Brev till Landtman 14.04.1926

Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 14.04.1926
Publicerad i Filosofia.fi: 04.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Gunnar Landtman, daterat den 14.04.1926.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg/Filosofia.fi 2011.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Bilagor

Brev till Landtman 14.4.1926: Landtman1.pdf


Tanger 14. april 1926Broder Gunnar Landtman,


Tack så mycket för Ditt brev och för kortet som före-

gick det. Det gläder mig i hög grad att Du varit nöjd med

vistelsen i Cambridge och att Du haft tillfälle att arbeta

under så gynnsamma förhållanden. Framför allt gläder det mig

att Din bok nu är i det närmaste färdig. Det blir en stor och

mycket betydelsefull bok, såsom framgår av titlarna på de

många kapitlen, även om jag väl visste det förut, och jag

sänder Dig mina bästa lyckönskningar på förhand. Av egen er-

farenhet vet jag att det dock ar ett ganska avsevärt steg

mellan ett färdigt manuskript och en färdigtryckt bok. Det tog

mig hela hösten att uppgöra registret till min ”Ritual and

Belief in Morocco,” och ännu sitter jag och väntar på de

sista korrekturen till registret. Det blir en bok i två band,

på inalles nära 1300 sidor. En fransk översättning, verkställd

av prof. A. Van Gennep, skall utkomma på Payots förlag i Pa-

ris. Samma professor vill också översätta sista upplagan av

min "Human Marriage," och har funnit en förläggare därför i

Paris. Jag skall just skriva ett företal till den franska

översättningen av min "Moral Ideas", som torde utkomma inom

kort. Under väntan på korrekturen till min Marocko-bok har

jag skrivit ”A Short History of Marriage”-- a pot-boiler--

och en liten bok benämnd ”The Goodness of Gods,” för en

av The Rationalist Press Association utgiven serie. Jag tänker

att jag får korrekturen färdiga till början av sommarn.2


    Det är härligt här i mitt Tusculum bland blonmor och näk-

tergalar, och vilken himmel och vilket hav! Omkring den 25.

dennes ämnar jag avresa till England, och hoppas ofantligt

att få träffa Dig denna gång. I slutet av juni har jag för

avsikt att återvända hit och ta ihop med min samling av nära

ettusen arabiska ordspråk, som jag samlat under mina resor.

Det roar mig, och nöjet kan ju unnas mig, liksom andra herrar

få lägga sin patience. Ännu en bok ville jag skriva

”Ethical Relativity,” det blir kanske i höst, om inte i sommar.

    Frazer skickade mig sin bok ”Worship of Nature”, vol.I.

med en synnerligen älskvärd dedikation. Vilken beundransvärd

arbetsförmåga den mannen har, trots sina sjuttio år. Avunds-

värt! Och dock sade han mig att han arbetar långsamt -- annat

var det med Robertson Smith!

    För ögonblicket känner jag mig friare än under många,

många år, jag kan nästan säga sedan jag tog min kanidatexa-

men. Förarbetena till min Marocko-bok vidtogo för jämt 28 år

sedan, ehuru de fortskridit med långa mellanskov. Jag känner

mig glad över att jag fått boken färdig, ty under en så lång

tid kan ju mycket hända.

   Nu farväl för denna gång, och många varma hälsningar

från

                                                      Din tillgivne

                                                                 Edv. Westermarck