Vapaus-seminaari

Vapaus
 
Seminaari 19.4. 2007
Tampereen yliopistolla
 
Vapaus on yksi merkittävimmistä nyky-yhteiskunnan ja moraalifilosofian käsitteistä. Sitä pidetään yhtenä liberaalin ja demokraattisen yhteiskunnan perustavimmista arvoista ja oikeuksista. Vapauden voimakas korostaminen on kuitenkin herättänyt 1900-luvulta lähtien etenkin globaalista ja ekologisesta näkökulmasta keskustelua vapauden tuottamista ongelmista. Seminaarissa on tarkoituksena valottaa vapaudesta käytyä keskustelua historiallisesta, eettisestä, kasvatustieteellisestä, poliittisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kaikki seminaarista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan!

Pinni ls. B3107
11.15. Avaussanat: FT Petri Räsänen
11.15. FM Sami Syrjämäki (TAY): Vapauden käsitteen käsitteet
12.00. FT Petri Koikkalainen (LAY): Miten vapauden kaltaisten ”ideologisten” käsitteiden rooli on muuttunut poliittisessa filosofiassa 1900-luvun aikana

12.45. Lounas

13.00. FM Jaakko Kuosmanen (TAY): Vapauden ensisijaisuus arvopluralismin näkökulmasta
13.45. FT Petri Räsänen (TAY): Uusliberalistin vapaus

14.30. Kahvi

Pinni ls. B3116
15.15. Prof. Juhani Pietarinen (TY): Yksilön autonomia Platonin kirjoituksissa
16.00. Prof. Veli-Matti Värri (TAY): Pedagoginen paradoksi ja moraalisubjektin dilemma tässä ajassa
16.45. FT Marika Enwald (TAY): Vapauden moraalifilosofisesta merkityksestä

18.00. Illanvietto: ravintola Tillikka

Järjestäjät: ”Freedom as Historical, Moral and Economical Concept” –projekti ja Tampereen yliopiston filosofian oppiaine