En forskarbragd: Carl Lange och vårt känsloliv

Upphovsman/kvinna: Lagerborg Rolf
Utgivningsår: 1933
Publicerad i Filosofia.fi: 24.09.2007
Artikel av R Lagerborg, tryckt år 1933.

Bilagor

En forskarbragd: Carl Lange och vårt känsloliv: RLEnForskarbragd.pdf
En forskarbragd: Carl Lange och vårt känsloliv: RLEnForskarbragd.rtf