Filosofin i Finland

 

Finlands filosofihistoria

En kort översikt ur Uppslagsverket Finland, av Mårten Ringbom och Lars Hertzberg.

Ajatuksen kulku: suomalaiset filosofit maailmalla maailman filosofit Suomessa. Tankens vägar: finländska filosofer i världen världsfilosofer i Finland. Trains of Thought: Finnish philosophers in the world the world´s philosophers in Finland. Digital version av Nationalbibliotekets galleri, publikation nr 6,  2004.

Artiklar om Finlands filosofihistoria ur årsboken Ajatus. På finska, svenska, engelska och tyska.

Intervjuer med finländska pensionerade professorer i filosofi.
I Filosofia.fi:s arkiv finns både äldre arkivmaterial och forskningsartiklar i anslutning till Finlands filosofihistoria.

  • Krönikan över filosofin i Finland
"Suomalaisen filosofian kronikka" är en översikt över filosofin i Finland genom tiderna. (Publiceras senare.)

  • Kronologi
Kronologin över filosofin i Finland ger en snabb överblick över de viktigaste händelserna, publikationerna, personerna och institutionerna genom tiderna. (Publiceras senare.)

Finlands filosofihistoriska galleri

Galleriet innehåller personsidor över historiens centrala karaktärer inom finländsk filosofi, med biografier, bilder och annat material. De flesta korta biografierna kommer från Uppslagsverket Finland.

Filosofin i Finland idag

Denna helhet är ännu under uppbyggnad.

Bibliografier över filosofin i Finland

  • Filosofiska avhandlingar i Finland från 1828
Bibliografi över finländska doktorsavhandlingar och dissertationer.
Från 1828 fram till idag. (Svensk version publiceras senare.  Se bibliografin på finska)

Bibliografin omfattar (1) Finska översättningar av Ludwig Wittgensteins verk, (2) sekundärlitteratur om Wittgenstein av finländska forskare; och (3) Finska översättningar av sekundärlitteratur om Wittgenstein. Av T. P. Uschanov.

Bibliografi över översättningar och arbeten om Descartes i Finland 1850-2005.
Av Markku Roinila.

Bibliografi över finska översättningar och forskning om Heidegger. Av Jussi Backman.

Bibliografi över litteraturfilosofiska arbeten av finländska filosofer. Av Jukka Mikkonen.