Realisti Wienin piirin väittelyissä

Upphovsman/kvinna: Manninen Juha
Utgivningsår: 2002
Publicerad i Filosofia.fi: 24.09.2007
Linkki:
http://www.tsv.fi/ttapaht/027/manninen.pdf
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 7/2002.
 
Ingressi:
"Karrikoitu ja silti luultavasti varsin yleinen kuva Eino Kailasta sisältää sen, että Kaila meni vuosina 1929-1934 useampia kertoja Wieniin, osallistui Moritz Schlickin johtaman, sittemmin kuuluisaksi tulleen filosofisen Wienin piirin kokouksiin ja omaksui niistä loogisen empirismin, uuspositivismin, jota hän kehitti edelleen ja jonka hän juurrutti Suomeen. Kuvassa on paikkansapitävää se, että Kaila todellakin teki mainittuina vuosina matkoja Wieniin. Kaikilta muilta osin todellisuus kuitenkin oli tarua koko lailla mutkikkaampi."