En kortt afhandling om Medel at förekomma dueller

Upphovsman/kvinna: Bilmark Johan
Utgivningsår: 1776
Publicerad i Filosofia.fi: 24.09.2007

Praeses: Johan Bilmark

Respondens: Karl Fredrik Holm

En kortt afhandling om Medel at förekomma dueller

1776

 

 

Skannerointi: Åbo Akademin kirjasto

Inskanning: Åbo Akademis bibliotek

Scan: Åbo Akademi university library

 

http://bibbild.abo.fi/

Bilagor

En kortt afhandling om Medel at förekomma dueller: Billmark1776dueller.pdf