Examen theoriae celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. I

Upphovsman/kvinna: Hällström Gustav Gabriel
Utgivningsår: 1819
Publicerad i Filosofia.fi: 29.09.2007

Praeses: Gustav Gabriel Hällström

Respondens: Kristoffer Rudolf Hjertman

Examen theoriae celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. I

1819

 

 

Skannerointi: Åbo Akademin kirjasto

Inskanning: Åbo Akademis bibliotek

Scan: Åbo Akademi university library

 

http://bibbild.abo.fi/

Bilagor

Examen theoriae celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. I: Hallstrom1819_42.pdf