"Vanhan" Suomen Akatemian kohtalo

Upphovsman/kvinna: von Wright Georg Henrik
Utgivningsår: 05/2001
Publicerad i Filosofia.fi: 23.09.2007
Linkki: http://www.tieteessatapahtuu.fi/015/wright.htm 5/2001.

Ingressi:
"Niin vanhan kuin uudenkin Suomen Akatemian historiasta on olemassa jo runsaasti kirjallisuutta. Etten tässä sanoisi vain sellaista, mitä voidaan pitää yleisesti tunnettuna, olen pyrkinyt painottamaan sanani siten, että siihen sisältyy myös henkilökohtaisia muistoja sekä eräitä aikaisemmin ehkä tuntemattomia faktoja."