Aktuellt januari 2010

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Upcoming symposium at Södertörn University:

The Ambiguity of the Sacred - Phenomenological Approaches to the Constitution of Community in Religion, Politics and Aesthetics


Symposium at Södertörn University College, Feb 10-12th, 2010, Conference room F11


Program:

Wednesday 10/2
16.00-17.30 Donatella Di Cesare, Creation-Reparation-Decreation -  between Heidegger and the Kabbalah

Thursday 11/2
09.00-10.30 Jakob Rogozinski, 'You shall kill the one you love':  Abraham and the ambiguity of God, commentator Elena Namli
10.45-12.15 Muniz Sodré, Sacredness as a Social Strategy, commentator  Mattias Martinsson
13.30-15.00 Fredrika Spindler, Religion, Politics, Passion in Hobbes and Spinoza
15.15-16.45 Päivi Mehtonen, Atheistic Mysticism. The Early avant- garde and Radical Spirituality, commentator Jon Wittrock

Friday 12/2

09.00-10.30 Bettina Bergo, Minimalist Faith, Worlds, and the Body,  commentator Jonna Bornemark
10.45-12.15 Ward Blanton, Apocalyptic Nothings: Of Paul and the Ground of Philosophical Critique, commentator Hans Ruin
13.30-15.00 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Appearing in Fragility,  the Fragility of Appearing


More information at www.sh.se/filosofi, see "aktuellt", or go  directly:
http://webappo.web.sh.se/C1256E5A004D8214/0/3C49BE9C652684A6C1257680003215E4

The symposium is open to all. For registration please contact 
jonna.bornemark (at) sh.se.

Welcome! / Jonna Bornemark
 
Conference and call for papers:

International Society for MacIntyrean Enquiry

4th Annual Conference

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
Friday July 29 – Sunday August 1, 2010

Proposal deadline: 1st of February 2010
ISME encourages paper proposals addressing the entire spectrum of ethical, social, political, historical and ideological problems related to the current economic crisis, drawing on or responding to the works of Alasdair MacIntyre.

Keynote Speakers

Bob Brecher

Center for Research and Development, University of Brighton
Zenonas Norkus
Department of Sociology, Faculty of Philosophy, University of Vilnius
John O’Neill
School of Social Sciences, University of Manchester
Clemens K. Stepina
Institute for Theatre, Film and Media Sciences, University of Vienna

THEME:
Virtue and Economic Crises

Alasdair MacIntyre once argued that Karl Marx left philosophy and turned to political economy at a time when his philosophical enquiry was still incomplete.  From After Virtue to Dependent Rational Animals MacIntyre’s work has laid a solid philosophical foundation for building an understanding of the nature of human rationality, virtue and practice. This conference aims to encourage interdisciplinary research into the field of ethics, philosophy, political economy, social theory and theology in order to think through the moral and political aspects of the future of economic development. Its underlying presupposition rests in our belief that the orthodox neoclassical economic theory has to be theoretically challenged. A robust Aristotelian social theory and moral philosophy can contribute in rethinking these presuppositions and beliefs.

Possible Questions to Address Include:

* The importance of moral and intellectual virtues for equitable economic development.
* What are the moral and philosophical presuppositions behind the neoclassical economic thought and behind the existing socio-economic order of market capitalism?
* What can economic theory learn from moral philosophy and virtue ethics?
* What is the role of business ethics in times of economic crises?
* What does the current economic crisis tell us about the place of an ethics of social relationships in the economic system of advanced modernity?

Please submit proposals, including title and abstract, of no more than 350 words to: Dr. Andrius Bielskis, Department of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, e-mail: andrius.bielskis(at)mruni.eu

For more information on theme please visit
http://www.macintyreanenquiry.org/Vilnius2010/Vilnius2010.html
Jan Löfström, University of Helsinki
gives a presentation on

Historical apologies as acts of symbolic inclusion - and exclusion?
Reflections on institutional apologies as politics of cultural citizenship


at the CEREN Colloquium on Wednesday, January 27th, 16.15 - 18.00 at Snellmaninkatu 12 (Swedish School of Social Science) [Helsinki], room 210.

Jan Löfström is University Lecturer in Social Studies Education at the University of Helsinki, and Docent in Historical Anthropology at the University of Jyväskylä. His current interests relate to the politics of history and, more specifically, to historical apologies and their implications for the symbolic politics of citizenship. He has authored a number of articles and conference papers in Finnish, Swedish and English that discuss institutional historical
apologies as vehicles for the symbolic construction and demarcation of national communities (Tiede & Edistys 1/2004, Historisk Tidskrift för Finland 1/2005, Historiallinen aikakauskirja 4/2006, Politiikka 3/2007, Citizenship Studies forthcoming in 2011).

Next CEREN Colloquium will be on February 10th at 16-18 with with Carl-Gustav Linden. He will talk about National champions and the media: ethnocentrism and nationalism in the economy.

The Colloquiums are open for everyone interested.

WELCOME!

For more information, see their web page:
http://sockom.helsinki.fi/ceren/
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm

Spinoza Day
Perspectives on His Moral Psychology


Monday, 1 March, 9.30-17 (Lecture room 12 (3019), Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 3rd floor)

Program:

Chair: Virpi Mäkinen, University of Helsinki
9:30 Susan James, Birkbeck College, University of London: Truth, Theology and Philosophy in Spinoza's TTP
11:00 Lilli Alanen, University of Uppsala: The Metaphysics and Cognition of Passive Affects in Spinoza's Ethics

Chair: Juhani Pietarinen, University of Turku
13:30 Olli Koistinen, University of Turku: Spinoza on Value Appearances and Value Judgments
14:30 Valtteri Viljanen, University of Turku: The Metaphysical Basis of Spinoza's Moral Psychology
15:45 Minna Koivuniemi, University of Helsinki: Spinoza’s Concept of Ingenium

All those interested are welcome to attend. For further information, please, contact minna.k.koivuniemi(at)helsinki.fi
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm

Friday, 29 January, 12-15 (Auditorium XI, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 3rd floor)

Ineke Sluiter (Leiden), Free speech and failing markets
Siegfried van Duffel (Singapore), The Moral Psychology of Natural Rights
 
Samlingen av Georg Henrik von Wrights texter har öppnats och utökats. Nu finns texter om så skilda ämnen som deontisk logik, Dante och Edvard Westermarck utlagda. von Wright skrev också 1947 en essä om Werner Jaegers numera klassiska Paideia. Jaeger söker efter den klassiska grekiska andan, och von Wright engagerar sig i den europeiska kulturens framtid genom att hos Jaeger söka dess rötter, just efter det katastrofala kriget. Texterna visar von Wrights bredd som filosof och kulturkritiker.

Filosofia.fi:s redaktion är tacksam för publikationslov från von Wrights familj, och samarbetsvilja från förlag och tidskriftsredaktioner. Ta en titt på von Wright-samlingen: Filosofia.fi/vonwright.

Edvard Westermarck and Beyond heter ett forskningsprojekt på Åbo Akademi inom ramen för Kone-stiftelsens satsning på evolutionstanken. Samlingen av Westermarcks brev till vännen Rolf Lagerborg har kompletterats, och breven kan läsas här.

Samlingen Finsk Tidskrift har utökats och fått en egen ingångssida: Filosofia.fi/finsktidskrift.

Inledningen på det nya årtiondet lovar gott för filosofiportalens del. Vi hoppas att snart få publicera texterna ur boken Tankens Vägar (Ajatuksen Kulku), en översiktlig historik över filosofin i Finland. Texterna är författade av finländska filosofer och behandlar hela den finländska filosofins historia, från medeltiden fram till våra dagars internationellt uppmärksammade finländska filosofi.

Persongalleriet med gestalter ur Finlands filosofihistoria kommer också att utökas. I denna långa historia, från etableringen av akademin i Åbo 1640 till idag, har många satt sina avtryck. Kantianen Gabriel Palander gjorde i början av 1800-talet gradmätningar i norra Lappland, ett internationellt intressant företag, men höll också föredrag om Kant och andra. Den excentriske Forsius levde på 1600-talet ett färgstarkt liv vars uppgång ledde rakt in i det svenska hovet och en tjänst som hovastronom, men fallet blev desto djupare. Dessa båda, och många fler, kan man snart läsa om i portalens persongalleri.

Filosofia.fi:s svenska redaktion önskar alla en god fortsättning på 2009, och håll utkik efter nyheter på portalen. Det lönar sig.
Problems of Social Solidarity
International colloquium

Venue: University of Helsinki Main Building, Lecture Hall XIII. Fabianinkatu
33, Helsinki. (NB! CHANGED VENUE) Time: 12th -13th February 2010

The seminar is open for all but pre-registration is required. Please book your place by contacting Ms Kirsi Reyes at kirsi.reyes(at)helsinki.fi. The deadline for registrations is 26th January.

The notion of solidarity has returned to the focus of both social scientists and philosophers. Many recent publications have suggested different definitions and differentiations of the concept, arguing for its relevance (or irrelevance) in different aspects of moral, social and political life. The theme indeed resonates to various aspects of social life: cohesion, friendship, altruism, religion, social capital, terrorism, to mention a few. The forthcoming expert seminar "Problems of Social Solidarity" will gather together social scientists and philosophers who have discussed problems of social solidarity either theoretically or empirically. The focus will be both on the concept and the practices of social solidarity. The seminar is organized by Helsinki Collegium for Advanced Studies, which is a
multidisciplinary research unit within University of Helsinki. The organizing committee includes Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi.


UPDATED PROGRAMME
[18.1.2010]

Friday 12 Feburary 2010

10:00 Opening words by Sami Pihlström, Anne Birgitta Pessi and Arto Laitinen

10:30-11:30 Siegwart Lindenberg (University of Groningen): The Importance of Weak Solidarity

11:45-12:45 Mikko Salmela (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Collective Emotions as the 'Glue' of Solidarity

12:45-14:15 Lunch break

14:15-15:15 Carol Gould (CUNY, Hunter College; Grad Center, Ralph Bunche
Institute): Does Global Justice Presuppose Global Solidarity?

15:15-15:45 Break

15:45-16:45 Raimo Tuomela (University of Helsinki; University of Munich):
Solidarity and We-thinking

17:00-18:00 Arto Laitinen (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Solidarity and Mutual Recognition

18:15 Vice Rector's reception (all participants welcome!)

Saturday 13 February 2010

10:00-11:00 Pål Repstad (University of Agder, Norway): Social Solidarity,
State Welfare, and Religious Commitment

11:00-12:00 Nicholas H. Smith (Macquarie University, Sidney, Australia):
Work and Solidarity: A Reassessment

12:00-13:30 Lunch break

13.30-14.30 Bente Nicolaysen (University of Bergen): Volunteering, the
Humanitarian Gift to "Distant Suffering" and Solidarity


14.30-15.30 Anne Birgitta Pessi & Arto Laitinen (Helsinki Collegium for
Advanced Studies): Solidarity and Helping Behaviour

15:30-16:00 Break

16:00-17:00 Simon Derpmann (University of Cologne): What Is Wrong with
Universal Solidarity?


17:00-18:00 Closing Panel
 
CALL FOR PAPERS
Conference: The Cartesian “Myth of the Ego” and the Analytic/Continental Divide, Nijmegen (The Netherlands), 3-4 September 2010

Organizers
Cees Leijenhorst & Marc Slors (Department of Philosophy, Radboud University Nijmegen)

Themes and Objectives
The philosophical scene has been dominated for many years by the analytic/continental divide. This protracted history of antagonism has tended to obscure the fact that at least on one point the two traditions seem to be remarkably close, if not convergent. Despite all the differences in style and choice of topics, both traditions have been strongly shaped by a profound discussion with “Cartesianism”. Obviously, the term “Cartesianism” here does not necessarily refer to the historical positions defended by René Descartes. Quite to the contrary, both traditions seem to battle against a certain image of Cartesianism, broadly understood as the cluster of philosophical convictions grounded upon the supposition that philosophy should start from “the immediate data of consciousness” and not, for example, from human behaviour or man’s practical relation to reality as the existentialists and pragmatists would have it.    

One of the Cartesian doctrines that both analytic and continental philosophers generally found most unacceptable was that of the supposition of a pure Self, a pure Ego.  What we could call the Cartesian “Myth of the pure Ego” stands for a number of theses:  These roughly include two groups of convictions:

1) the metaphysical and epistemological claim that the conscious mind is an inner realm, connected to the outside world via the senses, to which only the ego has privileged access and about which it has incorrigible knowledge.

2) the methodological idea that this self forms the self-evident starting point of a philosophical system.

Cartesian philosophy of mind has been a favourite target for analytic philosophers from the very beginning. Think only of Ryle’s critique of substance dualism as a category mistake. In recent days, Dennett’s use of the term “Cartesian Theater” is a prototypical example of the strawman-like position labelled ‘Cartesianism’. The term is used to denounce the view that consciousness is an inner space in which an ego, homunculus or other fictitious entity watches the data coming in from the ourside world. For its part, the continental tradition only became obsessed with combatting “Cartesianism” after Husserl revived the Cartesian ego in the shape of his transcendental phenomenology. In this sense, Husserl’s “Cartesianism” became profoundly influential exactly because it was so unacceptable to most of his followers. Continental philosophers have portrayed Descartes’s/Husserl’s “pure self” as a “phantastical invention” (Heidegger) or as a linguistic fiction (Derrida).

This colloquium aims at a critical evaluation of the hidden anti-Cartesian consensus between analytic and continental philosophy. In this context, the colloquium will ask both historiographical and philosophical questions. Examples of historiographical questions include: to what extent did Descartes actually defend the “myth of the pure ego”? In other words, to what extent is “Cartesianism” a twentieth-century construction? What philosophical purposes does this construction serve? Is the rift between analytical and continental philosophy as deep as many have portrayed it? Philosophical questions include: which elements of the Cartesian tradition now still seem worth defending? Which ones should definitively be rejected, be it on the basis of insights gathered in analytic or on the basis of continental philosophy? Can philosophy really do without a “pure self”? Are there viable alternatives for a “pure self”? The organizers of this colloqium do not take an a apriori stand on these questions but invite participants to come to terms with “Cartesianism”, both from historical and contemporary philosophical perspectives. It is the hope of the organizers that in this fashion a fruitful dialogue not only between historical and systematic scholarship, but also between analytic and continental perspectives may result.

Confirmed speakers
Tom Sorell, Kathalin Farkas, Dan Zahavi, Shaun Gallagher

Requirements

Papers are invited on any topic related to the theme of the conference. Please send us a brief summary of your paper (maximum 500 words) and a short CV. Submission deadline: 1 April, 2010. Decisions will be reported by 1 May, 2010. Inquiries and submissions should be directed to: leijenhorst(at)phil.ru.nl. Costs for travel and accomodation will be covered by the organizers. There is no conference fee.
 
 
Conference Announcement and Call for Papers:

2ND COPENHAGEN CONFERENCE IN EPISTEMOLOGY:
THE EPISTEMOLOGY OF LIBERAL DEMOCRACY


THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN
AUGUST 19-20, 2010

We tend to think of liberal democracy as providing the most ethically defensible way to set up a modern society. A separate yet highly relevant issue is whether liberal democracies also are preferable from an epistemological perspective, i.e., from the point of view of promoting true over false belief, knowledge over ignorance, and so on. The purpose of this conference-and of the research project that it is part of-is to investigate the norms, practices, and institutions that determine how belief and knowledge is acquired and transmitted in liberal democracies. Questions to be addressed include but are not limited to the following:

- Under what conditions is free speech a truth-conducive social arrangement?
- When can we trust each others’ testimony?
- What is the proper response to disagreement, including disagreements among experts?
- What is the proper role of scientific expertise in democratic decision making?
- How is the need for expertise to be balanced against the desire for adequate representation?
- What are the epistemological properties of social deliberation?

CONFIRMED SPEAKERS
Speakers include David Christensen (Brown), Jerry Gaus (Arizona), Stephan Hartmann (Tilburg), Rainer Hegselmann (Bayreuth), Vincent Hendricks (Copenhagen), Michael Lynch (UConn), Erik J. Olsson (Lund), and Duncan Pritchard (Edinburgh).

CALL FOR PAPERS
We cordially invite you to submit a 500 word abstract on any topic relevant to the conference theme. Please prepare your abstract for anonymous review. Abstracts should be submitted (as a plain text, MS Word, or PDF file) to cph.epistemology(at)gmail.com no later than April 1, 2010. Decisions regarding acceptance will be made within two weeks.

REGISTRATION
To register, please e-mail kappel(at)hum.ku.dk with your name and affiliation. There will be a registration fee of 200 DKK ($40, or €25) for faculty, and 100 DKK ($20, or €12) for students. There will also be an option to attend the conference dinner on the evening of August 19 at a cost of 400 DKK ($80, or €50). Please indicate in your registration if you wish to attend. All fees are due in full on the first day of the conference.

ORGANIZERS
The conference is organized by the Social Epistemology Research Group (SERG) at the University of Copenhagen as part of the research project, the Epistemology of Liberal Democracy: Truth, Free Speech and Disagreement, conducted with generous support from the Velux Foundation.

WEB PAGE
http://epistemology.ku.dk/
 
17.1 ordnar FBF årets första filosoficafé. Inledare är Chefredaktör Arja Alho och temat är "Demokrati och media".

Den som inte känner till Arja Alho kan kolla in hennes webbsida www.arjaalho.fi.

Plats: Restaurant Skolan, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen den 17.1 kl. 18:00.

Fritt inträde | Alla välkomna

Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12 | tel 040 7579159
e-mail fbf(a)kaapeli.fi | www.fbf.fi
LITERARY TRANSCENDENCES
7-8 October 2010, University of Tampere, Finland

Abstract submission dead line: 2 April 2010

Keynote speakers of the conference include: *Kevin Hart* (Edwin B. Kyle Professor of Christian Studies, University of Virginia) and *Shira Wolosky* (Professor of American Studies and English Literature, The Hebrew University of Jerusalem)

CALL FOR PAPERS
The conference *Literary Transcendences* welcomes contributions on the contemporary notions and significance of transcendence, be they reinterpretations of literary, philosophical or theological texts and traditions, or novel theoretical openings.

In the wake of the "immanent turns" in philosophy and cultural studies in the 1970s and 1980s transcendence was deemed a relic and a hierarchical concept that established false authority and even spiritual tyranny. In recent years thinkers in diverse fields have turned to transcendence again, not in order to rehabilitate but to rearticulate 'transcendence' as a concept for epistemological, literary and aesthetic criticism. It seems that philosophies of all-inclusive immanence repeat the same hegemonic mistakes for which thinkers of transcendence were previously criticized. Hence immanence needs to be radically revised and cracked open -- not in order to establish other worlds or any deeper realities with their paramount Others, but so as to reveal ontological and epistemological blind spots unattainable by means of ordinary language and thought.

Despite the common conception of transcendence as a plane beyond language, language is a fundamental locus at which the divide between the immanent and the transcendent is determined. Language is also where the divide itself is always already suspended. Conversely, the very suspension applies to plain immanence too: when the place of transcendence is disputed, the ontology of immanence becomes a matter of negotiation. How, then, is transcendence written today and what is at stake?

The organizers welcome proposals for contributions (max. 400 words, for a 20 minute paper + 10 minute discussion time). The abstract and a short bio-bibliography should be e-mailed to

transcendences(at)uta.fi *by 2 April 2010*.

Speakers will be notified by the end of April. Full conference info will be available by the end of May.

ORGANISERS:
The Project *Literature, Transcendence and Avant-garde* http://www.littravant.eu/
Department of Literature and the Arts (University of Tampere, Finland)
Further information: paivi.mehtonen(at)uta.fi
 
Call for papers

2nd Uppsala Forum Workshop on Climate Change Policy after Copenhagen: Politics, Policy and Ethics.


March 22, 2010

The workshop will be attended by Uppsala Forum visiting research fellows John Broome (White's Professor of Moral Philosophy, Corpus Christi College, University of Oxford), and Edward Page (Associate Professor in Political Theory, Politics and International Studies, University of Warwick). Workshop conveners are Professor Folke Tersman (Department of Philosophy) and Dr Jörgen Ödalen (Department of Government).

Global climate change poses significant risks for human health, wealth and security. Although some regions will escape serious climate impacts, the net impact will almost certainly be adverse, with members of future generations and developing countries being worst affected. At the same time, a consensus has emerged in favour of a co-ordinated, international, response to implement effective policies of climatic mitigation and adaptation. Over hundred countries are now committed to the proposition that avoiding dangerous climate change requires the stabilisation, and later reduction, of greenhouse gases so that global temperature does not rise more than 2°C over its pre-industrial level.

This interdisciplinary workshop is organized around three broad themes which capture a number of issues critical to the emergence of a comprehensive, and stringent, climate regime: Politics, Policy and Ethics. We welcome submissions relating to these themes. Possible topics include; processes and outcomes of COP15; the North–South dialogue and central role of EU—US relations; the selection of instruments and mechanisms to meet the objective of avoiding dangerous climate change; the environmental effectiveness, cost efficiency, and political feasibility of alternative policy instruments; our responsibilities to the interests of future generations; the discounting of future lives; the procedural and distributive aspects of global climate policy, as well as questions of how the burdens of climate change mitigation and adaptation can be distributed in a fair and equitable manner.

If you are interested in giving a paper, please send an abstract of at most 200 words to jorgen.odalen(at)statsvet.uu.se before January 29, 2010. Papers will be selected on the basis of these abstracts, and notices of acceptance will be sent out by February 5, 2010.

Uppsala Forum för Fred, Demokrati & Rättvisa
Uppsala Forum on Peace, Democracy & Justice
http://forum.gamlatorget.uu.se