Brev till Lagerborg den 9.10.1930

Stickord: Lagerborg Rolf, brev
Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 09.10.1930
Publicerad i Filosofia.fi: 08.01.2010
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 27.4.1930.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2939

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Bilagor

Brev 2939: 2939.pdf
Åbo 9/x 30.


N. B. Rolf Pipping, som
också varit medlem av
Prometheus ber att få
vara med om kransen
        Din
        Edv. Wck.