Hassel, Henrik

(12.11.1700 - 18.08.1776)

Universitetslärare, professor i vältalighet.

Hassel föddes i Jomala på Åland och vistades 1714—26 i Sverige, där han studerade i Uppsala och verkade som informator i högreståndsfamiljer i Stockholm. Efter återkomsten till Finland blev han 1728 eloquentiae professor i Åbo och erhöll 1773 titeln kansliråd, vilket då var en sällsynt utmärkelse. Hassel ansågs som den främste av de latinprofessorer som dittills varit verksamma vid akademin; han var även i flera repriser dess rektor. Hassel motarbetade den Wolffska filosofin, som dittills frodats vid Akademien och bidrog till dess utrotande.

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi


RESURSER


Hassel i Filosofia.fi:s arkiv 

LÄNKAR

 
HY:n ylioppilasmatrikkeli

Biografi i Svenskt biografiskt lexikon (Projekt Runeberg)