von Wrights dödsruna 2003

Upphovsman/kvinna: Yle
Publicerad i Filosofia.fi: 21.01.2008
Dödsruna över Georg Henrik von Wright (1916-2003) i YLE:s Elävä arkisto (Levande arkiv). Samlade finns olika videoklipp med och om von Wright.

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=69&t=388