Eino Kaila ja tie Wienin piiriin

Upphovsman/kvinna: Manninen Juha
Utgivningsår: 2002
Publicerad i Filosofia.fi: 23.09.2007
Linkki:
http://www.tsv.fi/ttapaht/022/manninen022.htm
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 2/2002

Ingressi:
"’Wienin piiri’ ja ’looginen empirismi’ ovat klassisessa asemassa puhuttaessa 1900-luvun keskeisistä filosofisista suuntauksista ja filosofisesta keskustelusta. Mutta miten tämä aikansa keskeisten filosofien keskustelupiiri syntyi ja miten Eino Kaila liittyi käytyyn keskusteluun, miten hän löysi Wieniin?"