De aetatum varietate & characteribus in imitatione poëtica observandis

Upphovsman/kvinna: Rudeen Torsten
Utgivningsår: 1699
Publicerad i Filosofia.fi: 30.09.2007

Praeses: Torsten Rudeen

Respondens: Johan Norgren

De aetatum varietate & characteribus in imitatione poëtica observandis

1699

 

 

Skannerointi: Åbo Akademin kirjasto

Inskanning: Åbo Akademis bibliotek

Scan: Åbo Akademi university library

 

http://bibbild.abo.fi/

Bilagor

De aetatum varietate & characteribus in imitatione poëtica observandis : Rudeen1699_16_1.pdf
De aetatum varietate & characteribus in imitatione poëtica observandis : Rudeen1699_16_2.pdf