Aktuellt 2008

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


Uusi erityisbibliografia julkaistu Filosofia.fi-portaalissa

Philosophy of Literature by Finnish Researchers: A Bibliography 1968--2008
(Suomalaisen kirjallisuuden filosofian tutkimusbibliografia 1968--2008)
http://filosofia.fi/bibliography/phillit

Bibliografian tavoitteena on koota yhteen suomalaisten tutkijoiden tekemää kirjallisuudenfilosofista tutkimusta. Se koostuu artikkeleista ja monografioista, jotka käsittelevät i) filosofista kirjallisuusteoriaa, ii) filosofista kirjallisuutta sekä iii) kirjallisia tehokeinoja hyödyntävää filosofiaa.

Bibliografia on koottu alan tutkijoille lähetettyjen tietopyyntöjen sekä useiden suomalaisten tietokantojen kautta, eikä sen ole tarkoitus olla kattava tässä vaiheessa. Sitä korjataan ja täydennetään joustavasti ensimmäisen julkaisemisen jälkeen.


Bibliografian on koonnut ja sitä toimittaa tutkija Jukka Mikkonen (Tampereen yliopisto).

Lisätiedot:
jukka.mikkonen (at) uta.fi

-------------------------

New specialized bibliography published through the Finnish Portal for Philosophy, Filosofia.fi

Philosophy of Literature by Finnish Researchers: A Bibliography 1968--2008
http://filosofia.fi/bibliography/phillit

This new bibliography aims to bring together studies in the philosophy of literature by Finnish researchers. It consists of articles and monographs which treat i) philosophical literary theory, ii) philosophical literature, or iii) literary philosophy and philosophers’ use of literary devices.

The bibliography, collected by requests of publication data from researchers in the field and from several Finnish publication databases, is not intended fully inclusive at this point. It will be corrected and updated flexibly after the initial publication.


Bibliography has been collected and is edited by researcher Jukka Mikkonen (University of Tampere).

Contact and information:
jukka.mikkonen (at) uta.fi
Vid Stockholms universitets filosofiska institution anordnas 29-30 maj 2009 en filosofikonferens för doktorander. Ytterligare information framgår av bifogade annonseringsblad (”Call for Papers” [cfp.pdf]). Vi ber ansvariga vid varje institution tillse att doktoranderna och andra intresserade nås av denna information. Skicka gärna informationen vidare till kollegor och kontakter utomlands.

Konferensen har följande webbadress:
www.philosophy.su.se/graduateconference09.htm

Frågor om konferensen kan skickas till:
stockholmgradconf (at) gmail.com

Andra skäl att komma till Stockholm denna helg inkluderar konferensen
Knowledge and Perception. Den konferensen äger rum 28 maj. Frågor om denna tillställning skickas till Peter Pagin.

Å planeringsgruppens vägnar,
Henrik Ahlenius
 
---------------------------
We invite submissions of papers by graduate students to a conference, hosted on May 29-30, 2009, by the Stockholm University Philosophy Department. Please see the attached Call for Papers [cfp.pdf]for further information. A web page is also up and running:
www.philosophy.su.se/graduateconference09.htm

Send your questions to:
stockholmgradconf (at) gmail.com

Pass this on to anyone you think might be interested or who is in a position to pass it on to those who are.

On behalf of the organizing committee,
Henrik Ahlenius
 
Professor Gail Weiss (George Washington University) will give a public lecture, "The 'Normal Abnormalities' of Disability and Aging", at the Helsinki Collegium for Advanced Studies on Wednesday the 7th of January 2009, at 3-5pm. Street address: Fabianinkatu 24, 1st floor

Free admission. Welcome!


Gail Weiss is professor of philosophy and director of the Human Sciences Ph.D. Program at George Washington University, USA. She works in the fields of phenomenology and existentialism, and her expertise is in the areas of embodiment, gender, personal identity and variation. Weiss takes actively part in the research co-operation between USA and Europe, operating in the International Merleau-Ponty Circle and in two networks of feminist phenomenology, SIFP and the European Network for Feminist Phenomenology. Her last publication, the monograph, "Refiguring the Ordinary" (Indiana University Press 2008), studies the practical foundation of experience. In her prior study, "Body Images: Embodiment as Intercorporeality" (Routledge 1999), Weiss developed a new interpretation of Merleau-Ponty's phenomenology of embodiment. She has also edited a collection of feminist readings of Merleau-Ponty, "Feminist Interpretations of Maurice Merleau-Ponty" (Pennsylvania State University Press 2006), and a collection on the limits of the human embodiment, "Thinking the Limits of the Body" (SUNY Press 2003).


"The 'Normal Abnormalities' of Disability and Aging: Merleau-Ponty and Beauvoir"

Gail Weiss

ABSTRACT

"What is so disconcerting about old age," Beauvoir maintains in The Coming of Age, "is that normally it is an abnormal condition." (Beauvoir 1996: 285) What renders the normal process of aging "an abnormal condition," for Beauvoir, is due not to what are often dramatic individual differences in the experience of aging but rather to societal prejudices against the elderly who "are looked upon as an inferior species." (Beauvoir 1996: 286). While each of us encounters elderly people throughout our lives, and while most of us will take our own place within the ranks of the aged after we cross the (historically shifting) threshold that constitutes us as old within our society, Beauvoir's insight that the elderly tend to be culturally stigmatized and socially marginalized throughout history presents us with a phenomenological anomaly, namely a normal experience that presents itself as abnormal, that demands further scrutiny. Since, as Beauvoir is quick to point out, old age and disability are often viewed as synonymous despite the fact that neither phenomenon necessarily entails the other, it should not be surprising if an analysis of Merleau-Ponty's views regarding the "normal abnormalities" of particular disabled patients can illuminate some of the possibilities and pitfalls that arise out of the "normal abnormalities" of the aging process.  By exploring the "normal abnormalities" of disability and aging, I argue, we can pose important challenges to the very notion of normalcy insofar as it excludes the common daily experiences of so many elderly and disabled people in the world today.
 
FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktighet och det goda tänkandet

• 14.9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28.9 Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
• 26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
¤¤¤
7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: Kärlek, sorg och förlust?- Om kroppens och känslans plats i
jagets och språkets utveckling. Ett nedslag i Freuds metapsykologi.

Inledning:
Att bli människa är en process som ganska långt handlar om att knyta an till andra människor. Vi lär oss att förstå oss själva genom att relatera till en eller flera viktiga personer, vi hittar våra egna konturer genom ömsesidig beröring, närhet, ögonkontakt och utbyte av ljud. Vi föds också till en värld av ömsesidigt tal, och redan innan födelsen lär vi oss lyssna till språkets ljud.

Jämfört med djuren föds barnet ofärdigt, nästan ännu ett foster, helt beroende av förälderns omsorg. Den ömsesidiga speglingen ger också jaget dess konturer. Freud säger att jaget utvecklas som en lök, där skalen utgörs av på varandra följande identifikationer med älskade personer. Men barndomens viktiga lärdomar består inte bara av att hitta sig själv genom att vara i kontakt med andra, där ingår också förmågan att vara ensam utan att hotas av psykiskt sönderfall.

Närvaro och frånvaro, närhet och avstånd, är inslagen i den väv av vilken jaget och språket uppbyggs. Dessutom lever vi inte bara i den medvetna tankens och språkets värld, utan också i känslans och den behövande och sårbara kroppens. Kärlek, sorg och förlust är grundläggande erfarenheter, genom vilka vi i bästa fall förmår vara närvarande inte bara för andra, utan också för oss själva; inte bara för oss själva, utan också för andra. Bland annat om de här frågorna har jag tänkt tala, i huvudsak utgående från Freuds metapsykologi, med litet stöd av Lacan och Matte Blanco.
¤¤¤

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
Information om Master in applied ethics

Det är nu möjligt att söka till programmet Erasmus Mundus Masters Programme in Applied Ethics för läsåret 2009/10. Programmet, som stöds av EU, är ettårigt och ges i ett samarbete mellan Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet (koordinator), Ethics Institute vid Utrecht universitet och Programmet för anvendt etikk vid NTNU, Trondheim. Center for Applied Ethics vid Stellenbosch universitet i Sydafrika medverkar också och europeiska studenter erbjuds att som en del av programmet läsa en kurs i miljöetik i Stellenbosch.  Ansökningstiden går ut den 15 januari 2009. För vidare information, se
http://www.maeappliedethics.eu/.

Göran Collste

Göran Collste
Professor of Applied Ethics
Coordinator, Erasmus Mundus Programme in Applied Ethics

Centre for Applied Ethics
Linköping University
SE-581 83 Linköping, Sweden
 
Workshop on Concepts and Intuitions
Turku, Finland, December 13-15, 2008

Saturday, December 13
Lecture Hall PUB2, Publicum building

13:30 – 14:45 Jonathan Ichikawa (St. Andrews): "'Intuitive' Judgments"
Coffee
15:15 – 16:30 Sören Häggqvist (Stockholm): "Experiments, Thought Experiments, and Intuitions"
16:30 – 17:45 Jussi Haukioja (Turku): "Intuitions, Dispositions, and Categories"

Sunday, December 14
Lecture Hall PUB2, Publicum building

9:30 – 10:45 Christian Nimtz (Bielefeld): "Philosophical Intuitions and Semantic Knowledge"
Coffee
11:15 – 12:30 Justyna Grudzinska (Warsaw): "The Role of Intuitions in Semantic Theory"
Lunch
13:30 – 14:45 Michael Devitt (CUNY): "Linguistic Intuitions Revisited"
14:45 – 16:00 Georges Rey (Maryland): "Intuitions in Marketplace and Explanatory Epistemologies"
Coffee
16:30 – 17:45 Jussi Jylkkä (Turku): "Psychologizing Semantics"

Monday, December 15
Lecture Hall PUB5, Publicum building

9:30 – 10:45 Antti Kauppinen (St. Andrews): TBA
Coffee
11:15 – 12:30 Daniel Nolan (Nottingham/Michigan): TBA
Lunch
14:00 – 15:15 Jonathan Weinberg (Indiana): "Loose Constitutivity and Armchair Philosophy"
15:15 – 16:00 Henry Pettersson (Turku): "Bealer on the Phenomenology of Rational Intuition"

Paikka on siis Filosofian laitos, Assistentinkatu 7, Turku
 
The Nordic Network for Wittgenstein Research
Workshop 2009, March 26 - 28. at Åbo Akademi University

Wittgensteinian Approaches to Ethics and the Philosophy of Culture


Thursday 26
14.00 - 14.15 Opening of the symposium
14.15 - 15.30 Olli Lagerspetz, Åbo Akademi University
Dirt and Cleanliness, and the Dialectic between Facts and Practices
15.30 - 15.45 Coffee
15.45 - 17.00 Duncan Richter, Virginia Military Institute
Wittgenstein, Bentham, Derrida: Ethics, Nonsense, Metaphysics, and Rights
19.00 Reception

Friday 27
10.15 - 11.30 Tove Österman, Uppsala University
                        To be announced later
11.45 - 13.00 Lars Hertzberg, Åbo Akademi University
                        On Knowing Right from Wrong
13.00 - 14.15 Lunch
14.15 - 15.30 Alice Crary, The New School for Social Research, New York
                        Ethics and the Logic of Life

15.30 - 15.45 Coffee
15.45 - 17.00 Joel Backström, Åbo Akademi
             Making the unconscious conscious in Wittgenstein and Freud
17.15 - 18.30 Sergio Benvenuto, Institute for Cognitive Sciences and
Technologies, Rome
            Ethics, Wonder and the Real in Wittgenstein
19.30 Conference dinner

Saturday 28
10.15 - 11.30 Anniken Greve, University of Tromsø:
                      The Holocaust and the Ethics of Remembering
11.45 - 13.00 Cora Diamond
                      To be announced later
13.00 - 14.15 Lunch
14.15 - 15.30 Carolyn Wilde
                        The Intersubjectivity of Aesthetic Judgment
15.30 - 15.45 Coffee
15.45 - 17.00 Pär Segerdahl, Uppsala universitet
            Gender, language and philosophical forgiveness

More info or program changes:
http://nnwr.net/nnwr-program.html
Call for abstracts:

End of Life Decisions:
Ethics in clinical practice, research and policyClinical ethics is a multi-disciplinary and multi-professional field. We invite scholars and professionals to participate in a research symposium that focuses on end of life decisions such as shifting focus from curative to palliative treatment, how clinical research at the end of life can be improved and the role policy documents play in clinical practice.

In clinical practice, doctors and nurses must make difficult decisions regarding withdrawal of treatment, having regard to medical benefit, patient autonomy, and sometimes the role played by the patient’s family. Clinical research raises another set of questions. How do we distinguish between health care practice and research activities? How do we deal with information and consent in emergency situations or when the dying patient can be randomized only after losing consciousness? These questions are also challenges for policy makers that need to protect patients and research subjects, and at the same time facilitate research developments that improve health care practices that in turn provide better treatment and care for future patients.

This is the XI Annual Swedish Symposium on Biomedicine, Ethics and Society
and will be held on June 8-9, 2009 at Seglarhotellet, Sandhamn, an island in
the Stockholm archipelago.

>   Symposium website
http://www.crb.uu.se/symposia/2009/index.html
>   Call for abstracts
http://www.crb.uu.se/symposia/2009/call.html
>   General information
http://www.crb.uu.se/symposia/2009/information.html
>   Registration
http://eventus.trippus.se/end-of-life


Keynote speakers

Simon Woods, Policy, Ethics and Life Sciences Research Centre (PEALS), Newcastle University
Liisa Hovi, Hospital for Children and Adolescents, University of Helsinki
Sören Holm, Cardiff School of Law and University of Oslo
Nina Rehnqvist, SBU – The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care


Call for abstracts

The first day of the symposium consists of keynote lectures and plenary discussions. The second day of the symposium consists of presentations in parallel sessions.

We now call for abstracts regarding end of life decisions in:

1.      Clinical practice
2.      Clinical research
3.      Clinical policy

Submission deadline: March 1, 2009

We invite scholars from all disciplines to investigate the moral dilemmas associated with these and other end of life decisions in clinical practice, research and policy. Abstracts should be submitted in .doc or .docx format,
250 words. Get abstract form:
http://www.crb.uu.se/symposia/2009/download/abstract-form.doc

Send your abstract to: crb (at) crb.uu.se;  josepine.fernow(at) crb.uu.se


Session I: End of life decisions in clinical practice

Clinicians face difficult questions when patients do not respond to
treatment. In this section we ask when it is appropriate to shift focus from
curative to palliative treatment and whether palliative treatments are
better than ordinary symptom control. When is it right to offer treatment
that has shown only anecdotal evidence? Experimental treatment may be seen
as offering a possibility of not giving in and may contribute to the
patient's quality of life, but it may also be regarded as something imposed
on patients and their families by doctors who are not prepared to give up.
Perhaps nurses and doctors perceive these decisions differently. Would a
doctor be more eager to find a diagnosis? Perhaps at the cost of a patient's
quality of life? What role should relatives play in these decisions and are
there economic factors that we should take into consideration?

Session II: End of life decisions in clinical research

Clinical research on patients at the end of life can be difficult and such
research is scanty, however, much needed. In this section we ask how
clinical research on dying patients can expand and improve, and on what
terms such research should be conducted. What informed consent procedures
are acceptable? Should we seek advance consent for research on those dying
patients that are unable to give consent? Experimental drugs can hasten
patients' deaths and increase their suffering. How do we find the balance
between costs and benefits in studies that may help future patients but have
very slim chances of benefiting subjects? A vast majority of patients for
whom conventional therapy fails will not be helped by research
participation. How do we ensure that patients desperate for a last chance of
recovery aren't subjected to the therapeutic misconception and how do we
make sure that they are not exploited when we enrol them in experimental
protocols?

Session III: End of life decisions in clinical policy

One way to meet the ethical challenges clinical practice raise is to develop
policy documents and clinical guidelines. An example of this is the national
guidelines for priority setting formulated by the Swedish National Board of
Health and Welfare, prescribing that priorities should be made out of
respect for human dignity, need, solidarity and cost efficiency. According
to these guidelines, palliative care is highly prioritized, as it would
otherwise constitute a breach of the principle of human dignity. Another
example concerns the guidelines for DNR (Do Not Resuscitate) that prescribe
when life-sustaining treatment may be withdrawn and what ethical concerns
such decisions raise. In this section we ask what role such policy documents
play in clinical practice. Are they of any practical help for clinicians in
their daily work? How are guidelines and policy documents developed and
implemented on the clinical level? And how are we to deal with the fact that
different guidelines and policy documents sometimes give contradictory
advice?


Planning committee

Stefan Eriksson <http://www.crb.uu.se/staff/stefan_eriksson.html> , ThD, Senior Researcher

Josepine Fernow <http://www.crb.uu.se/staff/josepine_fernow.html> ,
Co-ordinator

Mats G. Hansson <http://www.crb.uu.se/staff/mats_hansson.html> , Professor,  Director

Anna T. Höglund <http://www.crb.uu.se/staff/anna_hoglund.html> , Associate Professor, Senior Lecturer


Arranged by the Centre for Research Ethics & Bioethics in collaboration with:
Läkartidningen <http://www.lakartidningen.se/>  (the Journal of the Swedish
Medical Association)


Centre for Research Ethics & Bioethics
Uppsala Science Park
SE-751 85 Uppsala
Phone +46 18 611 22 96
Fax +46 18 50 64 04
E-mail:  crb (at) crb.uu.se
Web:   www.crb.uu.se
 
 
First announcement:
A conference on
Philosophy and Foundations of Mathematics - Epistemological and Ontological Aspects
,

dedicated to Per Martin-Löf on the occasion of his retirement, is to be held in

Uppsala, Sweden, May 5-8, 2009 at the Swedish Collegium for Advanced Study.

Speakers:

Peter Aczel         Mark van Atten      Thierry Coquand
Peter Dybjer        Juliet Floyd        Jean-Yves Girard
Sten Lindström      Colin McLarty        Per Martin-Löf
Peter Pagin         Erik Palmgren       Jan von Plato
Dag Prawitz         Christine Paulin    Aarne Ranta
Michael Rathjen     Giovanni Sambin     Anton Setzer
Stewart Shapiro     Wilfried Sieg       Sören Stenlund
Göran Sundholm      William TaitThe aim of the conference is to bring together philosophers, mathematicians, and logicians to penetrate current and historically important problems in the philosophy and foundations of mathematics. Swedish logicians and philosophers have made important contributions to the foundations and philosophy of mathematics, at least since the end of the 1960s. In philosophy, one has been concerned with the opposition between constructivism and classical mathematics and the different ontological and epistemological views that are reflected in this opposition. A central philosophical question concerns the nature of the abstract entities of mathematics: do they exist independently of our epistemic acts (realism, or Platonism) or are they somehow constituted by these acts (idealism)?

Significant contributions have been made to the foundations of mathematics, for example in proof theory, proof-theoretic semantics and constructive type theory. These contributions have had a strong impact on areas of computer science, e.g. through Martin-Löf's type theory.

Two important alternative foundational programmes that are actively
pursued today are predicativistic constructivism and category-theoretic foundations.  Predicativistic constructivism can be based on Martin-Löf constructive type theory, Aczel's constructive set theory, or similar systems. The practice of the Bishop school of constructive mathematics fits well into this framework. Associated philosophical foundations are meaning theories in the tradition of Wittgenstein, Dummett, Prawitz and Martin-Löf. What is the relation between proof-theoretical semantics in the tradition of Gentzen, Prawitz, and Martin-Löf and Wittgensteinian or other accounts of meaning as-use?

What can proof-theoretical analysis tell us about the scope and limits of constructive and (generalized) predicative mathematics? To what extent is it possible to reduce classical mathematical frameworks to constructive ones? Such reductions often reveal computational content of classical existence proofs. Is computational content enough to solve the epistemological questions?

A central concern for the conference will be to compare the different foundational frameworks - classical set theory, constructive type theory, and category theory - both from a philosophical and a logical point of view. The general theme of the conference, however, will be broader and encompass different areas of philosophy and foundations of mathematics, in particular the interplay between ontological and epistemological considerations.

    Peter Dybjer    Sten Lindström    Erik Palmgren
    Dag Prawitz     Sören Stenlund    Viggo Stoltenberg-Hansen

   (organization and programme committee)
Nordic Pragmatism Workshop:
"Pragmatism and the Ethics of Belief"

Jyväskylä, 15.-17.12.2008

The Nordic Pragmatism Network organizes an international workshop "Pragmatism and the Ethics of Belief" at the University of Jyväskylä, 15-17 December 2008. Detailed information about the programme is online at:

http://www.nordprag.org/ws08.html

The speakers of the workshop include leading experts on pragmatist philosophy of religion, e.g. Dirk-Martin Grube (University of Utrecht), David Lambert (Harvard University), Wayne Proudfoot (Columbia University) and Charlene Haddock Seigfried (Purdue University). In addition there are several Finnish and Nordic participants.

Everyone interested is welcome to participate in the workshop. For more information, please contact myself or the local host of the workshop, Prof. Sami Pihlström (sami.j.pihlstrom (at) jyu.fi).

Network Coordinator
Henrik Rydenfelt

Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
***

Nordic Pragmatism Network järjestää kansainvälisen workshopin "Pragmatism and the Ethics of Belief" Jyväskylän yliopistossa 15.-17.12.2008. Tarkemmat tiedot mm. ohjelmasta ovat osoitteessa:

http://www.nordprag.org/ws08.html

Workshopin puhujina on kansainvälisesti johtavia pragmatistisen uskonnonfilosofian asiantuntijoita, kuten Dirk-Martin Grube (University of Utrecht), David Lambert (Harvard University), Wayne Proudfoot (Columbia University) ja Charlene Haddock Seigfried (Purdue University). Lisäksi mukana on useita suomalaisia ja muita pohjoismaisia esitelmöitsijöitä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan workshopiin. Lisätietoa saa minulta sekä tapahtuman paikalliselta järjestäjältä, prof. Sami Pihlströmiltä (sami.j.pihlstrom (at) jyu.fi).

Network Coordinator
Henrik Rydenfelt

Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
 
Seminar in Logic
Department of Philosophy (Siltavuorenpenger 20A), room 222
Friday 28.11.2008, 10-12

Giuseppina Ronzitti, "Stenius on antinomies"

Abstract: In his analysis of the nature of antinomies, Erik Stenius (1911 - 1990) observed that they are due to the fact that, in our formal languages, we allow "contradictory rules", rules that, therefore, cannot be followed. Studying the question of how it would be possible to avoid the introduction of contradictory rules, he came to formulate a theory of "well-formed classes of rules" as part of a more general theory, a set theory of a non-standard type which he called "theory of structurally open systems" (or also "evolving fields"). This program, at which he hinted already in his doctoral dissertation 'Das Problem der logischen Antinomies', constituted the theme of a projected book he was preparing at the invitation of E. Beth. A manuscript of the intended book, which Stenius never finished and published, is preserved in the Stenius' archive. In my talk I will report on Stenius' track starting from his study of the antinomies to the formulation of a theory of "structurally open systems" as partially developed in the manuscript.

Welcome,
Sara Negri and Gabriel Sandu

http://www.helsinki.fi/%7Enegri/seminar.html
 
 

IADA conference 2009 and an invitation to join SADA (Scandinavian Association for Dialogue Analysis)

 

(i) Colleagues interested in the study of dialogue, including interdisciplinary approaches to dialogic communication, are welcome to join *SADA (Scandinavian Association for Dialogue Analysis)* - a website will be available soon. SADA is one of the regional associations of IADA (International Association for Dialogue Analysis): You can find detailed information about IADA at the following website:
http://www.uni-muenster.de/Ling/iada/

 
I am a member of the scientific committee for the next *IADA conference* which will take place in Barcelona (15-18 September 2009). The special theme is *'Polyphony and Intertextuality in Dialogue'*. The deadline for paper and panel proposals is 15 December 2008. Further information can be found at the following website:
http://www.upf.edu/dtf/activita/IADA2009/index.html

 
I particularly encourage interested colleagues to send abstracts and join
the following proposed panels:

- Metacommunication in dialogue (functions of metadiscursive devices,
metadiscursive parentheticals, paraphrases, etc.)
- Intertextuality and humour: cross-cultural perspectives
- Intertextuality in academic dialogue: quotes, citations, plagiarism

 
(ii) I am the co-organiser of the *1st International Conference on Linguistic and Intercultural Education (CLIE)* at the University of Alba-Iulia, Romania (27-29 November 2008). This year's theme is *Multilingualism and Plurilingualism, Migrants' Languages, Minority Languages*. The conference will take place under the patronage of Leonard Orban, Member of the European Commission responsible for multilingualism. The conference is dedicated to the European Year of Intercultural Dialogue and to the celebration of 90 years since the unification (in 1918) of Transylvania, Basarabia and Bukovina with the Kingdom of Romania.

Conference website: http://www.uab.ro/sesiuni_2008/limbi_moderne/index.htm

 

One of the initiatives to be launched at the conference concerns the setting up of a Network for European Integration of Multicultural Education Activities. One idea is to develop a number of collaborative activities together with other related projects/networks in Europe. For example, we have identified the need for a Summer School where to present and discuss ongoing projects concerning the development of integrative approaches to the use of intercultural rhetoric in undergraduate and postgraduate education, as well as multicultural approaches to oral and written academic discourse. Further suggestions about these and other initiatives are most welcome.

 

Colleagues interested in this European Network are welcome to contact me:
Cornelia Ilie, Professor of English Linguistics, Örebro University,
cornelia.ilie (at) gmail.com

 

Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO, on the occasion of World Philosophy Day

20 November 2008

This year, World Philosophy Day is dedicated to celebrating the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

Of eminent philosophical importance, the 1948 Declaration implicitly evokes the universality of human beings and their rights. It also provides an opportunity to revisit today some of the key concepts that underpin our modernity: human dignity, freedom and universality.

Let us see this Day as a shared moment of analysis that will contribute to a wide ranging and multidimensional discussion on the importance of human rights in what we say and do, and further than that, on their inherently cross-cutting nature - human rights can and should inform the challenges we face today: quality education for all, the fight against discrimination, ethics of science and bioethics, intercultural dialogue and cultural diversity, press freedom and media pluralism.

World Philosophy Day 2008 will be launched in Palermo, Italy on 20 November with a debate on "Rights and Power". To mark the occasion, numerous meetings are planned in over 80 countries around the world. These meetings are intended to make World Philosophy Day a moment of open and free universal dialogue bringing together philosophers, academics, researchers, students, school pupils and teachers.

I would like to thank international philosophical institutions such as the International Council for Philosophy and Humanistic Studies (ICPHS), the International Federation of Philosophical Societies (FISP) the International Institute of Philosophy (IIP), the UNESCO Chairs on Philosophy and the UNESCO International Network of Women Philosophers (created in 2007) for their invaluable assistance in this common effort.

The universality and indivisibility of human rights, upon which the system enshrined in the United Nations Charter is based, constitute a "common language of humanity".

I hope this Day will offer the international community the opportunity to engage in informed and enlightened debate about its foundations, values, standards, principles and ideals.

Koïchiro Matsuura


Lisätietoja UNESCOn kansainvälisestä filosofian päivästä:
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=12341&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Koïchiro Matsuuran tervehdys löytyy myös muilla kielillä:
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=12355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCOn kansainvälistä filosofian päivää vietetään myös Helsingissä 20.11.2008. Lisätietoja ohjelmasta löytyy kalenteristamme:
UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä
 
Thinking aloud
Philosophy and democracy in schools

Conference in Reykjavík, Iceland
February 27th and 28th 2009

http://www.hugvis.hi.is/page/hugvis_Thinking_aloud


Call for Papers

"Thinking aloud" will be a two-day conference held on Friday and Saturday February 27th - 28th 2009. The program will include keynote speakers followed by panel discussions, parallel sessions giving both theoretical and practical presentations, dialogue sessions with the participation of children and teenagers, poster sessions and curriculum displays. The program will finish with a discussion among all participants about what has emerged and how we can continue the development of philosophy in the schools in the Nordic-Baltic area.

Conference guests will be invited to various activities before and after the conference day. A workshop on teaching philosophy to young children will be held February 25th-26th 2009. School visits will be organized on February 27th and on March 1st there will be a program for travelling and socialization.

We invite scholars to submit proposals for papers on any topic related to philosophy in schools. Papers should be 20 minutes in length.

The deadline for submissions for proposals is 5th January 2009.

Proposals of 500 words or less should be submitted to Margret Gudmundsdóttir via the following e-mail address: mgu@hi.is.

Alternatively, submit by post to:

Margret Gudmundsdóttir
Center for Research in the Humanites, Gimli, G-302
University of Iceland
101 Reykjavik
Iceland

Information about participation and registration is at the moment
unavailable.

For more information, contact Margrét Guðmundsdóttir at at
the Center for Research in the Humanites at the University of
Iceland, Reykjavik.
 

Workshop on the Theory of Reference

Helsinki

28.-29. November 2008

Venue: Helsinki Collegium of Advanced Studies (Street Address: Fabianinkatu 24)

 

Speakers:

Tim Crane
Panu Raatikainen
Katalin Farkas
Genoveva Marti
Åsa Wikforss
Kathrin Glüer-Pagin
Jussi Haukioja
Sören Häggqvist

 

Welcome!

Inquiries: panu.raatikainen (at) helsinki.fi

More details will follow soon.

  

From Thursday 2 to Saturday 4 July 2009 the European Conference on COMPUTING AND PHILOSOPHY (E-CAP 2009) will be held at the Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (very close to Barcelona city, Catalonia).

E-CAP is the European conference on Computing and Philosophy, the European affiliate of the International Association for Computing and Philosophy (IACAP, president: Luciano Floridi).

ECAP'09 is the seventh conference in the annual series.

Several of you have already been involved with previous CAP conferences,
and all of you are most welcome to take part and spread the word widely.

For information about the CFP request, please see their homepage at:
http://ia-cap.org/e-cap09/CFP.htm

All the details about CAP09 may be found at:
http://ia-cap.org/e-cap09/programme.htm
 

Présentation du livre de

Timo Kaitaro:

Le surréalisme, une analyse philosophique (L'Harmattan, Paris, 2007)

L'entretien de l'auteur par Fabien Chambon (en français)

le 3 décembre à 18h

dans la librairie Arkadia international bookshop, Pohjoinen Hesperiankatu 9

 

An updated program for the History of Philosophy Research Seminar in Helsinki (changes are bolded in the program below):

 

History of Philosophy Research Seminar


The seminar meets on following Tuesdays, P318 14-16

 

Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

 

History of philosophy research seminar, autumn 2008:

16.9. Miira Tuominen (Jyväskylä): Late ancient interpretations of human sociability
23.9. Timo Kaitaro (Helsinki): Nature and morality in eighteenth-century French materialism
30.9. Mika Perälä (Helsinki): Memory of sensory acts in Aristotle?
7.10. Markku Roinila (Helsinki): Hope and moral motivation in Leibniz
28.10 Ville Paukkonen (Helsinki): Hylas’ parity argument
4.11. Toni Kannisto (Tampere): Kant on the matter/form distinction
11.11. Eero Salmenkivi (Helsinki): Socratic fallacy
25.11. Pauliina Remes (Uppsala): For itself and from nothing: The One as an extreme ideal of selfhood
2.12. Mikko Tolonen (Helsinki): Hume and pride
9.12. Malin Grahn (Helsinki): Stoic views on children and upbringing

 

 

Höstens studentexamensprov i filosofi tog upp bland annat Westermarcks moralemotivism och syllogismer.

Se frågorna här:
http://www.hbl.fi/bild/statiska/studex/ht08/filosofi.pdf
CALL FOR PAPERS:
THE GROTESQUE AND THE UNNATURAL

Friday 6 March 2009, University of Tampere

The School of Modern Languages and Translation Studies at the University of Tampere invites students and scholars all over Finland to submit abstracts for presentations at "The Grotesque and the Unnatural", a symposium set up by English philology. The one-day event features a much anticipated keynote lecture from Dr Alex Warwick (University of Westminster, UK) who has published extensively in the field of nineteenth century studies, particularly the fin de siècle, and her recent work includes studies on Oscar Wilde, representations of Jack the Ripper, and the Victorian imagination in general.

The symposium focuses on a common theme named in the title: How are ideas of the "grotesque" and the "unnatural" manifested in literary materials and visual representations from different ages, and how can these concepts be approached as phenomena of a particularly linguistic nature? What is the significance of this kind of work, and in what ways does it enhance our critical understanding? The initiative explores questions such as these and seeks to attract responses from a wide variety of theoretical angles:

 ? the horrifying, mysterious, abnormal, or subversive in literature
 ? horror, mystery, gothic, and sci-fi literatures as generic fictions
 ? studying the form of strange or broken bodies and natures
 ? the grotesque and the unnatural as aesthetic experience (and vice versa)
 ? the grotesque and the unnatural as linguistic discourse (and vice versa)
 ? tradition and change of the concepts in and as translation

This call for papers appeals to students and scholars across the disciplinary borders in search of fresh views on the theme regardless of the language of research, methodology, or theoretical bias. We welcome thinkers from all schools of thought ranging from cultural, gender, race, and identity studies to narrative and historical studies, rhetoric and aesthetics, philosophy of language, as well as translation, grammar and linguistics. The umbrella theme is wide enough to cover each approach, and bring together many current theoretical interests, but it is also specific enough to provide sustained focus for the common effort.

Whether you are a member of the staff, postgraduate student, or a graduate student with an eye for future research, send in a 300-word abstract by 23 Jan 2009 (decisions of acceptance are released by 2 Feb). Also provide an idea on how the paper relates to your general research interests. The first language of the event is English but with demand other alternatives may be available.

contact persons:   
Jarkko Toikkanen (jarkko.toikkanen (at) uta.fi), English philology
Markku Salmela (markku.salmela (at) uta.fi), English philology
(please cc both)
 
Quine Centenary

A symposium celebrating the 100th Birthday of W.V. Quine

9.-10. November 2008

Venue:
Helsinki Collegium of Advanced Studies
(Street Address: Fabianinkatu 24)Sunday November 9th

14.00-15.15 Panu Raatikainen (Helsinki): “Remarks on Quine and Analyticity”

15.15.-15.45 Coffee break

15.45-16.15 Peter Pagin (Stockholm): "Indeterminacy and compositional extension"Monday November 10th

10.00-11.15. Antti Keskinen (Tampere): "Quine's Behaviorism and the Concept of Observation Sentence"

11.15.-11.45 Coffee break

11.45-13.00 Matti Eklund (Cornell): "Carnap and Quine on Ontology"

13.-14.30 Lunch

14.30-15.45 Lieven Decock (Amsterdam): "Semantical rules revisited"

15.45-16.15 Coffee break

16.15-17.30 Heikki J. Koskinen (Helsinki): "Quine and the Rehabilitation of Metaphysics"


Inquiries: panu.raatikainen(at)helsinki.fi

Welcome to Stockholm University, Sweden!

All those who are interested in Bakhtinian perspectives on dialogism are invited to attend the conference. We look forward to meeting you!

 

Aim of the Conference

The increased interest in the work of Mikhail Bakhtin among Western scholars has been particularly evident ever since the 1980s. Because of its erudition and versatility as well as its multidimensionality and open character, Bakhtin’s ideas about dialogism have been a source of inspiration for various approaches within different scientific fields.

 

The core of Bakhtin’s theory is dialogue and dialogicality, where the "I" and the "self", the "you" and the "other" are embedded in each other, affecting each other, and functioning together as a centrifugal force around which communication and life circles.

 

This interdisciplinary conference on Bakhtinian issues aims at addressing researchers, and, research on dialogue and dialogicality, within and between different academic disciplines.

 

Call for Papers
The program committee invites researchers to send proposals as a paper, a poster or a symposium. Proposals must be submitted electronically on the conference website. You will find all the instructions for submitting your proposal in the form. Please open and follow the directions:
www.nordiska.su.se/bakhtin2009

 

Paper
All papers accepted will be grouped in coordinated paper sessions and assigned a chair and a discussant selected by the program committee.

 

Poster
A poster session is allotted two hours and contains 4–6 presentations, including a discussion, led by a discussant selected by the program committee.

 

Symposium
A symposium is allotted one hour and a half and contains 3–4 paper presentations followed by 30 minutes of discussion, led by a discussant selected by the program committee.

 

Dates to Remember in 2009

January 31: Submissions for paper, poster or symposium proposals.
March 25: Notification of acceptance/rejection.
April 3: Deadline for registration.
June 3–5: Conference days.

 

Contact Us
About the conference: For more detailed information about the conference, visit our website:
www.nordiska.su.se/bakhtin2009


Whatever questions you have about the conference, do not hesitate to contact us:
- Karin Junefelt: karin.junefelt (at) nordiska.su.se
- Lena Geijer: lena.geijer (at) did.su.se

 

Call for Papers

THE NORDIC SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY / Nordisk Selskab for Fænomenologi holds its seventh annual conference at the University of  Tampere, Finland, April 23-25, 2009.

We hereby announce a call for papers in the area of phenomenology,  phenomenological philosophy and related philosophical disciplines.  Commemorating the 150 years since Edmund Husserl’s birth, we welcome  all contributions somehow inspired by phenomenology.

Deadline for submission is November 10. A notice of acceptance /  rejection will be sent out before the end of the year. Please submit  your proposal in the form of an abstract of maximum one A4 page.

The Nordic Society for Phenomenology was founded in 2001. Its aim is  to further dialogue and cooperation between phenomenologists in the  Nordic countries and to promote scholarship, teaching, research, and  publication in phenomenology and affiliated theoretical disciplines. The executive committee consists of one representative from each  Nordic country. At present its members are Sara Heinämaa (Finland,  president), Dan Zahavi (Denmark), Björn Thorsteinsson (Iceland), Anne  Granberg (Norway), Hans Ruin (Sweden).

Membership of the society is free and open to all persons interested  in furthering its purposes and participating in its activities.

Please send proposals to NoSP09 (at) uta.fi

Best,
Sara Heinämaa (President, NoSP), Mirja Hartimo and Leila Haaparanta  (Local organizers)
 
Professor Hans Ruin (Södertörn University College, Stockholm) visits the Helsinki Collegium for Advanced Studies in October-November. On Monday, November 3, we organize a symposium on Professor Ruin's current work.

In the morning, Professor Ruin will deliver a lecture on the philosophy of technology, with the title "What is a Philosophy of Technology?" In the afternoon session, we will discuss two recent articles (preliminary versions attached) by Professor Ruin: "Technology as Destiny in Cassirer and Heidegger - Continuing the Davos Debate" and "Ge-stell: Enframing as the Essence of Technology". All participants   are asked to study the two texts as they give a common starting point for our afternoon discussion with Professor Ruin.


WELCOME!

TECHNOLOGY AND GESTELL
A Symposium with Professor Hans Ruin

Monday, November 3, 2008
Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, seminar room 136, Fabianinkatu 24

10:00-12:00 Hans Ruin: "What is a Philosophy of Technology?"
12:00-13:30 Lunch
13:30-15:30 Seminar with Professor Hans Ruin on "Technology as Destiny
in Cassirer and Heidegger - Continuing the Davos Debate" and
"Ge-stell: Enframing as the Essence of Technology"

More information: sara.heinamaa (at) helsinki.fi
 

Trends and Tensions in Intellectual Integration [TINT]:

 

TINT is an interdisciplinary and international project sponsored by the Academy of Finland. It is concerned with issues of unity and disunity in the social sciences considered in their contemporary context. Important transformations are taking place in and between the social sciences, but these changes are not uniform, they rather involve tensions and conflicting tendencies towards both integration and disintegration. The ambition of TINT is to look into these tendencies and tensions from the point of view of the philosophy and social studies of science. Special attention will be paid to economics as a major agent in these developments: its growing role and its credibility as such an agent. The general cultural background – not itself a major focus of TINT – is given by the growing role of economic concepts and considerations in shaping our social lives at large.

 

Philosophy of Science (POS) Seminar:

Current Schedule (2008) 

22.9.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
N. Emrah Aydinonat:
How does the Heckscher-Ohlin Theorem survive despite its "poor" empirical performance?

29.9.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Aki Lehtinen:
A Farewell to Arrow's Theorem

6.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Jaakko Kuorikoski:
Contrastive Explanation, Indeterminism and Heterogeneity

13.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Petri Ylikoski:
Social Mechanisms and explanatory relevance

27.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Anna-Mari Rusanen:
Variation in Novice Philosophical Intuitions and Its Relevance to Analytic Philosophy
– a Critique of Experimental Philosophy

3.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Robert C. Richardson:
TBA

10.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Jani Raerinne:
On Robustness

17.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Raul Hakli & Pekka Mäkelä:
Mapping the Study of Collective Intentionality
 

For more information, see their homepage:
http://www.helsinki.fi/filosofia/tint/index.htm

 

Quine Centenary

A symposium celebrating the 100th Birthday of W.V. Quine

9.-10. November 2008

Venue:
Helsinki Collegium of Advanced Studies
(Street Address: Fabianinkatu 24)

Speakers:
Peter Pagin
Matti Eklund
Lieven Decock
Panu Raatikainen
Heikki J. Koskinen
Antti Keskinen

Inquiries: panu.raatikainen (at) helsinki.fi

MODELS, MECHANISMS AND INTERDISCIPLINARITY

The research project Trends and Tensions in Intellectual Integration (TINT) and Philosophy of Science group (POS) organize a workshop on Friday the 31st of October and on Saturday the 1st of November (preregistration for Saturday reguired).

 

Guest speaker: Robert C. Richardson (University of Cincinnati)

-- Friday the 31st, the Main Building, auditorium XI, 10.15-18.00 --

10.15-11.15 Matti Sintonen - Genes and the New Mechanical Philosophy

11.15-12.15 Tarja Knuuttila - Indirect representation, multidisciplinary templates and underlying mechanisms 


12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 Robert C. Richardson - On modeling in systems biology
14.30-15.30 Erika Mansnerus - Explanatory and predictive functions of simulation models in infectious disease epidemiology

15.30-16.00 Refreshments

16.00-17.00 Caterina Marchionni - The virtues of generality in economic modelling

17.00-18.00 Till Grüne-Yanoff - Are economic models tools for theoretical isolation?


-- Saturday the 1st, Hotel Arthur (Vuorikatu 19), 10.15-18.00 --

10.15-11.15 Uskali Mäki - How to illuminate the black box? Challenges of unification and interdisciplinarity
11.15-12-15 Tomi Kokkonen - Innateness in biology and psychology: Explanatory black boxes and conceptual confusions in interdisciplinary approach to developmental mechanisms

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 Emrah Aydinonat - Evolution of Money: Perspectives from Neurobiology and Economics
14.30-15.30 Jaakko Kuorikoski - Explanatory (ir)relevance of mechanistic detail: The case of neuroeconomics (w. Petri Ylikoski)

15.30-16.00 Refreshments

16.00-17.00 Aki Lehtinen - Robustness analysis and the Duhem-Quine thesis
17.00-18.00 Petri Ylikoski: Explanatory presuppositions and disciplinary boundaries

PREREGISTRATION REGUIRED for Saturday. Please, send me an e-mail by 23.10 if you are attending the workshop on Saturday.

 

See also the workshop website (papers available from the 28th of October):
http://www.helsinki.fi/filosofia/tint/events/index.htm

Welcome!

 

VOICES & NOISES: Exploring the Materiality of Sound, 14.-15.11.2008

An interdisciplinary conference focusing on the material and non-discursive dimension of sound and music in philosophy and artistic practice. Organized by the Finnish Academy research project Encounters in Art and Philosophy, in co-operation with the University of Helsinki, The Theatre Academy, Graduate School of Performative Arts (EST), KIASMA Museum of Contemporary Art, and Äänen lumo ry.

Admission to the conference is free. However, due to limited seating, we kindly ask you to pre-register by sending an email message to voicesandnoises (at) gmail.com by November 7.

Information will be updated on the conference blog site: http://blogs.helsinki.fi/voicesandnoises/


CONFERENCE PROGRAM

Friday, November 14
Venue: The Theatre Academy, Department of Lighting and Sound Design (VÄS), Lintulahdenkatu 3

9.30 Opening words

9.45 Session I
Dawn Scarfe: "Audible auras - the practice of sonifying objects and spaces"
Mikael Eriksson: "Speech as music - the sounds of words in Death Demands"
Salla Hakkola & Dan Lloyd: "Thoughtful and thoughtless sounds from the edge of music"

11.30-12.30 Lunch break

12.30 Keynote speech: Peter Szendy, IRCAM / University Paris-X
"The point. Sound, materiality, and punctuation in Hegel"

14.00 Session II
Saija Raskulla: "The sound of Finnish avantgarde theatre"
Laura Wahlfors: "Playing the piano with Roland Barthes"
Heidi Korhonen-Björkman: "Voice, word and musicians"

15.45-16.15 Coffee break

16.15 Session III
Shinji Kanki: Presentation of solo work
Antti Nykyri & Juhani Liimatainen: "Process-specific and unstandardized sound-re-enforcement as a creative instrument" + Presentation: Duo Jatkumo

Ca. 17.30 Conclusion

18.00 Shinji Kanki & workshop: Music performanceSaturday, November 15
Venue: Kiasma Museum of Contemporary Art, seminar room, ground floor

10.00 Session IV
Susanna Välimäki: "Noise in the voice of Maria Callas - queer points of audition"
Lisa Coulthard: "Quentin Tarantino and the noise of violence"

11.15-11.30 Break

11.30 Session V
Lauri Siisiäinen: "Law and conscience: from voice to noise"
Mika Ojakangas: "The voice of conscience"

12.45-13.45 Lunch break

13.45 Session VI
Tanja Uimonen: "The idea of noise as a representation of life"
Meri Kytö: "Acoustemology of a lift"

15.00-15.15 Break

15.15 Session VII
Heikki Kujansivu: "Voice as a matter of thought and poetry - on Cavell and experimental sound poetry"
Leevi Lehto: "Attacking languages (with a little help from their own n/voic/ses)"

16.30 Conclusion

Around 21 o'clock:

Voices & Noises club at Restaurant Kantis, Ruoholahdenkatu 4, Kamppi - performances of experimental music. Organized in co-operation with Äänen Lumo.

CALL FOR PAPERS

Modern Language Society of Helsinki

 

International Conference on
Dialogic Language Use 2: Constructing Identity in Interpersonal Communication

Helsinki, Finland

August 19-21, 2009

 

with

Mary Bucholtz (University of California, Santa Barbara, USA)
Patrick Charaudeau (Université Paris-Nord - Paris XIII, France)
Gabriele Diewald (Leibniz Universität Hannover, Germany)
Reinhard Fiehler (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Germany)
Helen Spencer-Oatey (University of Warwick, UK)
Véronique Traverso (Université Lumière - Lyon II, France)

 

Identity is a broad, complex and increasingly topical issue in a variety of fields such as sociolinguistics, pragmatics, discourse analysis, linguistic anthropology and language learning and teaching, where identity is primarily regarded as a social phenomenon. The conference on Dialogic Language Use 2 aims at understanding the complexity of identity by bringing together scholars from diverse theoretical and methodological backgrounds and creating theoretical and methodological interfaces between macro- and microanalytic approaches, quantitative and qualitative methods, spoken and written language, and the synchronic and diachronic perspectives. The conference focuses on English, German and Romance languages.

 

See the conference web site for more information:
http://www.helsinki.fi/dialog2/index_en.html

 

Please send your abstracts of 300 words (including references) as an
e-mail attachment in RTF format by January 5, 2009 to dialog-2009 (at) helsinki.fi. Include your name, affiliation and e-mail address in the file. We shall notify you of the acceptance of abstracts by e-mail in early February.

 

The organizing committee:

Minna Palander-Collin, Mari Lehtinen, Hartmut Lenk, Minna Nevala,
Päivi Sihvonen and Marjo Vesalainen

The scientific committee:

Anne-Claude Berthoud (Université de Lausanne)
Jonathan Culpeper (Lancaster University)
Helmut Glück (Otto Friedrich Universität Bamberg)
Juhani Härmä (Université de Helsinki)
Jarmo Korhonen (Universität Helsinki)
Merja Kytö (Uppsala University)
Mari Lehtinen (Université de Helsinki)
Hartmut Lenk (Universität Helsinki)
Minna Nevala (University of Helsinki)
Terttu Nevalainen (University of Helsinki)
Minna Palander-Collin (University of Helsinki)
Laurence Rosier (Université Libre de Bruxelles)
Päivi Sihvonen (Université de Helsinki)
Horst Simon (King’s College London)
Marjo Vesalainen (Universität Helsinki)

 

For enquiries, please contact
minna.palander-collin (at) helsinki.fi (English)
hartmut.lenk (at) helsinki.fi (German)
paivi.sihvonen (at) helsinki.fi (Romance languages)

 

The research seminar at the Department of philosophy will meet on thursday, 23.10 at 16-18 (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor, room 222):

Dr.Arianna Betti (Free University of Amsterdam): Gluing Facts

The seminar is open for all, including students. Welcome!


*Abstract*
Metaphysical posits such as Armstrong’s states of affairs find their legitimacy in the explanatory roles they play, the most popular and general among such roles being that of truth-maker. But, as known, Armstrong’s states of affairs face the so-called Glue Problem, namely the question of what grounds their unity (Vallicella 2000). Armstrong’s states of affairs differ from mereological sums insofar as they infringe the Extensionality of Composition (EC), i.e. the principle according to which two wholes are identical if they are composed of the same parts. The same constituents can form different states of affairs; hence states of affairs are more than the mereological sum of their constituents: states of affairs have, in fact, a fundamental and peculiar non- mereological form of composition. The question whether Armstrong can solve the Glue Problem depends therefore on whether non-mereological composition can be made sense of. If not, Armstrong’s view is incoherent, because mereologically speaking a state of affairs is and at the same time is not a whole of its parts.

 

By drawing upon results by Maurin (2006) and Wieland & Betti (forthcoming) two mereological solutions to the Glue Problem can be advanced which employ certain complexes of tropes (henceforth: complexes). Complexes obey EC and are identical to the mereological sums of their constituents, so their metametaphysical advantage upon states of affairs is clear: in a universe of complexes the only form of composition needed is (ordinary) mereological composition, while in a universe of states of affairs both mereological composition and mysterious non-mereological composition are needed.

 

What I claim in this talk is that the metametaphysical advantage mentioned above can be fully generalized: between two metaphysical theories we should always choose the one which deviates less from principles of extensional mereology such as EC. In the first part of my talk I thus defend the principle that in metaphysics getting one’s parts and wholes right – call this Mereological Responsibility – is a methodological constraint which is in fact way more fundamental than any truthmaking principle. Which means, in the case of the Glue Problem, that even if the two mereological solutions at hand were less satisfactory as truthmakerdeliverers(and it is to be seen whether they are) they would still be preferable to Amstrong’s non-mereological one. Central to the Glue Problem is the relation between the parts of a whole; in the second part of my talk I extend the discussion of Mereological Responsibility instead to the relation between the ontological characteristics of the whole on the one hand and those of its parts on the other. This will involve a critical
examination of the legitimacy of (a) ‘principles’ such as Armstrong’s ‘victory of particularity’-slogan; (b) complexes of time-bound particulars being themselves time-unbound as found at the turn of the 20th century in Twardowski, Husserl and Meinong; (c) trope-theoretical claims such as (i) a complex of particular tropes is itself particular; (ii) (some) complexes of (compresent) abstract tropes are concrete.

***

 

Kursrubrik: Perception

En intensivkurs som anlägger filosofiska och andra teoretiska perspektiv på vår varseblivningsförmåga äger rum vecka 45 (dvs. 3-7 november) vid Filosofiska institutionen, Göteborgs Universitet. Den är avsedd för doktorander och studerande på avancerad nivå i humanistiska ämnen. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det finns platser kvar och efteranmälan kan ske via e-mail till undertecknad (svara t.ex. på detta mail) senast den *24 oktober*.

För detaljer om kursen se
http://phil.gu.se/helge/perceptionskurs.pdf

Bästa hälsningar, och välkommen att delta!
Helge Malmgren
 

Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Tid: Måndag kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Fabriksgatan 2 (Arken)

 

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008:

Listan anger presentationens rubrik eller ett preliminärt tema.

 

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 (OBS! avvikande dag: fredag) Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University) TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 - 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.) (OBS/NB! Nordic Network for Wittgenstein Research Workshop, Helsingfors/Helsinki 3 - 5 oktober/October. For information see http://nnwr.net)

20.10 (OBS! avvikande tid: kl. 17-18.45) Christian Braw (Moheda) Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10Hans Ruin (Södertörn)

3.11David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal) A single common currency for evaluating actions?

17.11 Christian Nilsson (Åbo)

24.11 Hugo Strandberg (Åbo) On the Miraculous

1.12 Mari Lindman (Åbo)

8.12 Åsa Slotte (Åbo)

15.12 Yrsa Neuman (Åbo)


Förhandstexter och övrig information finns på forskarseminariesidan/Texts and more information are to be found on the research seminar site:
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Forskarseminariet är öppet för allmänheten. The seminar is open to the public.
Välkommen! Welcome!

 

Inom Linnéprojektet Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning utlyses minst en doktorandplats i kognitionsvetenskap, med placering vid Filosofiska institutionen i Lund. Länk nedan. Kontakta Peter Gärdenfors, peter.gardenfors (at) fil.lu.se, för upplysningar.

CCL-utlysning www.ht.lu.se/upload/LUPDF/HT/omradeht/ledigaanstlln/Utlysning_Linne_HT08.pdf
 
Confucius Institute and the Department of Social and Moral Philosophy cordially invite you to the guest lecture by Prof. Henry Rosemont, Jr. (Brown University, USA):

Confucian Role Ethics: A Vision of Human Rights in a Global Context

Time: 3rd of November (Monday) 18.15.
Place: Fabianinkatu 33 (Helsinki University Main Building), lecture room 6.

Prof. Henry Rosemont, Jr. is known internationally as an expert on East Asian philosophy. His recent work pursues such issues as poverty, democracy, human rights and truth & reconciliationcommissions from a Confucian viewpoint. Prof. Rosemont also explores East Asian perspectives on the good person and the good society, situating these perspectives especially around the cultural translation of notions of freedom and equality.

Prof. Rosemont has spent most of his academic career at St. Mary´s College of Maryland, Fudan University (Shanghai), and the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University. He is distinguished visiting professor of East Asian and Religious Studies at Brown University.

The lecture is open to the public.
Welcome!

For more information, please contact Liuda Kocnovaite,
liuda.kocnovaite (at) helsinki.fi
 
The 2008 Rolf Schock Prize Symposium in Logic and Philosophy
Tuesday 21 October 2008, 10.30 - 17.00

The 2008 Rolf Schock laureate in logic and philosophy, Thomas Nagel, has made important contributions to many areas within philosophy, especially the philosophy of mind, epistemology, metaphysics and political philosophy. This symposium in honor of Thomas Nagel will especially focus on some central themes in his thinking, namely what it means to have reasons for beliefs and for actions, and the possibility to reduce all knowledge to science.

Tuesday 21 October

10.30 ”Realism about Reasons"
Thomas Scanlon, Harvard University, U.S.A
12.00 Lunch
13.30 ”Motivation”.
John Broome, Oxford University, U.K
15.00 Coffee
15.30 "Antireductionism and the Natural Order"
Thomas Nagel, New York University, U.S.A

No registration is required to attend the symposium. Lunch will be at the participants own expense.

If you have any questions regarding the symposium please contact Programcoordinator Astrid Auraldsson (08-673 96 19, astrid (at) kva.se)
More information about the Rolf Schock Prize can be found on www.kva.se
under prizes.

Welcome!

The Royal Swedish Academy of Sciences,
Lilla Frescativ. 4A, Stockholm
Box 50005, 104 05 Stockholm
Tel: 08-673 95 00, Fax: 08-15 56 70
E-post: info (at) kva.se, Webbplats: www.kva.se
 
GLOBALITY, LOCALITY AND CONTACT – LANGUAGE AND CULTURE
An interdisciplinary symposium to be held at the Helsinki Collegium for Advanced Studies, 17-18 November 2008

The programme and abstracts are now available online at
http://www.helsinki.fi/collegium/events/GlobLoc.htm


Keynote speakers:

Tom Güldemann (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Leipzig/Linguistics)
Linguistic macro-areas in Africa: Geography and population dynamics

Deborah Kapchan (New York University)
The promise of sonic translation: Performing the festive sacred in Morocco

Peter Mühlhäusler (University of Adelaide)
Language contact and language substance – from a formal to an ecological
approach to pidgins and creoles


Further information and registration (by October 31):
http://www.helsinki.fi/collegium/events/GlobLoc.htm


The symposium is organised by the Helsinki Collegium for Advanced
Studies, in cooperation with the Research Unit for Variation, Contacts
and Change in English, the Department of General Linguistics and the
Department of Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki.
 
Obs obs obs!!!

Caféet 12.10 flyttat till måndagkväll 13.10.08 klo 18:00!
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18

Inledare: Forskare Christer Lindholm, Åbo Akademi
Tema: Subprimekrisen och marknadsfundamentalismens undergång.

Fitt inträde!
Välkomna!
 
Filocaféerna på luckan börjar igen 5.10!

Temat för hösten är "kropp" och programmet ser för närvarande ut som följande:

5.10 Martina Reuter: "Kroppen: några nedslag i filosofins historia"

19.10 Malin Grahn "'Vad som till kroppen hör är en ilande flod' - Stoiska
perspektiv på kroppen"


Övriga filocaféer för hösten är 2.11, 16.11 och 30.11. Rubriker och talare meddelas snarast.

Tid och plats: söndagar klockan 15-17 på Luckan i Helsingfors,
Simonsgatan 8.

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet för seriösa filosofiska
diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Fritt inträde. Hjärtligt välkomna,

hälsar

Interbaas rf. och Nora Hämäläinen
 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura järjestää Tieteiden talossa Helsingissä
17.–18.10.2008 kansainvälisen valistusseminaarin, ”The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia”. Tilaisuuden ulkomaisina pääpuhujina ovat Jean Marie Goulemot sekä Miguel Benítez.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 13.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: minna.ahokas (at) helsinki.fi

Lisätietoja seminaarista seuran kotisivuilla:
http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/enlightenment.htm


PROGRAMME:
The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia

International symposium, 17th and 18th October 2008, Helsinki.
Tieteiden talo / House of the Sciences, Kirkkokatu 6


Friday 17th  October


9.00 Opening words (Hall 104)

9.15-10.15 WORKSHOP 1: The French Connection, part I (Hall 104). Chair: Petter Korkman
Olivier Tonneau (Homerton College, Cambridge): Diderot and Virtue Ethics

Logan Connors (Louisiana State University): Philosophes, encyclopédistes, or playwrights?
Blurring criticisms in Charles Palissot’s La Comédie des philosophes (1760)

10.15-10.45 Coffee

10.45-11.45 Keynote lecture (Hall 104)

Jean Marie Goulemot (University of Tours): Les Lumières en politique (XVIIIe –XXesiècles). Chair: Charlotta Wolff

11.45-13.00 Lunch

13.00-15.00 WORKSHOP 1, part II and WORKSHOP 2 (Hall 404). Chair: Petter Korkman

Workshop 1: The French Connection, part II.

Ville Lähde (University of Tampere): Rousseau’s Natural Man as the Critic of Urbanised Society

Suvi Leppämäki (University of Helsinki): Jean Guéhenno and the Enlightenment tradition

Workshop 2: Between East and West.

Tatyana Artemyeva (Herzen State Pedagogical University of Russia): Epistemological Utopias of Russian Enlightenment

Dragana Grbic (The Institute for Literature and Art, Belgrade, Serbia): Between East and West - Enlightenment in The Balkans

15.00-15.30 Coffee

15.30-17.00 WORKSHOP 3 (Hall 404): Religion and theology. Chair: Pasi Ihalainen

Jarmo Pulkkinen (University of Oulu): Belief vs. Reason as a Source of Knowledge: Christian Wolff and Pietist Theologians

Ilona Salomaa (University of Helsinki): In David Hume’s Day: Religion, Society and the New “Science of Man”,

Lassi Larjo (University of Helsink): Person and Revelation: Friedrich Heinrich Jacobi and the Critique of the Enlightenment

17.00-18.00 Keynote lecture (Hall 104).

Miguel Benítez (University of Seville): ’A gigantic manifestation of spinozism'?: Spinoza
dans la littérature clandestine. Chair: Timo Kaitaro


Saturday 18th October

9.00-10.30 WORKSHOP 4 (Hall 404): Politics and Education. Chair: Kari Saastamoinen

Pasi Ihalainen (University of Jyväskylä): Parliamentary debates as a way towards modern ‘democracy’: Britain, Sweden and the Netherlands in the late eighteenth century

Zefiryna Żegnałek (University of Łódź, Poland): Mary Wollstonecraft’s  and Jean Jacques Rousseau’s Views on Society and Education. Ancient or Contemporary?

Kristian Keto (University of Helsinki): The Enlightenment and “Mündigkeit”. Contact with reality in the case of conscription in the Nordic countries during the second half of the 19th century.

10.30-11.00 Coffee

11.00-12.00 Keynote lecture (Hall 505).

Timo Kaitaro (University of Helsinki): Nature and Morality in Eighteenth-Century French Materialism. Chair : Pasi Ihalainen

12.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 WORKSHOP 5 (Hall 404): Kantian Themes. Chair: Timo Kaitaro

Vesa Oittinen (University of Helsinki): Ein Radikaler Aufklärer zwishen Kant un Hume: Peter Forskål

Carl Christoph Claussen (University of Vienna): Kant and Hamann: Language and the nature of enlightenment

Karianne Marx (Vrije Universiteit, Amsterdam): Reinhold’s Enlightenment and practical reason

15.00-15.30 Coffee

15.30-17.30 WORKSHOP 6 (Hall 404): Ambivalence and Diversity. Chair: Mikko Lahtinen

Peggy Heller (University of King’s College, Halifax, Canada): Adam Ferguson’s Ambivalent Enlightenment

Asko Nivala (University of Turku): Friedrich Schlegel and the principles of the
Enlightenment

Jouko Nurmiainen (University of Helsinki): The Idea of “Our Enlightened Times” in Swedish Eighteenth-Century History Writing

Junichi Toyota (Lund University, Sweden):  The “Light” and the process of the cognition (joint paper with Dragana Grbic)
 
2 PhD Fellow Positions (Doctoral Scholarships)
TWO POSITIONS as PHD FELLOW (DOCTORAL SCHOLARSHIPS, duration 3 years ) available at CSMN – Centre for the Study of Mind in Nature, IFIKK, University of Oslo.

CSMN is a Centre of excellence in the Norwegian Research Council’s SFF-program. Its principal goal is to understand the characteristic features of human minds and their place in nature. This understanding is to be gained though a comprehensive study of central mental capacities as expressed in (1) rational agency, (2) linguistic agency and (3) moral agency.

CSMN’s research topics lie at the interface of philosophy and the empirical sciences; and in addition to purely philosophical research, it will conduct interdisciplinary research involving such subjects as linguistics, cognitive psychology, neuropsychology, political science, economics and sociology.

Intending applicants should visit: http://www.csmn.uio.no/research/  for further information about CSMN’s research goals.

CSMN invites applications for 2 three-year PhD scholarships to be held in the rational or linguistic agency branch of CSMN. Candidates’ applications should make clear which of these two branches they would work in if appointed. Successful applicants have to secure admittance to the relevant PhD programs. PhD Fellows will undertake research training leading to the successful completion of a doctoral (PhD) degree.

The PhD Fellows who are appointed will have their workplace and academic contact at CSMN in Oslo. They will normally be supervised by one of CSMN’s core group members. These are Professors Cappelen, Fricke, Gjelsvik, Hansen, Hornsby, Pogge, Ramberg, and Wilson. Arrangements for co-supervision will be made where the principal supervisor is mainly resident outside Norway. Successful candidates will be expected to participate in CSMN’s PhD program.

For more information about the application process, see their full announcement:
http://www.csmn.uio.no/about/vacancies/

Closing day for application:  October 20th,2008.
 
Extended Deadline: 11th October 2008

Bochum/Tilburg: First European Graduate School -- Philosophy of
Language, Mind and Science

"The Philosophy of Psychology"

http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/gradschool/
http://www.tilburguniversity.nl/tilps/blt2008/

*Session 1: Rationality, Consciousness and the Architecture of the Mind
10-14 November 2008
Ruhr-Universität Bochum, Germany*

Keynote Speakers: José Luis Bermúdez (Washington University St. Louis),
Peter Carruthers (University of Maryland) and Michael Esfeld (University of
Lausanne)

*Session 2: Reasoning and Decision Making
17-21 November 2008
Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS), Tilburg
University, The Netherlands*

Keynote Speakers: Ulrike Hahn (Cardiff), Michael
Pauen (HU Berlin), J.D. Trout (Loyola University Chicago) and Michiel
van Lambalgen (University of Amsterdam)

Each session consists of
*a series of lectures by the invited speakers
*a closing workshop (details below)
*student presentations (details below)
*a mini-workshop on getting jobs in academic philosophy

The closing workshop in Bochum features Andreas Bartels (Bonn), Peter
Carruthers (Maryland), Michael Esfeld (Lausanne), Albert Newen (Bochum)
and Markus Schrenk (Nottingham). The closing workshop in Tilburg
features Vincenzo Crupi (Trento/Venezia), Ulrike Hahn (Cardiff) and
Kevin Korb (Monash).

Graduate students are invited to apply, for the entire graduate school
as well as just for one session. They can also apply for giving a talk.
To this end, we invite submissions of extended abstracts between 1000
and 1500 words by the 11th of October 2008. Decisions will be made by
20th of October 2008. See the website for details.

Graduate students who have registered can attend all lectures without
fees. Students who apply for a presentation and are selected to present
their work will receive financial support. Participants in the whole
graduate school (both weeks) are eligible for a grant of 300 Euro. Those
who only attend the session at the Ruhr-Universität Bochum are eligible
for a 150 Euro grant. The four best presentations will receive an
additional award.

Participants have to register by sending an email to
<anifiebich (at) googlemail.com> (Bochum) or
<blt2008_0 (at) easychair.org> (Tilburg)
by 1 November 2008.
 
 
Doktorandtjänster öppna för sökande från bl.a. filosofi och
kognitionsvetenskap utlyses av LUCID - Lund University Centre of
Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of
Sustainability.

Länk till utlysningen:
 http://www.lucsus.lu.se/lucid/08AnnouncementPhD_Version_3.pdf
 
Islamic aesthetics, 27th – 28th October 2008

A symposium organised by The Finnish Society for Aesthetics and the Finnish Oriental Society, House of the Sciences (Tieteiden talo), Room 104.

Programme

Monday 27th October

10.15        Opening words,
Ulla-Maija Kulonen, Dean, Faculty of Humanities, University of Helsinki
Pauline von Bonsdorff, Chair of the Finnish Society for Aesthetics and
Jaakko Hämeen-Anttila, Professor of Arabic and Islamic studies, University of Helsinki

10.45        Robert Hillenbrand, University of Edinburgh, The Making of an Islamic Aesthetic: The Umayyad Response to the Mediterranean Heritage, 650-750
12.00        Lunch break

13.30        Sylvia Akar, University of Helsinki, Islam and the Arts
14.15        Ingvild Flaskerud, University of Tromsø, Aesthetics and Devotion

15        Coffee

15.30        Taneli Kukkonen, University of Jyväskylä, The Beautiful, The Good, and the True: Aesthetic Issues in Islamic Philosophy
16.15        Inka Maukola, University of Helsinki, The Idea of the Microcosm and Islamic Aesthetics

19.00         Dinner

Tuesday 28th October

9.30        Lale Behzadi, University of Göttingen, Categories of Proper Language in Classical Arabic Literature

10.45   Coffee

11.15        Jaakko Hämeen-Anttila, University of Helsinki, The Surah of Joseph as Literature
12.00        Lunch break

13.30        Thomas Hoffmann, University of Copenhagen, “Abundantly in knowledge and body” Cognitive Semantics, Aesthetics, and the Qur’ânic Sublime
14.15         Mikko Viitamäki, University of Helsinki, “Offer me wine from Medina” The changing aesthetics of mystic poetry in South Asia

15.00        Coffee

15.30        Pauline v Bonsdorff, University of Jyväskylä, Aesthetic experience and cultural understanding

16.15        Concluding discussion

For further information about this event please contact the treasurer of the Finnish Society for Aesthetics Janne Vanhanen (janne.vanhanen (at) helsinki.fi) or secretary Kalle Puolakka (kalle.puolakka (at) helsinki.fi).
THE DAYS OF SAINT PETERSBURG PHILOSOPHY - 2008
20 – 22 November, 2008
MAN COGNIZING, MAN CREATING, MAN BELIEVING

SAINT PETERSBURG PHILOSOPHY SOCIETY
ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY
THE FACULTY OF PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE


The programme:
The Grand Opening of the Days of St. Petersburg Philosophy - 2008 take place on 20 November (Thursday), 11:00. Saint Petersburg State University, the main hall, Universitetskaya nab. 7 / 9 (the entrance from Mendeleevskaya Line) and 21, 22 of November.

During the Days of St. Petersburg Philosophy - 2008 there will be the symposiums: "Man and Cognition", "Man and Creation", "Man and Faith", as well as scientific conferences, seminars and roundtables.

Further a commemoration ceremony the "Remembering the Philosophical Steamer of 1922" will be held at the memorial stone (Universitetskaya nab., 8 - 9 lines), as well as the prize awarding of the St. Petersburg Philosophical Society "Second Navigation" for 2008. There will also be an exhibition and sale of books of leading publishers of the city and appearance of artistic groups of Saint Petersburg State University.

Contact information:
Applications for participation, and the author's reference indicating the theme of section or roundtable must be sent by e-mail to: science (at) philosophy.pu.ru and to the address of section or roundtable or by diskette to: 199034. St. Petersburg, Mendeleevskaya line, 5, the Faculty of Philosophy and Political Science, Saint Petersburg State University.

Nonresident members should inform about the need for hotel reservations (dormitory) to heads of sections and roundtables by the phone: (812) 328-94-21 and electronic addresses: dean (at) philosophy.pu.ru.
Phone: (812) 328-94-40 Tel. / fax: (812) 328-94-21.
E-Mail: science (at) philosophy.pu.ru, t_ruschina (at) mail.ru

Internet:
http://www.spbu.ru
http://www.philosophy.pu.ru
http://anthropology.ru
http://history.philosophy.pu.ru
 
METAMETAPHYSICS
An international workshop at the Department of Philosophy, University of Turku, Finland, October 25-26, 2008.


Saturday, October 25
PUB 3, Publicum, Assistentinkatu 7, 1st floor.

10.00-
Coffee & Welcome

10.15-11.15
Fraser MacBride (Birkbeck, University of London): The Origins of the Order

11.20--12.20
Olli Koistinen (University of Turku): Kant on Metaphysics

Lunch

14.00-15.00
Arianna Betti (VU University Amsterdam): Gluing Facts

15.05-16.05
Anna-Sofia Maurin (Lund University): On What What There Is Does: Truthmaking Roles and Ontological Justification

Coffee

16.30-17.30
Jan Willem Wieland (VU University Amsterdam): How To Meet a Regress: Three Ad Hoc Constraints

19.00 Dinner for the invited speakers


Sunday, October 26
PUB 3, Publicum, Assistentinkatu 7.

10.00-11.00
John Divers (University of Leeds): Metaphysics Without De Re Modality?

11.05--12.05
Antti Keskinen (University of Tampere): Quine, "Semanticism" and Metaphysical Necessity

Lunch

13.30-14.30
Arto Repo (University of Turku): On some Defences of Ordinary Things

14.35-15.35
Tim De Mey (Erasmus University Rotterdam): All Kinds of Everything: Remarks on Physics, Metaphysics and Metametaphysics

Coffee

16.00-17.00
Markku Keinänen (University of Turku): The Arguments to the Best Explanation in Metaphysics

18.30 Dinner for the invited speakers


The workshop is organized by Anna-Sofia Maurin (Lund University) (Anna-Sofia.Maurin (at) fil.lu.se ) and Markku Keinänen (University of Turku) (Markku.Keinanen (at) utu.fi). The workshop is funded by the Academy of Finland and Erik Philip Sörensens fond för filosofi.

Information:
http://users.utu.fi/mkeina/visits
 
50 Years since L'apparition du livre
Helsinki 16.10.2008 klo 13:00


Workshop: 50 YEARS SINCE L'APPARITION DU LIVRE

Arranged by the Department of History (University of Helsinki), The
Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and
Reading (HIBOLIRE) and The National Library of Finland

Department of History, University of Helsinki
Unioninkatu 38, lecture Hall A205
16 October 2008, 13.00-18.00

Lucien Febvre's and Henri-Jean Martin's l'Apparition du livre,
published in 1958 (translation in English Coming of the Book in
1976), has earned a significant position as the starting point of the
modern book history. During the past fifty years, book history has
become one of the most innovative new research themes among the
history studies. The workshop introduces Febvre's and Martin's title
as well as discusses the modern book history's significance and its
approaches' and methodologies' development.

PROGRAM

13.00
Welcome and Introduction by Director of the Department Prof. Hannes
Saarinen

13.15
Prof. Simon Eliot (University of London): Looking Back and Looking
Forward: Fifty Years of l'Apparition du livre

14.15
Prof. Margareta Björkman (Mälardalen University): Getting to Know the
Eighteenth-Century Readers. A Tentative Outline

15.15
Coffee

15.45
MA Jaakko Tahkokallio (University of Helsinki): Books before the Book
- Medieval Written Culture and the Limits of Book History

16.15
PhD Jessica Parland-von Essen (Society of Swedish Literature in
Finland): What Book Collections Can Tell Us

16.45
PhD Jyrki Hakapää (University of Helsinki): Local Book History
Tradition. Do Finns Need l'Apparition du Livre?

17.30
A visit to the National Library, a presentation of the Reenpää
collection


Tiedustelut:
Jyrki Hakapää <jyrki.hakapaa (at) helsinki.fi> puh. 09 191 24327
 
 
PMP Research Seminar
Autumn 2008


Friday, 26 September, 14-16 ( Auditorium IX, Main Building,  Unioninkatu 34, 3rd floor)
The Study of Moral Psychology in History: Methodological Issues
Julia Annas
John Marenbon


Friday, 10 - Saturday, 11 October (Auditorium XI, Main Building,  Unioininkatu 34, 3rd floor)
Ancient Moral Psychology

     Friday,
     10.15: Juha Sihvola, Introduction
     Christof Rapp, Aristotle on the moral psychology of persuasion
     Mika Perälä, Aristotle on Perception and Self-Love

     14.15: Marke Ahonen, Ancient Philosophers on Mental Illness
     Christoph Helmig, Chanting the truth: the concept of epôdê in Plato's                    
     dialogues

     Philipp Bruellmann, Aristotle on music and education (Politics VIII)

     Saturday,
     10.15: Francesca Pedriali, Aspasius' excursus on emotions
     Malin Grahn, Seneca on Poetry and Moral Development
     Miira Tuominen, Ethics and Moral Psychology in the Late Ancient                    
     Commentators

 

Friday, 31 October, 12-15 ( Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu  34, 3rd floor)
Ilse Paakkinen, Christine de Pizan on the souls and bodies of men and  women
Martina Reuter, Mary Wollstonecraft on the virtue of modesty
Ville Paukkonen, Berkeley on self-knowledge

Friday, 28 November, 12-15 ( Auditorium IX, Main Building,  Unioninkatu 34, 3rd floor)
Juhana Toivanen
Jussi Varkemaa
Minna Koivuniemi
Olli-Pekka Vainio


For more information, visit PMP research unit's homepage:
http://www.helsinki.fi/teol/steol/pmp/
 
Disputation: FL Camilla Kronqvist: "What we talk about when we talk about love".

Filosofi, Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi
26.9.2008 12.00-15.00
Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo | Piispankatu 8, Turku.

Som opponent fungerar Alice Crary, Associate Professor, (The New School for Social Research) och som kustos professor emeritius Lars Hertzberg (Åbo Akademi).

Finns det skäl för att älska? Kan vi lova att älska någon hela livet? Är ovillkorlig kärlek endast ett ouppnåeligt ideal?

Utgångspunkten för denna begreppsliga undersökning av kärlek är att många frågor som uppstår då vi börjar filosofera om begreppet är uttryck för förvirringar om vad vi talar om då vi talar om kärlek. Inspirerad av Ludwig Wittgensteins senare filosofi föreslår Kronqvist att många av dessa förvirringar kan upplösas genom att man reflekterar kring de olika samtal vi för om kärlek. Genom en sådan reflektion kan även vår förståelse för begreppet fördjupas.
I avhandlingen behandlas olika frågor om kärlekens roll i vårt liv i ljuset av filosofiska diskussioner om (1) känslor (2) personlig identitet och (3) mening och moral. Diskussionen ger vid handen att många av de frågor vi ställs inför i reflektionen kring kärlek utmärks av att de inte kan ges ett för varje enskild människa giltigt, vetenskapligt svar. Istället ställer de oss inför en moralisk fråga: vilken plats är vi beredda att ge kärleken och andra människor i vårt eget liv?

***
Voiko ihminen rakastaa, koska hänellä on siihen hyviä syitä? Voimmeko  edes luvata elinikäistä rakkautta? Onko rakkaus ilman ennakkoehtoja vain saavuttamaton ihanne?

Tämän rakkauden käsitteellisen tutkimuksen perusajatuksena on, että kysymykset, joita syntyy alkaessamme filosofoida rakkaudesta usein perustuvat väärinkäsityksiin siitä, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme rakkaudesta. Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian inspiroimana Kronqvist ehdottaa, että rakkautta koskevien erilaisten keskustelujemme reflektointi voi ratkaista monia näistä  sekaannuksista. Tällainen tarkastelu voi myös syventää rakkauden ymmärrystämme.
Väitöskirja tarkastelee eri puolilta rakkauden merkitystä elämässämme,
vetäen yhteyksiä (1) tunteita (2) identiteettiä ja (3) merkitystä ja moraalia koskeviin filosofisiin keskusteluihin. Voidaan todeta, että monet rakkautta koskevissa tarkasteluissamme esiin nousevat kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin voi antaa jokaista  ihmisyksilöä sitovaa, tieteellistä vastausta. Sensijaan ne asettavat meidät moraalisen kysymyksen eteen: minkä aseman olemme valmiita  antamaan rakkaudelle ja toisille ihmisille omassa elämässämme?
'Political Correctness': Comparative Analysis of Instruments for Purifying the Public Debate
Helsinki 30.09.2008 klo 14:15

PROGRAMME

Keynote lecture:

Professor Lucian Hölscher (Ruhr-Universität Bochum), 2.15 pm,
‘Political correctness’ in Germany 1945–2008

Coffee, 3.15 pm

Comparative remarks:

Professor Hannu Nieminen (University of Helsinki), 3.45 pm,
Self-censorship

Dr. Marja Jalava (University of Helsinki), 4.10 pm,
Be positive

Dr. Ilmari Susiluoto (Foreign ministry of Finland), 4.35 pm,
Normalisation

Professor Pauli Kettunen (University of Helsinki), 5.00 pm,
The invention of traumas

Final discussion, 5.25 pm

- - - -

This Conceptual History and Related Items (COHIRI) seminar is co-organised by the Network for the Study of the Public Sphere at the University of Helsinki (http://www.helsinki.fi/project/julkisuus) and the Centre for Nordic Studies (CENS, http://www.helsinki.fi/hum/nordic). Scholars interested in the work of the COHIRI-network and wishing to receive more information of future events, should contact Jani Marjanen, secretary of the network, at jani.marjanen (at) helsinki.fi.

http://www.helsinki.fi/project/cohiri/

Tiedustelut:
Jani Marjanen
jani.marjanen (at) helsinki.fi
 
Filosofiska institutionens forskarseminarium, Åbo Akademi
The Research Seminar at the Philosophy Department, Åbo Akademi University

Tid: Måndag 8.9.2007 kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Arken (C), Fabriksgatan 2, Åbo

 Hannes Nykänen:  Conscience and Collective Pressure

Texten finns nu tillgänglig på våra hemsidor!
The text is now available on our website!
http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=fsemi&l=sv

Välkomna!
Welcome!
FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktihet och det goda tänkandet

• 14.9 9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28. Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
• 26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
• 7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: ”Om psykoanalysen” rubrik meddelas senare

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
WITTGENSTEIN AND PHILOSOPHICAL AUTHORSHIP
Workshop arranged by the Nordic Network for Wittgenstein Research at the University of Helsinki, October 3-4, 2008.

Preliminary program

Friday Oct. 3 (Main building, Aud XV, Unioninkatu 34)

14.00-14.15 Welcome (Thomas Wallgren, Helsinki)

14.15-15.30 Richard Raatzsch (Potsdam): Philosophy and Jokes

15.45-17.00 Richard Sørli (Bergen): On Wittgenstein's use of Examples

17.00-17.30 Coffee

17.30-18.45 Ray Monk(Southampton): tba

Saturday Oct. 4 (Main building,  Hall 12, Fabianinkatu 33)

10.00-11.15 Josef Rothhaupt (München): Wittgenstein's "way of thinking" - Wittgenstein's "arrangement of thoughts"

11.30-12.45 Niklas Forsberg (Uppsala): tba

12.45-14.00 Lunch

14.00-15.15 Magnus Aardal (Oslo): A Meta-exegetical Perspective on Reading
Philosophical Investigations as a Therapeutic Text


15.30-16.45 Nora Hämäläinen (Helsinki):  Avoiding Closure - Wittgenstein, Murdoch and the Form of Philosophical Thought

16.45-17.15 Coffee

17.15-18.30 Avner Baz (Tufts): Must Philosophers Rely on Intuitions?

18.30-18.45 Closing

20.00 Workshop dinner

Free admission, the workshop is open to all!

For questions about local arrangements, accommodation, etc., please contact Joel Backström: jbackstr(a)abo.fi
Avner Baz (Tufts University): "Who Knows? - In Defense of Ordinary
Language Philosophy"
Ämnet filosofi, Åbo Akademi 29.9-3.10.2008

Lähempiä tietoja löytyy tutkijakoulun kurssisivulta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/kurssit.php
ja kurssin laajahko ohjelma sivulta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/Baz_Handout.pdf

Monday, September 29, 9-12: Introduction, An Initial Characterization
of the Basic Conflict, Strawson on Truth, Austin's 'Other Minds'.
Background reading: Peter Strawson (1949), 'Truth' Analysis, 9: 83-97;
John Austin, 'Other Minds', in Philosophical Papers, Oxford University
Press, 1979.

Tuesday, September 30, 13-16: The Prevalent Arguments against OLP.
Background reading: John Searle, Speech Acts, Cambridge University
Press, 1999, pp. 131-156; Peter Geach (1965), 'Assertion',
Philosophical Review, 74: 449-465; Scott Soames, Philosophical
Analysis in the Twentieth Century, Princeton University Press, 2003,
pp. 115-134.

Wednesday, October 1, 13-16: Must Philosophers Rely on Intuitions?
Background reading: Weinberg et al. (2001), 'Normativity and Epistemic
Intuitions', Philosophical Topics, 29: 429-459;  Timothy Williamson
(2004), 'Philosophical "Intuitions" and Skepticism about Judgment',
Dialectica, 58: 109-153.

Thursday, October 2, 13-16: Contextualism, Anti-Contextualism, and
OLP. Background reading: Charles Travis, The Uses of Sense, Oxford
University Press, 1989, pp. 129-187; Keith DeRose (1992),
'Contextualism and Knowledge Attribution', Philosophy and
Phenomenological Research, 52: 913-929.

Friday, October 3, 9-11: OLP, Skepticism, Kant.
Background reading: David Lewis (1996), 'Elusive Knowledge',
Australasian Journal of Philosophy, 74: 549-567.


Introduction
1.    "[Analytic philosophy is characterized by] a commitment to the
ideals of clarity, rigor, and argumentation" (Soames 2003a: xiii).
2.    "[Analytic philosophy is characterized by] a method that stresses
clarity and rigorous argument" (Byrne and Hall, 2004).
3.    Those who find arid the "technical minuteness of much philosophy in
the analytic tradition" are manifesting "impatience with the long haul
of technical reflection [that] is a form of shallowness, often thinly
disguised by histrionic advocacy of depth" (Williamson 2007: 45).
4.    Ordinary Language Philosophy as defended in the book: A particular
form of critique of the tradition of western philosophy "one that seeks
to alleviate conceptual entanglements and unclarities by means of
consideration of the ordinary and normal uses of the words in
question, and of the conditions that make these uses possible and
against which they acquire their specific significance or point. OLP,
as I understand it, is essentially responsive: its 'reminders' are
assembled for 'a particular purpose' " in attempt to alleviate this or
that particular philosophical difficulty or unclarity (Wittgenstein
1963: remark 127). OLP's reminders are assembled not
"opportunistically", as Soames alleges (2003: 216), but deliberately.
5.    My aim: To defend, not this or that philosopher or text, but OLP as
a general approach at what I take to be its best, and to show that,
persistent rumors to the contrary notwithstanding, it still
constitutes a well-motivated and viable alternative to the
philosophical work that is currently carried out within the mainstream
of analytic philosophy.
 
Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som Forskarassistent i filosofi med filosofihistorisk inriktning vid Filosofiska institutionen.

Anställningen avser fr o m 090101 tillsvidare.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning inom filosofi med filosofihistorisk inriktning och undervisning även inom teoretisk och praktisk filosofi på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs att fullfölja anställningen väl.

Förmåga att undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästes särskild vikt vid forskningsmeriter inom något eller några av den västerländska  filosofihistoriens forskningsområden från antiken fram till slutet av 1800, speciellt inom medeltidens och den nya tidens filosofi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder - övrig skicklighet: Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden ( t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särsilt att söka denna anställning.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara inges i två exemplar i papperskopior och omfatta

•    merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
•    kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
•    Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand
•    De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt professor Lars-Göran Johansson, tel 018-471 7361. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.

Ansökan med angivande av dnr UFV-PA 2008/1431 ska ställas till Uppsala universitet och inges till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 2000, senast den 1/10 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Post-graduate Essay Prize, 2008

Res Publica: A Journal of Moral, Legal and Social Philosophy
(http://www.springer.com/11158)

For the fourth year running, Res Publica will be awarding a prize for the best paper submitted by a current postgraduate student in 2008.  This may be in any area of moral, legal or social philosophy, and should conform to the normal requirements for submissions - please see the website address above for details. 

Papers must be submitted via the Editorial Manager system, accesible via the website above or directly at : http://www.editorialmanager.com/resp/default.asp

Please state when you submit a paper that you’d like it considered for the postgraduate prize, and also confirm that you have not yet been awarded a PhD.  You can do this via a message to the editors on Editorial Manager.

All entries must be received by 1 October 2008, with the winner to be announced in December 2008.  The winner will receive £100 and a year's subscription to the journal.  The winning essay will be published in Volume 15 (2009).

Previous winners:
Alexandra Couto, 'Privacy and Justification' 12.3 (2006)
Alasdair Cochrane, 'Animal Rights and Animal Experiments: An Interest-Based Approach' 13.3 (2007)
Göran Duus-Otterström, 'Betting Against Hard Determinism' (forthcoming, 2008)

The prize will be judged by a panel of referees, along with the
journal editors.

For more information please contact:

Gideon Calder     gideon.calder (a) newport.ac.uk
or Jonathan Seglow     j.seglow (a) rhul.ac.uk
Co-editors, Res Publica
Studia Philosophica Estonica has just published its latest issue at
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe. We invite you to review the Table of Contents here and then visit our web site to review articles and items
of interest.

Thanks for the continuing interest in our work,
Daniel Cohnitz
Department of Philosophy, University of Tartu
Phone +3727376619
Fax +3727375314

cohnitz (a) ut.ee


Studia Philosophica Estonica
Vol. 1.1 (2008), Special Issue "Truth" (Part I), edited by Daniel Cohnitz
Table of Contents
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe/issue/view/Truth%2C%20Part%20I


--------
Editorial
Daniel Cohnitz

Frege on Truths, Truth and the True
Wolfgang Künne

'Indeed,''Really,''In Fact,''Actually'
Gerald Vision

The Logic of Truth in Paraconsistent Internal Realism
Manuel Bremer

Deflationism, Truth-Aptness and Non-Factualism
Massimiliano Vignolo

Logic and truth : Some logics without theorems
Jayanta Sen, Mihir Kumar Chakraborty


Reviews
--------
Ralph Wedgwood, The Nature of Normativity
Katri Käsper
Freedom, Desire, and the Other
The Centenary of Simone de Beauvoir (1908-2008)


Open interdisciplinary workshop arranged by SALT (Forum for Advanced
Studies in Arts, Languages and Theology) at Uppsala University

September 22, 09.15-17.00
English Park Campus, room 16-0043

Program:

9.15 Opening: Ulrika Björk (Uppsala University)
9.45 Michel Kail (editor L'Homme et la Société, France): "Political
Philosophy according to Simone de Beauvoir: the Question of Alterity",
discussant: Ulrika Björk
Break
11.15 Sara Heinämaa (University of Helsinki): "Simone de Beauvoir's
Phenomenology of Sexual Difference", discussant: Lisa Käll (Uppsala
University)
Chair, am: Jonna Bornemark (Södertörn University College/Uppsala University)

LUNCH

14.00 Edda Manga (Uppsala University): "The Desire of the Other:
Internalised Oppression in Simone de Beauvoir and Frantz Fanon",
discussant: Stefan Helgesson (Uppsala University)
Break
15.30 Open text seminar on de Beauvoir's essay "Must We Burn Sade?"
(Faut-il brûler Sade?, 1951-1952), room 2-1077
Chair, pm: Petra Carlsson (Uppsala University)
17.30 Reception buffet at the Department of Philosophy, English Park
Campus, building 2

Last day for registration: September 10
salt (at) engelskaparken.uu.se
More information: salt.engelskaparken.uu.se
 
Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi (KVA)
i samarbete med Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS) och institutionerna
för filosofi och matematik vid Uppsala Universitet arrangerar:

 WORKSHOP
 The Philosophy of Logical Consequence
 31/10 - 2/11 2008


Thunbergssalen, Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS)
Thunbergsvägen 2, 752 36 Uppsala

Inbjudna talare:
John Cantwell (KTH, Stockholm), Matti Eklund (Cornell), Sten Lindström
(Umeå), Per Martin-Löf (Stockholm), Sara Negri (Helsinki), Peter Pagin
(Stockholm), Erik Palmgren (Uppsala), Dag Prawitz (Stockholm), Stephen Read (St Andrews), Tor Sandqvist (KTH, Stockholm), Gabriel Sandu (Helsinki/Paris), Peter Schroeder-Heister (Tübingen), Sören Stenlund (Uppsala), Göran Sundholm (Leiden), Dag Westerståhl (Gothenburg).

Abstract
There is a traditional picture of logic that may be spelled out as follows:
Logic is concerned with the principles for correct reasoning and valid
arguments; its principles are universal, necessary, apriori and formal;
logically valid arguments are necessarily truth-preserving and have a
fundamental epistemic significance; and finally, logic is in some sense a
normative discipline. This traditional picture gives rise to many questions. The
notions of universality, logical necessity, apriority, and formality are
difficult to analyze. In what sense, if any, is logic normative? Is there a
principled way of distinguishing between logical and non-logical concepts? While continuing to face these foundational questions, logic has developed into an advanced mathematical discipline; mathematical logic; where the informal notions of logical proof, validity and logical consequence are given mathematical explications.

In mathematical logic, there are two major approaches to these notions:
model-theoretic and proof-theoretic ones. Both are faced with philosophical
problems: To what extent do they correspond to our pre-theoretic requirements on logical consequence? Which requirements should we expect an explication of
logical consequence to meet? Is there only one satisfactory explication of the
notion of logical consequence or are there several equally good ones? Do the two
approaches compete or rather complement each other? These and related questions will be discussed during the workshop.

Organisationskommitté:
Sten Lindström (Umeå), Rysiek Sliwinski (Uppsala), Dag Westerståhl
(Göteborg)
Kontaktperson, information, frågor: Prof. Sten Lindström, 070-2130178,
Sten.Lindstrom (at) philos.umu.se

 Arrangemanget är öppet för allmänheten.
 
 

Oral History and Ethics,  Extended Call For Papers

Helsinki, 3-4 December 2008

Papers are invited for contributions to the Oral History and Ethics
symposium hosted by the Finnish Literature Society in collaboration
with the Graduate School of Cultural Interpretations, the Department
of Folklore Studies, University of Helsinki and the Finnish Oral
History Network (FOHN).

The Oral History and Ethics symposium is the second international
symposium organized by the Finnish Oral History Network. We aim to
stimulate discussion and bring together scholars interested in the
ethical and normative issues within oral history research. Symposium
will offer a discussion forum for researchers working in the field.
Key note speakers are Alistair Thomson (Monash University, Australia)
and Arja Kuula (University of Tampere, Finland).

Ethics have been discussed in oral history research since the late
1960s when the first guidelines for professional oral historians were
issued. Legal and ethical issues characterise the practice of oral
history research in all its phases. Whereas legal issues are about
conducting oral history according to the law, ethical issues are more
subjective and demand taking notice of the particular circumstances
within which oral history is practiced.

Thus, ethical perspective open up a wide field of specific concerns.
In this symposium we aim at asking following questions, for example:

# How to predict and secure the informed consent, the protection from
risks and harms, the privacy and the human dignity of informants?

# How to achieve a balance between the objectives of the research
project and the perspectives of the interviewees?
# How to construct and maintain confidentiality?
# How to promote ethical concerns without hindering future research
on sensitive issues?

We welcome all scholars working within the field of oral history and
life history. Proposals may be submitted for individual papers or
workshop sessions. The program will include keynote lectures, paper
sessions and a final panel. The principal conference language will be
English.

Abstracts

Participants of workshops are invited to send abstracts to the
organizers. Workshop paper submissions will require a title and a
maximum 250 word abstract. Please send us a single page proposal
including the title of the presentation, the abstract and the
following information:

# name (with your surname in CAPITAL letters)
# affiliation
# postal address
# e-mail address
# telephone and fax numbers.

Proposals will be evaluated according to their focus on oral history
and research ethics. Proposals must be written in English. Please
e-mail your proposal as an e-mail attachment by 31st August 2008 to
FOHN (at) finlit.fi and write to the headline of your e-mail FOHN
abstract. Abstracts sent during the first and second all for Papers
are automatically included in the evaluation. The acceptance or
rejection of proposals will be announced by 15th September 2008. The
deadline for the papers is 30th October 2008.

The admission to the symposium is free of charge for participants.

Enquiries:
# Dr. Ulla-Maija Peltonen, Finnish Literature Society,
ulla-maija.peltonen (at) finlit.fi
# Dr. Kirsti Salmi-Niklander, University of Helsinki,
salminik (at) mappi.helsinki.fi
# Finnish Literature Society, P.O. Box 259, 00171 Helsinki, Finland
 
 
The Department of History of the University of the Antilles and Guyana
organises a conference at its Martinique campus. The conference will
convene 7 to 9 April 2009, with the deadline for the submission of
abstracts on 24 November 2008.

The conference will run under the title:

IDENTITY AND IDENTIFICATION IN ANTIQUITY

Submissions should treat the period from early Greece to late
antiquity (including early barbarian kingdoms). The conference welcomes
contributions by historians, but also specialists in archaeology,
literature, philosophy and other connected disciplines, as long as
contributions fit the overall conference theme. Contributions by
modern scholars on the use of "classical identities" in modern history
are also encouraged. We hope to convene a mixed conference of
established academics and graduate students. Please see the attached
Call for Papers for details on suggested themes.

For detailed information on conference location, fees, accommodation
etc. please see the conference website (up, but currently still in
beta status):

identity-antiquity.pagesperso-orange.fr

We are looking forward to welcoming you in Martinique next year.
 
 
Med anledning av ett vikande och allt mindre jämställt intresse för universitetsstudier i filosofi riktade Filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet under vårterminen 2007 en enkätundersökning om filosofi till elever som gått filosofikurser vid gymnasier i Sverige. Syftet med undersökningen var att skapa sig en bild av elevernas uppfattning om filosofi för att utröna ”om det råder kritiska diskrepanser mellan hur universitet och gymnasieskolor bedriver och betraktar filosofiämnet.” Undersökningen ”Vad tycker gymnasieelever om filosofi?” gjordes av Jan Lif (studierektor vid Filosofiska institutionen i Göteborg), Peter Ekberg (doktorand i teoretisk filosofi och gymnasielärare i filosofi), Ragnar Francén (vid tidpunkten doktorand i praktisk filosofi), Pia Nykänen (doktorand i praktisk filosofi) och Niklas Juth (doktor i praktisk filosofi). Svar inkom från 53 av 257 skolor, sammanlagt 1759 läsbara enkäter. Resultaten av undersökningen presenteras på http://www.phil.gu.se/janlif/gymnasiet.pdf.

Resultatet av enkäten är intressant, och som konstateras i sammanfattningen, upplyftande. Bland annat visar det sig att många elever upplever filosofi som såväl behjälpligt när man skall tänka klart och logiskt som förvirrande och flummigt. I kommentarerna till resultaten förundras personerna bakom enkäten över denna motsägelsefulla uppfattning och spekulerar i att en förklaring ligger i att elevernas uppfattning om ”flummighet” skiljer sig från den traditionella och kan vara positivt menat. En annan förklaring kunde vara att eleverna i sina svar såväl reciterar olika sätt som filosofi vanligtvis beskrivs på som förmedlar sin uppriktiga uppfattning om ämnet.

Den fråga som klassas som ”tveklöst den viktigaste” är huruvida eleverna finner filosofi vara ett ”intressant och roligt ämne” – det tycker flertalet. Eleverna tillfrågas ändå inte om de ser filosofi som ett viktigt ämne, en faktor som är högst relevant när det kommer till att välja studieväg efter gymnasiet.

Det mest intressanta med undersökningen är inte de svar som man har fått in, utan dess utformning. Enkäten riktas enbart till de elever som studerar filosofi medan lärarna i filosofi lämnas utanför. Trots allt är det lärarna som utformar undervisningen i filosofi och på det sättet är det lärarna som till stor del är ansvariga för hur ”gymnasieskolor bedriver och betraktar filosofiämnet” samt för hur eleverna kommer att betrakta det. I utvärderingen av enkätundersökningens resultat nämns lärarna endast två gånger och bara en gång på ett sätt som skulle antyda att de har ett ansvar för undervisningen och elevernas uppfattning om filosofi. Istället skriver man att man naturligtvis inte kan kräva att elever ska ges information om universitetsstudier i filosofi och att universiteten har ett stort ansvar för att filosofiundervisningen i gymnasiet är kopplad till den moderna forskningen.

Men om man inte kan kräva av en lärare i filosofi att dessa två drag ingår i filosofiundervisningen, vad kan man då överhuvudtaget kräva av honom eller henne? Det borde väl i det snaraste vara naturligt att en lärare som är intresserad av det ämne han eller hon undervisar i, något man också borde kunna kräva, håller sig uppdaterad om aktuell forskning inom ämnet. Och att informera om vad universitetsstudier i det ämne man undervisar i går ut på borde inte heller vara betungande för en engagerad och insatt lärare. Givetvis är det bra att universitetens olika institutioner ser till att hålla kontakten med dem som undervisar i det egna ämnet på lägre utbildningsnivåer, men ansvaret för att kontakten skapas och upprätthålls kan mycket väl tillskrivas dem som undervisar.

Sist och slutligen är filosofi ett ämne som normalt kommer in mycket sent i en elevs skolgång. Den kontakt som fås med ämnet innan det är dags att bestämma sig för en universitetsutbildning är mycket flyktig. Den roll som läraren som förmedlare av ämnet och påverkare av elevernas uppfattning om det blir sålunda ytterst viktig. Därför skulle det vara både avslöjande och viktigt, om man vill undersöka vilken bild av filosofi som dagens gymnasieelever får, att direkt undersöka hur de lärare som undervisar i filosofi uppfattar ämnet. (Det sistnämnda gäller speciellt i en kontext som den finlandssvenska, där de flesta lärarna har filosofi som sitt andra eller till och med tredje undervisningsämne.)

Slutsatsen av undersökningen blir att ojämställdheten och det låga antalet sökande till universitetsutbildningen inte beror på att studenterna tycker att filosofi är tråkigt eller onyttigt. Undersökningen ger inte svar på vad det i så fall beror på. Det svaret, tror jag, kan hittas hos lärarna.

Martin Portin, FK; graduskribent, auskulterad filosofilärare, Åbo Akademi
Two PhD studentships and two research fellowships (post doc), University of St Andrews, Foundations of Logical Consequence Project. Application deadline Sept. 30, 2008 and Sept. 26, 2008.

http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/projects/logic/index.shtml

Translating Hegel:

The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy


Conference at the Goethe Institute, Stockholm

September 5-7, 2008
 

What is the place of Hegel's philosophy, in particular, his main work, The Phenomenology of Spirit, in contemporary thought? Should we "translate" the concepts of German Idealism - subject, substance, spirit, negativity, to name but a few - into modern terms, and if so, which terms would be the most relevant: phenomenology, deconstruction, critical theory, analytical philosophy? Or does such a translation in fact amount to a flattening of historical depth, a foreshortening of perspective that deprives thought of its productive distance and difference in relation to the present? Could "translating" in fact be taken as something other than a mere transposition of one vocabulary into another, i.e., can it allow for a kind of transformation of both the present and the past?

 

The conference brings together eminent Hegel scholars from Germany, the U.S., France, Finland, and Sweden, and is taking place on the occasion of the publication of the first Swedish translation of Hegel's Phenomenology of Spirit, by Brian Manning Delaney and Sven-Olov Wallenstein, to be

published by Thales.
 

Friday

 

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')

Robert Pippin (Chicago)

 

Saturday


10:00 - 11:00

The Self-Consciousness of Consciousness Walter Jaeschke (Bochum) 

11:00 - 12:00

Hegel's Theory of Freedom Terry Pinkard (Georgetown)

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

From Finite Thinking to Infinite Spirit: How to Encounter Hegel after Heidegger's Translation?

Susanna Lindberg (Helsinki) 

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Hegel's Phenomenology of Spirit: Some Problems and Perspectives

Carl-Göran Heidegren (Lund)

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

The Place of Art in the Phenomenology

Sven-Olov Wallenstein (Stockholm) 

 

Sunday


10:00-11:00

Understanding as Translation: How to Read Hegel's Phenomenology of  Spirit

Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig) 

11:00-12:00

From Gewissheit to Infinity

Staffan Carlshamre (Stockholm)

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

Hegel and Exposure

Victoria Fareld (Gothenburg) 

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Title to be announced

Brian Manning Delaney (Stockholm)

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

French Losses in Translating Hegel: A Heuristic Benefit?

Jean-Pierre Lefebvre (Paris) 

 

Sponsored by the Goethe Institute, Instituto Cervantes, Södertörn University College, the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), and the Swedish Hegel Society.

 

Free admission. The number of seats is limited. In order to guarantee a place, please email:

hegel (at) stockholm.goethe.org

 

Goethe-Institut, Bryggargatan 12 A, Stockholm.

Metro: T-centralen

Map: http://tinyurl.com/562tbh

----------------------------------------------------------

 

Att översätta Hegel

Andens fenomenologi och den moderna filosofin

 

Symposium på Goethe-Institutet, Stockholm

5-7 september, 2008

 

Vilken plats har Hegels filosofi, och hans huvudverk Andens fenomenologi, i det samtida tänkandet? Ska vi "översätta" den tyska idealismens begrepp - subjekt, substans, ande, negativitet, för att bara nämna några - till en modern vokabulär, och vilken är i så fall den mest relevanta: fenomenologi, dekonstruktion, kritisk teori, analytisk filosofi? Eller innebär ett sådant översättande en förlust av historiskt djup och perspektiv som berövar tänkandet dess produktiva avstånd och skillnad i förhållande till nuet? Kan "översättande" uppfattas på ett annat sätt än som att överföra en vokabulär till en annan, kan det möjliggöra en förvandling både av nuet och det förflutna?


Konferensen sammanför framstående Hegelforskare från Tyskland, USA, Frankrike, Finland och Sverige, och organiseras i samband med publikationen av den första svenska översättningen av Andens fenomenologi, av Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, som publiceras på

Thales.
 

Fredag

18.00-19.00

On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')

Robert Pippin (Chicago)

 

Lördag 

10.00-11.00

The Self-Consciousness of Consciousness

Walter Jaeschke (Bochum)

11.00-12.00

Hegel's Theory of Freedom

Terry Pinkard (Georgetown)

13.00-14.00

From Finite Thinking to Infinite Spirit: How to Encounter Hegel after Heidegger's Translation?

Susanna Lindberg (Helsinki)

14.00-15.00

Hegel's Phenomenology of Spirit: Some Problems and Perspectives

Carl-Göran Heidegren (Lund)

15.30-16.30

The Place of Art in the Phenomenology

Sven-Olov Wallenstein (Stockholm)

 

Söndag

10.00-11.00

Understanding as Translation: How to Read Hegel's Phenomenology of  Spirit

Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig)

11.00-12.00

From Gewissheit to Infinity

Staffan Carlshamre (Stockholm)

13.00-14.00

Hegel and Exposure

Victoria Fareld (Göteborg)

14.00-15.00

Title to be announced

Brian Manning Delaney (Stockholm)

15.30-16.30

French Losses in Translating Hegel: A Heuristic Benefit?

Jean-Pierre Lefebvre (Paris)

 

Med stöd av Goethe-Institutet, Instituto Cervantes, Södertörns högskola, Östersjöstiftelsen och Svenska Hegelsällskapet.

 

Språk: engelska. Fritt inträde. Obs: antalet platser är begränsat, för garanterad plats anmäl er på

hegel (at) stockholm.goethe.org

 

Goethe-Institutet, Bryggargatan 12A, Stockholm.

Tunnelbana T-centralen

Karta: http://tinyurl.com/562tbh

 

 

Professor Susan Mendus (University of York) will deliver a guest lecture at
the Helsinki Collegium for Advanced Studies on the topic "Politics and
Pluralism"

Time: Wednesday 3 September 11:15am

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24
 
Susan Mendus is Professor of Political Philosophy at the University of York.
She has a long-standing interest in problems of toleration and has published
widely in this area. She has also made extensive research on Morality and
Politics as well as on privacy. Her recent publications include 'Feminism
and Emotion' (Routledge, 2000) and 'Impartiality in Moral and Political
Philosophy' (Oxford University Press, 2002). More information available at:
www.york.ac.uk/depts/poli/staff/profiles/slm.htm

A brief abstract of the lecture:

"Historically, liberalism arose as an attempt to tame religious violence and
religious conflict. However, in recent years it has become a major target of
religious violence. In this paper I investigate the possibility that this
change has come about in part because modern liberalism underestimates the
depth of disagreement which divides people in the modern world. In short, it
has an inadequate understanding of pluralism."
 
Free admission. Welcome!

****************
Maria Soukkio
Helsinki Collegium for Advanced Studies
PO BOX 4
FIN 00014 University of Helsinki
Finland
tel. +358 (0)9 19124974, +358 (0)40 7194607
email: maria.soukkio (at) helsinki.fi
 
FILOSOFI OCH BOTANIK
12-13 september 2008

Ett symposium till minne av Ivar Segelberg

Lokal: T302, Olof Wijksgatan 6 ("Gamla hovrätten"), Göteborg

Ivar Segelberg, professor i filosofi vid Göteborgs Universitet 1951-1979, var en originell och inflytelserik tänkare med fenomenologi, ontologi och medvetandefilosofi som sina främsta intresseområden. Han var också en internationellt erkänd botanist, specialist på Medelhavsländernas flora. Nu anordnas ett symposium kring Segelbergs filosofiska och botaniska gärning. Det bjuder på intressanta föredrag av flera av Ivars kollegor och elever och många tillfällen till diskussion av filosofiska och andra vetenskapliga frågor.

Fredag 12/9  12.00-18.00        Session 1: Ontologi
Lördag 13/9  10.00-12.45        Session 2: Botanik
Lördag 13/9  13.45-17.45        Session 3: Medvetandefilosofi

Deltagande kostar 250:- inklusive moms (session 2 är dock kostnadsfri). Deltagarantalet är begränsat och förhandsanmälan rekommenderas.
För detaljprogram, registering etc. se http://phil.gu.se/segelberg

Konferensen sponsras av Vetenskapsrådet (Dnr: 426-2008-5990/TAU)
Kaksi vierailuesitelmää Tampereen yliopistolla

Prof. Volker Peckhaus (Universität Paderborn) pitää tiistaina 2.9. klo 14.15 Pinni B2078 esitelmän aiheesta "Aristotelism in 19th Century German Philosophy and its Impact on Mathematical Logic".

Dr. Henning Peucker (Universität Paderborn) esitelmöi keskiviikkona 3.9. klo 14.15 Pinni B2078 aiheesta "Husserl's theories of will".

Information:
Mirja Hartimo
mirja.hartimo (at) uta.fi
 
 
Conference & Workshop 20-21 October 2008:
Secularisation and secularism: International multidisciplinary perspectives
 
October 20-21, 2008, Stora hörsalen, Humanisten, University of Gothenburg
 
Organising committee: Elisabeth Abiri (Global Studies), Marie Demker (Political Science), Christian Munthe (Philosophy), Ola Sigurdson (Religion), Eva-Maria Svensson (Law).
 
Homepage: http://www.phil.gu.se/secularism
Contact: secularism (a) filosofi.gu.se
 
Secularisation – the process of dividing the realms of politics and religion – has been influencing national and worldly affairs for several hundred years. The idea of the desirability of such a division – secularism – is nowadays a given backdrop for public policy issues regarding education, family, gender, media, migration, personal integrity and freedom, reproduction and sexuality. But globalisation and multicultural trends, as well as claims from religious groups for increased political influence or autonomy and the uncertain and varying responses to these from society, have made us aware that the secularist ideal has been realised through the process of secularisation in radically different ways in different settings. As a result, an identity crisis is presently afflicting secular societies. It is no longer as clear what secularism is supposed to amount to, why secularisation is desirable and where its proper limits are. To investigate questions about this is the focus of a newly initiated multidisciplinary research theme at the University of Gothenburg.
 
This conference marks the starting point of this intiative and is planned to be followed by a series of smaller workshops the following years. Some of the international scholars and researchers that have already made special contributions to secularisation and secularism as a field of study have been invited to deliver plenary talks on the first day. On the second day, a more open workshop on what particular topics, sub-themes, approaches, etc. to develop further and what challenges this involves is held. Shorter presentations will be given by selected Scandinavian researchers from various disciplines to spark discussion and dialogue with our invited international guests.
 
The plenary speakers are:
 
Abdullahi An-Na’im: Law scholar specialising on human rights and islam. With a background in Sudan, he is Professor at Emory University, and his research deals with how secular aspects of societal life and human rights may be combined with islam and islamic law, particularly regarding the status of women. He is the author of  African Constitutionalism and the Role of Islam (University of Pennsylvania Press, 2006) and Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (Syracuse University Press, 1990).
 
Kent Greenawalt: Professor of Law at Columbia University, specialising in the philosophy of law. His research focus on descriptive as well as normative issues regarding the interplay between law and morality, with special concern for questions about freedom of speech and the relationship between religious groups and national government. The book Does God Belong in Public Schools? (Princeton university press 2005) is the latest in a long series of contributions to this field of inquiry.
 
Brian Palmer: Conducting his research in the intersection of the anthropology and sociology of religion, formerly lecturer at Harvard university, he currently is Torgny Sergerstedt Visiting Professor at the University of Gothenburg and guest lecturer at Uppsala University, working on the theme religion and freedom of speech. His research touches on a broad spectrum of issues, where freedom of speech, the role of religion in contemporary Western societies and, in particular, Sweden has been in focus. Among his publications can be mentioned Global Values 101: A Short Course (Beacon Press, 2006) and Wolves at the Door : Existential Solidarity in a Globalizing Sweden (Harvard university press 2000).
 
Paul Weithman: Professor of Philosophy at the University of Notre Dame, with his interests combining contemporary and medieval political philosophy as well as ethics. He has devoted special attention to issues about the place and function of religious faith and reasoning in liberal democracies, especially regarding republicanism and citizenship. Besides several papers on such subjects, he has also published Religion and the Obligations of Citizenship (Cambridge University Press 2002) and Religion and Contemporary Liberalism (University of Notre Dame Press 1997).
 
Linda Woodhead: Specialising in the sociology of  religion, she is Professor at Lancaster University. Her research interests centre on the role of religion in contemporary Western societies, with a special attention to issues about power and values. Among her many books on such subjects can be mentioned God and Human Dignity (William B. Eerdmans 2006), Predicting Religion: Christian, Secular and Alternative Futures (Ashgate 2003) and An Introduction to Christianity (Cambridge University Press 2004).
Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi (KVA)
i samarbete med Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS) och institutionerna för
filosofi och matematik vid Uppsala Universitet arrangerar

WORKSHOP
The Philosophy of Logical Consequence
31/10 - 2/11 2008

Thunbergssalen, Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS)
Thunbergsvägen 2, 752 36 Uppsala

Inbjudna talare:
John Cantwell (KTH, Stockholm), Matti Eklund (Cornell), Sten Lindström (Umeå), Per Martin-Löf (Stockholm), Sara Negri (Helsinki), Peter Pagin (Stockholm), Erik Palmgren (Uppsala), Dag Prawitz (Stockholm), Stephen Read (St Andrews), Tor Sandqvist (KTH, Stockholm), Gabriel Sandu (Helsinki/Paris), Peter Schroeder-Heister (Tübingen), Sören Stenlund (Uppsala), Göran Sundholm (Leiden), Dag Westerståhl (Gothenburg)

Abstract
There is a traditional picture of logic that may be spelled out as follows: Logic is concerned with the principles for correct reasoning and valid arguments; its principles are universal, necessary, apriori and formal; logically valid arguments are necessarily truth-preserving and have a fundamental epistemic significance; and finally, logic is in some sense a normative discipline. This traditional picture gives rise to many questions. The notions of universality, logical necessity, apriority, and formality are difficult to analyze. In what sense, if any, is logic normative? Is there a principled way of distinguishing between logical and non-logical concepts? While continuing to face these foundational questions, logic has developed into an advanced mathematical discipline—mathematical logic—where the informal notions of logical proof, validity and logical consequence are given mathematical explications.

In mathematical logic, there are two major approaches to these notions: model-theoretic and proof-theoretic ones. Both are faced with philosophical problems: To what extent do they correspond to our pre-theoretic requirements on logical consequence? Which requirements should we expect an explication of logical consequence to meet? Is there only one satisfactory explication of the notion of logical consequence or are there several equally good ones? Do the two approaches compete or rather complement each other? These and related questions will be discussed during the workshop.

Organisationskommitté:
Sten Lindström (Umeå), Rysiek Sliwinski (Uppsala), Dag Westerståhl (Göteborg)
Kontaktperson, information, frågor: Prof. Sten Lindström, 070-2130178,
Sten.Lindstrom (a) philos.umu.se

Arrangemanget är öppet för allmänheten.
OBS! Programändring!

Folkets Bildningsförbund arrangerar
Korpo Filosofidag den 1.8.2008
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Program
Fredag 1.8.08

kl. 16 – 17.30
Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.17.45 – 19.15
Inledare: Professor emeritus, Lars D. Eriksson, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och människorättigheter

kl. 19.30 – 21.00
Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
Tema: "Det finns något heligt i varje människa"

 Kl. 21 – samtalen fortsätter under fria former

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?
 
Fritt inträde!               
Alla intresserade välkomma!
 
Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor  - Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200 www.rumarstrand.com
På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159, email: fbf @ kaapeli.fi

Bekanta er gärna med vår hemsida www.fbf.kaapeli.fi!

Freedom, Desire, and the Other

The Centenary of Simone de Beauvoir

September 22, 2008
University of Uppsala

SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology) celebrates the centenary of Simone de Beauvoir (1908-2008) with an interdisciplinary day, open to all. Three lectures and one text seminar connect de Beauvoir's philosophical, political, and literary work with contemporary discussions on alterity, desire, and post-colonialism.

Time and place: September 22, 2008, 09.15-17.00, Centre of Humanities, English Park Campus, room 16-0043.

Invited speakers: Michel Kail (editor, L'Homme et la Société, France), Sara Heinämaa (philosophy, University of Helsinki), Edda Manga (history of ideas, University of Uppsala)

Program:

9.15 Opening: Ulrika Björk

9.45 Michel Kail (Paris): “Political philosophy according to Simone de Beauvoir: the question of alterity”, discussant: Ulrika Björk

Break

11.15 Sara Heinämaa (Helsinki): “Simone de Beauvoir's phenomenology of sexual difference”, discussant: Lisa Käll

Chair, am: Elinor Hållén

LUNCH

14.00 Edda Manga (Uppsala): “The desire of the other: internalised oppression in Simone de Beauvoir and Franz Fanon”, discussant: Stefan Helgesson

Break

15.30 Text seminar on Simone de Beauvoir's essay “Must we burn Sade?” (Faut-il brûler Sade?, 1952), room 2-1077

Chair, pm: Petra Carlsson

17.30 Reception buffet at the Department of philosophy, English Park Campus, building 2


Deadline for registration: September 10

Registration and further information:
petra.carlsson (at) teol.uu.se,
ulrika.bjork (at) helsinki.fi
 
The International Association for Philosophy and Literature’s 33rd Annual Conference will be on the topic of
DOUBLE EDGES
RHETORICS / RHIZOMES / REGIONS
IAPL 2009 will be held 1-7 JUNE 2009 at BRUNEL UNIVERSITY
WEST LONDON, UNITED KINGDOM.
The deadline for submissions of individual and panel abstracts is October 15. See http://www.iapl.info for details.
Lighthearted Philosophers Society
2nd Annual Conference

Call For Papers

Date: October 17 - 18, 2008
Location: St. Petersburg College, St. Petersburg FL

Submission Deadline: August 15th, 2008

The Lighthearted Philosophers Society (LPS) is an organization for philosophers who approach their work with a sense of humor. In an effort to make philosophy more engaging, we are interested in original philosophical work that is presented in a humorous fashion. We are also interested in exploring serious philosophical questions about humor. Please join us in our merry ruminations!

We welcome witty papers from any area of philosophy, and we'd especially enjoy papers on the philosophy of humor. Papers that are funny will be given preference over those that aren't, so brush up on your bad philosophical wisecracks.

Submission Requirements:

Prepare submissions for blind review (separate cover sheet w/ contact info, affiliation, etc.) and include an abstract of less than 350 words (yes, we will be hand-counting them to the exact word). Be prepared to limit your time on stage (3,000 words is best); longer papers risk getting the hook or some thrown tomatoes, depending on whichever is handier at the time. We will have commentators, so please indicate whether you would be interested in heckling someone else on the program.

Those selected will be notified by Sept. 5th.

Please submit your papers electronically to the following email address:
Monroe.david (at) spcollege.edu
Action and Agency, Aristotle and Anscombe
A conference on philosophy of action with an emphasis on the Aristotelian tradition

Uppsala, September 27-29, 2008 at the Gustavianum

This conference will bring together leading philosophers concerned in one way or another with a broadly Aristotelian account of the metaphysics and epistemology of action. The conference is co-hosted by the Uppsala University Philosophy Department and the Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) University of Oslo, and is jointly organized by the RJ research program Understanding Agency and the rational agency section of CSMN.

Invited papers by:

    David Charles (Oriel College, Oxford)
    Ursula Coope (Corpus Christi College, Oxford)
    Anton Ford (Chicago)
    John McDowell (Pittsburgh)
    Anselm Mueller (Keimyung University, Korea)
    Thomas Pink (King’s College, London)
    Martin Stone (Yeshiva University and the New School)
    Rowland Stout (University College, Dublin)
    Michael Thompson (Pittsburgh)
    Gary Watson (California at Riverside)


Organizing committee:
In Uppsala: Lilli Alanen, Tomas Ekenberg, Martin Gustafsson (Stockholm), Fred Stoutland, Frans Svensson; in Oslo: Olav Gjelsvik, Jennifer Hornsby.

Wish to attend? Registration at the latest August 10, 2008.

Registration and more information:

http://www.filosofi.uu.se/agency/node20


Contact: Frans Svensson (frans.svensson (a) filosofi.uu.se)
Bioethics at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU
Our use of animals and nature includes many ethical questions. SLU, a member of the Network for Research Ethics and Bioethics (NRB), aims to strengthen education and research in bioethics and will therefore employ two senior lecturers, one in Environmental- and bioethics and one in Animal ethics.

Senior Lecturer Position in Animal Ethics
More information [pdf] >

Senior Lecturer Position in Environmental- and Bioethics
More information [pdf] >


SLU satsar på bioetik         
Människans nyttjande av djur och natur rymmer många etiska frågeställningar. SLU, som är med i Nätverk för forsknings- och bioetik, vill stärka undervisning och forskning i bioetik och söker därför två lektorer, en i Miljö- och bioetik och en i Djuretik.

Universitetslektor i djuretik  
Mer information [pdf] >

Universitetslektor i miljö- och bioetik
Mer information [pdf] >
Call for papers

CODEX AND CODE:

AESTHETICS, LANGUAGE AND POLITICS IN AN AGE OF DIGITAL MEDIA

(NorLit 2009)

Stockholm, August 6-9, 2009


The Nordic Association for Comparative Literature (NorLit) organizes every two years an international scholarly conference. The aim of NorLit is to develop the study of Comparative Literature through Nordic collaboration both in its own discipline and in Modern Language and Cultural studies. The next conference will take place in Stockholm, August 6-9, 2009. The conference is organized by the Department of Comparative Literature, Stockholm University, the Department of Communication and Culture, Södertörn University College, and the School of Computer Science and Communication, Royal Institute of Technology, Stockholm.

The theme for the meeting is ”Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media”. The conference venue is the Royal Institute of Technology. The conference languages are the Nordic languages and English.

The conference wants to stimulate interdisciplinary scholarly research of the literary in a broad sense. We addresse ourselves to scholars in Comparataive Literature and in Classical and Modern Languages, Aesthetics, Media and Communication studies, Film and Theatre studies, Philosophy and adjacent disciplines. We want to encourage a discussion of how literary studies respond to the ongoing changes in media and technology, politics and economy. Many argue that the Humanities currently are in a state of crisis. We argue that the discipline seldom has found itself in such an interesting and fruitful historical moment.

The principal question for the conference is the challenge that the study of literature encounters in an age of digitalization and globalization. The conference also adresses questions of authenticity and originality, identity and gender, literary genres and reading practices, media and materiality, culture and popular culture, language and history, world literature, work aesthetics, translations and canon formation. Several of these questions have surfaced during earlier media system changes, in particular during Romanticism and Modernism, which provides the conference with an historical frame.

Keynote speakers (confirmed):
Professor Patrizia Lombardo, Département de langue et de littérature françaises, Université de Genève
Professor Haun Saussy, Department of Comparative Literature, Yale University
Professor Jochen Hörisch, Seminar für Deutsche Philologie, Universität Mannheim
Professor Andrea Polaschegg, Institut für deutsche Literatur, Humboldt Universität
Dr. Göran Sommardal, Stockholm.

The conference is organized around a number thematic sessions to which we invite researchers and scholars to present papers. For each thematic session there is appointed a chair, who also is the contact person for this session:

Avant-garde (Per Bäckström, Per.Baeckstrom(at)hum.uit.no)
Asthetics and Phenomenology (Roland Lysell, roland.lysell(at)littvet.su.se)
French Literature (Bengt Novén, bengt.noven(at)fraita.su.se)
Gender studies (Maria Karlsson, maria.karlsson(at)littvet.uu.se)
Classical Literature (Paula Henriksson, paula.henrikson(at)littvet.uu.se)
Crititical Theory (Anders Johansson, anders.johansson(at)glanta.org)
Literature in New Media (Jonas Ingvarsson & Cecilia Lindhé, jonas.ingvarsson(at)kau.se)
Literature and Narrative Spaces (Christian Claesson, claesson(at)fas.harvard.edu)
Literature and Science (Kerstin Bergman, Kerstin.Bergman(at)litt.lu.se)
Literature and Religion (Håkan Möller, hakan_moller(at)hotmail.com)
Publics of Literature (Torbjörn Forslid & Anders Ohlson; torbjorn.forslid(at)mah.se )
Literary Sociology (Johan Svedjedal, johan.svedjedal(at)littvet.uu.se)
Literary studies in Modern Languages (Martin Svensson Ekström, martin.svensson.ekstrom(at)sh.se)
Literary Writing (Cristine Sarrimo, Cristine.Sarrimo(at)mah.se)
Materiality (Sara Danius, sara.danius(at)sh.se)
Media and Mediality (Leif Dahlberg, dahlberg(at)csc.kth.se)
Narratology and Inter Semiotics (Christer Johansson, christer.johansson(at)littvet.su.se)
Performativity (Lena Hammargren, Lena.Hammergren(at)teater.su.se)
Popular Culture (Jerry Määttä, jerry.maatta(at)littvet.uu.se)
Pornography (Magnus Ullén, magnus.ullen(at)littvet.uu.se)
Post-colonialism (Stefan Helgesson, stefan.helgesson(at)littvet.uu.se)
Psycho-analysis (Carin Franzén, carin.franzen(at)liu.se)
Queer (Tiina Rosenberg, Tiina.Rosenberg(at)genus.lu.se)
Rhetoric (Otto Fischer, otto.fischer(at)littvet.uu.se)
Law and Literature (Anna Krakus, annakrakus(at)yahoo.com)
Contemporary Aesthetics (Cecilia Sjöholm, cecilia.sjoholm(at)sh.se)
Language Materialism (Jesper Olsson, jesper.olsson(at)littvet.su.se)
Swedish Poetics (Anna Cullhed, Anna.Cullhed(at)littvet.uu.se)
Theory and Hermeneutics (Jan Holmgaard, janholmgaard(at)hotmail.com)
Textual Criticsm and Editions Research (Petra Söderlund, petra.soderlund(at)littvet.uu.se)
Old Novels (Mats Malm, mats.malm(at)lit.gu.se)
Translation, Theory and Practice (Lars Kleberg, lars.kleberg(at)sh.se)

In order to ensure the quality of the presentations and to stimulate discussion, the presenters shall submit full papers prior to the conference. The oral presentation of papers consists of a short summary of the content (5-10 minutes per paper). Only sessions that receive enough papers will be carried out.

Deadlines:
Abstract (max 1500 characters with spaces) mailed to session organizer latest on December 15, 2008. Decisions of accepted papers will be sent on January 15, 2009. Full papers (max 60 000 characters with spaces) mailed to session organizer latest on June 6, 2009.

Conference fee: SEK 900 (SEK 1200 after April 30, 2009)
Conference fee students: SEK 500 (SEK 800 after April 30, 2009)

Registration: March 1– June 30, 2009

Website: www.norlit.org

Convenors:
Leif Dahlberg, dahlberg(at)csc.kth.se
Sara Danius, sara.danius(at)sh.se
Roland Lysell, roland.lysell(at)littvet.su.se
Martin Svensson Ekström, martin.svensson.ekstrom(at)sh.se
Petra Söderlund, petra.soderlund(at)littvet.uu.se
Invitasjon / Invitation

Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter har etablert en priskonkurranse i anledning sitt 25 års jubileum, og den beste artikkelen i 2008 belønnes med 1.000 Euro. Tidsskriftet er i dag Nordens ledende forum for analyser, debatt og faginformasjon om menneskerettigheter, og er rangert som nivå 2 av Universitets- og høskolerådet. Tidsskriftet er flerfaglig, med bidrag på skandinaviske språk og engelsk. Mer informasjon finner du på http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr

Nordic Journal of Human Rights celebrates its 25th anniversary with a prize competition, and the best article in 2008 will be honoured with 1.000 Euro. The journal is today the leading Nordic forum for human rights analysis, debate, and information. It is multi-disciplinary with contributions in English and Scandinavian languages. The journal aspires to maintain an advanced level on its contents, and all articles are peer reviewed. Read more at http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr/guidelines.html


Med vennlig hilsen / Sincerely yours,
Njål Høstmælingen, editor

Norsk senter for menneskerettigheter/
Norwegian Centre for Human Rights
PO Box 6706 St Olavs plass, N-0130 Oslo
Besøksadresse/visiting address: Universitetsgt 22-24
Tel: +47 22 84 20 64, +47 91 16 25 66

Vid Humanistiska fakultetens filosofiska institution lediganslås
tidsbunden tjänst som

 

planerare

 

för tiden 1.8.2008 - 31.12.2009 (motivering för tidsbundenhet:
tillfällig organisering av uppgifter).

 

Till planerarens uppgifter hör:
- att inför de förestående strukturreformerna i samarbete med
institutionens ledning utreda alternativ för att möjliggöra optimal
forskning, undervisning och administration vid institutionen,
- det svenska filosofi-läroämnets studiehandledning samt planering och
praktiska uppgifter som berör läroämnets studieärenden, samt
- övriga administrativa uppgifter vid filosofiska institutionen,
särskilt som kontaktperson för internationella ärenden.

 

Av personen som väljs för uppgiften önskas en högre högskoleexamen som
ger behörighet för forskarstudier i filosofi. Personen bör även ha
utmärkta kunskaper i svenska och tillräckliga kunskaper i finska och
engelska.

 

Uppgiftens lön grundar sig på nivå 7 i kravnivåramen för annan än
undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem.
Dessutom betalas en lönedel som utgår från den individuella
arbetsinsatsen. Lönen bestäms i intervallet 1.907 - 2.785 euro per månad
beroende på den utsedda personens kompetens och erfarenhet. Mera
uppgifter ges av amanuens Ilpo Halonen, tfn. (09) 191 29233,
ilpo.halonen (at) helsinki.fi.

 

Till ansökan bör bifogas matrikelutdrag eller CV, intyg på
språkkunskaper, publikationsförteckning samt övriga dokument som kan ha
betydelse för tjänstens tillsättande. Ansökningarna riktas till
Filosofiska institutionens ledningsgrupp och skickas med bilagor till:
Amanuens Ilpo Halonen, Filosofiska institutionen, PB 9
(Brobergsterrassen 20 A), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningstiden utgår 29.5.2008 klockan 15.45.

 

Helsingfors den 21 maj 2008
Förvaltningsämbetet

THE FIRST NORDIC PRAGMATISM CONFERENCE:
PRAGMATISM IN SCIENCE, RELIGION, AND POLITICS

 

Helsinki, Finland
2–4 June 2008

http://www.helsinki.fi/filosofia/npc.html

 

Philosophical pragmatism has aroused renewed interest among philosophers
over the past few decades. In recent years it has attracted a number of
Nordic philosophers working in different fields within philosophy and
related subjects.

 

The first Nordic Pragmatism Conference will bring these Nordic philosophers
together with both one another and prominent American and European scholars of pragmatism. Its aim is to create a context for further contacts and
cooperation among philosophers working on pragmatism both in the Nordic
countries and elsewhere.

 

The theme of the conference is the general question concerning both the
critical and constructive influence of pragmatism in science, religion, and
politics. In addition, attention will be given to the position of pragmatist
philosophy in the Nordic countries.

 

The conference is arranged by the Nordic Pragmatism Network, which was
initiated in 2006 to enable cooperation and exchange of ideas among Nordic
philosophers working on issues related to pragmatism, and the Philosophical
Society of Finland. In addition, the conference is sponsored by the Helsinki
Peirce Research Centre at the Department of Philosophy at the University of
Helsinki, and the Ethical Grounds of Metaphysics research project at the
Department of Social Science and Philosophy at the University of Jyväskylä.

 

The conference takes place at Tieteiden talo ("House of Sciences and
Letters"), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 2–4 June 2008. Registration to the
conference will begin at the conference location on Monday, 2 June 2008 at
9.00 am. The registration fee is 30 euros.

 

Undergraduate and graduate students are exempt of the fee. Students at the
University of Helsinki may gain up to 3 credits by participating in the
conference and writing a small report. Contact by email for further details
(henrik.rydenfelt (at) helsinki.fi).

 

Please see the conference website for a detailed conference programme:

http://www.helsinki.fi/filosofia/npc.html

 

On behalf of the organizers,
Henrik Rydenfelt

HELSINKI METAPHYSICAL CLUB
Meeting 30 May 2008

Professor Douglas Anderson (Southern Illinois University at Carbondale)
gives a lecture course on the Transcendentalist roots of American pragmatism
and the writings of pragmatism's founders, Charles S. Peirce, William James,
and John Dewey. Please find the detailed course description copied below as
well as a list of readings in the attachment.

 

The lectures take place at the Department of Philosophy, Siltavuorenpenger
20A, sh222, 26-30 May 2008, Mon-Fri every day at 10-12 am and 13-15 pm.
(Please note the change in times since a previous announcement.)

 

The last course session on 30 May at 13-15 pm will be a meeting of the
Helsinki Metaphysical Club, with discussion on the philosophical
correspondence between Charles Peirce and William James. The discussion will
be followed by a small reception. All are very welcome to attend!

 

Professor Anderson will also give a talk at the Research Seminar of the
Departments of Philosophy (sh222) on 29 May 2008 at 16-18 pm. Please see the abstract copied below.

 

For students, using participation in the meetings of the Club and the
Research Seminar as coursework is negotiable.


Henrik Rydenfelt
http://www.helsinki.fi/peirce/

 

******

Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale, USA)

PRAGMATIC TRANSCENDENTALISM

Lecture course
26-30.5.2008, Mo-Fri 10-12 and 13-15. Siltavuorenpenger 20A, sh222

 

Course theme: There have been many recent accounts of R. W. Emerson as a
"pragmatist" or "proto-pragmatist." I think it is more fruitful to explore
the Emersonian and transcendentalist traces left in the work of the early
American pragmatists: Peirce, James, and Dewey. In the course I want to
explore a few of these traces to suggest the larger project that I believe
is available to those interested in pragmatism. James clearly appropriated
features of Emerson's (and his father's) style of philosophy. But he also in
his late work defended something like a pluralistic idealism. Peirce quite
openly aligned himself with Schelling and American transcendentalism. And
Dewey, whose debt to Hegel is explicit, also took up features of the social
projects of the Transcendentalist movement. Though one aim of the course is
historical, it also aims to have a cash value concerning the importance of
philosophy for our present cultures.

 

Much of what passes for pragmatism on the current scene remains oblivious to
this other side of pragmatism, and this has had consequences for how
pragmatism has been exploited in recent years. If one takes seriously the
pragmatists's commitments to aspects of American transcendentalism, one
arrives at a very different conception of philosophy's tasks than that
currently portrayed in neo-pragmatism. In closing, I want to look briefly at
Russell's and Rorty's accounts of pragmatism, and suggest that they leave us
with an impoversihed account of philosophy (and in Rorty's case a rejection
of philosophy), one that has helped place the humanities on the endangered
species list in many twenty-first century universities. The visions of
Peirce, James, and Dewey offer instead a way of engaging philosophy in the
transformation of cultures.

Hurudan filosofi matas de finlandssvenska gymnasisterna med?
Filosofiportalens svenska filosofiska ordbok utökas och uppdateras under sommaren, främst med termer och filosofer som kan behövas av gymnasieelever i filosofi och livsåskådning. För att få en uppfattning om vilka uppslagsord som kan behövas har jag som praktikant på portalen gått igenom läroplanerna, studentexamensfrågorna (1986-2008) och de vanligaste läroböckerna. I första hand är gymnasiets filosofikurser breda och allmänbildande, men en genomgång av materialet avslöjar ändå vissa tendenser.

Filosofihistorisk allmänbildning mot djup kännedom om filosofiska frågeställningar
En vattendelare bland läroböckerna verkar vara det val som alla författare ställts inför: hur mycket allmänbildande filosofihistoriskt material måste inkluderas innan man kan närma sig mera avgränsade filosofiska frågor? Valet står mellan ett tematiskt eller ett historiskt kronologiskt upplägg. Problemet med det historiska upplägget är att alltför grundliga genomgångar av filosofer och skolbildningar lätt reducerar filosofikurserna till kurser i filosofins historia. Samtidigt kan ett renodlat tematiskt upplägg leda till väl korthuggna behandlingar av de filosofiska frågeställningarna. Dessa kan då bli svåra att smälta eller till och med kännas irrelevanta för den som inte redan är bekant med filosofiskt arbete. Att detta är en verklig svårighet visar sig i de stora skillnaderna i upplägget bland läroböckerna.

Två motpoler bland läroböckerna är Richard Osbornes Filosofi för nybörjare (1995) och Wahlström & Hertzbergs Hur tänker du? Filosofiska frågor (1995). Osbornes bok är en illustrerad kronologisk genomgång av filosofer och deras centrala idéer från Thales till Derrida. Den filosofihistoriska genomgången av 2500 år på dryga 200 sidor blir ytlig och går inte desto mera in på särskilda filosofiska problem eller frågor. Kontrasten till Wahlström & Hertzberg blir stor eftersom de endast lyfter upp filosofer som har anknytning till de filosofiska frågeställningar de valt att behandla. Deras lärobok, med en klar språkfilosofisk ansats, behandlar få namn i filosofihistorien och kommer snabbt in på rätt djupgående filosofiska problem.

Vad anser författarna vara mest väsentligt för nybörjare i filosofi? Lärobokens begränsning tvingar dem att välja. Till exempel anser Wahlström & Hertzberg att studenterna först bör bekanta sig olika filosofiska frågeställningar, och i andra hand de filosofiska skolbildningar och traditioner dessa historiskt sett hör hemma i. För Osborne är förhållandet i stort sett omvänt; först kommer genomgången av traditionen och filosofiska frågeställningar behandlas enbart som en viss filosofs inlägg i historiska diskussioner. De två olika verken löper därmed två olika sorters risker. Osbornes upptagenhet av filosofihistorien gör det svårt att se vad filosofi är utöver filosofiska traditioner och skolbildningar. I Wahlström & Hertzbergs fall finns risken att fokuseringen på filosofiska frågor går så långt, att följden blir att allmänbildningen lider och eleverna behöver bredvidläsning av allmänna översiktsverk. Ett exempel på detta hos Wahlström & Hertzberg är hur snabbt de dyker in på rätt specifika uppfattningar om filosofi: redan på sidan 13 i Hur tänker du? kommer Wittgensteins tankar om att ”filosofin lämnar allt som det är” in. För gymnasiets introduktionskurs i filosofi kan Wittgensteins påstående, utan ett filosofihistoriskt sammanhang, förbli oförståeligt eller missförstås.  

De 20 mest nämnda filosoferna
Trots skillnader finns det ändå vissa filosofer som ingen läroboksförfattare glömmer. Den mest populära filosofen, räknat utgående från antal hänvisningar i läroböckerna, är utan tvekan Immanuel Kant. Hans kategoriska imperativ får uppmärksamhet i så gott som alla läroböcker, oberoende upplägg och infallsvinkel. Efter Kant är de populäraste filosoferna i läroböckerna följande:

Aristoteles
Bacon, Francis
Beauvoir, Simon de
Bentham
Descartes, René
Hume, D.
Hegel, C.F.
Hobbes, Thomas
Kierkegaard, Søren
Locke, J.
Marx, K.
Mill. J. S.
Nietzsche, F.
Platon
Rousseau, J. J.
Sartre, J.-P.
Sokrates
Wittgenstein, L.
von Wright, G. H.

Listans alla internationella ”superkändisar” förvånar knappast någon. Intressantare är populariteten hos de förhållandevis mindre kända filosoferna; von Wright hör hemma i finländska läroböcker, medan Simon de Beauvoirs plats kan försvaras med att den motverkar läroböckernas höga ”gubbfaktor”.

Vilka frågor ställs i studentexamen?
De senaste årens studentexamensfrågor visar att det inte är filosofihistoria som gymnasisterna borde plugga mest. I frågorna prioriteras det egna tänkandet och filosofisk argumentation, medan sakkännedom om inflytelserika filosofer inom vissa frågor mera krävs för att få full poäng. Enligt gymnasiets läroplan i filosofi bedöms eleverna i enlighet med vilken framgång de ”tillägnat sig begrepp och teorier samt hur väl de kan uttrycka egna filosofiska tankar.” Detta syns i att studentexamensfrågorna oftast är tematiska och mera sällan går in på ett visst begrepp hos en viss filosof. Studentexamensfrågornas olika temaområden är byggda kring gymnasiets fyra kurser i filosofi, i grova drag alltså metafysik och filosofins väsen, epistemologi och vetenskapsteori, etik och samhällsfilosofi.  De senaste fem åren har frågorna handlat om bland annat frihet/determinism, skillnader i förklaringar inom olika vetenskaper, rättviseteorier, sanningsteorier, vad filosofi är och dess delområden och olika frågor om metafysik. Ett ganska gott typexempel av den allmänna hållningen är studentfrågan 2008 ”Redogör för kausalitetsbegreppet i vetenskapen och vardagen” (min övers.). Den allmänna hållningen utesluter naturligtvis inte att specifika begrepp och filosofer blir viktiga för att få goda resultat. I frågan ovan förväntas studenten först veta vad kausalitet betyder och hur begreppet användning i vetenskapen skiljer sig från vardagen. Men för full poäng är det också önskvärt, enligt bedömningsrekommendationerna, att studenten nämner tänkare som Hume och Kant och till exempel känner till skillnaden mellan kausalitet och teleologi.

Nya böcker och gratismaterial på nätet
Att både det egna filosofiska tänkandet och sakkännedom är viktigt i studentexamen ställer ganska omfattande krav på läromedlen. ”Helhetsböcker”, som t.ex. Esa Saarinens Filosofi (1995), som under min egen tid i gymnasiet användes för alla kurser i gymnasiefilosofin, kan inte stå för sig själva om man ser till omfånget på studentexamensfrågorna. Äldre böcker har skapats för tiden före ämnesrealen. Att mera ingående och uppslagsrika läromedel behövs syns också i Söderströms nya serie Öppna frågor. Serien består av en skild lärobok för de fyra olika delområdena i gymnasiefilosofin (serien blir komplett i höst).

Utöver läroböckerna är även open access-material, som till exempel filosofiportalens svenska filosofiska ordbok, ett effektivt sätt att stöda den breda och grundläggande kunskap som gymnasieeleverna behöver.

På finska finns ett rätt bra material för övning inför ämnesrealen i filosofi på Yle:s sidor, men ingenting på svenska än så länge:
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit_reaali_filosofia

Filosofia.fi planerar en svensk samlingssida för undervisningsstöd i filosofi. Har du önskemål/kommentarer/material, ta kontakt! fifi @ abo.fi – eller diskutera i kommentarfältet nedan.

Jonas Ahlskog, FM, praktikant på Filosofia.fi på svenska

Länkar

Feto: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, Feto ry.
På Feto:s sidor finns studentexamensfrågorna publicerade.
Filosofisk ordbok av Martin Nybom och Göran Torrkulla i Filosofia.fi


Filosofiläroböcker för gymnasiet på svenska
:

Andrén, Pontara, Tännsjö, Filosofi och samhälle (Köpenhamn 1978).
Hertzberg & Wahlström, Hur tänker du? Filosofiska frågor (Esbo 1995).
Hertzberg & Wahlström Tänk vidare! Fördjupad filosofi (Esbo 1997).
Osborne, Richard, Filosofi för nybörjare (Stockholm 1995).
Saarinen, Esa, Filosofi (Borgå 1995).
Klockars, Nordström, Silvast, Österman, Öppna frågor 1: Introduktion till filosofin (Borgå 2007).
Klockars, Silvast, Teir, Österman, Öppna frågor 2: Etik (Borgå 2008).
Klockars, Silvast, Teir, Österman, Öppna frågor 3: Kunskap och verklighet (Borgå 2008).
Klockars, Nordström, Silvast, Teir, Öppna frågor 4: Samhällsfilosofi (Keuruu 2007).

GOTTLOB FREGE LECTURES IN THEORETICAL PHILOSOPHY 2008

 

PAUL BOGHOSSIAN -- OBJECTIVE KNOWLEDGE

http://daniel.cohnitz.de/index.php?frege

 

The 2008 "Gottlob Frege Lectures in Theoretical Philosophy" will be
delivered by Prof. Paul Boghossian from New York University. Professor
Boghossian is an internationally renowned philosopher who is well known for
his research in philosophy of mind, the philosophy of language and
epistemology. His recent book "Fear of Knowledge" (OUP 2006) has received
wide recognition and was named "Choice Outstanding Academic Book 2006."  We are happy to have him in Tartu for a four day workshop at the beginning of
June, 10.-13. 06. 2008. Everyone interested is invited to participate. To
plan the event, however, we need your registration no later than May 21.

 

Participants are responsible for making their own travel and accommodation
arrangements. However, we have reserved some places in a nearby student
dormitory. Please indicate in your registration if you are interested in
staying at the student dormitory. For registration and further information
please email: cohnitz (at) ut.ee.

 

The Lecturer

Paul Boghossian is Silver Professor of Philosophy at the Department of
Philosophy, New York University. He is the author of numerous works on a
variety of topics, including rule-following, eliminativism, naturalism,
self-knowledge, a priori knowledge, analytic truth, realism, relativism, the
aesthetics of music and the concept of genocide. He has held research
fellowships from the National Endowment for the Humanities, Magdalen College(Oxford), the School of Advanced Study (University of London), and from the Australian National University (Canberra). He has been a Visitor at the Institute for Advanced Study in Princeton, a Fulbright Senior Specialist and is a fellow of the New York Institute for the Humanities. He has also taught
at the University of Michigan at Ann Arbor and at Princeton.

 

The Topic

Recent philosophy has seen a huge amount of interest in relativism,
understood as a semantical thesis. Professor Boghossian will examine the
ways in which traditional relativism differs from this “new age” relativism
and will look at the problems that each faces.  After that he will examine
issues that arise in defending the thesis that there can be objective facts
about epistemic justification and take a closer look at the question of
whether we could be said to have epistemic systems that guide our belief
formation.

 

For further information, please visit our website at

http://daniel.cohnitz.de/index.php?frege

 

The event is organised by the Department of Philosophy, University of Tartu,
and the EuroCollege of the University of Tartu and sponsored by the Estonian
Science Foundation and the Embassy of the United States, Tallinn.

 

The Gottlob Frege Lectures in Theoretical Philosophy are named in honour of
the German mathematician and philosopher Friedrich Ludwig Gottlob Frege. We have chosen Frege as the patron for our lecture series as he is widely
recognised for his clarity and unpretentious, no-nonsense style of dealing
with philosophical problems. So are the lecturers we are honoured to host in
Tartu.

THE NORDIC WORKSHOP
IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
(NWEMP)


31 May – 1 June 2008

Department of Philosophy
University of Tartu, Estonia

Conference venue: Domus Dorpatensis (Ülikooli 7)

The workshop aims to provide a forum of discussion for work in progress on Early Modern Philosophy. The 2008 NWEMP is the inaugural meeting organized by Roomet Jakapi and Marc Hight. In future years the workshop will be hosted by other institutions in the region.


Program

Saturday, 31 May
11.00-12-00 Riin Sirkel (Univ. of Western Ontario): “Descartes on Substantial Union”
12.00-13.00 Markku Roinila (Univ. of Helsinki): “Imagination and Perfection in Leibniz's Philosophy of Mind”
15.00-16.00 Peter Myrdal (Univ. of Uppsala): “Leibniz on Self-Knowledge”
16.00-17.00 Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): “Reflection as the Source of Simple Ideas in Locke”
17.30-18.30 Jani Hakkarainen (Univ. of Tampere): “Hume's Scepticism and Realism”
18.30-19.30 Eva Piirimäe (Univ. of Tartu): “Montesquieu on Moral, Christian and Political
Virtue”

 

Sunday, 1 June
10.00-11.00 Marc Hight (Univ. of Tartu/Hampden-Sydney College): “How Immaterialism Can Save Your Soul”
11.00-12.00 Roomet Jakapi (Univ. of Tartu): “Samuel Colliber and the Journey of the Soul”


For further information, please e-mail

roomet.jakapi (at) ut.ee or marc.hight (at) ut.ee.

Professor Maria Lukac de Stier (Pontificia Universidad Católica
Argentina - UCA) will lecture on

 

LEVIATHAN: ACCURST LEGACY, HIDDEN INFLUENCE

 

The purpose of the lecture is to show how Thomas Hobbes’s
masterpiece, Leviathan, was rejected between the most important
philosophers and thinkers during the second half of the XVII century.
It reviews his most important critics Sir Robert Filmer, George
Lawson, John Bramhall and Edward Hyde, Earl of Clarendon. The
political though of some possible disciples is also considered.
Finally, the lecture turns to the relationship between Hobbes and
Locke. In summary, I will argue that the overt hostility almost
universally expressed toward Hobbes in the second half of the
seventeenth century masks the real impact that he and his magnum opus
had on his readers, who were reluctant to acknowledge any positive
influence not because they were so opposed to all his views, but
rather, because they shared some of them, and feared the accusation
of being a “Hobbist”.

 

Time: May 27, 2008, from 14 to 16

Place: Department of Social and Moral Philosophy, Meeting room 244
(Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor).

For more information, please contact Dr Juhana Lemetti,
juhana.lemetti (at) helsinki.fi

The Metaphysics of Tropes


An international workshop at the Department of Philosophy, University of Turku, WEDNESDAY JUNE 11, 2008, 14-19, seminar room 150, Publicum, Assistentinkatu 7, 1st floor.
 

Program

14.00
Coffee & Opening

14.15
Anna-Sofia Maurin (Lund University):
Why there are tropes

15.20
Arto Repo (University of Turku):
Tropes and States of Affairs

16.20
Coffee

16.45
Jani Hakkarainen (University of Tampere):
Hume as a Trope nominalist?

17.50
Markku Keinänen (University of Turku):
Tropes - the basic constituents of powerful particulars?

 

The workshop is organised by the research project “Tropes, change and dispositional essentialism” funded by the Academy of Finland.
Information:
Markku Keinänen
markku.keinanen [at] utu.fi
http://users.utu.fi/mkeina/visits

Research Methodologies: Embodiment - and the study of cultural and artistic
practices

 

When: 22 May (10 AM) - 23 May (5 PM) 2008

Where: Helsinki Collegium for Advanced Studies (seminar room), Fabianinkatu
24 A, Helsinki (except workshop)

 

For more information, please visit
www.helsinki.fi/collegium/events/Embodiment.htm

Registration recommended by email to:

  

WORKSHOP

WEDNESDAY 21 May (10AM-1PM)

by Dr. Sreenath Nair: ”Restoration of Breath: A Practical Approach to
Consciousness in Performance”

Venue: The Finnish Theatre Academy

For more information and registration contact: Tiina Keisanen
(tiina.keisanen (at) teak.fi)

  

SYMPOSIUM PROGRAMME

 

THURSDAY 22 May

9:30 Welcome  Karen Vedel

09:45-11:00 KEYNOTE

*         ”Dance in the Field: Methodological Developments in Dance
Ethnography”
Theresa Buckland (Professor of Performing Arts in the School of English,
Performance and Historical Studies at De Montfort University, Leicester, UK)
http://www.dmu.ac.uk/faculties/humanities/pa/tbuckland.jsp

 11.00-11:15  Coffee

 11:15-13:00  Research Papers (30 mins)

*         ”Other Flesh -  Approaches to the Research of Couple and Group
Dances”
Petri Hoppu, PhD (University of Tampere)

*         "Embodied larp [live-action role-playing] - Questions of embodied
participation in the games 'Luminescence' and 'the Plastic Cup’”
Juhana Petterson, film director, role playing artist

*         ”What remains”
Hanna Järvinen, PhD

 13:00-14:15  Lunch break

 14:15-15:30 KEYNOTE

*         ”Restoration of Breath: Consciousness and Performance”
Dr. Sreenath Nair (Senior Lecturer, Lincoln School of Performing Arts,
Lincoln University, UK)
http://www.lincoln.ac.uk/lspa/staff/1864.asp

 15:30-15:45  Coffee

 15:45-17:00  2 Research Papers (1 hour + 30 mins)

*         "The Actor´s art in modern times"
Esa Kirkkopelto, PhD (Finnish Theatre Academy)

*         [Title to be confirmed]
Leena Rouhiainen, PhD (Finnish Theatre Academy)

  

FRIDAY 23 May

09:00-09:30 SUMMARY OF SYMPOSIUM THEMES Hanna Järvinen + Karen Vedel

 09:30-10:45 Research papers

*         ”On architectural space as embodied and multisensory experience”
Kirsi Saarikangas, PhD, Christina Institute, University of Helsinki

*         ”Simulatorium for Enactive Cinema. An extrapolation of the
author's embodiment of emotional theme in Sergei Eisenstein's holistic
montage theory”
Pia Tikka, PhD cand., University of Arts and Design

 10:45-11:00 Coffee

 11:00-12:45 Research papers

*         ”Observant participation. The practice of silence and stillness”
Karen Vedel, PhD, Research Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies

*         ”Silence and beyond - on ethnographic limits and possibilities”
Marja-Liisa Honkasalo, PhD Docent, Professor Medical Anthropology

*         "Knowledgeable Bodies. Social maps, space and movement. A case
study from Aden, Yemen"
Susanne Dahlgren, PhD, Research Fellow, Helsinki Collegium for Advanced
Studies

 12:45-14:00 Lunch break

 14:00-15:15 KEYNOTE

*         ”Embodied Learning and Remembering Across Cultures:
Anthropologists' Experiences”
Judith Okely, Professor Em. Social Anthropology. Deputy Director of the IGS
(International Gender Studies Centre), Queen Elizabeth House, Oxford
University.

 15:15-16:30 Plenary discussion/closure

 16:30 Closing Reception in the Common Room on the 3rd floor of Helsinki
Collegium for Advanced Studies.

Hello,

 

Prof. STUART HAMEROFF of the University of Arizona
will give a lecture titled "The 'Conscious Pilot': Dendritic Synchrony
Moves through the Brain as the Neural Correlate of Consciousness"

 

Guest commentator prof. KARI ENQVIST,
Professor of cosmology, University of Helsinki; Theory Programme
Director, Helsinki Institute of Physics
http://www.helsinki.fi/~enqvist/

 

The event is organized by the Cognitive Science Unit of the Department
of Psychology, University of Helsinki.


TIME

Wed 21 May 2008, 15-17.


LOCATION

Department of Psychology,
Siltavuorenpenger 20C
Lecture hall 2 (K70), basement floor


BACKGROUND

Stuart Hameroff, MD, (Born in 1947 Buffalo, New York) is an
anesthesiologist and professor at the University of Arizona. He is best
known for his promotion of the scientific study of consciousness, and
his speculative theories of the possible quantum mechanisms of
consciousness.

http://www.quantumconsciousness.org/

 

Here are some links you may follow to find out more about his research

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff

Atmanspacher, Harald, "Quantum Approaches to Consciousness", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2006 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL =
http://plato.stanford.edu/archives/win2006/entries/qt-consciousness/

Litt, A., Eliasmith, C., Kroon, F.W., Weinstein, S. and Thagard, P.
(2006) 'Is the Brain a Quantum Computer?', Cognitive Science: A
Multidisciplinary Journal, 30:3, 593 - 603
http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/quantum.pdf

Hameroff, S. (2007) "The brain is both neurocomputer and quantum
computer", Cognitive Science 31 (2007) 1035-1045
http://www.quantumconsciousness.org/documents/CogScipub.pdf

Tegmark,M. (2000) "Importance of quantum coherence in brain processes"
Physical Reviews E, 61: 4194-4206
http://prola.aps.org/pdf/PRE/v61/i4/p4194_1

Hagan,S.,Hameroff,S.& Tuszynski, J.(2002) "Quantum computation in brain
microtubules? Decoherence and biological feasibility" Physical Reviews
E, 65: 061901
http://www.quantumconsciousness.org/pdfs/decoherence.pdf

Grush R., Churchland P.S. (1995), 'Gaps in Penrose's toilings', J.
Consciousness Studies, 2 (1), pp. 10-29.
http://mind.ucsd.edu/papers/penrose/penrosehtml/penrose-text.html

Penrose, R. and Hameroff, S. 'What 'Gaps'? Reply to Grush and
Churchland' (1995), Journal of Consciousness Studies, 2, No. 2, pp. 99-112
http://www.quantumconsciousness.org/penrose-hameroff/whatgaps.html


Welcome!

Doc. Mathieu Marion (Université du Quebec à Montréal / University of Helsinki) will held a lecture course:

"Collingwood on interpretation: language, history and art"

12.5 - 23.5., at 12-14. Department of Philosophy, Siltavuorenpenger 20A, room: sh222.

Course syllabus and reading material: 

http://www.helsinki.fi/filosofia/k2008/Marion.htm

Welcome!

Department of Philosophy
University of Helsinki
 
 
Huvudämnesstudier i filosofi på svenska kan i Finland bedrivas vid två universitet: vid Åbo Akademi (Humanistiska fakulteten) och Helsingfors universitet (Humanistiska fakulteten).

 

Helsingfors universitet:

ansökningstiden går ut onsdagen den 16.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/index.htm

Om urvalsprovet i filosofi:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/urvalsproven/amne/filosofi.htm

Läroämnet filosofis sidor:

http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/sfilo.htm

 

Åbo Akademi:

ansökningstiden går ut 30.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

https://www.abo.fi/student/hfantagningsvillkor

Om urvalsprovet i filosofi (inkl. förhandstexter):

http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=tostudy&l=sv

Allmän ansökningsguide:

https://www.abo.fi/student/ansokningsforfarandekandidat 


Öppna Universitetet erbjuder kurser i filosofi på svenska på många orter i Finland:

http://www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/peramne#fce133db-505e-4383-aeb6-0c136a4b5994


Folkets Bildningsförbund arrangerar

Korpo Filosofidagar den 1-2.8.2008
Tema: ”Människovärdet”
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Program
Fredag 1.8.08
kl. 17 - 19 Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.19 - 21 Inledare: Professor emeritus, Lars D. Emeritus, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och
människorättigheter

kl. 21- samtalen fortsätter under fria former

Lördag 2.8.08
kl. 12 - 14 Inledare: filosof Jan-Ivar Lindén, Heidelberg
(rubrik meddelas senare)

kl. 14 Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
(rubrik meddelas senare)

I undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” upptäckte den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. I takt med att nya demokratier uppstått har den globala poolen av slavar ökat. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar? Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss?

Fritt inträde Alla intresserade välkomma.

Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor:
Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
http://www.rumarstrand.com

På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla
Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159
Bekanta er gärna med vår hemsida! http://www.fbf.kaapeli.fi
E-mail: fbf @ kaapeli.fi
An international conference on Nicolaus Cusanus will take place July, 31 – August, 3, 2008 at the Department of Philosophy, Åbo Akademi University, Turku, Finland. The theme of this conference is “The Self, Self-Consciousness and World View in the Later Writings of Nicholas of Cusa”.

Organizers are the Department of Philosophy at Åbo Akademi University, the Department of Systematic Theology (Dogmatics) of Åbo Akademi University and Institut für Cusanus-Forschung, Trier, Germany.

The conference fee is 50 €. For students participation is free. For more information about the conference, including the program, see the conference homepage: http://www.abo.fi/cusanus

 
Dear All,

There has been an addition to the department research seminar and we will
exceptionally meet twice during next week: on wednesday 14.5 at 16-18 and
thursday 15.5 at 16-18 (Siltavuorenpenger 20 A, room sh 222):

Wednesday 14.5 at 16-18:

George Arabatzis
(Research Centre on Greek Philosophy, Academy of Athens / University of
Athens)

"Michael of Ephesus and the Philosophy of Living Things in Byzantium."

ABSTRACT:

Like in other scientific branches, Byzantium was largely depending on
Hellenistic science for Biological knowledge; under the appellation
'Biology', we must understand the sciences that had to do with Medicine,
Pharmacology, Veterinary medicine, Zoology, Botany. Concerning the
knowledge of the living things (animals and plants), Byzantium carried a
tradition that synthesized elements from the Ancient Greek Science and
Philosophy and the Christian religion and philosophy. The crucial
difference is the introduction by Christianity of the theory of the
historical Creation of the world from its initial elements to the
formation of man that is seen as the crowning of the universe. Yet, for
a traditional civilization like the Byzantine, the proximity to the
world of plants and animals produced folk literary works that played
around the idea of human primacy over the rest of the living things,
mainly the animals. The Aristotelian reflection on biological phenomena,
his biological epistemology in other words, had been, since the
Greco-roman times, neglected. What remained from his contribution to
Biology was his collection of natural data and curiosities that gave,
together with other sources, the material for late ancient compilations.
We had to wait for the 11th/12th Century in order to see, in the person
of Michael of Ephesus, a commentator of Aristotle's philosophy of
biology. Notably, in Parts of Animals I there is a fragment that W.
Jaeger thought was an Encomium of natural science composed by Aristotle
in order to praise the empirical scientific method, in opposition to his
idealist youth when he was under the influence of his master Plato; it
is, Jaeger says, an almost confessional text about his progress.
Jaeger's overall position about Aristotle's philosophical evolution has
been often criticized. Michael of Ephesus commented Aristotle's passage
and we will try to see what the Byzantine commentator perceived in the
Aristotelian exhortation to the study of living things.


Thursday 15.5 at 16-18:

Krista Johansson (University of Helsinki):

"Turning the Tables - Reconsidering Schopenhauer as Educator"

UPPSALA WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
 

Mind, Body, and Agency in Spinoza and Leibniz

 

University of Uppsala, 22-23 May 2008

Engelska parken, Humanistiskt centrum, building 2, second floor, room 2-1077

 

Thursday 22 May

9:30: Opening words

9:45-11:00 Edwin Curley (Michigan): “Can Humans be Agents in a World where God is

Omnipotent?”

11:15-12:30 Donald Rutherford (UCSD): “Spinoza, Human Agency and the Good”

Lunch

14:00-15:15 André Gombay (Toronto): “Spinoza’s Condemnation of Deceit”

Coffee

15:45-17:00 Jon Miller (Queen’s): “Spinoza and the Stoics on Activity and Passivity”

 

18:00 Reception

 

Friday 23 May

9:15-10:30: Peter Myrdal (Uppsala): “Persons, Agents, and Love in Leibniz”

10:45-12:00 Valtteri Viljanen (Turku): “Leibniz and Spinoza on Passion and Action”

Lunch

13:30-14:45 Pierre-François Moreau (ENS-Lyon): “Quelques difficultés dans l’analyse spinoziste des rapports entre mens et corpus”

15.00-16.15 Chantal Jaquet (Paris): “L’égalité du corps et de l’esprit chez Spinoza”

Coffee

16:45-18:00 Lilli Alanen (Uppsala) : “Spinoza on Pride and Self-Knowledge”

 

19:00 Dinner

 

 


The workshop is organized by the research program Understanding Agency, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, together with the Department of Philosophy, Uppsala University.

For more details and availability, please contact Lilli Alanen (), or Peter Myrdal ().

See also the web page at http://www.filosofi.uu.se/agency/node16.

ISSEI 2008 call for papers

28 July – 2 August 2008

Language and the Scientific Imagination

Call for Papers

The 11th conference of ISSEI, to be held at the University of
Helsinki in 2008, invites scholars from various disciplines such as
History, Politics, Literature, Art, Philosophy, Science, and
Religion, to examine and redefine the scope of interdisciplinary
dialogue.


The conference is divided into five sections:

1) History, Geography, Science

2) Economics, Politics, Law

3) Education, Women's Studies, Sociology

4) Art, Theater, Literature, Culture, Music

5) Language, Philosophy, Anthropology, Psychology, Religion


If you would like to participate in the conference by presenting a
paper in one or more of the workshops please note the following:

Length of Paper:
Papers should not exceed 3000 words or 10 double spaced pages,
including Notes. Notes need not be included in the presentation of
the papers but they should be in the version intended for the
proceedings.

Deadline:
The deadline of submitting your abstract will be announced.

To whom shall I submit my paper?
Papers should be submitted to the workshop Chair, to whom questions
regarding the academic content of the workshop should also be
addressed.  Chairs’ addresses are posted on the list of workshops on
the pages describing each workshop.  If for any reason the address is
missing, please contact the conference secretariat
(issei (at) nachshonim.org.il) and we will supply you with a contact
address.

We look forward to seeing you in Helsinki in 2008!


Conference Co-Chairs:

Marja Härmänmaa
Senior Lecturer of Italian
Language Center
University of Helsinki
P.O. Box 4 (Fabianinkatu 26)
FIN-00014, University of Helsinki
Finland

Email: marja.harmanmaa (at) helsinki.fi


Ezra Talmor
Kibbutz Nachshonim
D.N. Merkaz 73190
ISRAEL

Tel: +972-3-9386445
Fax: +972-3-938-6588

Email: ISSEI (at) nachshonim.org

Dear Sir/Madam,

We are pleased to enclose the official website of the INTERNATIONAL
CONFERENCE MERLEAU-PONTY 1908-2008 (www.merleau-ponty1908-2008.es, www.merleau-ponty1908-2008.com) that will be held at the University of Zaragoza -Zaragoza, Spain- in October 2008, and that we hereby officially invite you to attend, with the request that you give the maximum diffusion to this event.

We look to forward to seeing you in Zaragoza.

Kind regards,

Luis Álvarez Falcón, Ph.D.
Coordinator of the I.C. Merleau-Ponty 1908-2008

Luis Álvarez Falcón.
Department of Philosophy.
University of Zaragoza.
falcon (at) unizar.es

Moral Psychology and Political Philosophy of Patriotism

A Seminar Directed by Professor Martha C. Nussbaum (University of Chicago)

Helsinki Collegium for Advanced Studies, June 9 to 14, 2008


The Helsinki Collegium for Advanced Studies will organize a seminar "Moral
Psychology and Political Philosophy of Patriotism" led by professor Martha
C. Nussbaum (University of Chicago) from June 9 to 12 as well as an
international workshop expanding on the topics of the seminar on June 14.
Professor Nussbaum will ask whether conventional forms of patriotism and
other local commitments can coexist with liberal and cosmopolitan values, or
whether they should be rejected as parochial ideals in an age when our
global connections are growing stronger. She will also ask whether nations
need to rely on a form of patriotism in order to motivate ambitious projects
involving sacrifice for others. Professor Nussbaum's presentations will
focus on work in progress of her and Jeffrey Israel (University of Chicago)
on the philosophy of patriotism.

The workshop will bring together internationally distinguished group of
scholars to reflect on the issues related to patriotism in their
philosophical, psychological, cultural, and political contexts. The seminar
and the workshop are parts of a long-term cooperation of Professor Nussbaum
with the Helsinki Collegium for Advanced Studies to which she was appointed
a Permanent Visiting Fellow in 2006.


Program of the seminar

Monday June 9: Nineteenth-Century Nationalism and the Cosmopolitan Response

Tuesday June 10: The First World War and the Collapse of Patriotism

Wednesday June 11: Patriotism and Cosmopolitanism: the Contemporary Debate

Thursday June 12: Imagining the Patriot: The Political Iconography of
Patriotism (Jeffrey Israel)

Saturday June 14: Workshop with presentations by, e.g., Eamonn Callan
(Stanford University), Pauline Kleingeld (Leiden University), Eerik
Lagerspetz (University of Turku). Tanika Sarkar (Jawaharlar Nehru
University), and Juha Sihvola (Helsinki Collegium for Advanced Studies). A
more detailed program to be announced soon.


All seminar sessions from 10 AM to 1 PM at the seminar room 136 of the
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24 A, 1st floor. The
workshop from 9.30 AM to 6 PM at the same location. The seminar is free for
all but pre registration is required. Registrations by email to Collegium
secretary Kaisa Apell (kaisa.apell (at) helsinki.fi).

The reading list for the seminar includes Martha Nussbaum et al. For the
Love of the Country (Boston 1996), Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism.
Ethics in the World of Strangers (New York 2006), David Miller, On
Nationality (Oxford 1995), Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusions
of Destiny (New York 2006), Paul Fussell, The Great War and Modern Memory,
Wilfred Owen, The Collected Poems, Erich Maria Remarque, All Quiet on the
Western Front. The participants are advised to acquire these books for
themselves. All of them are available as inexpensive paperbacks and in
libraries. It will also possible to xerox some of the material. Texts on
19th century nationalism by Renan, Mazzini, Herder and Fichte will be
xeroxed for the participants. A more detailed list and instructions to be
announced soon.

yrsa
07.05.2008
-

Svenskfinlands mest kände filosof och debattör, FL Hans Rosing (f. 1944), har gått i pension från sin tjänst som lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den 5.5.2008 uppmärksammade ämnet filosofi Rosings insats vid ämnet med ett seminarium, "Filosofen i samhället". I samband med seminariet utgavs en Festschrift tillägnad Rosing, Advocatus Scientiae, red. Kim-Erik Berts, Martin Nybom, Kim Solin.


Rosing är utbildad vid Åbo Akademi och anställdes som timlärare i början av 1970-talet. 1982 blev han timlärare på heltid och 1990 instiftades lektoratet i vetenskapsfilosofi för honom.


Hans publikationer inkluderar, förutom de otaliga artiklarna och debattinläggen om vetenskapliga och samhälleligt aktuella frågor, böckerna Vetenskapens logiska grunder (Schildts 1978) som utkommit i närmare tio  upplagor  (den sjunde kom 1992, den senaste 2000), Medvetandets filosofi (Schildts 1982) och Den personliga identieteten och livets mening (Schildts 1986).


Rosings kurser har varit välbesökta och han har varit en väldigt omtyckt föreläsare. På sin fritid odlar och fiskar han på sin sommarstuga i Västanfjärd.

Rosing fortsätter att skriva och är väl synlig i Finlands svenskspråkiga dagspress och inte minst i Finsk tidskrift. Idag har han också en blogg, Filosofiska funderingar.


Länkar

Intervju med Hans Rosing i Meddelanden från Åbo Akademi 1999.

Hans Rosings text om Karl Poppers metodologi.

 

WEDBERGFÖRELÄSNINGARNA I FILOSOFI, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Peter Singer
Ira W. DeCamp Professor of Bioethics, Princeton University
Laureate Professor, University of Melbourne

Global Poverty: What Are Our Obligations?
Den tredje serien av Wedbergföreläsningarna hålls av professor Peter
Singer (Princeton & Melbourne) den 26-30 maj kl 14-16 i hörsal D 8 och D
9 (Södra husen) över ämnet "Global Poverty: What Are Our Obligations?".
Kommentatorer är Gustaf Arrhenius, Eva Asplund, Folke Tersman och
Torbjörn Tännsjö.

Föreläsning I: The Moral Challenge
(26/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tännsjö)

Föreläsning II: Human Nature and What We Can Do About It
(27/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tersman)

Föreläsning III: Can We Help the Poor? Are We Harming Them?
(28/5 kl 14-16, D 8, kommentator Asplund)

Föreläsning IV: The Demandingness of Morality
(30/5 kl 14-16, D 9, kommentator Arrhenius)


Wedbergföreläsningarna är instiftade till minne av Anders Wedberg (1913-1978). Han var Stockholms universitets förste professor i teoretisk filosofi. Han kallades 1949 till en nyinrättad professur i ämnet vid dåvarande Stockholms högskola, och kvarstod på denna post till sin pensionering 1975 vid vad som då hade blivit Stockholms universitet. När han tillträdde professuren hade han under lång tid varit docent vid Stockholms högskola. Det var en utnämning som han fått redan 1937, då han disputerade vid högskolan efter att tidigare ha studerat i Uppsala för bland annat Axel Hägerström. Under  åren 1939-43 vistades han i USA där han studerade vid Princeton och Harvard och undervisade vid Cornell University.
         Anders Wedbergs fackfilosofiskt mest betydande arbete är hans bok Plato´s Philosophy of Mathematics, som kom ut 1955 och omtrycktes 1977. Hans allmänt mest inflytelserika verk är dock hans filosofihistoria i tre band, Filosofins historia, som gavs ut av Bonniers under åren 1958-1966. Det översattes även till engelska och gavs ut av Oxford University Press 1982-84. Verket har nyligen (2003-04) utgivits på nytt av Bokförlaget Thales. Wedbergs filosofihistoria introducerade ett åtminstone i Sverige nytt sätt att skriva filosofins historia med tonvikt på försök att tolka och analysera tidigare tänkares filosofiska idéer med hjälp av dagens filosofi och dess metodarsenal.
        Både genom sina skrifter och genom sitt sätt att undervisa bidrog Wedberg i hög grad till en omorientering av svensk filosofi i mer systematisk och analytisk riktning.

JOINT NORDIC USE OF WAB BERGEN AND VWA HELSINKI (JNU VWAB) (2008-2010)

The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) and the Georg Henrik von Wright Archives at the University of Helsinki (VWA) have been awarded financial support by NordForsk for the "Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki" (JNU VWAB) project. The project will run from 1.1.2008 until 31.12.2010. Through this project, Nordic researchers are offered stipends for coordinated and supported use of WAB and VWA.

Selection of projects to be carried out under JNU VWAB will follow call and evaluation procedures. Nordic researchers can propose short-term (up to 1,5 months) single user or user group projects to be conducted at WAB or VWA, pertaining to the following areas: (1) Wittgenstein research and philosophy, (2) Digital scholarly editing, text technology and digital humanities, (3) Fields of intersection between (1) and (2). User group projects and proposals pertaining to (3) are particularly encouraged. Applications in response to this call can propose projects to be carried out in the period 1.9.2008-31.12.2010.

Project proposals will be evaluated and selected by the JNU VWAB Management committee. Participants of selected projects are granted  reimbursement of travel expenses, accomodation and living expenses, and use of WAB or VWA free of charge for the agreed duration of the project.

Eligibility of research groups and researchers:
Researchers of any citizenship are eligible for benefitting under JNU
VWAB, as long as they are based in a Nordic country/affiliated to a research institution in the Nordic countries. "Nordic" refers in this context to the Nordic and Baltic countries and North-West Russia (Denmark DK, Estonia EE, Finland FIN, Iceland IS, Latvia LV, Lithuania LT, Norway NO, Russia RU, Sweden SE).

Deadline:
The deadline for reception of project proposals in response to this call is 14.5.2008. Applicants are informed of the results of the evaluation procedure at latest within 4 weeks after the deadline.

Further information and an application form can be found at
http://wab.aksis.uib.no/jnu-vwab/wab_jnu-vwab-call2.page

Justice in Robes: Insight into Law, Justice, and Economics
--- A Seminar on Ronald Dworkin's Legal PhilosophyThe Dworkin Seminar will be held at the Congress Centre Tampere Talo, on May 5th and May 6th, 2008, arranged by the Tampere Club, the Faculty of Law of the University of Turku, and the Researcher School of Private Law, Helsinki.
The organizers wish to express their gratitude to the Yrjö Jahnsson Foundation whose generous financial support has made the Seminar possible.

The Seminar will focus on two main papers presented by Professor Ronald Dworkin and the commentary papers Members of the Dworkin Circle, i.e. a group of post-graduate scholars who have been studying Dworkin's legal philosophy during the academic years 2006/2007 and 2007/2008. There is no registration fee, but those wishing to attend to the Seminar are expected to register to: raimo.siltala (at) helsinki.fi by Friday, April 25th.


The program of the Seminar is as follows:

Monday, May, 5th (at the Congress Centre Tampere Talo)

9.30-10.15 Coffee

10.15-12.30 Session by the Dworkin Circle
Ronald Dworkin: Economic Efficiency and Equality: Allies, Not Antagonists?

comments by: Mikko Huuskonen & Max Oker-Blom
+ Discussion

12.30-14.00 Lunch

14.00-17.00 Session by the Dworkin Circle
Kaj-Henrik Impola: Morality, Validity and Legitimacy
Ari Wirén: Reluctant Princes of Justice -- Nordic Judges and the Legal Community
Pekka Riekkinen: Double Morality in Law and Politics


Tuesday, May, 6th (at the Congress Centre Tampere Talo)

9.30-10.15 Coffee

10.15-12.30 Session by the Dworkin Circle
Ronald Dworkin: From Taking Rights Seriously to Justice in Robes: The Evolution of Ronald Dworkin's Legal Philosophy

comments by:Raimo Siltala
+ Discussion

c. 12.30 Ending of the Seminar


Wednesday, May 7th (at the Supreme Administrative Court, Fabianinkatu 15, Helsinki)

10.15-11.45 Session Hosted by Pekka Hallberg, Chief Justice
Pekka Hallberg: The Rule of Law and the Supreme Administrative Court

Ronald Dworkin: From Taking Rights Seriously to Justice in Robes: The Evolution of Ronald Dworkin´s Legal Philosophy


Tervetuloa!

Vapaa pääsy, ilmoittautuminen viimeistään perjantaina, 25/4:
raimo.siltala (at) helsinki.fi
 

Voices and Noises: Encountering the Materiality of Sound

Two Day Interdisciplinary Conference, November 14-15, 2008


Organized by the Institute for Art Research, University of Helsinki, Doctoral Study Programme for Performing  Arts in Finland, and the Finnish Academy research group Encounters in Art and Philosophy.

The last few decades of experimental music, sound design and audio art have encouraged listeners to become  attentive to the materiality of sound. At the same time, new forms of poetry, theatre, performance,  installation, video, etc. have explored various dimensions of voice – human and non-human.

However, philosophy of art remains, in general, situated within the paradigms of the textual and the visual.  Likewise, in theories of music and language there is a tendency to approach them primarily as systems  composed of signs, whether formal or cultural. Is there a way to approach sound as sound and conceptualise  the materiality of sound through theoretical apparatus? Further, what are the philosophical implications of  approaching the world as acoustic rather than visual or semantic environment? On what ground do thought and  sound collide?

The conference Voices and Noises: Encountering the Materiality of Sound wishes to address the question of  sound’s material dimension and its relation to the symbolic and the communicative. Similarly, philosophical  explorations of the acoustic perspective lead us to the issues of processuality, change and flux.

How has the materiality of sound been explored in philosophy and literature? How have various recording  technologies affected sound production and listening? What is the aural dimension of language? Why are some  sounds considered as noise whereas some are voices (of reason)? Does sound denote immersion, inclusion and  indistinctness? How is the acoustic soundscape related to the visual landscape? Is there a need for acoustic  ecology?

The organisers of this interdisciplinary conference encourage presentations of 30 minutes, academic as well  as artistic, upon the subjects laid out above and related to them. The proposed presentations can take the  form of traditional academic papers, artists’ talks or performances.

Please send a brief abstract (max. 300 words) outlining your presentation, and including your institutional  affiliation and contact information, by June 30, 2008 to voicesandnoises (at) gmail.com
 
Rhetoric and Liberty

The Third Jyväskylä Symposium on Political Thought and Conceptual History
University of Jyväskylä, Finland 13-14 June 2008,
Building Villa Rana, Room Blomstedt

SPEAKERS AND TOPICS (preliminary schedule)

13th June
9.15-10 Wim Weymans (New York), University and Liberty today
Coffee break
10.30-11.15 Michael Th. Greven (Hamburg), Dutschke, the Student Movement, and Liberty
11.15-12 Kari Palonen (Jyväskylä), The Rhetoric of Academic Freedom
Lunch break
13.30 -14.15 MEP Anneli Jäätteenmäki Liberty of the Politician Today I
(Discussion)

14.15-14.45 Coffee break

14.45-15.30 Päivi Mehtonen (Tampere), Rhetoric and Liberty in the European Literature
15.30-16.00 Anthoula Malkopoulou (Jyväskylä), Concepts of Liberty and Obligatory Voting
16.00- 16.30 Antu Sorainen (Helsinki), Limits of Liberty in Political Rhetorics: The Pedophile
16.30-17.15 Sami Syrjämäki (Tampere), How Many Concepts of Liberty?


14th June
9.15-10.00 Markku Peltonen (Helsinki), Rhetoric and Liberty in the Renaissance Politics
10.30-11.15 Pasi Ihalainen (Jyväskylä) Liberty, popular sovereignty and democracy in eighteenth-century parliamentary speaking
11.15-12 Suvi Soininen (Jyväskylä) Oakeshott and Liberty
Lunch break
13.30-14.15 Tuija Parvikko (Jyväskylä) Arendt and Liberty

14.15-14.45 Coffee break

14.45-15.30 MP Pekka Haavisto, Liberty of the Politician today II
15.30-16.15 Richard Murphy (Swansea), Collingwood and Liberty
16.15-17 Maija Setälä (Turku), Deliberative Democracy, Rhetoric and liberty

Organised by:
Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, Research Team Political Thought and Conceptual History
Research Project of the Academy Professorship, The Politics of Dissensus
University of Jyväskylä/Political Science
Local organizer: Dr. Suvi Soininen (), contact info also: Anitta Kananen ()

An inherent connection between rhetoric and liberty exists since ancient Greece: rhetoric deals only with contingent matters that can be changed by means of persuasive speech. To express a ‘voice’ on existing affairs is similarly a necessary condition of political liberty. Despite such elementary connections it seems that in the contemporary academic discussion liberty and rhetoric are regarded as separate questions that have only occasional links with each other.
In the recent years, some signs of recognising the reciprocity between rhetoric and liberty have, however, become visible. For example Quentin Skinner’s studies on the political role of the Renaissance rhetorical culture are inherently connected with his studies on the ‘neo-Roman’ concept of liberty, and they have already inspired a number of new studies on the English parliamentary rhetoric in the Renaissance. One might imagine that the debates on “deliberative democracy” would signify a renaissance of deliberative rhetoric. This was, however, originally not the case, but rhetorically oriented theorists have recently attempt to reinterpret the concept, and through this way linked them to the re-actualisation of the studies on parliamentary eloquence.
The idea of this symposium is to connect the two conceptually intertwined but historically separated genres of studying political liberty and political rhetoric. The studies on political liberty contain valuable insight to both political philosophy and to the history of political thought and concepts, which can decisively enrich the political sensitivity of the rhetorical studies on political arenas. Conversely, using the resources of rhetorical traditions may, for example, reframe the debates on political liberty in terms of analysing besides the content of the debate also the rhetorical tools and strategies used in the debate.
The symposium can be divided, roughtly speaking, to three types of topics. The first deals with the historical relationship between rhetoric and liberty, the second with the interconnections of rhetoric and liberty among some contemporary thinkers, the third with their links for the debates on certain political institutions or practices. In addition, following the practice of the previous symposia we have also invited two well-known Finnish politicians to participate in the symposium.

More info: http://www.jyu.fi/yhtfil/PolCon/coepolcon/PolTCH/events/rhetlib.html

The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia

 
International symposium, 17th and 18th October 2008, Helsinki

The Enlightenment (Aufklärung, les Lumières, upplysningen) has been claimed to mark the beginning of modern  European era. This symposium on the traditions(s) of the Enlightenment and on its reception wishes to pose  questions like the following: Do the inheritance and myths of the Enlightenment still have influence (even  when questioned)? Is knowledge based on observation and reason? Is reason universal? Is it possible to  govern nature with knowledge? Are societies built on the will of the citizens? Did the philosophers of the  Enlightenment actually answer yes to these questions? Or are these questions just an expression of our  present-day prejudices and myths on the Enlightenment? How and when were the contemporary received views  about the Enlightenment formed, and what purposes did they serve or do serve now?  Who are today the  supporters and the enemies of the Enlightenment? How has contemporary research contributed to renewing our  views on what the Enlightenment actually was about?

The symposium arranged by the Finnish Society for Eighteenth-Century Studies  (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) will offer an interdisciplinary forum for contemporary discussions  and research. Firstly, the key texts of the Enlightenment and the changes of society implied by them have  raised novel interest. The French and German Enlightenment philosophies are crucial in discussions about  critique and emancipation. Secondly, these aims and metaphors have been accompanied by the concepts of moral  communality which stem especially from the Scottish Enlightenment. They have become topical in debates  concerning globalisation, multiculturalism and the limits of tolerance. The third theme that motivates this  seminar is the relationship between the Enlightenment and religion. For a long time it was held that the  rift between religion and society came about during the Enlightenment. Did this really happen?

The speakers and sessions

The first day of the symposium consists of two foreign and two Finnish keynote speakers. The foreign keynote  speakers are:

Professor Miguel Benítez, University of Seville. Benítez is known as one of the central authorities on the radical Enlightenment distributed in the form of clandestine philosophical manuscripts. In addition to  numerous articles on clandestine philosophical literature, Benítez has published the books La Face cachée  des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre  libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).

Professor emerite Jean Marie Goulemot, University of Tours. Goulemot has published, among numerous other  titles, Règne de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les  philosophes. Que reste-t-il des Lumières? (2001), and L’amour des bibliothèques (2006).

The second day is devoted to sessions with papers (20 min each). The speakers may freely propose the themes;  yet the following themes are encouraged:

-    The development of the themes and commonplaces of the Enlightenment in 18th century philosophical,  literary and political discussions.
-    How was the ‘thesis’ of the Enlightenment manifested (cf. Kant, Was ist Aufklärung?) and how did these  manifestations change after the 18th century?
-    What role have the 19th- and 20th-century representations of the Enlightenment played in later research  and general opinion?
-    How do national differences show in the contemporary legacy of the Enlightenment. What was and is the  significance of the Enlightenment in Sweden and Finland?
-    The Enlightenment as a utopia in the 18th century and after.

Organizing committee

Minna Ahokas (Univ. of Helsinki), Timo Kaitaro (Univ. of Helsinki),  Petter Korkman (Helsinki Collegium of  Advanced Studies),  Kari Saastamoinen (Univ. of Helsinki) and Charlotta Wolff (Univ. of Helsinki).

Deadline for abstracts 31st May 2008.
 
Please send an abstract (max. 200 words) of your proposition for a paper in the workshops to Timo Kaitaro  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi).

-----

Valistus: kritiikki, myytti ja utopia

Kansainvälinen seminaari Helsingissä 17.–18. lokakuuta 2008

Valistusta (the Enlightenment, Aufklärung, les Lumières, upplysningen) on väitetty modernin eurooppalaisen  aikakauden aluksi. Kansainvälinen seminaari valistuksen perinnöstä ja sen reseptiosta pyrkii tarkastelemaan  seuraavankaltaisia kysymyksiä: Missä määrin valistuksen perintö ja myytit valistuksesta vaikuttavat  edelleen, kyseenalaistettuinakin? Perustuuko tieto havaintoon ja järkeen? Onko järki universaali? Voiko  luontoa hallita tiedon avulla ja tyydyttääkö luonnon manipulointi ihmisen tarpeet? Perustuvatko yhteiskunnat  kansalaisten tahdolle? Vastasivatko valistusfilosofit myönteisesti näihin kysymyksiin? Vai heijastavatko  tällaiset kysymykset itse asiassa vain oman aikamme ennakkoluuloja ja myyttejä valistuksesta? Kuka nykyisin  vannoo valistuksen nimiin ja kuka vastustaa sitä? Miten uusi tutkimus on pakottanut meitä arvioimaan  uudelleen kuvaamme valistuksesta?
 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) järjestämän valistusseminaarin  tarkoituksena on luoda tieteidenvälinen katsaus aikalaiskeskusteluihin ja nykytutkimukseen. Ensinnäkin  valistuksen avaintekstit ja niiden takaa paljastuva laajempi yhteiskunnallinen muutos ovat nousseet  uudenlaisen mielenkiinnon kohteeksi. Ranskalaisella ja saksalaisella valistusfilosofialla on tärkeä asema  keskusteluissa kritiikistä ja emansipaatiosta. Toisaalta näiden pyrkimysten ja metaforien rinnalle on  nostettu varsinkin skotlantilaisesta valistuksesta periytyvät käsitteet moraalista ja yhteisöllisyydestä.  Niistä on tullut entistä ajankohtaisempia keskustelussa globalisaatiosta, monikulttuurisuudesta ja  suvaitsevaisuuden rajoista. Kolmas ajankohtainen valistusteema on sen suhde uskontoon. Pitkäikäisen  käsityksen mukaan valistus irrotti uskonnon ja yhteiskunnan toisistaan, luoden uskonnolle oman alueen, jossa  toimia. Tapahtuiko näin todella?

Puhujat ja työryhmät:

Seminaarin ensimmäinen päivä koostuu kahdesta ulkomaisesta ja kahdesta suomalaisesta avainluennosta.  Ulkomaiset pääpuhujat ovat:

Prof. Miguel Benítez Sevillan yliopistosta on yksi 1700-luvun radikaalia valistusta edustavan ja laittomina  käsikirjoituksina levitetyn filosofisen klandestiinikirjallisuuden johtavia asiantuntijoita. Benítez on  julkaissut aiheesta mm. teokset La Face cachée des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques  clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).
 
Prof. Jean Marie Goulemot on Toursin yliopiston emeritusprofessori. Goulemot on julkaissut mm. teokset Règne  de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les philosophes. Que  reste-t-il des lumières? (2001), ja L’amour des bibliothèques (2006).
 
Toisena päivänä keskustellaan työryhmissä osallistujien alustusten (20 min.) pohjalta. Ehdotusten aihe on  vapaa, mutta esitelmäkutsussa kannustetaan seuraaviin valistusteemoihin.

-    Miten valistuksen (ja sen kritiikin) teemoiksi yleensä mielletyt aiheet kehittyivät 1700-luvun alku- ja  jälkipuolen filosofisissa, kirjallisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa?
-    Miten valistuksen teesejä manifestoitiin (vrt. Kant, Was ist Aufklärung?) ja miten nuo esitystavat  vaikuttivat ja muuntuivat 1700-luvun jälkeen?
-    Miten 1800- ja 1900-lukujen mittaan kehittyneet tulkinnat ja valistuskuvat vaikuttavat myöhemmässä  tutkimuksessa ja yleisissä käsityksissä?
-    Miten kansalliset painotuserot erottuvat valistuksen nykyperinnössä? Mikä oli ja on valistuksen  merkitys Ruotsissa ja Suomessa?
-    Valistus utopiana 1700-luvulla ja tänään? Onko ’vastavalistuskin’ utopia?

Järjestelytoimikunta

Minna Ahokas (Helsingin yliopisto), Timo Kaitaro (Helsingin yliopisto),  Petter Korkman (Helsingin  yliopiston tutkijakollegium),  Kari Saastamoinen (Helsingin yliopisto) ja Charlotta Wolff (Helsingin  yliopisto).

Abstraktit (kork. 200 sanaa) esitelmäehdotuksista työryhmiin pyydetään lähettämään Timo Kaitarolle  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi) toukokuun 2008 loppuun mennessä.
 
 
Den 6/4 fanns en artikel i New York Times som pekar ut en ny våg av intresse för universitetsstudier i filosofi.
http://www.nytimes.com/2008/04/06/education/06philosophy.html?_r=2&oref=slog

I artikeln intervjuas David Schrader som är ordförande för det amerikanska filosofisällskapet. Han gick ganska långt i att hävda direkt nytta med filosofistudier. I förhoppning om nya fakta i det målet bad jag honom om några hänvisningar. Han svarade vänligen och gav tillstånd för spridning av svaret:

"While there is not a single location that collects the kind of data that I wish we had to support my claims in the NYT interview, there are a number of sources upon which I base those claims.  First, the APA website (www.apaonline.org) has a link entitled, "Data."  Much of the data is really quite old, but there is recent data on performance by undergraduate major on the Graduate Record Examination (GRE) that shows philosophy ranking very well.  There is also data available on the web showing very high performance by philosophers on the Law School Admission Test (LSAT).  You can find that data by doing a google search on "LSAT scores by Major."  The relevant site will be the first one listed.  The site aggregates philosophy majors and religion majors, but philosophy majors would clearly make up the largest part of that group.  Another nice bit of data is available at
http://ace.acadiau.ca/arts/phil/why_phil/scores.htm.  I do not have access to hard data supporting my more general comments.  It comes from a large body of anecdotal data of student claims about the value of their philosophy major, as well as some solid data that looks not simply at  philosophy, but at the humanities more generally.  At this past annual meeting of the American Association of Colleges and Universities former Harvard President, Derek Bok, reported data that show significant undergraduate improvement in writing skills among humanities majors, modest improvement among social science majors, and decline in writing skills among natural science majors. I believe that data may be found in his recent book, Our Underachieving Colleges.

 I would love to be able to provide more solid data.  This, however, is the
best that I can do at the moment."

Jan Willner, universitetslektor i filosofi, studierektor, Linköpings universitet
CALL FOR PAPERS

KINAESTHESIA AND MOTION

The University of Tampere, Finland
October 2- 4, 2008

The infant, minutes after birth, is capable of imitating the gesture
that it sees on the face of another person. The new born baby actively
watches moving objects rather than stationary objects. Movement seems to
be primacy to our perception from the very beginning. The importance of
embodiment for understanding cognition has already been made in numerous
ways but the meaning and relevance of movement has been largely
unexplored. Aristotle says in Physics that nature has been defined as
a principle of motion and change. The task is to understand what
Aristotle means by this, and more generally: to investigate the role of
movement in the constitution of reality and existence. How do we
perceive and experience movement? What kind of role movement has in our
everyday life? The conference takes seriously Aristotle’s argument and
focuses on the different aspects of sensations of movement i.e.
kinaesthesia.

The conference does not want to limit discussion on kinaesthesia in
proprioception or the perception of muscular tensions. This
philosophy-driven interdisciplinary conference encourages to discuss
kinaesthesia whether sensations of motion are internal or exterior to
the body, visual or tactic, real or virtual. In what ways are seeing and
visual sense based on movement? Does speed dominate the development of
current technology? What kind of role movement has when we identify
objects in the environment? Why do we want to feel as if we were moving
in playing computer games sitting still on a chair? Researchers working
in the fields of Philosophy, Cognitive Sciences, Sport and Physical
Education, Art and Cultural Studies, Social Sciences, History,
Education, Psychology Psychiatry and Computer Sciences are encouraged to
submit abstracts. Topics of interest include, although are not limited
to, the following (in alphabetic order):

· Emotion and motion
· Expression, communication and movement
· Gender and kinaesthesia
· Intelligence and kinaesthesia
· Kinaesthetic illusions and imagination
· Kinaesthetic memory
· Learning by moving
· Motion of animals
· Movement and change
· Movement and arts
· Sense modalities and kinaesthesia
· Spatiality and motility
· Technology and kinaesthesia
· Voluntary and involuntary actions

Authors are invited to submit abstracts written in English for oral
presentation. Abstract submission deadline is on 31 May 2008 and the
authors will be notified of the outcome before 1 July 2008. You can
submit abstracts and register for the conference via the congress
website:
www.kinaesthesia.fi 
In the website you can also find information of travelling and accommodation.
The website of the conference will be continuously updated.

The keynote speakers of the conference are Dr. Maxine Sheets-Johnstone
and Professor Shaun Gallagher. Dr Maxine Sheets-Johnstone is an
independent and interdisciplinary scholar affiliated with the Department
of Philosophy, University of Oregon. Her most recent research interests
include kinesthetic memory, an evolutionary semantics, death and human
morality, and Paleolithic cave art. Professor Shaun Gallagher is Chair
of Philosophy and Cognitive Science at The University of Central
Florida. His research interests include phenomenology and the philosophy
of mind, embodiment, neuropsychology, hermeneutics, and the philosophy
of time. The members of the organizing committee are Jaana Parviainen,
Leila Haaparanta ja Sara Heinämaa.

If you know of other researchers that may be interested in this
conference, please forward this email to them!
 
The First annual Deleuze Studies conference in Cardiff
"One or Several Deleuzes?"


Cardiff University, Wales
August 11-13, 2008

Panel proposals and abstracts to: deleuze(at)cardiff.ac.uk
The deadline for abstracts is 30th April 2008

The links to the conference and the Deleuze Studies journal:

http://www.cardiff.ac.uk/encap/deleuze/index.html
http://www.eupjournals.com/action/showJournal?journalCode=dls 
 
CfP Oral History and Ethics

First Call For Papers

Oral History and Ethics
 

Helsinki, 3–4 December 2008

Papers are invited for contributions to the Oral History and Ethics
symposium hosted by the Finnish Literature Society in collaboration
with the Graduate School of Cultural Interpretations, the Department
of Folklore Studies, University of Helsinki and the Finnish Oral
History Network (FOHN).

The Oral History and Ethics symposium is the second international
symposium organized by the Finnish Oral History Network. We aim to
stimulate discussion and bring together scholars interested in the
ethical and normative issues within oral history research. Symposium
will offer a discussion forum for researchers working in the field.
Key note speakers are Alistair Thomson (Monash University, Australia)
and Arja Kuula (University of Tampere, Finland).

Ethics have been discussed in oral history research since the late
1960s when the first guidelines for professional oral historians were
issued. In the beginning ethical issues concerned mainly the
conducting, processing, and preserving of oral history materials.
Since then the development of documenting and publishing technology
and the expansion of oral history research has brought forth not only
totally new ethical and normative considerations, but also the
continuous need to revise and discuss these more profound questions.
Legal and ethical issues characterise the practice of oral history
research in all its phases. Whereas legal issues are about conducting
oral history according to the law, ethical issues are more subjective
and demand taking notice of the particular circumstances within which
oral history is practiced.

Thus, ethical perspective open up a wide field of specific concerns.
How to predict and secure the informed consent, the protection from
risks and harms, the privacy and the human dignity of informants? How
to achieve a balance between the objectives of the research project
and the perspectives of the interviewees? How to construct and
maintain confidentiality? How to promote ethical concerns without
hindering future research on sensitive issues?

We welcome all scholars working within the field of oral history and
life history. Proposals may be submitted for individual papers or
workshop sessions. The program will include keynote lectures, paper
sessions and a final panel. The principal conference language will be
English.

Abstracts

Participants of workshops are invited to send abstracts to the
organizers. Workshop paper submissions will require a title and a
maximum 250 word abstract. Please send us a single page proposal
including the title of the presentation, the abstract and the
following information:

- name (with your surname in CAPITAL letters)
- affiliation
- postal address
- e-mail address
- telephone and fax numbers.

Proposals will be evaluated according to their focus on oral history
and research ethics. Proposals must be written in English. Please
e-mail your proposal as an e-mail attachment by 15 May 2008 to
and write to the headline of your e-mail FOHN
abstract. The acceptance or rejection of proposals will be announced
by 16 June 2008. The deadline for the papers is 15 October 2008.

The admission to the symposium is free of charge for participants.

Enquiries:
- Dr. Ulla-Maija Peltonen, Finnish Literature Society,
ulla-maija.peltonen(a)finlit.fi
- Dr. Kirsti Salmi-Niklander, University of Helsinki,
salminik(a)mappi.helsinki.fi

Finnish Literature Society, P.O. Box 259, 00171 Helsinki, Finland
 
Filocaféer under våren 2008


Filocafé om åldrande på söndag 30.3:

Filosofen Ulrika Björk: "Simone de Beauvoir och åldrandets främmande ansikte"

Tid och plats: klockan 17-19 på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8.

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet till seriösa filosofiska diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Övriga filocaféer under våren:

13.4 Akademiforskaren, sociologen Sirpa Wrede: "Äldreomsorg och värdighet"

27.4 Filosofen Jens Silfvast: "Ett samhälleligt perspektiv på åldrande"
(Obs! söndagen 27.4, inte 29.4 som tidigare meddelat)

Fritt inträde. Hjärtligt välkomna!

Interbaas rf. och Nora Hämäläinen

An international workshop organized by CHEP, The Interdisciplinary Network on the Cultural History of Emotions in Premodernity

24-26 October 2008, Umeå University, Sweden

We invite submissions for 20-minute talks (in English) from students and scholars of any discipline within the humanities who are interested in the history of emotions in the premodern period (i.e., before 1800), for a two-day workshop to be held at Umeå University, Sweden, in October 2008. We intend to foster discussion across fields and time period specialism and we welcome therefore contributions on all aspects of the cultural history of emotions in the premodern times, from as diverse approaches as possible, albeit within history, history of ideas, arts, politics, philosophy, religious or gender studies. We are especially interested, but not exclusively, by contributions on the following topics:

• emotions as a historical concept
• emotions in religious and political contexts
• emotions, rhetoric and politics
• cultural expressions and historical repertoire of emotions
• the history of gestures and expressions
• emotions and gender

The workshop will provide the basis for an electronic and/or printed publication of selected papers.

Please send a one-page abstract before 31 Mars 2008 to:
jonas.liliequist @ historia.umu.se, Department of Historical Studies, Umeå University,
SE-901 87 Sweden

Conference organizers:
Jonas Carlquist, Scandinavian Languages;
Mohammad Fazlhashemi, History of Ideas;
Jonas Liliequist, History;
Ann-Catrine Eriksson, History and Theory of Art;
Hanna Zipernovszky, Religious Studies
John Rawls (1921-2002), a highly influential Harvard philosopher, updated the traditional doctrine of social contract in his A Theory of Justice (1971) and paved the way for further political thought in the contexts of liberal democratic societies as well as internationally. The lectures on Rawls, Rights, and Responsibilities provide perspectives inspired both by Rawls's inheritance and the socio-political challenges of the early 21st century. Professor Rex Martin from the University of Kansas, a distinguished author on Rawls and contemporary political ethics, opens up with a presentation entitled Rawls's Idea of Human Rights Revisited. Subsequent lectures by Juha Sihvola and Heikki Patomäki from the Helsinki Collegium forAdvanced Studies as well as Kristina Rolin and Jukka Mäkinen (joint lecture) from the Helsinki School of Economics discuss themes ranging from respect and religion to property rights and business ethics. Ville Päivänsalo (Dept. of Systematic Theology) and Kari Saastamoinen (Renvall Institute) continue on responsibilities and the theme of the lectures in general.

The lectures are co-organized by the Helsinki Collegium for Advanced Studies (contacts: ) and the Department of Systematic Theology, University of Helsinki (contacts: ).


LECTURE SERIES: RAWLS, RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Venue: University of Helsinki main building, lecture hall 10, Fabianinkatu 33. Mondays at 16.15-18.00
 
7 April
Rex Martin: Rawls' Idea of Human Rights Revisited
14 April
Juha Sihvola: Rawls and Nussbaum on Religion and Respect
Heikki Patomäki: Private Property Rights in Rawls' Theory of Justice: Was Rawls a Socialist?
21 April
Jukka Mäkinen and Kristina Rolin: Political Philosophy and Business Ethics
28 April
Ville Päivänsalo: Fair Responsibilities for All?
Kari Saastamoinen: (tba)

The lecture series is open for all.

(The students of systematic theology can earn 2-3 study points by writing an essay based on the lectures and two books (or substantial parts of the books). One of the books should be written by Rawls and the other by Martha Nussbaum or any of the lecturers of the course. The essay can be written in English or Finnish. Please contact Ville Päivänsalo for further guidelines as well as for the information on Seminar on Rawls at the Helsinki Collegium, seminar room 136, 2 April-14 May, Wed. 10-12 (no session on 30 April, the eve of the 1 May).)
*****************
 
SEMINAR ON RAWLS

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Seminar room 136, Fabianinkatu 24, 1st floor. Wednesdays at 10.15-12.00

2 April
Rex Martin*: Political Toleration within the Society of Peoples
9 April
Rex Martin: Non-Ideal Theory: War and Burdened Societies; Overall Conclusion
16 April
Rex Martin: Rawls on Human Rights: Pro & Con
23 April
Rex Martin: Rawls on International Distributive Justice: Pro & Con
(No session on 30 April, the eve of the 1 May.)
7 May
Jukka Mäkinen and M-L Knuuttila: Aristotelian Roots of Rawls's Method of Reflective Equilibrium
14 May
Ville Päivänsalo: Rawls and the Dilemma of Appropriate Circumstances for Considered Judgments

Closing Discussion

The seminar is organized by the Helsinki Collegium for Advanced Studies and it is open. Contacts for recommended advance reading and further questions: maria.soukkio(AT)helsinki.fi, ville.paivansalo(AT)helsinki.fi

[*Rex Martin, professor of philosophy at the University of Kansas, is the author of, for example, A System of Rights (1993, Oxford Univ. Press) and, with D. Reidy, the editor of Rawls's Law of Peoples: A Realistic Utopia? (2006, Blackwell). Martin is visiting Fellow at the Collegium in April and May.]
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit has opened a homepage:

http://www.helsinki.fi/teol/steol/pmp/

From the introduction of the Research Unit:
The Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP) is a Finnish research project on the history of the philosophical psychology of ethical and political discourse. It belongs to the Academy of Finland's programme of Centres of Excellence in Research, and functions at the Universities of Helsinki and Jyväskylä. The unit explores psychological assumptions in moral and political philosophy from classical Antiquity to the Enlightenment.
 
 

Filocaféer under våren 20082.3 Filosofen Bernt Österman: "Merlene Ottey och åldrandets filosofi"

16.3 Författaren Birgitta Boucht: "Förr blev man gammal. Nu byter man logo.
Är åldrandet förhandlingsbart?"

30.3 Meddelas senare

13.4 Akademiforskaren, sociologen Sirpa Wrede: "Äldreomsorg och värdighet"

29.4 Filosofen Jens Silfvast: "Ett samhälleligt perspektiv på åldrande"


Platsen och tiden är Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, klockan 17-19.
Fritt inträde. Inledningarna är svenskspråkiga men finska och engelska
inlägg välkomnas i diskussionen.


Hjärtligt välkomna önskar er

Interbaas rf.
i samarbete med Kriittinen korkeakoulu
Ur Svenska vitterhetsakademiens pressmeddelande 10.3.2008:

I Aristoteles fotspår:
Årets Gad Rausingpris till finsk filosofihistoriker
Professor Simo Knuuttila från Helsingfors får årets Gad Rausingpris från Kungl. Vitterhetsakademien. Priset får han för sin framstående forskning om vilken roll begrepp som "möjlighet", "omöjlighet"och "nödvändighet" har spelat i västerländskt tänkande. Rettigska priset går till Umeå. Dessa priser och övriga utmärkelser delas ut vid akademiens årshögtid i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria.

Akademiens förnämligaste pris för framstående humanistisk forskargärning,
Gad Rausings pris på 800 000 SEK, går till den finske filosofihistorikern professor Simo Knuuttila från Helsingfors. Knuuttila är verksam vid Finlands Akademi där han leder enheterna för mental historia och filosofisk psykologi, moral och politik.

"­Vårt val grundar sig bl.a. på hans banbrytande studier av framväxten av ett nytt, modalt tänkande under medeltiden" säger Erik Norberg, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Vitterhetsakademien belönar årligen ett antal personer inom det humanistiska
och samhällsvetenskapliga verksamhetsfältet. I år delar akademien ut närmare 1 300 000 kronor för att uppmärksamma och stödja förtjänstfulla forskningsinsatser.

....

Årets samtliga pristagare och medaljörer med motiveringar finns  på www.vitterhetsakad.se

Högtiden hålls traditionsenligt i Riddarhussalen, Stockholm, torsdagen den
13 mars.

The Hägerström Lectures at Uppsala University 2008:

Simon Blackburn 

Pragmatists versus Frege: from Berkeley to Putnam
 March 31 – April 4
 
The lectures will contrast two approaches to philosophical theory. One, represented here by Frege, concentrates upon notions such as content, truth-conditions, ontology and metaphysics. Pragmatism substitutes genealogy, anthropology, practice, and action. I want to see how some pivotal issues in philosophy look if we approach them in the light of this opposition.
 
Lecture 1: Monday March 31, 11 A.M. – 1 P.M., University Main Building, Room IX

Setting up the contrast: the impact of deflationism

 
Lecture 2: Tuesday April 1, 11 A.M. – 1 P.M., University Main Building, Room IX

Some historical examples: Hume and Wittgenstein

 
Lecture 3: Wednesday April 2, 11 A.M. – 1 P.M; University Main Building, Room IX

Developments in the contemporary scene: expressivism and explanation

 
Lecture 4: Thursday April 3, 11 A.M. – 1 P.M., University Main Building, Room IV

Success semantics

 
Lecture 5: Friday April 4, 11 A.M. ­ 1 P.M., University Main Building, Room IV

Prospects for the future

  
Meet Professor Bluckburn:
Wednesday April 2, 7 P.M., there will be a traditional informal party at the Department of Philosophy, Thunbergsvägen 3 H, to which the audience is cordially invited.

Simon Blackburn was born near Bristol in July 1944. Educated at Clifton College 1957­62, and Trinity College Cambridge (Moral Sciences, 1962­5). Junior Research Fellow, Churchill College, Cambridge 1967­9. Fellow and Tutor in Philosophy, Pembroke College, Oxford, 1969 ­90. Edna J. Koury Distinguished Professor of Philosophy, University of North Carolina, Chapel Hill, 1990­2001. He is currently the Professor of Philosophy at the University of Cambridge and Fellow of Trinity College, Cambridge.
He has held visiting appointments at the University of Melbourne, the University of British Columbia, Oberlin College, Princeton University, Ohio State University, the Universidad Autonomia da Mexico, and was for ten years Adjunct Professor at the Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra. From 1984­1990 he edited the journal Mind. He was elected Fellow of the British Academy in 2001.
His books are: Reason and Prediction, 1973, Spreading the Word 1984, Essays in Quasi-Realism 1993, The Oxford Dictionary of Philosophy, 1994, Ruling Passions 1998, Think 1999, Being Good 2001, Lust 2004, Truth: A Guide for the Perplexed 2005, and most recently Plato’s Republic (2006). Together with Keith Simmons he edited the Oxford Readings in Philosophy volume Truth, 2001.
 
Simon Blackburn will be the thirty fourth Hägerström Lecturer. Previous lecturers have been
·       Konrad Marc-Wogau
·       Georg Henrik von Wright
·       Willard Van Orman Quine
·       Patrick Suppes
·       Peter Geach
·       Alonzo Church
·       David Lewis
·       Amartya Sen
·       Erik Stenius
·       Donald Davidson
·       Ingemar Hedenius
·       Jaakko Hintikka
·       Wilhelm K. Essler
·       Saul Kripke
·       Dagfinn Føllesdal
·       David Kaplan
·       Sören Halldén
·       Hilary Putnam
·       Richard M. Hare
·       D. Hugh Mellor
·       John Broome
·       Martha C. Nussbaum
·       Judith Jarvis Thomson
·       Hidé Ishiguro
·       Margaret Boden
·       Max Cresswell
·       Richard Jeffrey
·       Christine Korsgaard
·       Julia Annas
·       Marie McGinn
·       John McDowell
·       Ian Hacking
·       Allan Gibbard
An emerging blog on efficient communication: barebones communication

The blog draws on different scientific resources, phenomenology being one of the them. The blog is under construction, as blogs always are, and there will be much more on phenomenology. The blog sees phenomenology as the platform for merging different research areas.

Here is the link: http://barebonescommunication.wordpress.com/

The blog author:
Knut Skjærven
Copenhagen, Denmark.
knutskjaerven (a) mail.tele.dk
 
CRISIS AND TRADITION: PHENOMENOLOGICAL HORIZONS

Opening seminar of the research project
European Rationality in the Break from Modernity:
Studies in Phenomenology and Hermeneutics

March 27-28, 2008
Helsinki Collegium for Advanced Studies, seminar room 136
Fabianinkatu 24, 1st floor
Helsinki, Finland


Thursday, March 27

CRISIS AND TRADITION
Chair: Virpi Lehtinen

10.00-10.15
Sara Heinämaa (University of Helsinki):
Welcome

10.15-11.30
David Carr (Emory University):
Husserl's Crisis as Philosophy of History

11.30-12.45
Lunch

12.45-13.45
Timo Miettinen (University of Helsinki):
From Reaction to Resolution: The Radicality of Husserl's Crisis

13.45-14.00
Coffee

14.00-15.00
Jussi Backman (University of Helsinki):
The Decision of Presence: Parmenides, Heidegger and the Initial Crisis of
Thinking

16.15-17.45
Research seminar, Departments of Philosophy
(Siltavuorenpenger 20 A, room 222)

Anthony Steinbock (Southern Illinois University, Carbondale):
The Crisis Problematic in Husserl's Generative Phenomenology


Friday, March 28

PHENOMENOLOGICAL HORIZONS
Chair: Susanna Lindberg

10.15-11.30
Anthony Steinbock:
Religious Experience, Mysticism, and the Question of Evidence

11.30-12.45
Lunch

12.45-13.45
Joona Taipale (University of Helsinki):
Intersubjectivity and Nature

13.45-14.00
Coffee

14.00-15.00
Sara Heinämaa:
Husserl's Ethics of Renewal: A Personalistic Approach


The seminar is open for all.
For more information, please contact Joona Taipale
(joona.taipale (a) helsinki.fi).
 
 

Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu


Tiedot kursseista täydentyvät kurssisivulle http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/kurssit.php

STATE OF THE ART IN METAPHYSICS
E.J. Lowe (University of Durham)
Tampereen yliopisto
Ajankohta: 12-15.5.2008

CURRENT ISSUES IN PRAGMATISM
John Shook (Center For Inquiry, Amherst, NY)
Jyväskylän yliopisto
Ajankohta: 4-6.6.2008

MULTICULTURALISM, FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF RELIGION
Lars Binderup (Odense, Syd-Danske Universitet) ja Juha Räikkä (Turun yliopisto)
Turun yliopisto
Ajankohta: 2-6.6.2008

Tommi Vehkavaara
Filosofian valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattori
tommi.vehkavaara@uta.fi

Helsingin yliopisto: Käytännöllisen filosofian laitos

Kant's Critique of Practical Reason
Dr Jens Timmermann
26.3.-28.3.2008
http://www.valt.helsinki.fi/opas2007/kfil/Kf330aTimm/

Rationality, Ethics and the History of Philosophy: Seminar on
Alasdair MacIntyre

Dr Jack Russell Weinstein
5.5.-9.5.2008
http://www.valt.helsinki.fi/opas2007/kfil/Kkf334/

Rawls, Rights, and Responsibilities
Visiting prof. Rex Martin
7.4.-28.4.2008
http://www.valt.helsinki.fi/opas2007/kfil/Kf240Pol/

Lisätietoja sekä ilmoittautumiset:
Tuula Pietilä, tuula.pietila@helsinki.fi

Call for Papers

200 Years of Analytical Philosophy

4th International Symposium for Cognition, Logic and Communication

Confirmed invited speakers include :

Arianna Betti (Amsterdam, Netherlands)
Mike Beaney (York, UK)
Johannes Brandle (Salzburg, Austria)
Matti Eklund (Cornell, USA)
Dagfinn Foellesdal (Stanford, USA)
Leila Haaparanta (Tampere, Finland)
Peter Hylton (University of Illinois at Chicago, USA)
Sandra Lapointe (Kansas State, USA)
James Levine (Trinity College Dublin, Ireland)
Bernard Linsky (Alberta, Canada)
Michael Losonsky (Colorado State, USA)
Ulrich Majer (Hanover, Germany)
Paolo Mancosu (Berkeley, USA)
Mathieu Marion (Montreal, Canada)
Kevin Mulligan (Geneva, Switzerland)
Peter Simons, FBA (Leeds, UK)
Jamie Tappenden (Michigan, USA)
Amie Thomasson (Miami, USA)
Janis N. Vejs (Riga, Latvia)
Jan Wolenski (Krakow, Poland)
Richard Zach (Alberta, Canada)


The symposium will take place on 28-30 August 2008 at the University  of Latvia in Riga and is co-hosted by the Center for Cognitive  Sciences and Semantics of the University of Latvia and the  Department  of Philosophy at Kansas State University

Call for Papers and Symposia
The aim of the conference is to stimulate exchange on those aspects of  the history of analytical philosophy that have been neglected and to  provide a venue for work that concerns lesser known figures and  theories or lesser known aspects of known ones.

Possible topics include:
The Brentano School and early analytic philosophy
British Empiricism and its modifications
The British idealists (Bradley, McTaggart, Collingwood, etc.)
Early logical positivism
The origins of the cognitive sciences and early theories of the mind
The relation between philosophy of language and formal semantics
Twardowski and his school (Lesniewski, Lukasiewicz, Ajdukiewicz,  Kotarbinski, Tarski, etc.)
Early analytic philosophy and the neo-Kantians
Bolzano and/or Frege
Analytic philosophy and phenomenology
The rise of analytical issues in ontology

Submitted papers:
A limited number of papers will be selected for presentation at the  symposium and considered for inclusion in the proceedings in the  Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication.

Time allowed for presentations is 40 minutes including discussion.  Submitted papers should have a maximum of 3000 words and should be  accompanied by a 200 words abstract.

All submitted papers should be PREPARED FOR BLIND REVIEW, and should  be sent electronically to:

DEADLINE FOR SUBMISSION IS 15 APRIL 2008. Authors will be notified in  May 2008.

Symposium proposal:
In addition to individual papers, the scientific committee will be  considering
proposals for symposia. Time allowed for symposia is 2  hours (including discussion).
Symposia should include a minimum of  three and a maximum of four contributions.
Submissions should be  clearly identified as ?Symposium proposal? and include:

1)    The title of the symposium
2)    A brief description of the topic and its relevance to the  conference (200 words)
3)    The name, affiliation and academic status (student, lecturer,  assistant
professor, etc.) of each participant
4)    The title of each contribution as well as an extended 500-1000  word abstract.
5)    The name, affiliation and academic status of the person who will  be chairing the symposium


Symposium proposals should be sent electronically to:


DEADLINE FOR SUBMISSION IS 15 APRIL 2008. Authors will be notified in  May 2008.

For more information, please visit our website:
http://www-personal.k-state.edu/~bolzano

Scientific Committee: Matti Eklund (Cornell), Sandra Lapointe (KSU),  Marcelo Sabates (KSU), Jurgis Skilters (U of Latvia), Artis Svece (U of Latvia), Amie Thomasson (Miami).

Sponsors and partners:
The Ministry of Culture of the Republic of Latvia
The University of Latvia
Kansas State University
The Bertrand Russell Society
The History of Early Analytical Philosophy Society
Dear all / Hyvät vastaanottajat


RR-tiimi ylläpitää on alkanut ylläpitää blogia suomalaisesta Luther- tutkimuksesta. Blogi on luettavissa osoitteessa
http://blogs.helsinki.fi/pakarkka/

Sivulta löytyy myös linkki Risto Saarisen ylläpitämälle laajemmalle sivustolle, johon on mm. koottu bibliografisia tietoja täkäläisestä tutkimuksesta ja sen saamasta reseptiosta maailmalla.

-----------

Renaissance and Reformation team hosts now a blog on Finnish Luther studies. The blog is located in
http://blogs.helsinki.fi/pakarkka/

Please pass the information on anyone interested on the subject.


Pekka Kärkkäinen
Researcher, Adjunct Professor of Philosophy of Religion
Department of Systematic Theology
Faculty of Theology
P.O.Box 33 (Aleksanterinkatu 7)
FIN-00014 University of Helsinki
tel. +358 40 5930736
pekka.karkkainen (a) helsinki.fi
PhD position in practical philosophy (in English below)

The announcement will also be found at
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/

---
2008-02-21
Härmed utlyses
En doktorandplats i praktisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2008-09-01.

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är den som dels har grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng dels inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna Praktisk filosofi A, B, C och D (eller magisterkursen).
Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/940C095F7A00FB33C125722600454107/$file/Antagning_foutb.pdf
Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV samt utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.
Forskarutbildning i praktisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se
http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_prakt.f.htm

Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson  tel 018/4717361, lars-goran.johansson@filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummer, skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 25 mars 2008.
--
[Vad räknas till praktisk filosofi? Se engelska utlysningen nedan.]

---

2008-02-21
One PhD Position in Practical Philosophy

The Department of Philosophy announces a vacant 4-year PhD position in practical philosophy. The holder of the position will pursue his/her doctoral studies full-time and is expected to participate actively in departmental activities, by attending seminars, etc. The position might also entail teaching and other assignments. The position is available from 2008-09-01.

During the first two years, the successful candidate will receive
“utbildningsbidrag”, which represents a salary of approximately 150000 sek/month. During the following years, s/he will hold a “doktorandtjänst” where the starting salary currently is 21800 sek/month. The position is a proper employment the holder of which qualifies for the standard Swedish social benefits, such as paid parental leave. (For more information, please contact the Head of Department, Lars-Göran Johansson, + 46 18 4717361, and
.)

Briefly stated, practical philosophy includes value theory, ethics, meta-ethics, social philosophy, political philosophy, bioethics, philosophy of law, æsthetics, philosophy of education, philosophy of religion, and the philosophy of the social sciences and humanities.
Decision theory and philosophy of action, as well as history of philosophy, are included in both practical and theoretical philosophy.

Please note that admission for the PhD at Uppsala University is highly
competitive and that a Masters Degree in Philosophy or equivalent at the
time of application is a pre-requisite for a successful application. It
is expected that a decision will be made by end of April. Applications
will not be returned.

Your application should include (a) a brief CV, outlining your academic progress to date; (b) a statement (of no more than 1000 words) outlining
your proposed research;  (c) a sample of written work; and (d) the name and address (including e-mail address) of two referees that are familiar with your work.

For applicable government rules and regulations, see “Högskoleför-ordningen, kap 5, 8 och 9”. For the university’s guidelines (in Swedish) for doctoral studies, go to:

http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.

Send the application (hard copy) to: Registrator, Uppsala University, box 256, 75105 Uppsala, Sweden.  Applications must be received by Marsh 25, and must mention the following reference number: Dnr UFV-PA 2008/510.
Kurser på högskolenivå i filosofi och livsåskådningslära som är öppna för allmänheten ordnas i vår på Åland, i Åbo och i Pedersöre. Estetik, moralfilosofi och filosofins historia. Kurserna kräver förhandsanmälan.

Läs mera på
http://web.abo.fi/fc/opu/amne/fil/Filkurservt08.htm
Corporeity and Affectivity
Conference in celebration of Maurice Merleau-Ponty's
(1908–1961) 100th birthday

Fifth Central and Eastern European Conference on Phenomenology

28 September – 2 October 2008, Prague


Call for Papers

Application (short message including name, institution, preliminary title of the paper) to be sent by e-mail until March 15, 2008 to following addresses:
novotnykcz (a) yahoo.de
merleau_prague08 (a) yahoo.com


PROJECT

In an article written in 1959, in commemoration of Husserl’s 100th anniversary, Merleau-Ponty writes that “with regard to a philosopher whose venture has awakened so many echoes, and at such an apparent distance from the point where he himself stood, any commemoration is also a betrayal” (“The Philosopher and His Shadow”). These words, however, are not meant to prevent us from commemorating a philosopher and his work. Quite the contrary, for Merleau-Ponty this “betrayal” seems to have a positive meaning. In fact it means that, in order to do justice to a philosopher’s work we should not – or perhaps, we could not – merely repeat it. To keep the work of thought alive we should trace and conjure up its “unthoughts”, and the greater the work of a philosopher, the richer the unthought elements in that work. Commemorating Merleau-Ponty’s 100th day of birth in 2008, nearly 50 years after his dead, his work is still alive. Not because his work was unfinished by his sudden death, but because his work was meant to be open and interrogative and thus not to be closed off, it left us with many elements yet to think. This conference aims at bringing into play the topicality of this work with respect to various debates in contemporary philosophy.
Merleau-Ponty (1908–1961) is one of the most important phenomenologists of the 20th century. As one of the main representatives of French phenomenology he has essentially contributed to the further development of phenomenological philosophy founded by Edmund Husserl. Moreover, his phenomenology has not only influenced the phenomenological research but has had also a very strong impact on other sciences. As such Merleau-Ponty has become one of the most fruitful philosophical resources for contemporary modern thinking.
    Along with Merleau-Ponty, phenomenology has turned from transcendental to existential phenomenology. His emphasis on embodiment and lived experience represents one of the most important developments in phenomenological philosophy. His focus on embodied existence has opened space for extensive phenomenological analysis on human existence in its embodied being. Moreover, the body has become a means of our being to the world. As such, it is no longer a hindrance of our being but constitutive for our being. As much as Merleau-Ponty has illuminated the existential role of the body, he has also contributed to the philosophical rehabilitation of the sensible. Sense perception no longer is a mere corporeal function but is itself characterized by rationality. It is here that affectivity comes into play as a serious and important philosophical category. As a form of sensibility, affectivity – the ability of being affected – has become a key-concept of the characterization of human existence.
    Merleau-Ponty’s phenomenology is characterized by a great openness to other sciences and the arts. From the very beginning he has devoted his attention to the natural sciences as well as to cultural studies, psychoanalysis, politics, the arts and other fields. It is this specific trans-disciplinary interest that made his phenomenology attractive to other sciences and researchers up to now. For this reason, his phenomenology undoubtedly stands for a key-figure for contemporary modern thinking.
The conference is not only dedicated to Merleau-Ponty’s phenomenology. Apart from his individual contribution to phenomenology, the conference also wants to address the great influence of his phenomenology to other phenomenological research. In particular, it wants to illuminate the issue of corporeality and affectivity – key-terms of Merleau-Ponty’s phenomenology – in the world-wide field of contemporary phenomenological research.


Sections

Phenomenology in Transition

•    Phenomenological Ontology in German and French Tradition
•    Affectivity and Giveness as Conditions of the Ontology
•    Fantasy and Imagination
•    Rehabilitation of the Sensible
•    Phenomenology of Language

Phenomenology and Technology of Life and Nature

•    Phenomenology and Philosophy of Nature
•    Hermeneutics of Lived Being
•    Between Phenomenology and Cognitive Science
•    Cognition and Perception
•    Body and Internal Time Consciousness
•    Constitution of the Lived Space

Phenomenology and Humanities

I. Merleau-Ponty and Psychoanalysis
•    Phenomenology and the Unconscious
•    Phenomenological Psychopathology
•    Self and Other
II. Philosophy and Arts
•    Painting and Perception
•    Phenomenology and Literary Writing
•    Corporeity and Scenic Dramatization

III. Phenomenology and Anthropology
•    Institution in History and Politics
•    Phenomenology of Sexuality
•    Phenomenology of Love and Pain


Paper Submission

Please submit full paper writing samples for one of the above mentioned sections. Submitted writing samples of approximately 6 pages should have no more than 1800 words typewritten and double-spaced. For the publication in the proceedings of the conference, the paper may be extended up to 15 pages. At the conference, speakers will have 20 minutes for presentation, 20 minutes for discussion. Both paper copy and electronic version are kindly requested. Submissions should be addressed to the Conference Organizer (see below). Please, indicate a) the language of the paper, and b) the preferred section. The Conference Organizers (Organization Committee) reserve the right to accept or not accept papers in the basis of criteria of quality and the availability of the sections.


Deadline for Paper Submission

Deadline for contributed papers is June 30, 2008. Paper proposals received after this deadline will not be accepted.

Decisions and Conference Expenses

The authors of the accepted papers are to be informed by e-mail by July 31, 2008. Hotel and meals for them (speakers on the conference or active participants) during the conference as well as the part of their travel expenses are to be paid by the partners of the conference. Other participants have to pay a conference fee (the amount is to be announced July 31, 2008, too) in order to get the same hotels and meals as the active participants.

Conference Language
Conference languages will be: French, German, English. Full paper writing samples can be submitted in one of these languages.


Scientific Board of the conference:
•    Jan Sokol – Charles University in Prague
•    Bernhard Waldenfels – Ruhr Universität Bochum
•    László Tengelyi – Bergische Universität Wuppertal
•    Hans Rainer Sepp – Eugen Fink Archiv Freiburg/ Charles University in Prague
•    Alexej Chernjakov – University of St. Petersburg
•    Dean Komel – University of Ljubljana
•    Ion Copoeru – University of Cluj-Napoca


Confirmed invited plenary speakers:
Mauro Carbone, Lester Embree, Helen Fielding, Shaun Gallagher, Dimitri Ginev, Jean-Christophe Goddard, Sara Heinämaa, Kwok-Ying LAU, James Mensch,  Marc Richir, Pierre Rodrigo, Hugh J. Silverman, László Tengelyi, Bernhard Waldenfels, Dan Zahavi

Organization Committee:
•    Karel Novotný - Faculty of Humanities of the Charles University in Prague / Erasmus Master Mundus “EuroPhilosophie”
•    Alice Kliková - Faculty of Science of the Charles University in Prague
•    Silvia Stoller - Gruppe Phänomenologie, Wien / University of Vienna
•    Jenny Slatman - University of Tilburg
•    Petr Kouba - Institute of Philosophy, Academy of Sciences of Czech Republic
•    Josef Fulka - Faculty of Humanities of the Charles University Prague


Conference Organizer

Karel Novotný PhD
Vice-Dean for Science and Research
Faculty of Humanities of the Charles University in Prague
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Address:
U Kříže 8
15800 Prague 5
Czech Republic
www.fhs.cuni.cz
Phone: 00420-251080331
Fax: 00420-251080611

E-Mail:
novotnykcz (a) yahoo.de
merleau_prague08 (a) yahoo.com
 
 


Faculty of Humanities
University of Copenhagen
                               

Department of Media, Cognition and Communication

wishes to appoint a

Professor in Philosophy

Beginning August, 1st, 2008 or as soon as possible thereafter.

The professor’s duties will comprise research and teaching in philosophy.
The professor is also expected to participate in knowledge exchange with
society, to raise external funding, participate in doctoral training and be
responsible for the educational guidance of assistant professors.

Qualification requirements
Emphasis will be laid on the following:
- •Documentation of a high degree of original scientific production at an international level
•- Documented teaching qualifications at all levels in at least one main area of philosophy
- Experience in research management and evaluation
•- Experience with fund raising

Please refer to Circular no. 9427 of June, 13th, 2007 on the Job Structure
for Academic Staff www.ku.dk/regel/2/2050.html (only in Danish).

For further information about the Professorship please contact Head of
Department Jan Riis Flor e-mail:

The application and enclosed documentation must include information about
academic, teaching and any other relevant qualifications. As well as a CV,
applications must include a complete and numbered list of publications
stipulating which works the applicant wishes to be taken into consideration.
The maximum number of publications submitted is twelve. These must be
submitted in triplicate. The application and the enclosures must be
submitted in four copies.

Details of the requisite information and material to be submitted along with
applications, as well as a list of the parameters applied to their
assessment, are published on the Faculty website at
http://english.hum.ku.dk/vacancies. Further information about the procedure
is available from personnel officer Mette Christensen, telephone +45 35 32
80 87 or e-mail:

Once the deadline for applications has been reached, the Dean will set up an
expert assessment committee to consider the appointment concerned. All
applicants will be informed who is serving on the committee, and individual
applicants will be afforded the opportunity to comment on the part of the
assessment relating to themselves before an appointment is announced. Please
also refer to ministerial order no. 170 of March, 17th, 2005 on the
appointment of academic staff at universities
http://english.hum.ku.dk/vacancies/.

Further information about the procedure is available from personnel officer
Mette Christensen, telephone +45 35 32 80 87 or e-mail: .

Remuneration and conditions of employment as per the current agreement
between the Ministry of Finance and the appropriate trade union. Assistant
professors receive a pensionable supplement of DKK 45.793,53 p.a.

All qualified applicants are encouraged to apply irrespective of personal
background.

Applications, quoting reference number 211-0143/08-4550, must be addressed
to the Rector of the University of Copenhagen and received by the Faculty of
Humanities, Njalsgade 80, DK-2300 Copenhagen S, Denmark before 1st, April
2008 (12 noon). Applications received after the deadline will not be taken
into account. Applications sent by E-mail cannot be accepted.
CULTURE, SUICIDE, AND THE HUMAN CONDITION

Interdisciplinary symposium
Helsinki 14-16 February 2008

Venues: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24,
University Main Building, Fabianinkatu 33


PLEASE NOTE: preliminary registration for the symposium is necessary. For registrations, please contact Mette Sundblad:
mette.sundblad (a) helsinki.fi.


PROGRAMME

Thursday, February 14, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall 12:

10:00 – 10:15 Opening: Juha Sihvola (Helsinki)
10:15 – 11:45 María Cátedra (Madrid): When it is Worth the Trouble to Die –
The Cultural Valuation of Suicide
11:45 – 13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 16:15 ANCIENT AND MEDIEVAL PERSPECTIVES
13:30 – 14:45 Miira Tuominen and Malin Grahn (Helsinki): Self-killing in
Antiquity – An Act of Courage or an Act of Folly?
14:45 – 15 Coffee
15:00 – 16:15 Virpi Mäkinen (Helsinki): Right to Life and Death in the Late
Medieval and Early Modern Moral Philosophy

18-  Rector’s Reception


Friday, February 15, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall XIII:
10:15 – 11:45 Charles MacDonald (CNRS): Constructing the Suicide’s Identity
11:45 –13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 17 CONTEMPORARY CULTURAL PERSPECTIVES I: PSYCHIATRY AND
PSYCHOANALYSIS
13:30 – 15 Plenary session
Hasse Karlsson (Helsinki): Title to be announced
15 - 15:15 Coffee
15:15 - 16:30 Petri Meronen: The idea of Suicide in Psychoanalysis


Saturday, February 16, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall XIII:
10:15 – 11:45 Fei Wu (Beijing): “Excluded suicide” – Death, Illness, and
Stigma in Rural China
11:45 – 13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 16:15 CONTEMPORARY CULTURAL PERSPECTIVES II
13:30 – 14:45 Marja-Liisa Honkasalo (Helsinki): Autonomy, Responsibility,
and Suicide in Finnish Contexts
14:45-15:00 Coffee
15:00-16:15 Susanne Dahlgren (Helsinki): Islam and Suicide
16:15 – 17:30 CLOSING DISCUSSION


Organizing committee:
Docent Marja-Liisa Honkasalo (person in charge), University of Helsinki
Professor Vilma Hänninen, University of Kuopio
MD Petri Meronen, psychoanalyst, The Therapeia Foundation
PhD Miira Tuominen, University of Helsinki

Organizers: Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of
Helsinki,
Department of Sociology, University of Kuopio Department of Social
Sciences,
Therapeia foundation

For further information please contact:
marja-liisa.honkasalo (a) helsinki.fi.


About the plenarists:

María Cátedra is Professor of social anthropology at the Universidad
Complutense de Madrid. She holds her PhD at Universidad Complutense and has done fieldwork among the Vaqueiros in Spain. Her most well known
publication about cultural aspects on suicide "This World, Other Worlds. Sickness, Death, and the Afterlife among the Vaqueiros" is published by University of Chicago Press 1992. Currently, Professor Cátedra works with urban anthropology, and especially about symbolic aspects on ancient cities.

Charles J-H Macdonald is a French anthropologist working in Southeast Asia.
He holds a Ph. D and a Doctorat d’Etat from the Sorbonne and has done
extensive periods of fieldwork in the Philippines (mostly in Palawan
island) and South Central Vietnam among the Raglai. He is a senior research fellow at the French National Center for Scientific Research (CNRS) and is
attached to the University of Aix-Marseille II (“Université de la Méditerranée”). He has in recent years published several books and articles on the topics of suicide, Christianization in Asia, and naming practices. The most recent book “Uncultural Behavior” is about suicide in Palawan, and is published by University of Hawaii Press 2006. Prior to that he has extensively published on Palawan and Raglai ethnography, on mythology, social structure, religion and rituals, kinship, and various other topics.

Fei Wu is a Chinese anthropologist working at the University of Beijing. He
holds a PhD from University of Harvard, entitled “The Elegy for Luck
-Suicide in a County of North China”. He has conducted a long fieldwork in
a rural China where the incidence of young women’s suicide has been very
high. Chinese ideas about suicide are based on Chinese concepts of personhood and life, which are very different from Western ones. In Chinese tradition,
life is seen as a process between birth and death, and a person is understood as one who can spend this life. People commit suicide when focusing on an idea in this process. It is not seen as abnormal, but as a defective way to
pursue happiness and good luck. Typical suicide is not a result of mental
abnormality.
Department of Philosophy (University of Helsinki)
Research Seminar

Spring 2008

Meetings at the seminar room of the Department of Philosophy
(Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on Thursdays 4-6 pm. unless stated
otherwise.

The seminar is open to everyone interested.

7.2.2008
Prof. Dermot Moran (University College Dublin)
"John Searle's Critique of Phenomenology: A Reply"
28.2.2008
Thomas Wallgren (Helsinki):
TBA
27.3.2008
Prof. Anthony Steinbock (Southern Illinois University, Carbondale)
TBA
Friday 28.3.2008 (room 303)
Prof. David Carr
TBA
3.4. Sirkku Ikonen (Helsinki): "Ernst Cassirer and the methodology of
cultural sciences."
24.4. Virpi Lehtinen: TBA
8.5.2008
Hartley Slater (University of Western Australia):
"Why 2 + 3 = 5"
15.5.2008
Krista Johansson (Helsinki)
TBA
29.5.2008
Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale):
TBA

See the seminar web page for further information and changes :
http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm
 
History of Philosophy Research Seminar
Spring 2008

The seminar meets on following Tuesdays
5.2.-20.5.

University of Helsinki
Building Porthania, room P318, 2-4 pm

Schedule:

5.2. Miira Tuominen (Helsinki)
"Psychology" --- a chapter in the Introduction to the Philosophy of the
Ancient Commentators on Plato and Aristotle.
12.2. Martina Reuter (Helsinki)
Mary Wollstonecraft on Education and the Virtue of Modesty
19.2.
26.2. Sirkku Ikonen (Helsinki)
Lebensphilosophie and Its Implications
4.3. Arto Laitinen (Helsinki/Jyväskylä)
"A Secular Age" by Charles Taylor
11.3.
18.3. Peter Myrdal (Uppsala)
Leibniz on Personhood, Rights, and "The Place of the Other"
25.3.
1.4. Markku Roinila (Helsinki)
Yleinen ja erityinen Malebranchen ja Leibnizin ratkaisuissa teodikean
ongelmaan
8.4. Juhana Toivanen (Jyväskylä)
Practical Reasoning and Action in Olivi
15.4. Kari Saastamoinen (Helsinki): Pufendorf on Natural Equality,
Human Dignity and Self-esteem
22.4.
29.4. Toni Kannisto (Tampere)
Kant on Matter/Form Distinction
6.5.
20.5. Malin Grahn (Helsinki)
Sekstos Empeirikos ja onnellisuus vailla uskomuksia

(Empty dates are open for new propositions.)

See the seminar webpage for additional information and changes:
http://www.helsinki.fi/filosofia/reseseminar.htm
Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Måndagar/Mondays 18-20
Auditorium Westermarck, Arken, Fabriksgatan/Tehtaankatu 3, Åbo/Turku

4.2 Göran Torrkulla (Åbo):
"Om vikten av att inte förvanska filosofin genom att överdriva dess anspråk"

11.2 Kim Berts (Åbo):
"Om matematiska bevis"

Detaljprogram och förhandstexter/Programme and texts:
web.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php

Välkommen! Welcome!
CALL FOR PAPERS

LIMITS OF PERSONHOOD

University of Jyväskylä, Finland

Conference dates: 6–8 June 2008

  
Invited Speakers
José Luis Bermúdez,
Michael Quante,
Ralf Stoecker,
Tim Thornton,
+ TBA.
 
Deadline for abstracts: February 8th
Length of abstracts: ca. 500 words
Send abstracts to jpkaukua (at) cc.jyu.fi
Notifications of acceptance: February 15th
Conference dates: 6–8 June 2008
 
 
The theme of the conference

Although the line between persons and non-persons may seem relatively
clear in everyday life, advances in the experimental and theoretical
sciences have shed a different light on the issue. There is more and
more evidence to suggest that non-human animals, predecessors of the
species Homo sapiens, and even some artificial creatures, possess or
have possessed many of the features often considered unique to human
persons.

With regard to the knowledge supplied by neurosciences, biology,
developmental psychology etc., it has become increasingly difficult to
distinguish persons from non-persons. And even clear cases, paradigmatic
persons, have their personal capacities dependently on sub-personal
mechanisms, which seem to be governed by the same laws that govern the
rest of nature – so perhaps persons are not that unique after all? The
criteria applied by modern philosophy, which focus on distinctive forms
of rationality and self-consciousness shared by persons, are no longer
as evident as they used to be. New scientific findings also compel us to
reconsider the moral status of non-human animals. It is the task of
philosophers to try to bring conceptual clarity to the field by
assessing the principal consequences of the growing knowledge concerning
the features that are taken to explain the differences between living
persons and non-persons.

The aim of the conference is to explore and reconsider the borderline
between persons and non-persons. The topics of the conference involve
the following features which are central as regards the borderline:
intentionality, self-consciousness, autonomy, emotions, rationality,
normative and moral relations, and recognition from others. The general
starting point of the conference is the observation that these features
seem to allow degrees and therefore provide no easy demarcation between
persons and non-persons. Yet most of the contemporary theories of
personhood make a simple dichotomy between persons and non-persons by
using these features as criteria.       

We welcome papers that analyse the ways in which the features in
question allow degrees, and examine where and how the line between
personal and sub-personal, and personal and non-personal, should be
drawn. We also encourage papers discussing the history of views
concerning the limits of personhood and the graduality of the central
features – if possible, there will be special section(s) devoted to
historical treatments of the features pertinent to the topic of the
conference. Naturally, we also encourage papers (historical and other),
which suggest an approach which could avoid the problems related to
determining the limits of personhood.
 
 
The questions to be addressed in the conference include:

• Are there actual non–human persons?
• If the following three claims contradict, which one should we drop or
revise: 1) the moral status of persons is based on a certain set of
characteristics C, 2) all humans do not in fact have characteristics C,
3) all humans have the moral status of persons.
• What is the relation of sub-personal mechanisms and personhood? How do
the sub-personal layers enable or constitute personal-level phenomena?
• In what ways do the features of personhood allow degrees and in what
sense do humans share them with non-humans? To what extent and in what
precise form does this overlapping vary from feature to feature?
• In what ways are the features inter-connected? How does a transition
within one feature indicate transitions in other features, perhaps in
all of them?
• In what ways is the gradualitheories of personhood (mis)recognise
their graduality?
• What consequences regarding moral and legal statuses should be drawn
from the fact that the capacities central to personhood come in degrees?
• In what sense do changes in the interplay of actual life forms,
articulated scientific knowledge and ontological and epistemic
commitments influence the limits of personhood?
 
 
Practicalities
 
The conference will take place in Jyväskylä, 270 km north of Helsinki.
International flight connections to Helsinki are good and there is a
one-hour connecting flight from Helsinki to Jyväskylä. There are also
some (cheap) international flights to Tampere, 150 km from Jyväskylä.
The arrival is scheduled for Thursday 5th, the workshops and talks will
take place from Friday morning to Sunday afternoon, leaving time for
departure on Sunday evening. More information about practicalities will
be available later.
 
The conference is organized by the “Limits of Personhood" research
project run by the Department of Social Sciences and Philosophy,
University of Jyväskylä, and financed by the Academy of Finland. More
information about the project can be found at
 
http://www.jyu.fi/yhtfil/fil/limits/index.htm.
 
The members of the organizing committee are Jussi Kotkavirta, Mikko Yrjönsuuri, Arto Laitinen, Petteri Niemi, Jari Kaukua, Vili Lähteenmäki, Heikki Ikäheimo, Mimosa Pursiainen, Juhana Toivanen and Pessi Lyyra.
 
Arto Laitinen
Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24 (P.O. Box 4)
FI-00014 University of Helsinki
Finland
 
 
Call for papers

Växjö University is pleased to announce the conference
Writing in a post-Derridean era
to be held in Växjö, Sweden 23–25 October 2008


How do we write today after years of criticizing the limiting and controlling powers of logos? How have poststructuralism and Derridean deconstructive investigations been expanded into new intellectual and artistic territories? Have we or are we ever going to arrive at the futures that Jacques Derrida has written about? Can we think, write and act affirmatively, beyond the negative movement – the ”neither-nor” – upon which even Derrida was dependent?

The conference will address these and similar questions, and we welcome proposals that discuss whether thinking, writing, and creative forms or practices (with or without deconstruction’s help) have or have not succeeded in giving us theories, novels, poems, dramas, films or art that make use of logos without making use of the violence that has been a constitutive part of it. Possible topics and areas of investigation for twenty-minute presentations include (but are not limited to) the following:

Writing: What are the possibilities and characteristics of writing today? How is feminine writing possible today? Can we speak of a masculine writing (that is removed from phallogocentrism)? How would such writing differ from logocentric or phallogocentric writing?

Otherness: How is the other and the responsibility towards the other addressed and expressed today in writing, arts, bodies, cultures, technologies, media and societies?

Dichotomies: How do we negotiate and express, today, the binary pairs (speech/writing, male/female, black/white, nature/ culture, centre/margin etc.) that have shaped and governed our world views? How do these dichotomies and their inherent connection to logos influence, infuriate, or complicate our intellectual/creative practices after the surge of Derridean criticism?

The impossible: How do we make possible and (re)present the impossible that writers like Maurice Blanchot, Hélène Cixous, and Derrida have placed in a beyond? How does this making possible and present take place without turning such a making into a ground, an origin, an arche? How is the singular given to us today without the strictures of identity?

The body: We think that it is of vital importance to trace corporeality and materiality within the space that has been opened after almost five decades of questioning boundaries.

Tragedy: How is tragedy constructed today, when metaphysical certainty has long been removed? Is then tragedy possible in art or in life?

Aesthetic and ethical values: It is important to discuss whether beauty and/or morality are achieved today and, if so, how. How does the affirmation of beauty or goodness inform thinking and creativity?

Confirmed keynote speakers are professor Nicholas Royle (University of Sussex) and author Thanasis Valtinos (Greece).

The call for papers is directed to writers, scholars, intellectuals, and artists alike. We welcome proposals that are theoretical, critical, assertive as well as pertaining to the various processes of aesthetic creation. Proposals for artistic performances are particularly welcome. Our aim is to establish a research area and a series of conferences that will combine the study of different forms of writing today with the study of the different forms of power that in one way or another inform or dictate our ways of expressing ourselves.

The conference will have an open structure in line with its subject. Apart from papers, we welcome alternative forms of participation: events, installations, performances, screenings, posters, panels. The time for either form of participation is limited to 20 minutes, followed by 10 minutes of discussion. The official language of the conference is English. Please send pictures, abstract and/or description of your participation (maximum 400 words) to: openwriting.hum@vxu.se

Submissions are due by 17 March 2008. You will then be contacted by the conference committee no later than 4 April. The conference fee will be SEK 1700, including three lunches, coffee and fruit twice a day, at least one reception, one banquet, and various artistic performances.

Please visit the website of the conference. It will be continuously updated: http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/openwriting
The Department of Philosophy, Stockholm University presents:
Themes from Wittgenstein
An international workshop in honour of Gunnar Svensson

1 February 2008, 10-18, Geovetenskapens Hus U 26

Speakers:
Marie McGinn, York
Bill Child, Oxford
Peter Pagin, Stockholm
Martin Gustafsson, Stockholm
Kathrin Glüer & Åsa Wikforss, Stockholm

The workshop is open to everyone interested. For more information, and
the program, go to

http://www.philosophy.su.se
or
http://people.su.se/~kgl/Wittgenstein/Wittgenstein.htm
<http://people.su.se/%7Ekgl/Wittgenstein/Wittgenstein.htm>
 
I år är det 100 år sedan Simone de Beauvoirs födelse den 9.1.1908.
Tommy Wallenius har skrivit ett inlägg i Filosofia.fi:s weblog på finska, med bland annat den mest aktuella franska litteraturen om de Beauvoir och länkar till tv-program och annat intressant i anledning av jublileumsåret.
Läs Wallenius' inlägg.

Läs om Simone de Beauvoir i
Wikipedia på svenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/b/beauvoir.htm
Stanford Encyclopedia of Philosophy:
http://plato.stanford.edu/entries/beauvoir/

We are happy to announce that the Wittgenstein Archives at the

University of Bergen (WAB) and the Georg Henrik von Wright Archives at the University of Helsinki (VWA) have been awarded financial support by

NordForsk for the "Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki" (JNU

VWAB) project. The project will run from 1.1.2008 until 31.12.2010.
Through this project, Nordic researchers are offered stipends for
coordinated and supported use of WAB and VWA.

For more information and downloading the application form visit the
project site at http://wab.aksis.uib.no/wab_jnu-vwab.page and the call
site at http://wab.aksis.uib.no/jnu-vwab/wab_jnu-vwab-call1.page.

Lars Hertzberg

Workshop on Theology and Early Modern Philosophy

Collegium of Advanced Studies, Helsinki, ground floor 
 

7 February 2008 Thursday
 
1. Philosophy in Post-Tridentian Catholic Theology

15.00 M.W.F. Stone (Leuven): Philosophy in Early Modern Thomist and Scotist Theology
16.00 P. Dvorak (Prague): Philosophy in Jesuit Theology
17.00 Coffee
17.30 J. Armogathe (Paris): Seventeenth-Century French Augustinianism
 
 
8 February 2008 Friday
 
2. Philosophy in Protestant Theology
 
9.15 S. Knuuttila (Helsinki): Philosophy in Seventeenth-Century Lutheran Theology
10.15 Coffee
10.45 S. Lalla (Berlin): Philosophy in Post-Reformation Reformed Dogmatics
11.45 L.O. Nielsen (Copenhagen): Philosophy in Anglican Theology
12.45 Lunch

3. Philosophers on Revealed Truths

15.00 T. Schmaltz (Durham, North Carolina): Revealed Truths in Descartes, Malebrance and other Cartesians
16.00 S. Hutton (Middlesex): Cambridge Platonists
17.00 Coffee
17.30 M.-R. Antognazza (London): Leibniz on Trinity and Incarnation 

 
9 February 2008 Saturday morning
 
4. Scepticism, Toleration, Science
 
9.15 P. Byrne (London): Matthew Tindal and Tolerance: Some Lockean Themes
10.15 Coffee
10.30 I. MacLean (Oxford): Certainty and Uncertainty in Early Modern Theology and Natural Philosophy
11.30 J. Israel (Princeton): Spinoza and Radical Enlightenment
12.30 Lunch
 
5. Philosophers on Revealed Truths
 
14.00 R. Jakapi (Tartu): Berkeley on Revealed Religion
15.00 J.-L. Solere (Boston): Bayle
16.00 T. Aho (Helsinki): Hobbes on Religion
 
 
The workshop is open.
 
More information: Pekka Kärkkäinen
Research Fellow, Adjunct Professor of Philosophy of Religion
Department of Systematic Theology
Faculty of Theology
P.O.Box 33 (Aleksanterinkatu 7)
FIN-00014 University of Helsinki
tel. +358 40 5930736

 
 
Dear Colleagues at the Departments of Philosophy

We are organising a small workshop on the significance of plants in
philosophy and literature at the Helsinki Collegium, January 10, 2008
(10am -- 3pm). The focus is on the question of how plants reflect the most
important aspects of human life: emotion, mortality and sensation.

The program is pasted below in this message. Tzachi Zamir's article
that forms the basis of his presentation is available as a pdf from Miira
Tuominen ().

Welcome!
Miira Tuominen

---

Channels of Life and Death: The Philosophical Significance of Plants

Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24 A, Seminar Room 136


January 10, 2008

10:00 Opening
10:15 Tzachi Zamir (Hebrew University of Jerusalem): Wooden Subjects
11:45 Lunch break
13:15 Sara Heinämaa (University of Helsinki): Feminine Metamorphoses -- From Human to Plant
14:00 Coffee
14:15 Discussion (Chair: Miira Tuominen, University of Helsinki)
15:00 Closing


Organising committee: Sara Heinämaa and Miira Tuominen