Brev till Landtman 19.11.1911

Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 19.11.1911
Publicerad i Filosofia.fi: 04.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Gunnar Landtman, daterat den 19.11.1911.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg/Filosofia.fi 2011.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Bilagor

Brev till Landtman 19.11.1911: Landtman2.pdf

1

Andregatan 7, Helsingfors 19- II. 1911.Broder Landtman,

jag hade just lagt in pappret i skrivmaski-

nen för att skriva ett brev till dig — då ditt eget brev av den

30 december anlände. Detta förefaller nästan som telepati, isyn-

nerhet som jag nu i omkring ett års tid alltjämt havt för avsikt

att skriva dig till och tacka dig för dina intressanta brev. Du

kan inte tro huru det grämt mig att jag icke kommit mig för att

skriva, men när det obligatoriska skrivarbetet för dagen är över

och stundom endast till hälften avslutat, kännes det odrägligt

att sätta sig ned igen för att fortsätta. Men nu hade jag äntli-

gen en fridsam stund och beslöt därför att konversera en smula

med dig. Det gläder mig synnerligt att höra om framgången

av ditt arbete. Jag avgav ett mycket erkännande utlåtande över din

reseberättelse till Consistorium, berömmande din energi under

förhållanden som stundom varit ganska motiga och uttalande den

förväntningen att ditt arbete sådant du för närvarande bedriver

det kommer att leda till vackra resultat. Consistorium teg och

samtyckte, likasom sektionen gjort därförinnan. Jag hoppas nu

bara att du får hållas frisk och icke häller blir uppäten. Själv

hade jag en intressant sommar i ett berberdistrikt söderom Fez, dit

jag aldrig förut lyckats komma. Jag håller nu på med att skriva

på min bok och skall sända ett långt kapitel, en 40 trycksidor

till Folk-Lore; det är en skildring av en marockansk offerritual.2

Då jag fick ditt brev kom min gamla söderfavslust över mig —

du vet kanske inte om att jag i min ungdom drömde om att slå mig

ned på Påskön och gifta mig med en prinsessa, vars namn var

Anaki-anaki. Vem vet om man inte ännu en dag styr sin kosa åt

det hållet. Men det är föga troligt; då Marocko-boken är färdig

kommer turen till en ny alldeles omskriven upplaga av Äktenska-

pet och ett par tilläggskapitel till Moralen. Och solen börjar

ju redan luta mot väster. Som bäst håller jag på att föreläsa

om religionen, de två nästa föreläsningarna egnas totemismen,

över vilket ämne vi nu ega Frazers stora bok Totemism and Exogamy

i fyra tjocka delar. Senaste termin föreläste jag två timmar i

veckan över magi och kom då på en något annan klassifikation än

den vanliga. Karsten funderar på att bege sig till Sydamerika

trots han icke fick stipendiet. Han har emellertid goda inkom-

ster, sedan han fått ett docentstipendium. Det är för övrigt

ganska tråkigt i Sektionen. Och nu miste vi den älskvärda vännen

Mandelstam helt oförväntat; jag skall just gå att kondolera

hans enka. Därför får det vara nog för denna gång. Jag skall

framdeles se till att mina brev icke få förhålla sig till dina

som 1:3. Må väl och sköt väl om dig och var glad över det till-

fälle som du har att utträtta någonting verkligt betydande för

all framtid. Bokstudier komma alltid i framtiden att ersättas

av andra och bättre, men arbete ute på fältet kan aldrig för-

åldras utan frukterna förbliva en evig minnesvård över arbetaren.

Din tillgivne vänEdv. Westermarck