Filosofisen praktiikan koulutus ja puhujakoulu Kriittisellä korkeakoululla

Filosofisen praktiikan koulutus 2016-2018

 

24.9.2016 – 26.5.2018

Haku 24.8.2016 mennessä

Koulutuksen hinta yhteensä 3300 euroa

 

“Sellainen filosofin puhe on tyhjää, joka ei paranna inhimillistä kärsimystä. Samoin kuin sellaisella lääkärin taidolla, joka ei paranna ruumiin sairauksia, ei ole mitään virkaa, ei myöskään filosofialla ole virkaa, ellei se poista sielun kärsimystä.”

EPIKUROS (341-270 eaa)

 

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

– yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

– perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

– valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

– taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 

Hakuaikaa koulutukseen on keskiviikkoon 24.8. asti. Hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 31.8. klo 18. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

 

Koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja hakemisesta saa tietoa internetistä:

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/#Haku

sekä Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

040 552 5959, ma-to klo 12-14 info at kriittinenkorkeakoulu.fi

 

--

 

Puhujakoulu 2016-2017

 

8 viikonloppuna

10.9.2016-7.5.2017

Ilmoittautuminen 22.8. mennessä

Koulutuksen hinta yhteensä 1600 euroa

 

Puhujakoulun syksyllä 2016 alkavaan koulutusohjelmaan voi ilmoittautua 22.8.2016 mennessä.

 

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

 

Miksi puhujakoulu? Puhujakoulussa puhetaitoa voi kartuttaa kokeneiden ohjaajien opastuksella pienessä  ryhmässä yksilöllisesti, rauhassa, yhdessä pohtien. Osallistujilla on hauskaa, saaden samalla lisää esiintymistottumusta ja -varmuutta taitojen ja tietojen karttuessa.

 

Puhujakoulun vastaavan opettajan Severi Hämärin sanoin (puhujakoulu.wordpress.com): ”Hyvää puhujaa kuunnellaan. Taidokas puhuja osaa tilanteeseen takertumatta puhua aina sopivalla tavalla: oivaltaa ja huvittaa, liikuttaa ja herkistää, puolustaa kuulijoidensa kunniaa sekä rauhoittaa tulehtuneita tilanteita. Mestaripuhuja tuntee itsensä ja omat vahvuutensa."

 

Lisää tietoa internetistä:

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/