Finlands filosofihistoriska galleri


Persongalleriet innehåller biografier över historiska personer, bland annat professorer i filosofi men även personer med andra titlar som gjort viktiga insatser inom filosofin. Galleriet är inte komplett utan under uppbyggnad.

Flertalet av biografierna kommer från Uppslagsverket Finland. Under den korta biografin finns länkar till andra resurser både inom och utanför portalen, till elektroniska fotoalbum, längre biografier av sakkunniga mm.


 Achrelius, Daniel
Ahlman, Erik Gustaf
Aminoff, Germund Fredrik
Bilmark, Johan
Bolin, Andreas Wilhelm
Chydenius, Anders
Forsius, Sigfrid Aron (lat. Sigfridus Aronus)
Forsskål, Petter/Pehr/Peter
Franzén, Frans Mikael
Grotenfelt, Arvi (Arvid)
Hartman, Gabriel Israel
Harva, Urpo Hemminki
Hassel, Henrik
Kaila, Eino Sakari
Karsten, Rafael
Kauppi, Raili
Ketonen, Oiva Toivo
Krohn, Sven
Lagerborg, Rolf
Lagus, Anders Johan
Neiglick, Georg Hjalmar Garibaldi
Palander, Gabriel
Perander, Johan Julius Frithiof
Porthan, Henrik Gabriel
Rein, Karl Gabriel Thiodolf
Ruin, Hans Waldemar
Ruin, Waldemar
Salomaa, Jalmari Edvard
Sederholm, Carl
Snellman, Johan Vilhelm
Stenius, Erik
Tengström, Johan Jakob
Tenkku, Jussi (Juho Alfred)
von Wright, Georg Henrik
Welin, Johan
Westermarck, Edvard
Wexionius, Mikael