Harva, Urpo Hemminki

(22.05.1910 - 29.07.1994)

Filosof och pedagog, fil.dr. 1935, professor.

Harva var 1946-73 professor i folkbildningslära, senare vuxenpedagogik vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu/Tammerfors universitet. Förutom en dissertation om G.I. Hartmans filosofi (1935) och ett antal verk om vuxenpedagogik publicerade han några filosofiska arbeten om kristendomen och psykologin, människan i välfärdssamhället, abort, eutanasi m.m. Harva deltog aktivt i samhällsdebatten särskilt i etiska frågor.

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 
 

RESURSER

 

Harva Filosofia.fi:n aineistoarkistossa 


LÄNKAR

 
Urpo Harvan kirjallinen tuotanto

Urpo Harva Wikipediassa
Urpo Harvasta lyhyt esittely Yleisradion sivuilla
 
Aaro Harju: Urpo Harvan humanismi