Länksamling

Länksamlingen är ett begränsat urval granskade nätsidor. Vi kompletterar enbart med aktivt uppdaterade sidor. Urvalet ska inte täcka hela det filosofiska fältet, utan via länkarna når man smidigt en så stor del som möjligt av det filosofiskt betydelsefulla materialet på Internet.
Särskilda tyngdpunkter:
- Filosofiska översiktssidor:
  - portaler, metasidor, register och länksamlingar
  - sökmaskiner och uppslagsverk
  - sidor med aktualiteter, e-postlistor och diskussionsforum
  - podradio o.dyl.
- Aktivt uppdaterade filosofiska nättidningar som är gratis
- Virtuella bibliotek och samlingar med nätböcker samt textarkiv
- Finländska filosofiforskares och -lärares egna hemsidor
Sidor för enskilda filosofer, forskningstraditioner eller forskningsområden inkluderas inte. Filosofers egna hemsidor länkas till om de uppdateras aktivt, men institutioners personal- och profilsidor kommer inte att ingå. Länkar till filosofiska bloggar hittar man i webbloggen på den finska huvudsidan eller i aktualitetsspalten. Tipsa gärna redaktionen om lämpliga länkar!