Utbildningsradions programserie ”Samtal med"

Stickord: video, länk, tv-program
Upphovsman/kvinna: Utbildningsradion
Publicerad i Filosofia.fi: 26.09.2007
TV-intervjuer att se direkt på skärmen om filosofiska ämnen. Samtal med en mängd filosofer, om lycka, medvetande, teknik, etik mm.

http://www3.ur.se/samtalmed/templates/searchpage____11183.aspx?quicksearchquery=filosof