålls på Kansli HT samt på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.

Till ansökan skall bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå;
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- individuell studieplan (för redan antagna)
- motivering för ansökan till utbildning på forskarnivå samt ämnes- och projektbeskrivning (max 1 500 ord).


Ansökningsblanketten skickas till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221
00 Lund eller lämnas till Registrator, Kansli HT, Sölvegatan 14A, Lund. Kopia av  ansökningsblanketten tillsammans med en uppsättning av samtliga åberopade handlingar  skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan.
Ansökan, inklusive åberopade handlingar, skall vara inkommen senast tisdagen den 1 mars 2011.

Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka referensnummer ansökan avser.

Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med Riksarkivets bestämmelser i två år.

***

Lund University invites applications for the following studentships at the Department of  Philosophy with the starting date of 1 September 2011:

1 doctoral studentship in Practical Philosophy (reg. No 117)
For information, please contact Professor Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz <Wlodek.Rabinowicz(a)fil.lu.se>

1 doctoral studentship in Theoretical Philosophy (reg. No 118)
For information, please contact Professor Erik J Olsson
erik_j.olsson(a)fil.lu.se


For information on general terms of employment, regulations etc., please contact Senior Administrative Officer Jesper Olsson, Faculty Office of Humanities and Theology. Telephone numbers and email addresses are available on the University’s website,
http://www.lu.se.

The selection process will primarily take into account the applicants’ ability to benefit from research studies. Before submitting an application, all candidates must discuss a potential research project with the contact person (subject representative) in the  relevant subject. On admission an individual study plan is established. The regulations for research studies at the Faculties of Humanities and Theology and general syllabi for each subject are available at the faculties’ website http://www.lu.se (in Swedish).

Eligibility
A person has basic eligibility for research (third-cycle) studies if he or she
1. has taken a second-cycle qualification
2. has completed course requirements of at least 240 higher education credits,
including at least 60 higher education credits at second cycle, or
3. has acquired essentially corresponding knowledge in Sweden or abroad. Special eligibility for research studies in each subject is specified in the relevant general syllabus.
Transitional provision: A person who fulfils the requirements for basic and special eligibility for admission to research studies before 1 July 2007 will also be considered to have basic and special eligibility for admission to research studies after that date.

Application
The application must be submitted on the form that is available at the Faculty Office or on the faculties’ website,
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.
The application must include:
- records of first- and second-cycle studies (Ladok transcript or other transcript of courses and grades)
- first- and second-cycle theses/degree projects
- a list of other relevant administrative and educational qualifications
- scholarly journal articles, reports or papers of relevance for the subject
- where applicable, documented skills in a language of relevance for research studies
- individual study plan (for applicants already admitted)
- statement of intent for research studies, including a subject and project proposal (1500 words max).

The application is to be sent to Registrator, Faculty Office of Humanities and Theology, Box 117, 221 00 Lund, or submitted in person at the Registrar’s Office, Faculty Office of Humanities and Theology, Sölvegatan 14A, Lund. A copy of the application, including all documents referred to in the application, must also be sent to the relevant department, as specified above. The application, including attachments, must reach the Registrar’s Office no later than Tuesday, 1 March 2011. The subject and relevant registration number(s) must be clearly indicated in the  appropriate places.

Applications are filed for two years, in accordance with the Swedish National Archives  regulations.
 
Invitation to the 1st Nordic Philosophers' Networking Day

Dear colleagues and stakeholders and whoever else is just curious for any reason at all,

Please join us for the 1st Nordic Philosophers' Networking Day on Saturday, 30 April 2011.

Purpose:
To meet and connect
To exchange country news and inspire each other by way of short presentations on topics relevant to philosophical practice
To develop ideas on how to create and further develop and enhance a flourishing Nordic philosophical practitioners community: What events should we arrange in future, and in what other ways can we be useful to each other between events?
To exchange and develop ideas on how to raise awareness of the existence and usefulness of philosophical practice in the broader society
To give others a chance to see and hear what we are on about and get to know us (so please feel free to forward this invitation to whomever you think might be interested!)

Schedule (in rough outlines):
09.00-09.30 Welcome and intro
09.30-10.30 Input 1
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.00 Input 2
12.00-13.00 Input 3
13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 Nordic philosophers' program:
                  - Country news & greetings
                  - Educational news
                  - Discussing about the Nordic co-operation
                    * how to co-ordinate?
                    * web-pages?
                    * possible future co-operation: forms, forums, contents?
                  - Interest group meetings with Open Space Technology (those who want to introduce a topic and create discussion or an interest group around it, are able to do so, and others can join the group they want - or form their own!)
18.00-??.?? Dinner, Copenhagen by night

Background:
At the 10th International Conference on Philosophical Practice in Leusden, the Netherlands, August 2010, it became clear that there was a wish to have more common activities and nurture closer bonds between PP's in the Nordic countries. There were also hopes that together we would be able to promote more effectively a general awareness in society of the existence and benefits of philosophical practice and the availability of a growing number of highly qualified "local" philosophical practitioners right here in the Nordic countries. As a consequence, a five person coordination group was formed to foster ideas and take action. The 1st Nordic Philosophers' Networking Day is our first venture.

Practicalities:

    * The event will take place on Saturday, 30 April in Copenhagen, Denmark. Address details to follow.
    * In consideration of our colleagues from Finland and Iceland, the official language will be English.
    * Please send a short e-mail to Marie Lund (marie (at) samtalefilosoffen.dk)  as soon as possible if you think you will probably attend. Your feedback is non-binding. It is only to help us estimate the total number of participants so that we may look for suitable facilities.

The costs will be kept as low as possible to cover rental of facilities, lunch, tee and coffee and perhaps some fruit and biscuits. Dinner will have to be paid for seperately - it will not be included in the participation fee. As soon as we have the details in place, we will inform all those who have reported their interest, and set a deadline for final registration.

If you are interested in doing one of the three short presentations, please get back to any one of us as soon as possible. We will then choose among the suggested topics and let you know as soon as possible who has been selected.

"If you are interested in doing one of the three short presentations, please get back to any one of us as soon as possible. We will then choose among the suggested topics and let you know as soon as possible who has been selected."


Looking forward to seeing you!

Best regards,

Henning Herrestad, Norway   hherrestad (at) fransiskus.no
Tulsa Jansson, Sweden  tulsa (at) nordskiffer.com
Perttu Salovaara, Finland  perttu.salovaara (at) gmail.com
Pia Hverven Axell, Norway on behalf of Frida, Iceland  axell (at) online.no
Marie Lund, Denmark  marie (at) samtalefilosoffen.dk
 
Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

Time: Tuesdays 14:15-15:45
Place: Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki) Seminar room 344

Program:
8. 2. Toomas Lott (Tartu): Thought and its relation to ousia in Plato's Theaetetus 185A-186E

15. 2. Juhana Lemetti : Hobbes on imagining taste, touch and smell

Experiential or sensory imagination is often identified with vision and, sometimes, also with hearing. The rest of the sense modalities are assumed to work in the same way. This paper studies this claim in the context of Thomas Hobbes’s account of imagination, but the discussion may have some significance to other early modern empiristic theories of mind and imagination.

15. 3. Vili Lähteenmäki: TBA

22. 3. Ari Korhonen: Kant ja ymmärryksen esimerkit

29. 3. Minna Koivuniemi: Mind-Body Union in Descartes and Spinoza - What did they agree on, What didn't they?

5. 4. Jani Hakkarainen: Hume on the Unification of Complex Entities

19. 4. Ilmari Jauhiainen: TBA

26. 4. Jari Kaukua: Self-awareness in Avicenna, Suhrawardi and Mulla Sadra

3. 5. Mikko Tolonen: TBA

10. 5. Valtteri Viljanen: TBA

17. 5. Pauliina Remes: TBA

Please note that the seminar is based on discussion. The participants are expected to read the papers in advance. They are usually made available about four days in advance. Please contact Markku Roinila (markku.roinila (at) helsinki.fi) to receive the papers.
 
Professor Dan Zahavi (University of Copenhagen) will present a lecture under the title
"Husserl and the transcendental" at the University of Helsinki on February 17.

Professor Zahavi is the Director of the Center for Subjectivity Research (University of Copenhagen), and a Professor of Philosophy at the Department of Media, Cognition and Communication (University of Copenhagen). He is one of the leading experts in phenomenology, and he has written numerous articles in the fields of phenomenology, cognitive science, and philosophy of mind. Some of his best-known books include: Husserl und die transzendentale Intersubjektivität (1996), Self-Awareness and Alterity (1999), Subjectivity and Selfhood (2005), The Phenomenological Mind: an Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science (with Shaun Gallagher) (2008).

The lecture is open to all, including students. Welcome!

Date: Thursday, February 17th 2011, 16:15–18:00

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24), seminar room, 1st floor.

Organizer: Research project European Rationality in the Break from Modernity. Studies in Phenomenology and Hermeneutics

http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html
 
For further information contact joona.taipale (at) helsinki.fi
 
There are vacant positions in philosophy at the university of Bergen, Norway.

Deadline is February 5th:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=71679
 
Helsinki Collegium for Advanced Studies
The International Symposium
DAVID HUME (1711-1776) AND NORTHERN EUROPE
To the Tercentenary of His Birth

Monday, 3 - Wednesday, 5 October 2011

Dear Colleagues,

The International Symposium to the Tercentenary of David Hume will take place at the Collegium for Advanced Studies, the University of Helsinki, Finland, on October, 3-5, 2011.

As a result of the conference a volume of full papers will be published in the beginning of 2012.

Spheres to discuss:
- "A Secret Island": British philosophy in the context of comparative studies
- David Hume and Scottish Enlightenment: ideas and receptions
- The Enlightenment: universality and special features of the 'Northernlightsment'
- David Hume: history and philosophy of history
- David Hume: human nature and natural religion
- David Hume: intellectual life outside academia
- David Hume: human mind
- David Hume: "necessity","liberty", and free will
- David Hume: common sense and moral sensibility

Proposals for additional topics are welcome.

The conference will incorporate the Round table: "How ideas move: problems of intellectual communication"

Confirmed speakers:
Peter Jones
Vesa Oittinen
Vincenzo Merolle
Valentin Bazhanov
Laszlo Kontler
Oili Pulkkinen
Henrik Bohlin
Tatiana Artemyeva
Mikhail Mikeshin

Please send us before February, 10, 2011, the title of your presentation (up to 30 minutes long) and its short abstract (about 200 words).

Participation in the Round table will be organized as an open discussion. To take part in it, please, indicate your intention.

The e-mail address is: Tatiana.Artemyeva (at) helsinki.fi

Professor Dr. Tatiana V. Artemyeva
ideashistory.org.ru
 
**** Filosoficafé 30.1. - Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats? ****

Inledare: Christer Lindholm, ekonomie doktor och universitetslärare i nationalekonomi (Åbo Akademi).

Tid: Söndagen 30.1.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats?

Synopsis

Den globala recessionen år 2009 medförde en i vissa avseenden mycket radikal omorientering av den ekonomiska politiken såväl hos oss som på annat håll i världen. Där den doktrin som dominerat den ekonomiska politiken i nästan tre decennier betonade att ekonomin fungerade utan någon statlig inblandning gick regeringar världen över nu in för att stimulera den ekonomiska tillväxten i en omfattning som saknar sitt motstycke i historien. Samtidigt blev det igen fullt salongsfähigt att diskutera en skärpt reglering av finansmarknaderna i allmänhet och banksektorn i synnerhet – något som varit anatema under den tidigare marknadsliberala doktrinen.

Det ekonomisk-politiska paradigmskifte som många förväntade sig – och somliga fruktade – låter emellertid fortfarande vänta på sig. I stället har de gamla och bekanta marknadsliberala tongångarna igen börjat göra sig hörda. Det viktigaste är nu att få statsfinanserna i balans igen utan att höja skatterna – allra helst borde skatterna tydligen sänkas ytterligare – vilket i klartext betyder dramatiska nedskärningar i de offentliga utgifterna. Blåser förändringens vindar fortfarande inom den ekonomiska politiken, eller handlar det snarare om en annalkande orkan som hotar att blåsa bort de sista resterna av välfärdssamhället?

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Hume's Metaphysics and Humean Metaphysics
School of Humanities and Social Sciences
University of Tampere, Finland
June 20-22, 2011
Call for Papers


The idea of the conference is to celebrate the 300th anniversary of Hume’s birth by promoting fruitful discussion between Hume scholars and metaphysicians.

Abstract Submission Deadline: March 15, 2011 (Notification of acceptance by April 11, 2011)

Keynote Speakers:

Professor Donald L.M. Baxter (University of Connecticut)

Professor Don Garrett (New York University)

Professor E.J. Lowe (Durham University)

Professor Stephen Mumford (University of Nottingham)

We welcome abstract submissions in both Hume scholarship and contemporary metaphysics. The historical submissions ought to concern metaphysics and the systematic submissions must discuss Humeanism in ontology (e.g. Humean Supervenience, Humean causation, Humean trope theory).

The word limit for the abstracts is 400 words. The final papers should be no longer than 30 minutes in reading time.

Please send the abstract (PDF file preferred) including the author's name, the title of the paper, institutional affiliation, and email address to

Dr Jani Hakkarainen
jani.hakkarainen[at]uta.fi
Pinni B5097
FI-33014 Tampereen yliopisto
Finland


The conference is supported by two research projects funded by the Academy of Finland:
British Empiricism and Trope Nominalism
Judgment and Human Rationality