Aktuellt juni 2007

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 7.-8.1.2008 Helsingin yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa USKO. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia sekä lisäksi 10 minuuttia keskustelulle.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia uskoon liittyviä teemoja:
o uskonnonfilosofia
o usko, moraali ja yhteiskunta
o uskomukset
o uskontotieteen filosofia ja metodologia
o usko, tieto ja tiede

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2007 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään Pilvi Toppiselle osoitteeseen:
pilvi.toppinen@helsinki.fi

Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström ja Pilvi Toppinen

....................................

Filosofiska Föreningen i Finland rf. ordnar vid Helsingfors universitet 7.-8.1.2008 sitt traditionella ett ords -kollokvium. Temat för denna gång är på finska USKO. Förutom de inbjudna föredragen inbjuder vi också andra att komma med förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag, inklusive diskussion, reserveras 30 minuter.

Föredragen i kollokviet kan handla med bl.a. de följande problem:
o religionsfilosofi
o tro, moral och samhälle
o trosföreställningar
o religionsvetenskapens filosofi och metodologi
o tro, kunskap och vetenskap

De som är intresserade av att hålla föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2007. Titel och abstrakt kan skickas till Pilvi Toppinen. E-post:
pilvi.toppinen@helsinki.fi

Vänliga hälsningar för sommaren,

Arrangörskommittéen
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström och Pilvi Toppinen

 
HELEN E. LONGINO LUENNOI TURUSSA 10. 9. – 11. 9. 2007
 

Tunnettu sosiaaliepistemologi ja tieteenfilosofi, professori Helen E. Longino Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista (ks. http://www-philosophy.stanford.edu/fss/hlongino.html ja http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Longino) vierailee Turun yliopiston sosiologian laitoksella syyskuussa 2007.

Philosopher Helen E. Longino is visiting in the University of Turku and gives two lectures on the following topics / Professori Longino on lupautunut luennoimaan seuraavista aiheista:
 
"Philosophy of Science after the Social Turn" (maanantaina/Monday 10. 9. klo 14 – 16)
"Behavior Genetics:  Challenging or Reinforcing Prejudice" (tiistaina/Tuesday 11. 9. klo 14 – 16).
 

Lisätietoja vierailusta/ more information:
VTT Seppo Poutanen (sosiologia, Turun yliopisto / sosiology, University of Turku)
 
 
 
Workshop on Concepts, Essentialism, and Externalism

University of Turku, Finland, October 5th – 6th 2007

http://users.utu.fi/jusjyl/workshop.htm

The workshop aims to discuss issues in the intersection of
psychology of concepts and categorisation and philosophy of reference.
More specific topics involve psychological essentialism, semantic
externalism, and their relationship with the traditional psychology of
concepts.
 
 
   Berkeley Conference

Helsinki, August 6-9 2007


 

in the main building of the University of Helsinki

Auditorium XIII

The address is: Fabianinkatu 33August 6

09.30 Registration

09.45 Opening of the Conference. Chair: Bertil Belfrage

Berkeley on Perceiving

Chair: Stephen Daniel

10.00 Bertil Belfrage: *Ideas* in Section One of Berkeley*s Principles

10.45 Coffee break

11.00 Martha Bolton: Berkeley on Perception, Judgment, Suggestion and Inference

11.45 Lunch

Chair: Howard Robinson

13.30 Dan Flage: Analysis in Berkeley*s New Theory of Vision

14.15 Luc Petersmitt: The New Theory of Vision: Science or Metaphysics?

15.00 Coffee break

15.15 Mykolas Drunga: Berkeley and the Time-gap Argument

16.00 Rest

18.00 Audience with the Rector of Helsinki University, Ilkka Niiniluoto.

Wine reception in the Main Building of the University.

August 7

Berkeley*s Ontology

Chair: Richard Brook

09.30 Geneviève Brykman: Is Immaterialism a Roundabout Way to Faith?

10.15 Georges Dicker: Another Whack at Berkeley: a Critical Analysis of Principles 1-7

11.00 Coffee break

11.15 Stephen Daniel: The Pervasiveness of Stoic Elements in Berkeley*s Thought

12.00 Lunch


August 7 (contd)

Chair: Georges Dicker

13.30 Howard Robinson: Two Berkelian Arguments about the Nature of Space

14.15 Wolfgang Breidert: Representation in Berkeley*s Philosophy of Mathematics

15.00 Coffee Break

15.15 George Pappas: Berkeley*s Treatment of Scepticism

16.00 Wine reception

August 8

Berkeley*s Concept of the Soul

Chair: George Pappas

10.15 Kenneth Winkler: *Marvellous Emptiness*: Berkeley on Conscious­ness and Self-Consciousness

11.00 Coffee Break

11.15 Richard Brook: Does Berkeley Need a Subconscious?

12.00 Lunch

Chair: Wolfgang Breidert

13.30 Ville Paukkonen: Berkeley on Self-Knowledge

14.15 Marc Hight: Of Brutes and Men: What the Nature of Beasts can tell us about Berkeley*s Conception of the Mind

15.00 Coffee Break

15.15 Roomet Jakapi: Berkeley and the Disembodied Soul

19.00 Dinner at the Sveaborg/Suomenlinna Castle, Restaurant Walhalla

August 9

Berkeley in Context

Chair: Geneviève Brykman

09.30 Timo Airaksinen: Berkeley on Newton in Siris

10.15 Tom Stoneham: Arthur Collier on Imagination and Inexistence

11.00 Coffee Break

11.15 George Caffentzis: Berkeley and Hume on Money, Notions, and Conventions

12.00 Lunch


August 9 (contd)

Chair: Timo Airaksinen

13.30 Talia Bettcher: Abstraction: Berkeley against Locke

14.15 Jani Hakkarainen: Hume and Berkeley*s Repugnancy Argument against the Primary Secondary Qualities Distinction

15.00 Ending of the conference


1

Ikaros - tidskriften om vetenskapen och människan, nr 2/2007 utkom 15.6.

Språk och språkforskning; flerspråkighet i litteratur, apor och språk, utdöende språk mm. Medverkare: prof. em. i filosofi Lars Hertzberg, FD Pär Segerdahl (Uppsala Universitet), professor i finska språket Urpo Nikanne, litteraturvetaren FM Julia Tidigs (Åbo Akademi) mfl.

Artiklar från tidigare nummer kan läsas på www.fbf.fi/ikaros.
Där kan man också prenumerera på Ikaros' nyhetsbrev, 2ggr/månad. Gratis.
PAPERS BY HAROLD TARRANT AND LLOYD GERSON, HELSINKI, 14 JUNE 2007

Invited by Klassillis-filologinen yhdistys ('Society for Classical
Philology'), Harold Tarrant and Lloyd Gerson give a paper respectively at
the University of Helsinki, Main Building, Auditorium XII, 14 June 2007,
10 to 12 am. Harold Tarrant's title is 'The Mystery of the First
Alcibiades', and Lloyd Gerson's 'Aristotle as Platonist'. Participants of
the ISNS Conference are cordially welcome to this occasion.
Dear Colleagues,

The Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies
will be held at Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 15-16 June. The
keynote speakers are Lloyd Gerson (University of Toronto) and Suzanne Stern-
Gillet (University of Bolton). For a detailed programme, please find the
attachment. The conference is open to public. For a related pair of papers
by Harold Tarrant and Lloyd Gerson, see below. Welcome.

Best regards,

Pauliina Remes & Mika Perälä
University of Helsinki


Thursday, 14 June
Main Building, University of Helsinki
Unioninkatu 34, Auditorium XII

Registration from 3 to 6 pm

Opening of the conference at 4 pm followed by a panel on publishing chaired by John F. Finamore (University of Iowa) with Suzanne Stern-Gillet (University of Bolton) and Irene van Rossum (Brill)


PAPERS BY HAROLD TARRANT AND LLOYD GERSON, HELSINKI, 14 JUNE 2007

Invited by Klassillis-filologinen yhdistys ('Society for Classical
Philology'), Harold Tarrant and Lloyd Gerson give a paper respectively at
the University of Helsinki, Main Building, Auditorium XII, 14 June 2007,
10 to 12 am. Harold Tarrant's title is 'The Mystery of the First
Alcibiades', and Lloyd Gerson's 'Aristotle as Platonist'. Participants of
the ISNS Conference are cordially welcome to this occasion.