von Wright, Georg Henrik

(14.06.1916 - 16.06.2003)

Professor i filosofi i Helsingfors och Cambridge, ledamot av Finlands Akademi, samtidsgranskare

von Wright var och är en av Finlands mest kända och uppskattade akademiker genom tiderna. Han forskade inom induktiv logik, vetenskapsfilosofi och medvetandefilosofi, men han skrev också mer allmänbegripliga filosofiska verk som Humanismen som livshållning och Vetenskapen och förnuftet.

von Wright studerade vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Cambridge, blev fil.dr i Cambridge 1941 och utnämndes 1943 till docent samt 1946 till professor vid Helsingfors universitet. Han blev professor i Cambridge 1948, men återvände 1951 till professuren i Helsingfors, som han behöll till 1961, då han utnämndes till ledamot av Finlands Akademi. Han har därtill varit professor at large vid Cornell University 1965–77 och gästprofessor vid flera amerikanska och europeiska universitet; kansler för Åbo Akademi 1968–77. Han var 1968–69 sista preses för den gamla Finlands Akademi och bidrog aktivt till att ge akademin dess nya utformning.

von Wright tillhör som tänkare den analytiska traditionen, men har i sina arbeten gett de analytiska metoderna en personlig utformning. I Cambridge studerade han under den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein, som han senare efterträdde i professuren. von Wright ägnade sig först åt problem inom induktiv logik och sannolikhetslära. Han behandlade också frågor inom formell logik. 1951 lade han grunden till den s.k. deontiska logiken.

Undersökningarna ledde honom in på värde- och handlingsfilosofin. von Wright grep in i den pågående debatten om historiens och samhällsvetenskapernas förståelseformer. Han ägnade dessa frågor fortsatt intresse, bl.a. i Causality and Determinism (1974). Hans uppfattning har väckt livlig debatt.

von Wright undersökte också frågor inom logikens filosofi, bl.a. i anslutning till sanningsbegreppet. Under de sista åren av sitt liv ägnade han sig framför allt åt frågan om relationen mellan kropp och själ.

Ludwig Wittgenstein, som dog 1951, hade utsett von Wright till en av förvaltarna av hans litterära kvarlåtenskap. Ur detta ytterst omfattande material har ett stort antal texter utgetts.

von Wright framträdde också inför en vidare publik. Han var en aktiv debattör i samhälls- och livsfrågor. 1967 gjorde han ett uppmärksammat debattinlägg om Vietnamkriget, och han fortsatte att diskutera freds- och miljöfrågor.

(Lars Hertzberg/förk. & bearb. Erik Hallstensson)
© Uppslagsverket Finland, 
Schildts Förlags Ab /  www.uppslagsverket.fi

(The Philosophy of G.H.W., red. P.A. Schilpp/L.E. Hahn, 1989; Philosophical Essays in Memoriam G.H.W., red. I.  Niiniluoto/R. Vilkko, 2005)
 

RESURSER

 

Samlingen G. H. von Wright i Filosofia.fi

von Wright i Filosofia.fi:s arkiv


LÄNKAR

 
 von Wright: ”Action” (in English)

Haastattelu, niin & näin –lehti 2/1995
Haastattelu, niin & näin –lehti 3/1998
Radio-ohjelma sekä radiohaastattelu von Wrightistä, YLE, Radio Peili
TV-haastatteluja ym. von Wrightin kanssa YLEn Elävässä arkistossa


TV-intervju (på svenska) i vilken von Wright kritiserar Vietnamkriget (1972), YLE, Elävä arkisto


Reportage om von Wright (på svenska): ”Utvecklingens blinda syfte ”,YLE, Elävä arkisto
von Wrights televiserade dödsruna 18.6.2003, YLE, Elävä arkisto

 

Bibliografia ja ansioluettelo Helsingin yliopiston sivuilla


Matti Sintonen: von Wrightin tuotannosta, niin & näin -lehti


S. Albert Kivinen: von Wrightin kirjasta In the Shadow of Descartes, Tieteessä tapahtuu -lehti

Biography in English at www.kirjasto.sci.fi
Bibliographic catalogue (literature on von Wright)
Sigrun Hvalvik: ”Georg Henrik von Wright: Explanation of the human action –
An analysis of von Wright’s assumptions from the perspective of theory development in nursing history”.

Rosaria Egidi (1999): In Search of a New Humanism: the philosophy of Georg Henrik von Wright: Google Books.