Achrelius, Daniel

(03.05.1644 - 13.04.1692)

Kuva tulossa./Bild på väg.

Universitetslärare, professor i vältalighet vid den Kungliga Akademien i Åbo från 1679.

Achrelius var en känd vältalare på latin och en produktiv författare, som utgav en lång rad poetiska alster. Han introducerade naturvetenskaperna i Finland med sitt vetenskapliga huvudarbete Contemplationes mundi (1682), som dock genom sitt frisinnade innehåll invecklade honom i strid med flera av hans ämbetsbröder. Han avhölls bl.a. från tjänsteutövning i ett år men fungerade senare också som rektor 1677-78.

(A. Hultin 1895): D. A. En finsk vitterlekare i slutet av 17:de seklet; R. Sarasti-Wilenius (2000), "Noster eloquendi artifex": D. Achrelius´ Latin speeches and rhetorical theory in seventeenth-century Finland.)

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi

resurser

 
Achrelius i Filosofia.fi arkiv

LÄNKAR

 
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli