Kriittisen korkeakoulun kurssit syksyllä 2016

Kriittisen korkeakoulun syksyn kurssit


FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

tiistai-iltaisin 6.9. alkaen

Hinta: 100 euroa

Syksyn 2016 teemana on Olemassaolo ja maailma. Käsiteltävänä kirjoituksia mm. seuraavilta ajattelijoilta: Maurice Merleau-Ponty, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Klaus Held, Marcia Cavalcante-Schuback. Vetäjänä tutkija Miika Luoto.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/

 

MAAILMASSA ON VIKAA

- pahan ongelma uuden ajan ajattelussa

Viikonloppukurssi 8.-9.10.

Hinta: 100 euroa

Maailmassa oleva paha kyseenalaistaa maailman mielekkyyden. Kurssilla käydään keskustelua pahasta ja filosofien pyrkimyksistä tulkita sitä Susan Neimanin kirjan Evil in Modern Thought pohjalta. Vetäjänä FM Lauri Snellman, joka aloittaa väitöskirjan kirjoittamisen pahan ongelman lähtökohdista.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/maailmassa-on-vikaa/

 

KAUPUNGIN TEKIJÄT

- Kriittisiä näkökulmia asukasaktivismiin

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla kuutena tiistai-iltana

18.10.-29.11.2016 (tauko 8.11.) klo 17-19.

Hinta: 100 euroa

Erilaiset vertaisverkostot ja uudet talouden muodot kukkivat internetissä ja kaduilla. Mistä tässä on oikein kyse? Mitä uutta ja mitä vanhaa on kaupunkiviljelyssä, ravintolapäivissä ja aikapankeissa? Miten näitä ilmiöitä voi tarkastella kriittisesti ja mielekkäästi? Tutkija Eeva Berglundin kurssilla tutustutaan kansalaisaktivismin perinteeseen ja sen uusimpiin ilmentymiin.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/kaupungin-tekijat/

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSIT

5.-6.11. ja 12.-13.11.

Severi Hämärin opettamista Puhetaidon intensiivikursseista on tulossa lisää tietoa nettisivuillemme syyskuun aikana. Alustavasti voi ilmoittautua vaikka heti!

 

Syyskuussa myös kaksi seminaaritapahtumaa:

24.9. Sivistys-aiheinen seminaari Kirjasto 10:ssa: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/yleisoluennot/sivistysseminaari-24-9/


17.9. Ihmisen lyhyt historia -seminaari Kulttuurikeskus Sofiassa: http://sofia.fi/ihmisen-lyhyt-historia-seminaari-la-17-9-2016/