Palavahattuisen miehen paluu

Upphovsman/kvinna: Pekonen Osmo
Utgivningsår: 2006
Publicerad i Filosofia.fi: 23.09.2007
Linkki:
http://www.tieteessatapahtuu.fi/0106/pekonen.pdf
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 1/2006.

Kirja-arvio teoksesta Jyrki Siukonen: Mies palavassa hatussa. Professori Johan Welinin maailma. SKS, 2006. 358 sivua.