De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione

Upphovsman/kvinna: Palander Gabriel
Utgivningsår: 1813
Publicerad i Filosofia.fi: 30.09.2007

Praeses: Gabriel Palander

Respondens: Johan Samuel Stenbäck

De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione

1813

 

 

Skannerointi: Åbo Akademin kirjasto

Inskanning: Åbo Akademis bibliotek

Scan: Åbo Akademi university library

 

http://bibbild.abo.fi/

Bilagor

De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione : Palander1813_11.pdf