Aktuellt maj 2011

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 26-27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde! | Alla välkomna!

Korpo filosofidagar 2011: Arbetets idé

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull.  Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterar vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi kommer att samtala inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Program

Tisdagen den 26.7

kl. 16-18 Inledare: Filosof Mari Lindman, Åbo Akademi
Tema: Arbetstid & arbetets tid.

kl. 18-20  Inledare: Sociolog Roland Paulsen, Uppsala Universitet
Tema: Arbetsideologins lager - från förmodernitet till idag.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 27.7

kl. 12-14 Inledare: Filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi
Tema: Att arbeta eller inte arbeta – det är inte frågan. Om arbete, livsföring och mening.

kl. 14-16 Inledare: Filosof Ingela Josefson,  Universitetet i Nordland, Bodö & Stockholms dramatiska högskola
Tema: Vad innehåller ditt arbete? Om akademiska teorier och det praktiska yrket.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319.  Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 50 5147297
E-mail    FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)
CALL FOR PAPERS
Arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi, 22-24 november 2011

Plats, Minne, Tidsdjup

Vad innebär det att förstå platser, inte bara som rumsliga företeelser utan som tidsligt formade entiteter? Hur kan en medvetenhet om det historiska tidsdjupet prägla erfarenheten av en stad eller ett enskilt byggnadsverk?  Hur kommer tidsdjupet in när det gäller att se hur platsen samspelar med sin geografiska och kulturella omgivning? Vad innebär det att med hjälp av bilder åskådliggöra det historiska tidsdjupet? Och vad riskerar att gå förlorat om medvetenheten om detta tidsdjup förytligas eller försvinner?

Filosofiämnet vid Åbo Akademi anordnar den 22-24 november 2011 en svenskspråkig konferens kring dessa frågor, ”Plats, Minne, Tidsdjup”. Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i Akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

Skicka in abstract

En väsentlig del av konferensen kommer att utgöras av workshop-sessioner, där forskare ger halvtimmeslånga presentationer som berör konferensens tema. Forskare från finska och svenska universitet inbjuds därför att senast den 25 augusti skicka in abstracts på 250-300 ord till Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi). Besked om vilka abstracts som accepterats skickas ut senast den 15 september. Observera att samtliga presentationer ska göras på svenska.

Huvudföreläsare

Erik Adlercreutz, arkitekt, A-konsultit, Helsingfors
Lars Berggren, professor i konstvetenskap, Åbo Akademi
Pauline von Bonsdorff, professor i estetik, Jyväskylä universitet
Ola Keijer, arkitekt, Svensk Standard, Stockholm
Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, Stockholm
Åsa Ringbom, docent i konstvetenskap, Åbo Akademi
Ullica Segerstråle, professor i sociologi, Illinois Institute of Technology, Chicago
Tore Tallqvist, professor emeritus i arkitekturhistoria, Tammerfors tekniska universitet
Sven-Olov Wallenstein, högskoleadjunkt i filosofi, Södertörns högskola

Konferensen organiseras av Martin Gustafsson, Sonja Vanto, Ylva Gustafsson och Yrsa Neuman från Åbo Akademi, samt Tore Tallqvist från Tammerfors Tekniska Universitet. Den finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi. För information, kontakta Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi).
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/
Helsinki

In the PMP Reseach Seminar this week:

Thursday, 26 May, 10-12 (Auditorium II, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor)

John Marenbon (Cambridge), Pomponazzi, Aristotelian Morality and Paganis
 
Bergman, M., Paavola, S., Pietarinen, A.-V., & Rydenfelt, H. (Eds.)

IDEAS IN ACTION:
Proceedings of the Applying Peirce Conference

Nordic Studies in Pragmatism 1

The first volume of the new online book series, Nordic Studies in Pragmatism, is now
available at:

http://www.nordprag.org/nsp/1/

The volume “Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference” collects
together selected papers presented at the Applying Peirce conference arranged at the
University of Helsinki, 11-13 June 2007. The meeting brought together scholars and
researchers to explore and discuss Charles S. Peirce’s thought and its applications. The
volume, edited by Mats Bergman, Sami Paavola, Ahti-Veikko Pietarinen and Henrik
Rydenfelt, includes a selection of extended papers representative of the contents of the
conference.

The purpose of the series Nordic Studies in Pragmatism is to publish high-quality monographs and collections of articles on the tradition of philosophical pragmatism and closely related topics. It is published online in an open access format by the Nordic Pragmatism Network, making the volumes easily accessible for scholars and students anywhere in the world. For more information, please see http://www.nordprag.org/nsp/
 
Professor Nicholas Humphrey, London School of Economics, http://www.humphrey.org.uk/
Artikel om Humphrey i Fokus: http://www.fokus.se/2011/04/hjarnornas-kamp-om-sjalen/

Kungshuset, Lund, sal 104 15-17:

Tisdag 24 maj 1. “Soul-dust: the magic of consciousness.”
Onsdag 25 maj 2. “Nature’s hidden persuaders: self-regulation and the placebo effect.”
Torsdag 26 maj 3. “Beauty’s child: sexual selection, nature worship and the love of God.”
Fredag 27 maj 4. “What shall we tell the children? Religious indoctrination and children’s rights.”

Årets fyra föreläsningarna är fristående och inte samlade kring ett gemensamt tema. De riktar sig till en publik utan specialistkompetens.

http://www.pufendorf.se kan du se och lyssna till T. M. Scanlons Pufendorfföreläsningar från 2010, liksom till tidigare föreläsningar av Robert Stalnaker (2009) François Recanati (2008), Patricia Churchland (2007) John R. Searle (2006), Philip Pettit (2005), David Armstrong (2004), och Margaret Boden (2003).
 
Please find below some info about a workshop that may be of interest:

Shaping Moral Psychology
A workshop funded by the Oxford Centre for Neuroethics

*Karolinska Institute,Stockholm, Sweden, 22-23 June 2011*

*Theme*: The human capacity to behave morally is limited and frail, and human societies have always attempted to shape moral dispositions through education, social norms, and institutions that promote and enforce them. In recent years, moral psychology has become the focus of intense scientific research. This research is beginning to suggest new ways to influence moral psychology—for example, by shaping our environment to ‘nudge’ people towards appropriate behaviour, or through direct biomedical interventions such as those that, at least in laboratory settings, have been shown to improve trust and cooperation. Although some of this research is still in its infancy, it is likely that in the future it will offer powerful means of shaping people’s moral emotions, motivations, judgments, and ultimately their behaviour. This possibility raises profound questions that have so far been largely neglected. Is intervention to improve morality even conceptually coherent? What social or biological interventions, if any, might make us morally better? Which would make us morally worse? What means may we permissibly use to modify our own moral psychology, or the moral psychology of others? Is there an important difference between biomedical and social means to modifying moral psychology? We propose to bring the latest work in moral psychology and ethical theory to bear on these questions in a two-day workshop, the very first devoted to this topic.

*Organisers*: Julian Savulescu, Guy Kahane,Barbro Froding, Tom Douglas

*Speakers*: Molly Crockett, John Harris, Sven Ove Hansson, Niels Lynoe, Reinhard Merkel, Ingmar Persson, Walter Sinnot-Armstrong, Kelly Sorensen, Guy Kahane, Julian Savulescu, Tom Douglas,.

*Timing*: 10am 22 June - 4:30pm 23 June.

*Attendance fee*: £75 for those wishing to attend conference dinner on the 22nd, otherwise £20. We have 15 spaces available.

*How to register*: please email Rachel Gaminiratne
(rachel.gaminiratne(a)philosophy.ox.ac.uk) with the following information:

- Your name and affiliation
- Whether you would like to attend the conference dinner (and if so any
dietary requirements)
 
Workshop at Åbo Akademi University, May 23, 2011

ARISTOTLE AND AGENCY

14.15-15.15   Agnes Callard (University of Chicago): "Aristotle on the Unity of Action"

15.30-16.30   Miira Tuominen (University of Jyväskylä): "Why is the Virtuous/Happy Agent More Fully an Agent? Aristotelian Perspectives"

16.30-17.00   Coffee

17.00-18.00   Charlotta Weigelt (Södertörn University/Stockholm University): "The Hermeneutic Significance of Aristotle's Concept of Chance"

Location: Arken, Tehtaankatu/Fabriksgatan 2, room C101 (Westermarck)

For requests, contact Martin Gustafsson, at Martin.Gustafsson(at)abo.fi

Welcome!
 
NORDIC WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY 2011
Institute of Philosophy, University of Iceland

Saturday 4 June: Seminar room, Gimli 301


Chair, morning session: Henry Alexander Henrysson

09:00–09:15     Introduction and Welcome
09:15–10:15     Toni Kannisto (Oslo) “Kant on the Role of God”
10:15–10:45     Coffee
10:45–11:45     Hemmo Laiho (Turku) “The Notion of Experience in Kant”
11:45–12:45     Helen Haav (Tartu) “Two Concepts of Respect in the Critique of Judgment”

12:45 – 14:15   Lunch

Chair, afternoon session: Jani Hakkarainen

14:15–15:15     Markku Roinila (Helsinki) “Leibniz on Emotions and the Human Body”
15:15–16:15     Hedda Hassel Mørch (Oslo) “From Active Substances to Panpsychism: Is Leibniz’s Argument Sound?”
16:15–17:15     Henry Alexander Henrysson (Reykjavik) “Installing Windows: Christian Wolff on Causality”

Sunday 5 June: Seminar room, Gimli 301

Chair, morning session: Markku Roinila

09:00–10:00     Valtteri Viljanen (Turku) “Spinoza on Activity in Sense Perception”
10:00–10:30     Coffee
10:30–11:30     Vili Lähteenmäki (Jyväskylä) “Locke on Active Perception”
11:30–12:30     Jonas Indregard (Oslo) “Modifications of the Mind: Inner Sense from Leibniz to Kant”

12:30–14:00     Lunch

Chair, afternoon session: Toni Kannisto

14.00–15:00     Jani Hakkarainen (Tampere) “Hume’s Argument for the Existential Independence of Simple Properties”
15:00–16:00     Roomet Jakapi (Tartu) “Dodwell and Norris on Immortality”
16:00–16:30     NWEMP – MEETING
 
 
Söndagen 15.5 är det dags för vårens sista filosoficafé i Åbo!

Inledare: Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet
Tema: Kamp med förnuftet: rysk kritik av västerländsk rationalism

Elena Namli (född 1966) är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Hon är verksam vid Centrum för Rysslandsstudier. I sin senaste bok ”Kamp med förnuftet” (Artos 2009) analyserar hon den ryska filosofiska kritiken av västerländsk rationalism. En sådan kritik möter hos flera ryska tänkare och Namli granskar särskilt Fjodor Dostojevskij, Lev Sjestov och Michail Bachtin. Hennes inledning kommer att handla om vad dessa ryska tänkare avser med just ”västerländsk rationalism”, vad kritiken av den går ut på och vad vi kan lära oss av den.

Tid: 15.5.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (vid) kaapeli.fi
www.fbf.fi