Aristoteles' idealstat, dess kulturform och inrättningar

Utgivningsår: 1878
Publicerad i Filosofia.fi: 20.09.2012
Akademisk afhandling,
1878, Helsinfors.

Bilagor

Perander: Aristoteles' idealstat, dess kulturform och inrättningar: perander-aristoteles_idealstat,_dess_kulturform_och_inrattningar.pdf