Aktuellt

I aktualitetsspalten på svenska publiceras inlägg på svenska eller engelska; kommande filosofiskt intressanta händelser, utlysningar, nyheter. Inlägg på alla språk i portalen nås via den finska huvudsidan. Ta också en titt i kalendern.

Har du ett meddelande för spalten? Skicka e-post till toimitus(a)filosofia.fi.

Vill du få alla portalens aktualiteter per e-post?


The Helsinki Trialogues / Die Helsinki-Trialoge / Les trialogues d’Helsinki:

To Understand What is Happening / Das Geschehende verstehen / Comprendre ce qui arrive

The Future of Memory / Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke and Bernhard Waldenfels

Helsinki, 4 May 2019 13-17, Vetenskapernas hus/Tieteiden talo

Program here: http://www.c-h-o.eu/wp-content/uploads/2019/02/Trialogue040519-2.pdf

Trialogi muistin tulevaisuudesta
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke ja Bernhard Waldenfels (saksankielisistä puheista englanninkieliset käännökset)

Tietoa myös sivuilla www.c-h-o.eu ja www.svst.eu.

4.5.2019, 13-19, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Trialog om minnets framtid
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke och Bernhard Waldenfels (för de tyskspåkiga bidragen ges engelsk översättning)

Information även på sidorna www.c-h-o.eu och www.svst.eu.
Vikariat för universitetslektor i filosofi vid Helsingfors universitet (undervisning på svenska) 11 mån, ansökningstiden går ut 7.8.2018. (Ilmoitus vain ruotsiksi yliopiston Avointen työpaikkojen kaikilla sivuilla. Hakuaika päättyy 7.8.) https://www.helsinki.fi/sv/lediga-anstallningar/universitetslektor-filos...

Professor i filosofi, Helsingfors Universitet

Humanistiska fakulteten söker en professor i filosofi för en visstidsanställning 1.9.2018-31.7.2019. Professorn har helhetsansvar för den svenska undervisningen i filosofi. Till uppgifterna hör vetenskaplig forskning, undervisning och handledning.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Enligt universitetsförordningen krävs att den som är professor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkrav. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönesättningen baserar sig på kravnivåerna 8–10 för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel.

Till ansökan bifogas
• meritförteckning
• en högst fem (5) sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis
• en fullständig publikationsförteckning

Ansökan med bilagor skickas i en enda PDF-fil till Hannamari Helander, hannamari.helander(a )helsinki.fi senast den 20 juni 2018.

-- Hannamari Helander
Henkilöstöpäällikkö / Head of HR
Keskustakampuksen henkilöstöpalvelut / City Centre Campus HR Services

Puhelin/Tel. 02941 22878, +358 2941 22878

The Fourth Georg Henrik von Wright Lecture: Professor Peter Hacker, “The Roots of Value”, 5 June 2018, Helsinki

 

Venue: University of Helsinki, Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen), Fabianinkatu 33, 4th floor, 5 June 2018, 16.15-18.00 (4.15-6 pm). 

 

Professor Hacker’s abstract:

“Building upon G. H. von Wright’s classification and analysis of the varieties of goodness, I shall sketch the natural framework for the possibility of moral value and of the virtues. This includes the broad character of the world we inhabit and some of the characteristic features of human beings. These constitute the biological and psychological framework in which values and value concepts unfold. I examine the constraints upon what can constitute a morality for creatures such as ourselves.”


Peter Hacker is Professor of Philosophy at the University of Kent and Emeritus Research Fellow of St. John’s College, Oxford. He is the author, e.g., of Insight and Illusion, Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy, The Passions: A Study of Human Nature and four Analytical Commentaries on the Philosophical Investigations (two together with G.P. Baker). He has also co-authored several books on neuroscience and philosophy.


The Georg Henrik von Wright Lecture 

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made by the von Wright family 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916–2003).


Professor Hacker will aso appear at the public debate "Neuroscience and Philosophy of Mind" at Think Corner, Helsinki (Yliopistonkatu 4), Monday 4 June 2018, 17.00-18.30 (5-6.30 pm). Other participants are professor Kai Kaila, docent Thomas Wallgren and doctoral student Pii Telakivi. The debate is chaired by professor Ilkka Niiniluoto. 


Additional information of both evidents is provided by Bernt Österman, Curator of the von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki (WWA). Bernt.Osterman at helsinki.fi


Public event at Think Corner / Tiedekulma
https://www.helsinki.fi/en/think-corner

NEUROSCIENCE AND PHILOSOPHY OF MIND with
Professor PETER HACKER (Oxford and Kent), professor Kai Kaila MA, docent Thomas Wallgren, Pii Telakivi and professor Ilkka Niiniluoto, June 4th, 17.00-18.30 (5-6.30 pm).

The debate about the implications of the recent advances in neuroscience for our understanding of human nature has been called one of the great debates of our times.

The questions that are raised have great intellectual appeal. They are often also accompanied by a strong moral fervour as when it is asked:

Who thinks, me or my brain?
Can machines feel pain?
What is the difference between declaring a person dead, euthanasia and murder in the case of prolonged coma?

Peter Hacker has been at the very forefront in contemporary philosophical debates about these matters since the 1980s. He is known especially for his arguments to the effect that many claims that have gained currency in the debates about the brain, the mind and persons are neither true nor false. According to Hacker persons feel pain and people think. If we attribute pain to the brain or thinking to machines we make grammatical errors. The result is nonsense; mere noise that is not even a candidate for truth or falsehood.

Professor Hacker will introduce the discussion. There will be comments by Kai Kaila, academy professor in neurophysiology, by Pii Telakivi, PhD student at the University of Helsinki working on the philosophy of mind and by Thomas Wallgren, director of the von Wright and Wittgenstein Archives. Ilkka Niiniluoto, emeritus of theoretical philosophy and a specialist in the philosophy of science will chair the session.

The event is organised by The von Wright and Wittgenstein Archives of the University of Helsinki.

On Tuesday June 5th at 16.15 (4.15 pm) professor Hacker will give the Von Wright Lecture in the Small Hall, Main Building (Pieni juhlasali) of the University of Helsinki.

Questions about both events may be addressed to Bernt Österman, bernt.osterman (a) helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/wwa
Venue: University of Helsinki, Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen), Fabianinkatu 33, 4th floor, 5 June 2018, 16.15-18.00 (4.15-6 pm).

PROFESSOR HACKER'S ABSTRACT

“Building upon G. H. von Wright’s classification and analysis of the varieties of goodness, I shall sketch the natural framework for the possibility of moral value and of the virtues. This includes the broad character of the world we inhabit and some of the characteristic features of human beings. These constitute the biological and psychological framework in which values and value concepts unfold. I examine the constraints upon what can constitute a morality for creatures such as ourselves.”

Peter Hacker is Professor of Philosophy at the University of Kent and Emeritus Research Fellow of St. John’s College, Oxford. He is the author, e.g., of Insight and Illusion, Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy, The Passions: A Study of Human Nature and four Analytical Commentaries on the Philosophical Investigations (two together with G.P. Baker). He has also co- authored several books on neuroscience and philosophy.

THE GEORG HENRIK VON WRIGHT LECTURE

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made by the von Wright family in 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916–2003).

Additional information is provided by Bernt Österman, Curator of the von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki (WWA).
bernt.Osterman at helsinki.fi
Filosoficafé i Åbo 24.9.2017

Inledare: Filosof och skribent Mio Lindman, Åbo
Tema: Bildning i det gemenskapande samhället

Synopsis

Kopplingen mellan demokrati och bildning beskrivs ofta i termer av information och upplysning – som om demokrati enbart handlar om att väljare ska ha tillräcklig kunskap om sina politiska representanter och de befintliga politiska institutionerna. Det finns en betydligt djupare dimension av bildning som handlar om våra gemensamma angelägenheter – eller vad som kunde vara gemensamma angelägenheter, men inte är det i vårt samhälle. Jag vill i mitt föredrag fundera över bildning i anslutning till demokrati genom att utgå från en kritisk diskussion om hur människor engageras i sitt närsamhälle, i sitt boende, sin mat, sin energiförbrukning, sina arbetsplatser o.s.v. Om bildning förstås som den kunskap vi har om vårt eget samhälle öppnar detta också upp för att diskutera demokrati som en kamp om gemensamma angelägenheter i bred mening, där kunskap hjälper oss att staka ut nya möjligheter för hur vi lever tillsammans.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken.

Tid: 24.9.2017, kl .17-19.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

*in English briefly below*

 

Doc Lounge Tampere & Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti esittävät:

 

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival + Luontokulttuurit -teemanumeron julkistamistilaisuus

 

Aika: tiistai 12.9.2017; elokuva alkaa klo 18.00

 

Paikka: Klubi, Tullikamarin aukio 2

 

Vapaa pääsy

 

Miten ihmiset elävät yhdessä toisten lajien kanssa? Miten ei-inhimillisiä toisia kohdataan ja miten niiden kanssa jaetaan nykyisyys ja tulevaisuus? Millaisia tarinoita elinkelpoisista tulevaisuuksista voidaan kertoa?

 

Doc Lounge Tampere, Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti ja Feministinen ajatushautomo Hattu kutsuvat sinut mukaan tarkastelemaan tapoja olla ja elää yhdessä lajeina ympäristömuutosten muokkaamassa maailmassa. Tilaisuus alkaa kello 18.00 feministiteoreetikko Donna Harawayn ajattelua ja elämää luotaavan, Fabrizio Terranovan dokumenttielokuvan Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (Belgia 2016, 82 min) näytöksellä. Elokuvan jälkeen noin klo 19.30 alkavassa keskustelussa nivotaan sen antia yhteen uusimman feministisen luontokulttuurien tutkimuksen kanssa, jota vastikään julkaistu Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehden teemanumero esittelee.

 

Fabrizio Terranovan kokeellinen dokumenttielokuva on syvällisen asiapitoinen mutta samalla levollisen leikkisä sukellus Donna Harawayn ajatusmaailmaan. Ohjaaja vietti viikkoja Harawayn Etelä-Kalifornian kodissa kuvaten tämän polveilevia kertomuksia sekä yhteiseloa Cayenne-koiran kanssa. Harawayn ajattelun kulmakiviä on luontokulttuurin käsite, joka korostaa, että luontoa ei voi erottaa kulttuurista, ympäristöä ihmisistä eikä materiaalisuutta merkityksestä. Haraway on myös tunnettu syvästä sitoumuksestaan feminismiin ja ympäristönsuojeluun. Elokuvaa ei ole tekstitetty suomeksi.

 

Elokuvaa seuraavassa keskustelussa tutkijat, teemanumeron kirjoittajat Elli Lehikoinen, Taija Kaarlenkaski ja Pieta Hyvärinen esittelevät omia lähestymistapojaan ihmisten ja ei-inhimillisten toisten kohtaamisiin. Kuulemme siitä, miten ihmisen lisääntyminen liittyy lajien välisiin eroihin, millä tavoin lehmät ja ihmiset kytkeytyvät toisiinsa lypsykarjatyössä ja miten rikkakasvien kitkeminen järjestää uudelleen ruoantuotantoa. Entä millaisia eväitä Donna Harawayn ajattelu antaa tutkimukseen ja keskinäisriippuvaisen maailman ymmärtämiseen? Keskustelua luotsaa tutkijatohtori Riikka Homanen.

 

Klubi on esteetön tila.

 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura ry. Lisätietoja ja tilaukset:

https://sukupuolentutkimus.fi/sukupuolentutkimus-lehti/uusin-lehti/

 

Doc Lounge Tampere: <http://doclounge.se/tampere>

 

Feministinen ajatushautomo Hattu: <http://www.hautomohattu.fi/>

 

----------

 

IN ENGLISH:

 

Doc Lounge Tampere, Finnish Gender Studies Journal and Feminist Think Tank Hattu present a screening of

 

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (dir. Fabrizio Terranova, Belgium 2016, 82 min) at Klubi on Tue 12 September.

 

http://earthlysurvival.org/

 

The film is followed by a discussion & launch event of the Finnish Gender Studies Journal's Naturecultures theme issue (Discussion in Finnish).

 

Free admission, screening starts at 6.00 p.m.


Suomen Kulttuurirahaston rahoittama tutkimusprojekti Estetiikan tiedollinen merkitys järjestää tällä viikolla kansainvälisen konferenssin Tampereen yliopistosta. Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

 

The Cognitive Relevance of Aesthetics

University of Tampere, August 31–September 2 2017

University of Tampere, Linna K113

 

Thursday August 31 (chair: Jukka Mikkonen)

 

9:00–             Registration

9:30–10:45   Peter Lamarque (York): Truth in Poetry. A Matter of Detail

10.45–11.00  Break

11:00–11:45 Maria José Alcaraz Léon (Murcia): The Specific Cognitive Value of Aesthetics

11.45–12.30  Britt Harrison (York): Humanist Skepticism about the Very Notion of the Cognitive

12:30–14:00 Lunch

14:00–14:45 Karen Simecek (Warwick): Are Art and Philosophy Mutually Exclusive? What Might This Mean for Cognitivism?

14:45–15:30 Gerard Vilar (Autonomous University of Barcelona): Artistic Research and Cognitive Progress

15:30–16:00 Coffee

16:00–16:45 Michalle Gal (Shenkar College): Visual Metaphors, Visual Hybrids and Non-Conceptual Aesthetic Perception

16:45–17:30 Rebecca Wallbank (Uppsala): Reconsidering Artistic Value

 

Friday September 1 (chair: Kalle Puolakka)

 

9:30–10:45   Elisabeth Schellekens (Uppsala): Contemplation, Curiosity and Cognition. On Aesthetic Value and Epistemic Gain

10.45–11.00  Break

11.00–11.45  Vid Simoniti (Cambridge): Art and Minor Philosophical Genres

11.45–12:30  Stephen Chamberlain (Rockhurst): Understanding the Cognitive Value of Narrative Fiction

12:30–14:00 Lunch

14:00–14:45 Tzachi Zamir (The Hebrew University of Jerusalem): Literature. Value and

Knowledge

14:45–15:30 Jeremy Page (Uppsala): Work and Reader in Two Accounts of the Cognitive Value of Literature

15:30–16:00 Coffee

16:00–16:45 Irene Martiìnez Mariìn (Uppsala): Understanding (without) Feeling. The Case of

Nostalgic Expression

 

Saturday September 2 (chair: Hanne Appelqvist)

 

9:30–10:45   Lydia Goehr (Columbia): Cognitive Aesthetics or Conceptual Aesthetics. Or What Does It Mean to Think Philosophically through Art?

10:45–11:00 Break

11:00–11:45 Larissa Berger (University of Siegen): What We “Learn” in a Kantian Judgment of Taste?

11:45–12:30 Bogdan Nita (Bucharest): Kant’s Common Sense as a Key Concept to Explain the Aesthetic Judgment and its Relevance to Cognition

12:30             Closing

 

Organizing committee: Hanne Appelqvist, Kalle Puolakka, and Jukka Mikkonen

 

For further information, please contact Hanne Appelqvist (hanne.appelqvist[at]helsinki.fi)


Korpo filosofidagar 22.7.2017

Tema: Den goda nationalismen, finns den?

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera nationalismens väsen. Vi kommer att närma oss temat genom bland annat följande frågor: vilken sorts idé om gemenskap bygger nationstanken på? Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Har nationalismen också gett positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 22.7

kl. 13 Historiker Johanna Wassholm, Åbo
Tema: Kan nationalismen skapa en god gemenskap?

kl. 14:30 Soldat James Mashiri, Åbo
Tema: Symboler, narrativer och ikoner.

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Filosof Hannes Nykänen, Åbo
Tema: Vår tids hypernationalism och den mörka energin.

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 22.7.2017

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/134993540391047


Johanna Wassholm är forskare och timlärare i historia vid Åbo Akademi.

James Mashiri är yrkesofficer och aktiv bloggare om försvarsfrågor.

Hannes Nykänen är docent i filosofi vid Åbo akademi och forskare vid Helsingfors universitet.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Filosoficafé - Jonna Bornemark - Samtidens mätbarhetssamhälle

Inledare: Filosof Jonna Bornemark, Södertörns högskola

Tema: Samtidens mätbarhetssamhälle: en kritik utifrån Nicholas Cusanus

Synopsis

Evidensbasering, kvalitetsmätningar, manualiseringar och en ökad administration har i hög grad präglat arbetslivet under 2000-talet. Orsakerna stavas bland annat NPM (New Public Management) och ekonomism. Men det vi sällan uppmärksammar är att samtidsfenomen som dessa också hänger samman med hur vi förstår något sådant som rationalitet. Med hjälp av 1400-tals teologen och filosofen Nicholas Cusanus vill jag under den här föreläsningen undersöka just detta. Cusanus beskriver nämligen förnuftet som att det har två aspekter: dels ett kalkylerande ratio och dels ett intellekt som fångar upp och formar det som ratiot kan räkna. För att kunna räkna måste vi ju veta vad som ska räknas. Vad som är viktigt i en viss situation kräver en sensibilitet och lyhördhet, vilket Cusanus förstår som intellektets förmåga. Detta innebär också en ödmjukhet inför horisonter av icke-vetande. I samtiden står sådana förmågor ofta under hård press av effektivitetskrav och målstyrning.

Tid: Söndag 7.5. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1849287671999837/

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi


9.4 Filosoficafé i Åbo - Stina Bäckström- Om kraftuttryck på nätet

Inledare: Filosof Stina Bäckström, Stockholm och Åbo
Tema: "Se mig i ögonen och säg det där igen: Om kraftuttryck på nätet"

Synopsis

På Twitter kan högprofilerade politiker och andra personer med makt i samhället be någon dra åt helvete, eller kalla någon ”jävla hycklare”.

Vad gör sådana kraftuttryck i ett socialt medium som Twitter? Uttrycker de en persons känsla? Till vem är de riktade? Vad blir deras konsekvenser?

Genom att använda filosofiska perspektiv på känslouttryck och talhandlingar vill jag uppmuntra till reflektion inte bara kring kulturen i språket på sociala medier utan också kring känslornas plats i mellanmänskligt samspel mer generellt.Tid: Söndag 9.4. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/429670224041195/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

26.3 Filosoficafé i Åbo - Hannes Nykänen - Filosofi, magi, liv

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet
Tema: "Filosofi, magi, liv"

Synopsis

Både i filosofin och i vårt vardagsliv finns ett otal tankefigurer som har det dolda syftet att täcka över vår förståelse. Om vi inte alls ville förstå någonting så skulle sådana tankefigurer förstås vara onödiga. Vad är det i vår förståelse som vi vill täcka över? Hur fungerar vårt språk då det döljer förståelse? Jag kommer att ta upp ett antal döljande tankefigurer i filosofin och i vardagen, inklusive det politiska livet, för att försöka visa hur de innefattar ett slags ordmagi som vi, i vårt desperata behov att lura oss själva, sväljer. Vi är ändå inte enbart benägna att förtränga förståelsen; vi vill också förstå. Jag ska också försöka få fram hur jag ser på den här sidan av livet och den förståelse som hänger samman med allt liv.

Tid: Söndag 26.3. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/190956268066306/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Registration now open!

CALL FOR ABSTRACTS/CONFERENCE ANNOUNCEMENT

What’s Wrong (and What’s Right) with Ordinary Language Philosophy?

The 8th Nordic Wittgenstein Society Symposium
Åbo Akademi University (Turku, Finland) May 5-6, 2017
http://www.nordicwittgensteinsociety.org > Conference

The  label “ordinary language philosophy” (OLP) was probably coined by its detractors. Common objections against OLP are that philosophers engaging in it gratuitously limit their attention to the most common ways of using words, that they give current or non-specialized usage normative ascendancy over more sophisticated uses, and that they neglect the need for empirical investigation in settling issues of usage.

In defence of OLP it has been suggested that much of the criticisms are due to misunderstandings of methodologies such as those adopted by Wittgenstein, Austin, and others. The ordinary language philosophers are the ones who intend to approach language without preconceptions, by attending to the way words actually occur in interaction – not so much the language of everyday as the everyday of language. Nor are ordinary language philosophers out to chart maps of current or correct usage: their aim is rather to dissolve worries that arise out of misconstruals of our own ways of speaking. They are not in the business of new discoveries but rather of reminding ourselves of how we speak.

The aim of this closing conference of our research project “The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their contemporary significance” (2013-17) is to explore the aspirations and procedures of ordinary language philosophy. Are they unified or diverse? Are they intelligible? Are they defensible?

How do philosophical outlooks that have an apparent affinity with ordinary language philosophy, such as experimental philosophy or various contemporary forms of contextualism, relate to OLP?

Plenary speakers: Avner Baz, Jason Bridges, Niklas Forsberg, Marina Sbisà

***
We invite submissions from those wishing to present a paper on a topic related to the conference theme. Speakers will be given 20 minutes for presentation and 15 minutes for discussion.
Please send an abstract of up to 500 words to by February 1, 2017. Applicants will be notified of the selection result by March 1, 2017.

ORGANIZERS

The conference is organized by the Nordic Wittgenstein Society and the research project "The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy" [http://www.abo.fi/fakultet/filosofiprojekt], which is financed by the Academy of Finland and coordinated by Professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi University. The organizers are Ph.D. Kim-Erik Berts, Professor emeritus Lars Hertzberg, and Ph.D. Phil. Yrsa Neuman.

NOT A MEMBER OF THE NORDIC WITTGENSTEIN SOCIETY?

No membership fee. Applications online:
http://www.nordicwittgensteinsociety.org > Membership
Filosoficafé - Michael Azar- Ödets idéhistoria

Inledare: Idéhistoriker Michael Azar, Göteborg

Tema: Ödets idéhistoria - tvärsnitt och strandhugg

Synopsis

Föreläsningen kommer att göra några nedslag i ödets idéhistoria från antiken till modern tid. ”Ödet” är ett av dessa mångfacetterade begrepp som på samma gång rymmer antaganden om determinism och tankar om att vi själva såsom fria subjekt är ansvariga för hur vi utformar våra livsöden. Det kan uppfattas både som gudomlig vilja och försyn, som naturkraft och historisk bestämning, som ren slump och som existentiell valfrihet. Vad är det ytterst för krafter som bestämmer våra liv och hur har västerländska tänkare i skilda epoker försökt tolka och begreppsliggöra dessa? Exempel hämtas från en lång rad skilda håll: filosofin, litteraturen, politiken, teologin och naturvetenskapen.” Det är, som vi kommer att se, ett mycket omdisputerat begrepp.

Michael Azar är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en lång rad böcker och pjäser som han nu i efterhand tycker sig sammanstråla i ödets vida problematik. Läs mer information om författaren och hans verk här:

http://lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xazami#tabContentAnchor1


Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 30.10. kl. 17-19

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/961543850634063/

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
www.fbf.fi

Filosoficafé - Alf Hornborg - Pengar, teknik och ojämnt utbyte

Inledare: Antropolog Alf Hornborg, Lund

Tema: Pengar, teknik och ojämnt utbyte

Alf Hornborg är antropolog och professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han har på svenska utgivit Myten om maskinen (2010) och Nollsummespelet (2015). Internationellt har han publicerat The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), Global Magic (2016) och flera antologier i gränslandet mellan antropologi, miljöhistoria och politisk ekologi.

Synopsis

Sedan ett par århundraden tillbaka har vi i de rikare delarna av världen förlitat oss på teknik och tekniska framsteg som lösningen på de flesta problem. Men är själva föreställningen om ”teknik” missvisande? Att modern teknik fordrar uppfinningar och ingenjörsvetenskap är uppenbart, men förutsätter den också ojämna globala flöden av biofysiska resurser, som hamnar utanför ekonomernas blickfält? Vår bild av världshandeln ser helt annorlunda ut om vi i stället för penningpriser mäter varuflödena i ianspråktagen arbetstid, markareal, energi eller material. Då framträder modern teknik som en strategi för att förskjuta arbets- och miljöbelastning till världssamhällets fattigare delar. Och vi anar att pengarnas och teknikens roll i vår världsbild fungerar som skygglappar, som får oss att bejaka tillväxt och utveckling utan att reflektera över konsekvenserna för människor och miljö i andra delar av världen.

Har vi inte förstått vad teknisk utveckling egentligen är, sedd ur ett globalt samhällsvetenskapligt perspektiv? För dem som har råd med den sparar tekniken tid och rum, men på bekostnad av förlorad tid och förlorade landskap för människor med mindre köpkraft. Genom historien har den ena gruppens framgångar genom ojämnt utbyte av arbetstid och naturresurser varit knutna till den andras förluster. Det vi i de rikare delarna av världen har uppfattat som utveckling och framsteg har haft ett drag av nollsummespel, men det har osynliggjorts av våra magiska föreställningar om teknikens väsen, som en i föremålen inneboende kraft snarare än något som möjliggörs av globala skillnader i priserna på arbete och naturresurser. Liksom slaveri och livegenskap är den globaliserade moderna tekniken ett sätt att förskjuta arbets- och miljöbelastning till andra.

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 23.10. kl. 17-19

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1507372185945038/

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
www.fbf.fi

Filosoficafé i Åbo 25.9 - Göran Torrkulla

Inledare: Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo

Tema: Är du en illusion?

Synopsis

I sitt föredrag ger Göran Torrkulla en presentation av Mary Midgleys kritik av reduktionistiska tendenser inom dagens vetenskapssyn. I centrum står frågan om vetenskapernas relation till den mänskliga livsvärldens övriga verksamheter. Särskilt då frågan om vetenskapens status och roller vad gäller vår existentiella självförståelse.

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 25.9. kl. 17-19


INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!


Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/200528660366002/


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.

www.fbf.fi

Filosoficafé i Åbo 11.9 - Camilla Kronqvist

Inledare: Filosof Camilla Kronqvist, Åbo

Tema: Kvinna och filosof – en vinnande eller försvinnande kombination?

Synopsis

Filosofin gör anspråk på att vara ett fördomsfritt utforskande av tänkandet själv. Men hur står det till med fördomsfriheten om majoriteten filosofer är och har varit män? Är filosofin idag ett område där såväl män som kvinnor ges möjlighet att tänka fritt? Nätbloggar som beingawomaninphilosophy vittnar om sexism och andra former av diskriminering i den filosofiska världen. Är det här bara en historisk, och därmed förhoppningsvis övergående, tillfällighet? Eller vittnar det om mer djupgående problem i uppfattningen om vad filosofi är? Har den manliga dominansen lett till en snedvridning i vad som setts som centralt och relevant för den filosofiska undersökningen, så att de områden i mänskligt liv där kvinnor haft en mer dominerande ställning inte getts status av att vara tillräckligt filosofiska?

I sitt föredrag gör Camilla Kronqvist nedslag i filosofiska debatter som på olika sätt strävat till att göra kvinnors röst hörda. Hon frågar vilket inflytande de haft på situationen för kvinnliga filosofer vid Finlands universitet. Ibland högtflygande teoretiska resonemang kombineras med personliga erfarenheter av vad det innebär att verka som kvinnlig filosof på svenska i Finland.   

Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 11.9. kl. 17-19

Camilla Kronqvist är bosatt i Åbo och verksam som forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Mera information om hennes forskning kan ni få via denna länk.

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Filosoficafét ordnas av FBF i samarbete med Bildningsalliansen r.f. och projektet Kvinnor berättar.


Tule valtaamaan öinen Kiasma ja näe filosofia uudessa valossa!

 

Filosofian yö on 12 tuntia poikkeuksellisia puheenvuoroja, lentäviä ajatuksia ja taide-elämyksiä, aina iltaseitsemästä aamuseitsemään. 20 minuutin puheet, yllättävät performanssit ja musiikki jatkuvat läpi yön, ruumiin ravintoa unohtamatta. Mukana on suomalaisia sekä kansainvälisiä filosofeja alansa huipulta.

 

Filosofian yö on jo ehtinyt lumota yökukkujat New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa ja Berliinissä. Tapahtuman on luonut Mériam Korichi, ranskalaissyntyinen filosofi, dramaturgi ja teatteriohjaaja.

 

Antaudu sattuman johdateltavaksi tai valitse kutkuttavimmat ennakkoon.


Tapahtuma on ilmainen. Lisää tietoa: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/tapahtuma/filosofian-yo/

 Conquer night-time Kiasma and see philosophy in a new light!

 

A Night of Philosophy is 12 hours of exceptional speeches, free-flying ideas and art experiences, from seven in the evening until seven in the morning. 20-minute speeches, surprising performances and music continue through the night, and there will be nourishment for the body as well. Participants include Finnish and international philosophers from the top of their trade.

 

A Night of Philosophy has already charmed night owls in New York, Paris, London and Berlin. The event is the brainchild of French-born philosopher, dramaturge and theatre director Mériam Korichi.

 

Let yourself be guided by chance or pick the most titillating aspects of the night in advance. Event is free. More info: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/en/tapahtuma/a-night-of-philosophy/
Mind, Nature, and Morality

A Conference in Honour of Lilli Alanen

September 2-4 2016

 

Venue: Helsinki Collegium of Advanced Studies, Seminar room.

Address: Fabianinkatu 22, Helsinki

 

Friday September 2

 14.00 Opening words

 

14.15-15.30 Deborah Brown (Queensland): ”Interpreting the Person: Alanen on Descartes on Mind-Body Unity”

Chair: Pauliina Remes

 

15.45-17.00 Karolina Hübner (Toronto): “The thinking subject”

Chair: Leila Haaparanta

 

17.15-18.30 Lars Hertzberg (Åbo Akademi): “Reasons to be good?”

Chair: Harry Alanen

 

Reception (all attendants are cordially invited)

  

Saturday September 3

09.00-10.15 John Carriero (UCLA): “Spinoza’s Theory of the Affects: Foundations”

Chair: Peter Myrdal

 

10.30-11.45 Lisa Shapiro (Simon Fraser): “Spinoza on Desire and Self- Consciousness”

Chair: Miira Tuominen

 

(Lunch)

 

13.15-14.30 Denis Kambouchner (Paris I Panthéon-Sorbonne): “Descartes and Spinoza on human love”

Chair: Virpi Mäkinen

 

14.45-15.45 Frans Svensson (Stockholm/Umeå): “Enjoying Freedom: Descartes on Virtue and Happiness”

Chair: Martin Gustafsson

 

16.15-17.30 Tomas Ekenberg (Uppsala): "The Problem of Evil, of Error, and of Mere Ignorance: An Augustinian Puzzle"

Commentator: Calvin Normore (UCLA)

Chair: Mikko Yrjönsuuri

  

Sunday September 4

10.00-11.15 Simo Knuuttila (Helsinki): “Christian Thomasius on passions”

Chair: José Filipe Pereira da Silva

 

11.30-12.30 Martina Reuter (Jyväskylä): “Poullain de la Barre’s Cartesian Feminism”

Chair: Mika Perälä

 

Attendance is free and everyone is welcome!

 

For more information see https://mindnaturemorality.wordpress.com

 

The conference is organized by some of Lilli Alanen’s students and colleagues, and is funded by the Societas Scientarium Fennica, the Oskar Öflunds stiftelse, and the Ella & Georg Ehrnrooth Foundation, and with support from the Helsinki Collegium for Advanced Studies.

 

- - - - - - - - -

Peter Myrdal

Academy of Finland Postdoctoral Fellow

Department of Philosophy

20014 University of Turku

Finland

peter.myrdal (a) utu.fiWorkshop on Reflection: Historical, Normative, and Social Aspects

Tampere, August 29–30, 2016

 

Organized by Self, Other and Community: Besinnung in Husserl’s Phenomenology research group, in collaboration with Degree Program in Philosophy, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere.

 

University of Tampere, Main building (= päätalo) A2A

 

No registration needed, the workshop is open for general audience.

 

Preliminary program:

Monday, August 29

10.00: Opening words

10.15–11.30 David Cerbone, ’Feckless Prisoners of Their Times’: Historicism and Moral Reflection

11.30–12.30 Erna Oesch, Wilhelm Dilthey’s Descriptive and Analytic Psychology and what is wrong with it

12.30–14.00 LUNCH

14.00–15.00 Jaakko Belt, From Description to Critique? Normativity of Phenomenological Reflection

15.00–15.30 COFFEE BREAK

15.30–16.30 Arto Laitinen, Expressing and Finding Oneself in an External Medium

16.30–17.30 Simo Pulkkinen, Self-Constitution of an Embedded Subject: How Husserlian Phenomenology Deals With Historicity

 

Tuesday, August 30

10.00–11.00 Leila Haaparanta, Suspension of Judgment and the Norms of Assertion

11.00–12.00 Mirja Hartimo, Besinnung and the Normativity of the Exact Essences

12.00–13.30 LUNCH

13.30–14.30 Fredrik Westerlund, Shame and Ethics

14.30–15.30 Joel Backström, Moral Understanding vs. Moral Normativity: The Repressive Dynamics of Sittlichkeit and the Ambiguity of Moral Progress

 

The workshop will be followed by two-day intensive course “Fundamentals of the Phenomenology of Embodiment” by prof. David Cerbone. For more information: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=34564

 

Contact:

Mirja Hartimo, Docent

mirjahartimo at gmail.com

 

Jaakko Belt, PhD Researcher

jaakko.belt at uta.fi, +35840-5926971


Theorising on Social and Embodied Aspects of Contemplative Practices. 13 – 14 July 2016, University of Tampere – International workshop.


What new ideas and alternative forms of embodied training could be introduced to the currently narrow field of mindfulness research? How can we conceptualise contemplative practices in a manner taking into account the embodied, methodological, ideological, technological, religious and gendered relations inherent in it? How is fluid self-knowledge of ‘lived body experience’ mediated in meditative mindfulness training?  How does people’s ‘affective’ or ‘lived body’ experience in MBIs diverge from the medical conceptions of soma and psyche found in existing discourse on MBIs? In this two-day workshop, we carry the various discussions forward and answer these questions:   The main speakers specify, discuss, and problematize the various definitions of mindfulness.

 

Today, mindfulness based interventions (MBIs) are one of the most widespread and widely studied bodily skill in working life and therapy alike. In the last 35 years, international mindfulness and meditation research has focused on medical and psychological aspects of their study. However, there is a dearth of diverse research perspectives on it in the humanities, social sciences and political economics (Cook 2010; Stanley 2012; Purser 2012; Kortelainen, et al. 2014; Barker 2014; Williams 2014; Ferguson 2016; Farias&Wikholm). Various authors have pointed out that the ‘dark side’ of MBIs has not yet been discussed, investigated, or empirically explored in much depth.  This workshop is aimed at developing examination of the new contributions, research-methodology and pitfalls of mindfulness-oriented practices.

 

Confirmed speakers:

Professor Ronald Purser (San Francisco State University)

Associate Professor Suvi Salmenniemi (University of Turku)

Associate Professor John R. Williams (Yale University)

Lecturer Steven Stanley (Cardiff University)

Dr. and clinical psychologist Catherine Wikholm

Researcher Kristina Eichel (Köln University/ Brown University)

Researcher Marianne Hedegaard (University of Copenhagen)

Docent Timo Klemola (University of Tampere)

Postdoctoral researcher Pessi Lyyra (University of Tampere)

Teemu Kangas (M.F.A, graduated from Academy of Fine Arts, Helsinki)

Documentarist Wille Hyvönen (Aalto University)

Dr. Karen Terzano, (Meditation-teacher, psychologist)

Postdoctoral researcher Antti Saari (University of Tampere)

Postdoctoral researcher Ilmari Kortelainen (University of Tampere)

 

Organising committee:

Posdoctoral researcher Ilmari Kortelainen

Posdoctoral researcher Antti Saari

PhD-student Suvi Lehtonen

PhD-student Jani Pulkki

Researcher Mikko Väänänen

 

Assistant

Tapio Santala

 

Further information:

Antti.w.saari at uta.fi, ilmari.kortelainen at uta.fi

 

Workshop in Facebook https://www.facebook.com/groups/354298778027200/?fref=ts

https://contemplativepractices.wordpress.com/

 

This workshop is funded by University of Tampere and The Finnish Work Environment Fund


Korpo filosofidagar 23.7.2016

Tema: Självkännedom

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Frågor om självkännedom är lika aktuella än idag och uppmaningar till självreflektion är ofta förekommande mantran inom allt från ledarskapskurser till självhjälpsböcker. Önskan om att förstå och känna sig själv är en av människans eviga följeslagare.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vad det innebär att känna sig själv och vilken roll frågor om självkännedom borde ha i våra liv. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: hur skall skillnaden mellan självkännedom och självbedrägeri förstås? På vilket sätt är frågan om självkännedom relaterad till vår förståelse av andra människor? Finns det något ”sant jag” att känna? Hur ska man karaktärisera den form av kunskap och sanning som eftersträvas i den psykoanalytiska processen? Och varför skulle kunskap och sanning gällande vårt eget själsliv innebära att detta själsliv växer och utvecklas?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 23.7

kl. 13 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
Tema: ”Vägen från självbedrägeri till självkännedom”

kl. 14:30 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema: “Om lycka, självkännedom och emotionell intelligens”

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Psykoanalytiker och filosof Johan Eriksson, Stockholm
Tema: ”Sanning, självkunskap och psykisk utveckling i den Freudianska psykoanalysen”

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 23.7.2016
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Hugo Strandberg är universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi och aktuell med boken Self-Knowledge and Self-Deception (Palgrave 2015).

Ylva Gustafsson är forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Gustafsson disputerade i filosofi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind.

Johan Eriksson är doktor i teoretisk filosofi och privatpraktiserande psykoanalytiker, medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur och svensk redaktör för The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

WORKSHOP ON DESCARTES’S ETHICAL THOUGHT

 

University of Turku

Monday 6 June 2016

Publicum (Assistentinkatu 7), Seminar Room 149 (Sh 149)

 

10:15 Frans Svensson (Stockholm/Umeå)

The Possibility of Living Well: Value and Virtue in Descartes’s Ethical Thought

11:45 Lunch

13:00 Lilli Alanen (Uppsala)

Descartes and Spinoza on the Love of God

14:30 Coffee break

15:00 Valtteri Viljanen (Turku)

Descartes’s Two-Component View of Moral Agency

 

For more information, please contact Peter Myrdal (peenmy at utu.fi) or Valtteri Viljanen (valvil at utu.fi).


The workshop program is available for download at http://users.utu.fi/valvil/WDET.pdf


Mustekalan teemanumero "Adorno Today" on julkaistu

16.5.2016

 

Mustekalan teemanumeron 2/2016 aiheena on saksalainen filosofi ja sosiologi Theodor W. Adorno (1903-1969). Adorno tunnetaan modernin taiteen, erityisesti musiikin, teoreetikkona ja ankarana yhteiskuntakriitikkona. Hänen laaja tuotantonsa kiinnostaa filosofeja, taiteen- ja kulttuurintutkijoita sekä sosiologeja edelleen.

 

Jälkimarxilaista "Frankurtin koulukuntaa" edustavalle Adornolle taiteessa on kyse arvoituksesta, dissonanssista ja ristiriidoista. Sellaisena se merkitsee eettistä mahdollisuutta hallinnoidussa yhteiskunnassa, jossa ihmisten ja asioiden ainoa arvo on välinearvo, ja jota ylläpitää kulttuuriteollisuus standardisoituine tuotteineen. Kuitenkin Adornon mukaan taiteella on sen epäkäsitteellisyydestä ja arvoituksellisuudesta huolimatta totuusarvo, koska se rikkoo yhteiskunnan ja kulttuurin hyväksymiä merkityksiä. Arvoituksen ja ristiriidan kunnioitus näkyy myös Adornon musiikkianalyyttisessä metodissa, jonka tarkoitus on säilyttää rakenteellinen tarkastelu kuitenkaan redusoimatta musiikkia ilmiönä ja kokemuksena.

 

Englanninkielisessä numerossa tarkastellaan näiden Adornon ajatusten lisäksi hänen persoonaansa ja henkilöhistoriaansa.

 

Numeron kirjoittajat ovat tutkijoita, kriitikoita ja opiskelijoita:

Petteri Enroth (numeron päätoimittaja)

Irmeli Hautamäki (numeron päätoimittaja)

Timo Laiho

Jussi Suortti

 

Lisätietoja: Mustekalan päätoimittajat Matti Tuomela (matti.tuomela at hotmail.fi) ja Petteri Enroth (petteri.enroth at helsinki.fi)

 

http://www.mustekala.info

 

***

 

Mustekala's theme issue "Adorno Today" is published

16.5.2016

 

Issue 2/2016 of Mustekala focuses on the German philosopher and sociologist Theodor W. Adorno (1903-1969). Adorno is known as a theoretician of modern art, especially music, and as a social critic. His broad work keeps interesting philosophers, researchers of art and culture as well as sociologists.

 

Part of the post-Marxist "Frankfurt School", Adorno thinks of art in terms of its riddle-like character, dissonance and contradiction. As such, art stands for an ethical possibility in an administered society, where the only accepted value for people and things is their instrumental value, and that is upheld by the culture industry's standardized products. However, although art is nonconceptual and riddle-like, Adorno holds that it harbors truth-value since it breaks meanings accepted by society and culture. Respect for riddle and contradiction is also visible in Adorno's musical analytical method that strives to preserve structural rigor without reducing music as an exprienced phenomenon.

 

In addition to these thoughts, the issue also takes a look at Adorno's persona and biographical details.

 

The writers are researchers, critics and students:

Petteri Enroth (editor of the issue)

Irmeli Hautamäki (editor of the issue)

Timo Laiho

Jussi Suortti

 

For more info contact editors-in-chief of Mustekala, Matti Tuomela (matti.tuomela at hotmail.fi) and Petteri Enroth (petteri.enroth at helsinki.fi)

 

http://www.mustekala.info


CfP Feminist philosophy: Ethics

Orivesi, Finland, 24-31 July 2016

Abstract deadline: May 13th

 

Invited keynote speakers

Elizabeth Povinelli, Franz Boas Professor of Anthropology and Gender Studies at Columbia University, US.

Robert Pfaller, Professor of Philosophy and Cultural Theory at the University of Art and Industrial Design in Linz, Austria.

 

Following the inaugural symposium on feminism and the philosophy of time and history at Umeå University earlier this spring, the interdisciplinary network Feminist philosophy: Appropriation, transformation, collaboration invites scholars, students, artists, and activists to the Nordic Summer University session 2016 in Orivesi, Finland. The theme for this meeting will be feminist philosophy and ethics.

 

Ethics is one of the major themes in feminist philosophy; moreover, it is one of the sub disciplines in philosophy where women have made major contributions in the 20th century. Ethics has been the site of influential feminist critique of mainstream philosophy, for example through the invention of the ethics of care. There has also been a “turn to ethics” in several disciplines in the humanities, including feminist theory, where scholars have appropriated traditions such as psychoanalysis and phenomenology to articulate new concerns for feminism. What are the challenges in feminist discussions on ethics today? How can ethics transform feminist theory? What are the problems or possibilities related to the ethical turn? Papers may address, but are by no means limited to, the following subjects:

Ethics in the work of feminist philosophers and theorists

The turn to ethics in feminist theory

Ethics and politics or political theory

Ethics in the history of feminist philosophy

Ethics and history or time

Feminist ethics and art or artistic research

Feminist ethics and literature or film

Feminism and the ethics of care 

Feminist ethics in medicine

Ethics in feminist research

Feminist ethics and the philosophy of education

Feminist theory and the problem of values

Ecocritical feminism

Feminist ethics in different intellectual traditions, i.g. psychoanalysis, phenomenology, poststructuralism, or Marxism

Feminist critique of major traditions in ethics i.g. virtue ethics, deontological ethics, or utilitarianism

We also accept papers that address questions of feminism and philosophy more broadly speaking.

 

The program in Orivesi will be built around the contributions of the participants. Each paper presentation will be allotted at least one hour, which allows for in depth analyses. The fact that we have a whole week at our disposal creates an intimate environment for learning and discussions between people from different countries, universities, disciplines and traditions. All participants are invited to organize workshops, film screenings or similar activities. In addition there will be text seminars on feminist ethics based on reading assignments announced in advance. Phd candidates receive 5 ECTS for the presentation of a paper and full participation during the week.

 

About the network

Feminist philosophy has the ambition to become an international interdisciplinary platform, primarily oriented towards the Nordic and Baltic countries, for inquiries in feminist philosophy. Our aim is to explore the borders, connections and tensions between feminism and philosophy in critical historical and contemporary perspectives. We want to create a forum where philosophy is scrutinized from a feminist perspective and yet be able to ask questions about what philosophy has to offer feminism. Interdisciplinary in scope, we welcome anyone with an interest in feminist philosophy, for example scholars from philosophy, the history of ideas, literary studies, gender studies, political science, sociology, and the arts. We are happy to include both scholars who focus on developing feminist philosophy as such, as well as those who study philosophy as an institution. We accept scholars working in all philosophical traditions. The network aims to transcend the hierarchies of academia and is open to senior scholars, phd-candidates, and master students. People of all genders are welcome.


Practical information

The summer session takes place in the town of Orivesi, close to Tampere, in southern Finland at Orivesi Folkhögskola 24-31 July 2016. It is organized together with the eight thematic study circles of the Nordic Summer University (see below). The total number of participants is expected to be between 100 and 120. Feminist philosophy will have its own separate program, but as a participant you will have the opportunity to visit and partake in the work of the other circles. There will also be a cultural program in the evenings and a chance to go on excursions in the surroundings of Orivesi. As there is a children’s circle during the academic work sessions, parents can bring their children with them.

The cost of participating in the summer session ranges from 320 € to 550 €, depending on what accommodation you choose. Full board is included in all prices. Further information about accommodation and prices, as well as the location, excursions and cultural program, is found on the website http://nordic.university


Participation

Anyone interested in presenting a paper or organizing a workshop is invited to submit an abstract of approximately 300 words and a short bio to no later than May 13th, 2016. If you wish to participate without presenting a paper, please write 50-100 words about yourself and submit by May 13th, 2016. Decisions will be communicated in the middle of May, together with further information on how to register. We might be able to accept late applications; contact us if deadline has passed.


About the Nordic Summer University

Founded in 1950, the Nordic Summer University is an independent, non-profit academic institution that fosters intellectual and cultural exchange between the Nordic and the Baltic countries. Committed to egalitarian and interdisciplinary modes of learning, the NSU is open for senior scholars, doctoral and master students as well as artists and professionals with relevant backgrounds. The NSU is funded by the Nordic Council of Ministers. Read more about the Nordic Summer University on the website http://nordic.university

 

Coordinators

The coordinators of Feminist Philosophy are Synne Myreböe, Department of historical, philosophical and religious studies, Umeå University, Sweden, Valgerður Pálmadóttir, Department of historical, philosophical and religious studies at Umeå University, Sweden, and Johanna Sjöstedt, Department of literature, history of ideas and religious studies, University of Gothenburg, Sweden. Contact the coordinators at feminist.philosophy.nsu at gmail.com and join our Facebook group Feminist philosophy (NSU).


ARISTOTLE TODAY

ARISTOTELES HEUTE

ARISTOTE AUJOURD’HUI

2400 Years Anniversary 2016

 

International Multiple Congress in Several Countries

Heidelberg, Padua, Paris, Helsinki, Lisbon, Notre Dame (Indiana), Moscow, Córdoba, Leuven and Athens

10 colloquia approximately 150 lectures

 

HELSINKI 9th-11th June 2016

ARISTOTLE ON LOGIC AND NATURE

The Role of Logic in Aristotelian thinking

Aristotle and Modern Concepts of Intentionality

Nature and Habit

Program: http://www.c-h-o.eu/wp-content/uploads/2015/09/Helsinki3.pdf

 

An initiative of the Centre for Historical Ontology CHO

(Heidelberg – Helsinki – Leuven) in collaboration with the involved Universities and Research Institutes

More info: http://www.c-h-o.eu/aristotle-today/Ordinary Language and Metaphysics

Workshop at Åbo Akademi University, May 12-13 2016
Location: Auditorium Westermarck, C 101, Department of Philosophy, Fabriksgatan 2

Participation is free, but those who are interested should send Prof. Martin Gustafsson margust (a) abo.fi an e-mail before May 5 to register.

Program
Thursday, May 12
9.30-9.45    Opening words
9.45-11.00    Wolfram Gobsch (University of Leipzig): Hegel’s Conception of Philosophy’s Relation to Life
11.15-12.30    Oskari Kuusela (University of East Anglia):   Misunderstanding the Role of the Ideal in Our Language
12.30-14.00    Lunch
14.00-15.15    Stefan Giesewetter (University of Potsdam/Åbo Akademi University): Later Wittgenstein’s ‘Piecemeal’ Approach to Philosophy
15.30-17.00    Anne-Marie Søndergaard Christensen (University of Southern Denmark) : Wittgenstein on ‘Metaphysics as a Kind of Magic’
19.00    Dinner

Friday, May 13
10.00-11.15    Martin Gustafsson (Åbo Akademi University):  Categories, Reality, and Ordinary Language
11.45-13.00    Jean-Philippe Narboux (University of Bordeaux III):
    The Indirect Significance of the Philosophical Appeal to Ordinary Language
13.00 -    Lunch, and continuing informal discussion at a suitable venue

The workshop is organized within the Academy of Finland research project, “The Philosophical Import of Ordinary Language: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their Contemporary Significance”.
Contact: Martin Gustafsson, martgust@abo.fi

Overall Themes and Questions
Wittgenstein – early and late – sometimes talks of metaphysics as if it were one single project resting on one fundamental sort of error. As in Zettel 458: “Philosophical investigations: conceptual investigations. The essential thing about metaphysics: it obliterates the distinction between factual and conceptual investigations.”
Here and at other places, Wittgenstein seems to ignore the Kantian distinction between critical and dogmatic metaphysics. Critical metaphysics proceeds from the notion that the metaphysical order of reality is the same as the logical order of thought and language, and that metaphysics can therefore be meaningfully pursued only by investigating this shared logical order. Dogmatic metaphysics, on the other hand, conceives of reality’s order as separate from what it sees as our merely subjective or conventional means of representation. Consequently, whereas the critical metaphysician will reject dogmatic metaphysics as a confused attempt to investigate the world “from sideways on,” the dogmatic metaphysician will conceive critical metaphysics as a subjectivist form of idealism.

Dogmatic metaphysics was always one of Wittgenstein’s central targets. His relation to critical metaphysics is less clear. The Tractatus is often read as a work of critical metaphysics, and it is fairly easy to see why. But what about his later philosophy? Interpreters who emphasize the independence and arbitrariness of Wittgensteinian grammar will deny that his later project can sensibly be conceived as a form of critical metaphysics. Other readers, including Anscombe, McDowell and Putnam, seem much more open to a critical-metaphysical way of inheriting Wittgenstein’s later thought.
Central here is later Wittgenstein’s view of the philosophical import of ordinary language. What is the exact significance of his stated aim to “bring words back from the metaphysical to their everyday use” (PI 116)? It has often been said that later Wittgenstein’s emphasis on ordinary language goes hand in hand with a deep criticism of philosophy’s traditional aspiration towards system-building. Now, a systematic aspiration of the sort Wittgenstein seems to reject is present not only among dogmatic but also among critical metaphysicians. Indeed, as Kant’s own work aptly illustrates, systematicity is often seen as absolutely central to the critical-metaphysical endeavor. So, does Wittgenstein’s rejection of system-building in philosophy show that he is not doing any sort of metaphysics at all? Or, is his point that critical metaphysics can somehow be done in a non-systematic fashion? Or, is there a deep tension at the heart of Wittgenstein’s philosophy, between his attack on system-building and an aspiration to do critical metaphysics? Or, is Wittgenstein a systematic philosopher in the relevant sense, after all?

Similar questions arise not only with regard to Wittgenstein, but also with regard to other 20th century thinkers who have emphasized the philosophical significance of ordinary language, including J. L. Austin, Gilbert Ryle, and Stanley Cavell. The overall aim of the workshop is to discuss this tangle of issues, exegetically and systematically. Individual papers need not engage in exegesis, but can well look more systematically at one or several of the difficulties involved.

THE SECOND CALL FOR PAPERS

2016 Meeting of History and Philosophy of Education, Tallinn University

JUNE 9-10, TALLINN, ESTONIA.

 

“... What once existed will not perish, because the memory does not vanish." (Artur Alliksaar)

 

THE FUTURE OF THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION


All over the world education is seen as an essential means to maintain cohesion and dynamics in a society. But why education is seen so important? The purpose of this meeting is to discuss in which way the history and philosophy of education could take part in the search of different meanings of education. The programme consists of paper sessions and plenary lectures.


Paper sessions will be organized on the basis of abstracts. Each paper is given 30 minutes (presentation 15-20 minutes, general discussion 15-10 minutes). Abstracts of 1250 characters (with spaces) or less should be sent to the organizing committee via Registration e-Form before April 30th, 2016. Notifications of acceptance will be communicated latest in May 15th 2016.

 

The plenary speakers and their topics:

Prof. Airi Liimets, Tallinn University

The Problem of Continuity in the History of Estonian Educational Thought

 

Senior Lecturer Rauno Huttunen, University of Turku

Heidegger Explicitly on Education. Phenomenographic and Philosophical Analysis on Heidegger's Conceptions on Education in His Apology


Prof. Jyri Manninen, University of Eastern Finland

The past and present meaning of non-vocational adult education for civil society - an genealogical and empirical analysis

 

The meeting is hosted by The School of Educational Sciences (Tallinn University). It is also the 12th Annual Meeting of The Finnish Network of the History and Philosophy of Education, which is a Sig-group in FERA (see http://kasvatus.net/). The meeting language is English. However, in the paper sessions Estonian and Finnish can also be used. There are no registration fees for this meeting. However, in order to facilitate the arrangements, all participants are asked to registrate themselves to the meeting. Here is the URL of the registration form:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13254/lomake.html

 

The contact information for further questions:

Estonia: Airi Liimets [airi.liimets(at)tlu.ee]; Tiiu Kuurme [tiiu.kuurme(at)tlu.ee]

Finland: Risto Ikonen [risto.m.ikonen(at)uef.fi]

 

Should you submit a paper?

Even though the main theme in this meeting is the future of the history and philosophy of education, papers on other topics are also welcome. Here is a list of possible topics: the development or characteristics of paricular educational idea, practice, institution, research paradigm, method, or conceptual framework; methodological investigations; theoretical analysis of interrelationship between education and society, gender, culture, economics, politics, media, religion, or historical figures and turning points. - These were just examples. Paper abstracts on any other area are also welcome. N.B. You do not need to be a historian or philosopher in order to participate. What is truly important is that your argumentation is somehow based on historical or philosophical reasoning.


http://users.utu.fi/rakahu/Tallinna2016_C.htm

The Third Georg Henrik von Wright Lecture: Professor Cora Diamond, “Von Wright on Wittgenstein in Relation to His Times”, May 18th 2016, Helsinki

 

Venue: University of Helsinki, Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen), Fabianinkatu 33, 4th floor, May 18th 2016, 17.00-19.00 (5-7 pm). 

 

Description

Von Wright was profoundly interested in Wittgenstein’s attitude to his times, and in how that attitude was related to his philosophy.  Professor Diamond’s lecture picks up themes from von Wright’s discussion of these issues, and brings out the importance of the deep conflict within Wittgenstein’s conception of philosophy in the Tractatus. An understanding of that conflict enables us to see both constancy and change in Wittgenstein’s attitude to his times. 

 

Professor Cora Diamond

Cora Diamond is University Professor and Kenan Professor of Philosophy, emerita at the University of Virginia. She is the author of The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind and the editor of Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge, 1939, and has written numerous papers on topics in philosophy of language and ethics, and on the work of Wittgenstein and Frege.

 

The Georg Henrik von Wright Lecture 

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made by the von Wright family 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916–2003).


Additional information is provided by Bernt Österman, curator of the von Wright and Wittgenstein Archives at the University of Helsinki (WWA).

Bernt.Osterman at helsinki.fi


For other events of the von Wright centennial year, see

http://www.helsinki.fi/wwa/von_Wright_centenary_2016.html