niin & näin 1/2007 ilmestynyt

niin & näin  1/07
Filosofisen aikakauslehden uusin numero ilmestynyt


Sisällysluettelo:

PÄÄKIRJOITUS
3 Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus

LEENA KROHNIN HAASTATTELU
6 Hannele Huhtala, Hybridien asialla: Haastattelussa Leena Krohn

ULKOMAAILMAN KIRJEENVAIHTAJAT
12 Sonja Zekri, Valko-Venäjä ja vyöhykkeen vieraus
16 Nick Land, Liha (eli miten tappaa -Oidipus kyber-avaruudessa)

KOLUMNI
25 Anita Seppä, Idän ihmemaassa

DESCARTESIN LÖYTYNEET KIRJEET
27 Juhani Pietarinen, Descartesin Petreius-kirjeiden saatteeksi
28 Tukholmassa 27. marraskuuta 1649 Arvoisalle Oppineelle Johannes Petreius Lundoensikselle Turun Akatemiaan
30 Tukholmassa 15. joulukuuta 1649 Arvoisalle Oppineelle Johannes Petreius Lundoensikselle Turun Akatemiaan

MUUTTUVA VÄKIVALTA
34 Heta Gylling & Aki-Mauri Huhtinen, Väkivalta ja sota muuttavat yhteiskuntaa ja muuttuvat yhteiskunnan mukana

OPETUS, KASVATUS JA FILOSOFIA
44 Saara Hacklin, Kaisa Heinlahti & Tuukka Perhoniemi, Vastuun antinomiat
50 Pirkko Pitkänen, Retorisesta moniarvoisuudesta käytännön toimiin
52 Erika Ruonakoski, Ympäristö-filosofian opetus ja politiikka
58 Olli-Jukka Jokisaari, Välinekasvatus
60 Päivi Naskali, Yliopistollinen opetus ja lahja
70 Veli-Matti Värri, Kasvatusfilosofian tärkein tehtävä
74 Tomi Kiilakoski & Sami Hautakangas, Huomenna hän oppii
82 Marjo Vuorikoski, Koulu sopeuttajasta vapauttajaksi
86 Rauno Huttunen & Leena Kakkori, Aristoteles ja pedagoginen etiikka
95 Rauno Huttunen, Kääntäjän esipuhe
96 William Heard Kilpatrick, Indoktrinaatio ja persoonien kunnioitus

LAAJENEVA TIETO
102 Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori, Levittyvä tieto: Haastattelussa Jean-Pierre Vittu

TAPAHTUMAT - NUFITISTA KOLLOKVIOON
106 Mervi Ahonen, Kuva-kollokviossa
107 Mervi Ahonen, Nuorten filosofiatapahtumassa

EMERITUS ÄÄNESSÄ
110 Tapio Koski, Ihmiseen luottava filosofi: Reijo Wileniuksen haastattelu

KIRJAT
120 Jukka Mikkonen, Filosofinen kirjakevät 2007
121 Päivi Kosonen, Tervetuloa ikuiseen elämään
123 Virpi Lehtinen, Sukupuoli, parodia ja politiikka
126 Mika Hannula, Se on D niin kuin diskurssi
128 Heikki Kujansivu, Mikä tekee moderniksi?
131 Maijastina Kahlos, Cicero ja taivuttelun taito
133 Mikko Jakonen, Avain kaikkeen, vastuu yksilölle
135 Tapani Kilpeläinen, Kielet sekaisin

NUMERON KIRJOITTAJAT
Mervi Ahonen, FM, Tampere
Heta Gylling, käytännöllisen filosofian professori, Helsingin yliopisto
Saara Hacklin, FM, estetiikan jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
Mika Hannula, professori, Kuvataideakatemia, Helsinki
Sami Hautakangas, tietojärjestelmäpäällikkö, Tampereen yliopisto
Kaisa Heinlahti, FM, filosofian jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
Hannele Huhtala, toimittaja, valtiotieteen yo, Helsinki
Aki-Mauri Huhtinen, johtamisen professori, Maanpuolustuskorkeakoulu
Rauno Huttunen, kasvatusfilosofian dosentti, Jyväskylän yliopisto, yliassistentti, Kasvatustiede ja Aikuiskasvatustiede, Joensuun yliopisto
Mikko Jakonen, politiikan tutkija, Jyväskylä
Olli-Jukka Jokisaari, FM, filosofian ja psykologian opettaja, kasvatustieteen tutkija, Turku
Maijastina Kahlos, latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti, Helsinki
Leena Kakkori, FT, lehtori, Filosofian yksikkö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Tomi Kiilakoski, tutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
William Heard Kilpatrick, ks. s. 95
Tapani Kilpeläinen
Tapio Koski, FT, Tampereen yliopisto
Päivi Kosonen, yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Tampereen yliopisto, tietokirjailija, kriitikko, kääntäjä
Heikki Kujansivu, FL, filosofian yksikkö, Tampereen yliopisto
Nick Land, ks. s. 24
Virpi Lehtinen, FM, tutkija, filosofian laitos, Helsingin yliopisto
Päivi Naskali, KT, professori, Naistutkimusyksikkö, Lapin yliopisto
Tuukka Perhoniemi, FM, Helsinki
Juhani Pietarinen, prof. emer., Turun yliopisto
Pirkko Pitkänen, professori (koulutuspolitiikka ja monikulttuurisuuskasvatus), Kasvatustieteen laitos, Tampereen yliopisto
Erika Ruonakoski, filosofian opettaja, tutkija, Lahden ammattikorkeakoulu
Anita Seppä, FT, Helsinki
Jarkko S. Tuusvuori, Helsinki
Tere Vadén, yliassistentti, Hypermedia, Tampereen yliopisto
Reijo Wilenius, prof. emer., Helsinki
Jean-Pierre Vittu, modernin historian professori, Université de l’Orléans
Marjo Vuorikoski, KT, lehtori, Kasvatustieteen laitos, Tampereen yliopisto
Veli-Matti Värri, FT, kasvatustieteen professori (kasvatusfilosofia ja opettajankoulutus), Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna

Tilaukset ja verkkokauppa:
http://www.netn.fi/kauppa