Arkiv


Arkivet innehåller material som Filosofia.fi fått lov att publicera. Här finns både nyskrivna texter och historiska sådana, liksom en del audiovisuellt material, något som vi i framtiden hoppas ha mera av. Filosofia.fi har några digitaliseringsprojekt på gång, av vilka några länkats till längst ner. Stickorden, "ämnen" ska göra det lättare att hitta fram till nya intressanta texter.
  Har du eller känner du till material som kunde platsa i arkivet? Ta kontakt!

Kolla speciellt in vår samling dissertationer från den Kungliga Akademien i Åbo 1640-1828 och de filosofiska artiklarna ur Finsk Tidskrift 1877-1936!

Visa material på


DigiTaliseringsprojekt på gång

Dissertationsprojektet görs i samarbete med Åbo Akademis bibliotek.

Digitaliseringsplanen för samlingen Finsk Tidskrift gjordes av FD Stefan Nygård.

Digitaliseringsplanen för samlingen Rolf Lagerborg gjordes av FD Marja Jalava och består av mest artiklar och några brev.

Digitaliseringsplanen för samlingen har gjorts av FD Juhani Ihanus (HU). Samlingen består av artiklar och bland annat en del brev och dagboksutdrag ur Westermarcksamlingen vid Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek.

Ett urval av von Wrights texter. Digitaliseringsplanen har gjorts av Lars Hertzberg och kompletterats av Risto Vilkko.