Kriittisen korkeakoulun Metsän filosofia -kurssi; 27.-28.4 ja 7.-8.5; Helsinki

Kriittiselle korkeakoululle on tulossa Metsän filosofia –kurssi  27.-28.4. sekä 7.-8.5.2016

 

Paikka: Albertinkatu 27 ja Helsingin metsät

Hinta: 90 euroa

 

Suomessa metsä on kaikkialla: se rajaa ihmisasutusta, näkyy kulttuurissa, on monenlaisen taloudellisen toiminnan perusta ja virkistyksen lähde. Harvoin kuitenkaan pysähdymme pohtimaan metsän olemusta, merkitystä ja vaikutuksia.

Metsän filosofia -kurssilla tarkastellaan filosofian keinoin metsää ja metsässä olemista. Mitä on metsä, mitä luonto? Mikä on metsän arvo ja millä sitä voidaan arvioida? Miten metsä vaikuttaa meihin ja miten sen koemme? Mitä on kauneus, mitä taas aitous? Mitä merkityksiä metsään liittyy kulttuurissa ja henkilökohtaisella tasolla?

Kurssi muodostuu kahdesta luennosta sekä kahdesta metsäretkestä, joiden aikana filosofoidaan, tehdään havaintoja metsästä ja pohditaan omaa suhdetta metsäkokemukseen. Suhde metsään voi olla monenlainen: taloudellinen, pyhyyttä kokeva, esteettinen, turvaa hakeva, uhkaa kokeva, villiyttä ihannoiva, tieteellis-rationalisoiva tai virkistyshakuinen. Kurssi auttaa ymmärtämään eri metsäsuhteita ja rakentamaan siltoja niiden välille, sitoutumatta minkään tietyn metsä-näkökulman puolustamiseen. Samalla kurssi toimii johdantona filosofiseen metsäretkeilyyn. Kurssin oheislukemisto jaetaan luentokertojen päätteeksi.

Mukaan tarvitaan vain maastokelpoiset kengät, pohtiva asenne ja metsäsuhde (etäinenkin käy). Ennakkotietoja filosofiasta tai metsätieteistä ei vaadita.


Kurssin vastaavana opettajana toimii VTK Akseli Huhtanen. Luentokerroille tulee mahdollisuuksien mukaan asiantuntijoita alustamaan.


Aikataulu:

ke 27.4. klo 18-20

to 28.4. klo 18-20

la 7.5. klo 11-16

su 8.5. klo 11-16


Ilmoittautuminen viimeistään 18.4.2016 osoitteeseen: info at kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959, ma-to klo 12-14.