Aktuellt mars 2011

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


**** Filosoficafé 10.4 - Om Wikileaks och informationsfrihet ****

Inledare: Peter Sjöholm, journalist och grundare av wikileaks.fi

Tid: Söndagen 10.4.2011 kl. 17.00.
Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Om Wikileaks och informationsfrihet

Synopsis

Läckor av olika slag har länge förekommit, men aldrig tidigare har de skötts lika målmedvetet som fallet Wikileaks. För första gången någonsin existerar en organisation som specialiserar sig på att få ut information som andra parter vill hålla hemlig. Linjedragningarna är ändå svåra. Wikileaks har anklagats för att riskera livet på militära källor, men nomineras samtidigt för Nobels fredspris. Hur fri får information egentligen vara?

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (http://www.helsinki.fi/phca/) belongs to the Faculty of Arts, University of Helsinki, and has a strong profile in the multidisciplinary research and teaching of the humanities.

The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies invites applications for the part-time (50%) position of

CURATOR
 
to start on 1 May 2011 until further notice. The field of the position is philosophy. There is a four-month trial period for the position.
 
The curator will be responsible for the maintenance and development of the von Wright and Wittgenstein Archives in cooperation with the steering group, director and possible other employees of the Archives. 
 
The curator will be hired under the title of postdoctoral researcher. The qualification requirements shall be an applicable doctoral degree and the ability to conduct independent scholarly work. In addition, the position requires good competence in English, Swedish and Finnish as well as at least a good passive knowledge of German.  A qualification in library studies or an equivalent qualification and related work experience as well as experience of scholarly archives can be considered an asset.
 
The salary will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, the appointee will be paid a salary component based on personal work performance.
 
The application must be accompanied by a CV and a list of publications compiled in accordance with the Academy of Finland instructions (http://www.aka.fi/en-GB/A/For-researchers/How-to-apply/Appendices/List-o...). The enclosures must be submitted in four copies.
 
Applications addressed to the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies must be delivered, together with the required enclosures, to the following postal address: Registry of the University of Helsinki, P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 University of Helsinki, Finland, or by email: hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. The closing date for applications is 7 April 2011 at 15.45 local Helsinki time.
 
Further information may be obtained from Chancellor Ilkka Niiniluoto, tel. +359 9 191 22206, ilkka.niiniluoto(at)helsinki.fi, and from Jaana Gluschkoff , Head of Office, tel. +358 9 191 24519,  jaana.gluschkoff(at)helsinki.fi.
 
Helsinki 25 March 2011
University of Helsinki Central Administration
 
www.helsinki.fi/university
 
The Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE) in collaboration with the reasearch project "Partial Norms" (funded by the Swedish Research Council) invites you to the 1-day workshop entitled "What should you do when you don't know what is right?" The topic of the workshop is moral uncertainty and decision making under moral uncertainty. Information about the workshop is found below.

Workshop:


"What should you do when you don't know what is right?"

Time and Date:

08.30 - 16.30, April 6, 2011

Speakers:

Anna Bergkvist (Stockholm): "Uncertainty and Rational Regret"

Johan Brännmark (Lund): "Moral Competence and Ethical Theory"

Krister Bykvist (Oxford): "Evaluative Uncertainty and Consequentialism"

William Crouch (Oxford):  "Decisions under Moral Uncertainty: What Sort of Ought?"

Johan Gustafsson & Olle Torpman (KTH/Stockholm): "How to be Morally Conscientious Under Moral Uncertainty"

Toby Ord (Oxford): "Moral Uncertainty and Discounting"

Martin Peterson (Eindhoven): "Moral Uncertainty and Degrees of Moral Rightness"

Torbjörn Tännsjö (Stockholm): "Utilitarianism. Stern But Light Duties?"

Venue:

Room 20, LIME, Floor 4
Retzius väg 3
Karolinska Institue
Stockholm

Register:

If you wish to attend please send an email to Nicolas Espinoza
(nicolas.espinoza(a)philosophy.su.se) the 30th March at the latest. The worskshop is free of charge. If you wish to attend the conference dinner please indicate this in the email.
 
Utlysning av en doktorandtjänst i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen,  Stockholms universitet, med sista ansökningsdag: 2011-04-15:

http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/platser-i-forskar...
 
Red Cross Nordic United World Colleges (RCNUWC)
Norway
Vacancies
Teaching Positions 2011

RCNUWC is a two year residential school for 200 scholarship students aged between 16 and 19 from more than 80 nations. All our students study for the International Baccalaureate Diploma.

For August 2011 we have the following temporary teaching vacancies due to leave of absence granted to current staff:

   * A teacher of Economics HL and SL (preferably with TOK) for one year only
   * A teacher of Philosophy HL and SL (with TOK) for one year with the possibility of a second year.
   * A teacher of Mathematics HL, SL,SL Studies for one year only.

All teachers take a full part in the Extra Academic programme and residential life of the college. Further details of these responsibilities can be obtained on request by email.

Applicants should send a letter of application, addressed to the Rektor, and a Curriculum Vitae (CV), which includes the names of two referees.

All communications should be sent by email to ac78jlaw(at)staff.rcnuwc.no

http://www.rcnuwc.no/about.html
 
The Fourth Nordic Pragmatism Conference:
Inquiry

Copenhagen, Denmark
22-24 August 2011

The Nordic Pragmatism Network organizes its fourth annual conference in Copenhagen with the theme "Inquiry". The main speakers of the conference include Tom Burke (University of South Caroline), John Capps (Rochester Institute of Technology) and Laurent Thévenot (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales).

The organizing committee invites paper proposals (abstracts) to the programme with a
deadline of 1 June 2011. As a part of the Network’s efforts to increase student mobility,
travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered
by the Network’s funds. For more information and a full call for papers, please visit
http://www.nordprag.org/npc4.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt
 
Helsinki Metaphysical Club 22.3.

Hania Michalczyk (The Pontifical University of John Paul II in Cracow):

"A Rhetoric without a Man? Some Thoughts on a Possible Key to C. S. Peirce's Speculatice
Rhetoric"

As an addition to this spring's programme, the Metaphysical Club will meet already on
Tuesday, 22 March for a talk by Hania Michalczyk, a Polish scholar currently visiting
Helsinki. Please note that this addition results in some changes to the programme of the
rest of the spring (available at http://www.helsinki.fi/peirce/MC/).
 
Donnerska institutet och ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi bjuder in till gästföreläsning:

Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala Universitet:

Tortyrens epistemologi: om tortyr och produktion av sanning

Måndagen den 18.4 2011, kl. 14-16
Åbo Akademi, auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2

Föreläsningen utgår från professor Gardells bok Tortyrens återkomst (Leopard förlag, 2008). I Förenta staterna och många demokratiska länder har terrorismen tagits som anledning för att inskränka medborgerliga rättigheter och demokratiska friheter. Tortyr har åter kommit till heders. Förr hemligstämplad och bakom lyckta dörrar, sker den nu öppet med världsopinionen som inbjudna vittnen. Gardells föreläsning behandlar frågor om makt, motstånd och global ordning. Varför är det så tyst om Guantánamo? När ska även amerikanska krigsförbrytare kunna ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag? Var är de upprörda rösterna från de europeiska makthavare som säger sig verka för mänskliga rättigheter?

Professor Mattias Gardell är känd som framstående forskare, debattör och aktivist, specialiserad på frågor inom spänningsfältet mellan religion och politik, t.ex. rasism, nationalism, antisemitism och islamofobi. Han har gjort omfattande fältforskning i bl.a. Egypten och USA och forskat i teman som religiös rasism, vitmaktmiljöns religiösa dimensioner, förändringsprocesser i islams politiska landskap, självmordsattentat och manliga krigarideal samt tortyrens återkomst i det globala kriget mot terror. Pågående forskningsprojekt behandlar teman som islamofobi, terrorismlagstiftningen och mänskliga rättigheter, yttrandefrihetens gränser och religion, sekularism och demokrati.

Mattias Gardells senaste böcker inkluderar bl.a. titlarna Rasrisk (Natur & Kultur 2003 [1998]), Bin Laden i våra hjärtan. Globalisering och framväxten av politisk islam (Leopard 2005), Tortyrens återkomst (Leopard 2008) och Islamofobi (Leopard 2010).

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta docent Ruth Illman, Donnerska institutet, rillman(at)abo.fi, tfn: 050-517 5917
 
toimitus
17.03.2011
-
Mottagaren av Rolf Schock-priset i logik och filosofi 2011 är den amerikanska filosofen Hilary Putnam. (Se http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/)

Priset kan ses lite som ett filosofins Nobelpris. Liksom Nobelprisen i fysik och kemi delas det ut av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, men till skillnad från Nobelpriset delas det bara ut vart tredje år (tidigare vartannat). Det har inte heller samma status som dem.

Rolf Schock-priset i logik och filosofi är just ett pris i logik och filosofi. Detta kan man visserligen tolka på många sätt, men det har fått till följd att en viss typ av filosofi favoriseras. Just Putnam skulle säkert ha kunnat få det i alla fall, men betoningen av filosofisk logik syns tydligt i prismotiveringen:
för hans bidrag till förståelsen av semantiken för teoretiska termer och termer för naturliga sorter, och av denna semantiks konsekvenser för språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och metafysik
Det man avser här är en diskussion Putnam förde i artikeln ”The meaning of ’meaning’” från 1975 (senare omtryckt i Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2). Putnam diskuterar där meningen hos termer för så kallade naturliga sorter, t.ex. ”vatten”. Med hjälp av ett exempel som senare har blivit berömt vill han visa att meningen hos ordet ”vatten” inte nödvändigtvis är vad de som använder ordet tänker på när de använder ordet. Exemplet är ett tankeexperiment med en planet (en ”tvilling-jord”) som är identisk med vår jord sånär som på en sak: den vätska som innevånarna på den planeten kallar ”vatten” har en annan mikrostruktur än den vätska vi kallar vatten (den består av XYZ-molekyler, inte H2O-molekyler). I alla andra bemärkelser är emellertid vätskan omöjlig att skilja från det vi kallar vatten: den finns i den planetens hav, sjöar och floder, den smakar som vatten, o.s.v. Putnam menar att även om människorna på de två planeterna tänker på samma sak när de använder ordet ”vatten”, har ordet ändå två olika meningar på de två planeterna. Vad meningen hos ordet ”vatten” är avgörs alltså inte genom att vi studerar vad folk tänker på när de använder orden, utan genom naturvetenskaplig forskning om vad vatten består av kemiskt sett.

Själv menar jag att den här slutsatsen har varit väldigt destruktiv för filosofin, eftersom den tilldelar naturvetenskapen, som tillägg till alla de helt goda funktioner den kan ha, en metafysisk funktion: den naturvetenskapliga upptäckten att vatten består av H2O-molekyler blir en metafysisk upptäckt av en nödvändig sanning om vad vatten egentligen är. (Om man ska vara helt exakt är upptäckten att vatten består av H2O-molekyler inte i första hand en upptäckt, utan en fråga om begreppsbildning. Det som kommer ur vattenkranen är ju en vätska som, kemiskt sett, till största delen består av vatten, men även annat, salter bland annat. Så i kemin skapar man ett begrepp om rent vatten som på många sätt är annorlunda än det vardagliga begreppet vatten.)

Samtidigt innehåller dock Putnams artikeln något viktigt. Ett slagord från den är ”’meanings’ just ain’t in the head!” Men att meningen hos ”vatten” inte är där, betyder inte att den är i den kemiska mikrostrukturen. Istället vore det bättre, tror jag, att helt enkelt säga att meningen finns i de samtal vi för med varandra.

Nu är det här långt ifrån det enda Putnam har gjort filosofiskt. Tvärtom är hans filosofiska intressen väldigt breda. Han har också gjort sig känd som en filosof som ofta ändrar sig (det gäller särskilt hans medvetandefilosofiska ståndpunkter). Om man vill teckna något slags utvecklingslinje hos honom, kan man säga att han startar i den logiska empirismen (med Reichenbach och Carnap som handledare för hans doktorsavhandling), men senare intar en pragmatistisk ståndpunkt, för att sist bli alltmer influerad av Wittgenstein. Det här har också inneburit att han mera har kommit att diskutera moral- och religionsfilosofiska spörsmål.

Det finns mycket man kan säga om Putnams mer wittgensteinianska fas. Här öppnar han dock för många viktiga frågor. Så filosofiskt sett är de långt mycket intressantare än det han nu får priset för.

***

TD Hugo Strandberg är forskare och lärare i filosofi vid Åbo Akademi
Hilary Putnam is being awarded The Rolf Schock Prize in Logic and  Philosophy 2011 by the Royal Swedish Academy of Sciences

The Rolf Schock Prize in Logic and Philosophy 2011 is being awarded to Hilary Putnam "for his contribution to the understanding of semantics for theoretical and ‘natural kind’ terms, and of the implications of this semantics for philosophy, theory of knowledge, philosophy of science and metaphysics".


Previous recipients of the prize
1993 W V Quine
1995 Michael Dummett
1997 Dana Scott
1999 John Rawls
2001 Saul Kripke
2003 Solomon Feferman
2005 Jaakko Hintikka
2008 Thomas Nagel

http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/
FBF - Filosoficafé 27.3 - Odemokratiska tendenser i samtiden

Filosoficafét bjuder denna gång in politiker för att diskutera den politiska framtiden i Finland. Vi vill ordna ett medborgarforum där publiken, i filosoficaféts anda, får möjlighet att diskutera samhällets grundvärderingar tillsammans med politiker som är aktuella i riksdagsvalet. Forumet skall vara ett tillfälle att föra mera djuplodande diskussioner om de olika parti...ernas samhällsvisioner och syn på demokrati. Vårt huvudsakliga mål är att skapa en deltagande diskussion om vad vi anser viktigt i samhället och hur politikerna borde förverkliga det. Filosoficafét är inte ett tillfälle för riksdagskandidaterna att vädra partiprogrammet, utan en chans att tillsammans med publiken tänka på hur vi vill leva i framtiden.

Filosof Hannes Nykänen inleder diskussionen med ett kort anförande om "odemokratiska tendenser i samtiden" som fungerar som start för diskussionen. Politikerna skall ta ställning till anförandet genom att bidra med sina egna analyser om vilka utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför. Diskussionen öppnas för publiken efter de första kommentarerna. Representanter från de största partierna har bjudits in. I skrivande stund har följande bekräftat sitt deltagande:

Annika Lapintie (Vänstern)
Jouni Lehikoinen (Centern)
Lena Wiksten (Självständighetspartiet)
Mikael Hiltunen (SDP)
Monika Antikainen (Gröna)
Kari Salminen (Sannf)

Plats: Gallerisalen (2:a våningen, innergården) Gillesgården, Auragatan 1 G, Åbo
Tid: Söndagen den 27.3.2011 kl. 16.00
Inledare: Filosof Hannes Nykänen
Tema: Odemokratiska tendenser i samtiden

Alla välkomna! Fritt inträde!

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068
+358 50 5147297
fax +358 2 237 9190
E-mail: FBF@kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Research Seminar of the Philosophy Disciplines of the University of Helsinki - March program

There is a change in the program. On 16th of March there is a talk by Jaakko Hintikka, titled The Logic of Fiction from 4-6 pm (http://www.filosofia.fi/node/5631).

In order not to have two high-class events at the same time, it is decided that the research seminar is to be held at 2-4 pm in A110 of Unioninkatu 40 A. Everyone's presence is warmly welcomed.

Below is the corrected program:

16. 3. Wednesday!, 14-16 pm Nat Hansen (Institut Jean-Nicod École Normale Supérieure, Paris): "A Slugfest of Intuitions: Contextualism and Experimental Design"

31. 3. Thursday, 16-18 pm Professor Jonathan Neufeld (Fellow of Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna): "Beyond Musical Ontology: Descriptivism and it Discontents"

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A, Helsinki.  Everyone's presence is warmly welcomed.
 
CFP:

Realism
--A case of mere homonymy or identifiable common commitments?

Helsinki Collegium for Advanced Studies
6-9 June 2011

http://www.nordprag.org/realism.html

The conference aims at exploring the relations different philosophical positions referred to as “realism” may have to each other. This question will be explored both from a historical perspective, focussing on the Middle Ages and Modernity, and from a systematic perspective based on contemporary debates.

The first conference days (6-8 June) are reserved for invited presentations. On the final day (9 June) the Nordic Pragmatism Network organizes a one-day follow-up symposium on “Pragmatism and Realism”, concentrating on the issue of realism with an emphasis on the philosophical tradition of pragmatism.

A tentative conference programme is available at http://www.nordprag.org/realism.html.

Call for papers

The Nordic Pragmatism Network invites paper proposals to the workshop "Pragmatism and Realism" arranged as part of the conference. The deadline for abstracts of 150-300 words is (already) 1 April, 2011.

As a part of the Nordic Pragmatism Network’s efforts to increase student mobility, travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered by the Network’s funds. For more information and the full call for papers, see the conference webpage at http://www.nordprag.org/realism.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt

Coordinator
Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/