Aktuellt oktober 2011

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


I 1900-talets brännspegel

Seminarium om Georg Henrik von Wrights essäistik


Fredagen den 4 november 2011,
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn inom 1900-talets filosofi genom sin engelskspråkiga produktion inom bland annat logik, handlingsfilosofi och etik, men har kanske alltid i sitt hemland varit mera känd för sin svenskspråkiga essäistiska insats som sträcker sig från essäer om Tolstoj och Dostojevskij, via populärvetenskapliga framställningar om filosofi, till 80–90-talens samtidskritiska debatter. Detta seminarium ger en bred inblick i von Wrights svenskspråkiga arbete och dess plats i 1900-talets tankeströmningar.

Programmet:

11–11.20 Henrik Meinander: Inledning
11.20–11.55 Johan Strang: Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius ¬– rollen som intellektuell analytisk filosof i Finland och Sverige
12.00–12.35 Merete Mazzarella: Några synpunkter på Georg Henrik von Wright som essäist

Kaffe med smörgås

13–13.35 Anna-Stina Lindholm: Från tanke till omtanke – en undersökning av von Wrights och Lilius essäistik
13.40–14.15 Thomas Wallgren: Mitt i 1900-talets brännspegel: Den oförlösta spänningen mellan vetenskapstro och utvecklingspessimism som kreativ drivkraft i von Wrights verk
14.20–14.55 Bernt Österman: Värdefilosofin i von Wrights essäer

Efter föredragen fortsätter diskussionen fritt över ett glas vin fram till ca.15.50. Seminariet är öppet för allmänheten. För att vi ska kunna bedöma mängden av traktering som behövs vill vi gärna att du anmäler dig senast måndagen 31.10 till Bernt Österman, bernt.osterman(a)helsinki.fi.

Arrangörer är arbetsgruppen för von Wright, von Wright och Wittgenstein-arkivet vid HU samt SLS, med stöd från Svenska Kulturfonden.
http://www.helsinki.fi/wwa/
Guidelines for abstract proposal for presentation at the symposium

Philosophy with Children
– How and Why?


at the 40th NERA conference in Copenhagen, 8-10th of March 2012

Abstract
• A maximum of 350 words
• It is beneficial if the proposal indicates the following:
1. Title of paper
2. Author(s) of proposal
3. Research topic/aim
4. Theoretical and methodological framework (if applicable)
5. (Expected) conclusions/findings
6. Relevance to Nordic educational research
7. Attachment to NERA-network (i.e., Network 16: Nordic Society for Philosophy of
Education)
8. Attachment to NERA-symposium (i.e., the symposium entitled ”Philosophy with
Children – How and Why?”)
• Deadline for submission: 8th of November 2011
• Each presenter must submit the abstract separately (as a ”symposium presentation”)
• The abstract, paper and presentation must be in English.
• Submit your abstract through using the following Internet address:
http://nera2012.au.dk/callforpresentations/

Information about the symposium
The symposium regards philosophy with children (or even wider: philosophy in education), with focus on different perspectives on the performing of it and why it should be performed. The scope is broad, and theoretical as well as practical contributions are welcome. There will be a discussant at the symposium who have read the conference papers in advance and who will provide response. This requires that each presenter sends his or her conference paper to the discussant within appropriate time limits. More information about this will be sent to you further on.
Information about the specific date and time will be found in the general programme for the NERA conference presentations when this is set.

For other questions regarding the symposium: Please contact Ylva Backman, organiser of the symposium, at: ylva.backman(at)ltu.se

Further requirements
• All presenters are expected to bring copies of their papers (10-15 will be sufficient)
• Each participant must register to the general NERA conference to be able to participate in the symposium. Information about registration is to be found at:
http://nera2012.au.dk/registrationaccommodation/

For more (general) information about the 40th NERA conference,
please visit: http://nera2012.au.dk/
 
*** Filosoficafé - "Romer behandlas som rosk" ***

Tid: Söndag 23.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnestys finländska sektion
Tema: "Romer behandlas som rosk"

Romerna är den mest utsatta minoriteten i Europa, den fattigaste och mest diskriminerade. Alla experter erkänner problemet, men regeringarna är ovilliga att göra något. I Finland ville förra regeringen sopa undan "rosken" genom att kriminalisera tiggeri, dvs förbjuda fattigdom. Samtidigt jobbar några tjänstemän med ett ambitiöst program för att föra Finlands egna goda erfarenheter av en inkluderande rompolitik till resten av Europa.

Hurudana människorättskränkningar utsätts romer för, vad borde göras och vad är på gång i EU just nu?

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:
Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
10th Anniversary of Helsinki Collegium for Advanced Studies
HCAS celebrates its 10th Anniversary on Thursday 20 October
http://www.helsinki.fi/collegium/events/anniversary.htm

Free admission but registration is required for catering purposes. Please sign up by sending an email to:

maria.soukkio(at)helsinki.fi

PROGRAMME:

Thursday 20 October
What’s the Use? The Human Sciences in Contemporary Society
Venue: Unioninkadun juhlahuoneistot, Unioninkatu 33, Helsinki

09:30 Refreshments
10:00 Welcome words by Chancellor Ilkka Niiniluoto and Director Sami Pihlström

Discussion: ”What’s the Use of the Human Sciences?”
Chair: Sami Pihlström

Professor Paavo Hohti, CEO, Council of Finnish Foundations
Professor Marja Makarow, Chief Executive, European Science Foundation 

12:00 o’clock  Lunch break

2:00 p.m. Teach in: "Putting Use into Action: Research done by Collegium Fellows"

5-minute short presentations by HCAS fellows
Chair: Anne Birgitta Pessi

William van Andringa: Religion and Integration: Learning from the Roman Empire Experiences
Kathryn Edwards: The Science of Spirits
Pentti Haddington: Conversation Analysis and Traffic Safety
Maijastina Kahlos: Outsiders and Human Rights - The Heritage of Late Antiquity Sari Kivistö: Johann Balthasar Schupp and a Seventeenth-century Satirical Utopia of Useful Knowledge
Nikolay Koposov: History and Democratic Citizenship
Rogier De Langhe: Understanding the Nature of Mankind's Most Valuable Economic Resource: Knowledge
Alejandro Lorite Escorihuela: Our Laws over Animal Life: Thinking the Global Dominion
Kirill Postoutenko: Social Asymmetries: What They Are, And How They Shape Our Lives.
Simon Rabinovich: Setting and Navigating the Boundaries of Religious Autonomy in the Modern State (tbc)
Peter Swirski: Two Cultures... and the Twain Shall Never Meet
Thomas Wallgren: Search for Truth as Search for Oneself: Socrates and Gandhi on the Unity of Philosophy and Politics
Sirpa Wrede: Professionalism as an Inequality Regime in Globalising Care

3:30 p.m. Coffee break

4:00 p.m. Concluding discussion