Nils Hasselbomin menetetty maine

Upphovsman/kvinna: Siukonen Jyrki
Utgivningsår: 2002
Publicerad i Filosofia.fi: 23.09.2007
Linkki:
http://www.tsv.fi/ttapaht/021/siukonen021.htm
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 1/2002.
 
Ingressi:
"Suomalaisessa tiedemaailmassa nähtiin vuonna 2001 erikoinen ja harvinaislaatuinen episodi, jossa eräältä pitkän päivätyön tehneeltä yliopistoprofessorilta julkisesti riistettiin hänen maineensa ja kunniansa. Kummallisinta tapauksessa oli se, että kaikki tapahtui lähes kaksi ja puoli vuosisataa professorin kuoleman jälkeen. Paitsi professorin maineen mustaamisesta episodi kertoo myös jotakin suomalaisen oppihistorian ohuudesta."