Kriittisen korkeakoulun kevään kursseja

Filosofian klassikoita -seminaari ti klo 17-18.30, alkaen 19.1.

Demokratia, markkinat ja identiteetti to klo 17-19, alkaen 28.1.

Sokraattiset dialogit 23.-24.1. ja 2.-3.4.

Puhetaidon intensiivikurssit 20.-21.2. ja 14.-15.5.

Traditionaalisen tantran kurssi joogan filosofiasta 13.-14.2.

Kaupunkiympäristöstä filosofian valossa 4.4.-9.5.2016.

 

-

 

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/

 

tiistaisin klo 17 – 18.30, 19.1. alkaen,

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12

 

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina.

 

Kevään 2016 teemana on filosofia ja taide. Seminaarissa keskitytään lukemaan erilaisia aiheeseen liittyviä lyhyitä tekstejä viimeisen sadan vuoden ajalta, mannermaisesta filosofiasta ja sen liepeiltä.

 

Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.

 

Tule rohkeasti mukaan!

 

Hinta 100 euroa / 12 kertaa.

 

Ilmoittautuminen 11.1. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

Seminaari järjestetään yhteistyössä OK-Opintokeskuksen kanssa.

 

-

 

DEMOKRATIA, MARKKINAT JA IDENTITEETTI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/filosofia/demokratia-markkinat-ja-identiteetti/

 

Kriittisellä korkeakoululla, osoitteessa Albertinkatu 27

Torstai-iltaisin klo 17-19, alkaen 28.1.2016

Hinta: 130 / 90 euroa*

 

Elämme keskellä yhteiskunnallista epävakautta ja murrosta. Yhteiskuntajärjestys ja talous ovat monien haasteiden edessä. Yhteiskuntafilosofia tarjoaa keinoja arvioida muutosten suuntaa ja haasteiden suuruutta. Demokratia, talous ja identiteetti -kurssilla pureudutaan länsimaisen poliittisen ajattelun perinteeseen ja tulkitaan nyky-yhteiskuntaa sen valossa. Lähestymme demokratiaa ja sen edellytyksiä, taloutta ja talouskeskustelua osana yhteiskuntaa sekä identiteettipolitiikan ja uskonnon roolia nyky-yhteiskunnassa.

 

Käsittelemme moniarvoista demokratiaa ja sen perusteita yhteiskunnassa. Mitä on demokratia ja miten se edellyttää eri yhteiskunnallisten intressien kiistelyä? Miten aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja verotus muodostavat demokraattisen valtiojärjestyksen perustan? Miksi autoritaarinen oikeistoradikalismi ja uskonnollinen fundamentalismi uhkaavat nykyisin avointa yhteiskuntaa?

 

Tarkastelemme myös talouden ja yhteiskunnan suhdetta. Miten libertarismi ja uusliberalismi haastavat valtiokeskeisen sääntely-yhteiskunnan? Mitä maailmankuvia ja yhteiskunnallisia intressejä on talousajattelun ja –keskustelun takana?

 

Tutkimme myös elämäntyyliin, ympäristöön, sukupuoleen ja uskontoon liittyvien kysymysten nousua politiikan keskiöön. Miksi elämäntyyliin ja identiteettiin liittyvät kysymykset ovat korvanneet aikaisemmat luokkien ja eturyhmien tulonjakoon liittyvät kysymykset politiikan keskiöstä? Miksi uskonto ei hävinnyt politiikasta, ja miten uskonto ja moniarvoinen demokratia voivat tukea toisiaan yhteiskunnassa? Mitä vaihtoehtoja ihmisyyden ja sivistyksen näkökulma tuo nykyisin yhteiskuntaa balkanisoivalle identiteettipolitiikalle?

 

Kurssilla luennoi asiantuntevia suomalaisia tutkijoita, dosentteja, filosofeja, yhteiskuntatieteilijöitä ja poliittisen taloustieteen tutkijoita. Kurssin vastuuopettajat ovat VTM Reima Launonen ja FM Lauri Snellman.

 

* Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Ilmoitathan mahdollisen alennusperusteen ilmoittautumisen yhteydessä!

 

Ilmoittautuminen 20.1.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Kerro samalla mahdollisesta alennusperusteesta. Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

Sokraattiset dialogit

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattinen-dialogi-syksy-2015/

 

Sokraattiset dialogit pidetään viikonloppuisin la-su klo 12-15.

 

Tulevat viikonloput teemoineen ovat

la-su 23.-24.1.2016: Koti

la-su 2.-3.4.2016: Valinta

 

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Hinta 60 euroa / viikonloppu.

 

Vetäjänä TeT, dos Pia Houni

 

Mitä on sokraattinen dialogi?

 

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

 

-

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSIT

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/puhetaidon-intensiivikurssi/

 

20.-21.2.2016 ja

14.-15.5.2016

 

Miten opitaan hyväksi puhujaksi?

Mihin puhetaitoa tarvitaan?

Miten esiintyä rauhallisesti ja vakuuttavasti?

 

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

 

Intensiivikurssilla perehdytään retoriikan alkeisiin ja erityisesti hyvän puhetaidon ytimeen: argumentaatioon sekä vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan.

 

Intensiivikurssi vetää Severi Hämäri, FM, filosofian opettaja ja Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastuuopettaja.

 

Kurssi järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki.

 

Hinta: 130 euroa

 

Aika: Järjestämme keväällä 2016 kaksi Puhetaidon intensiivikurssia.

Ensimmäinen järjestetään la – su 20. – 21.2.2016 klo 11 – 17.30.

Toinen järjestetään 14. – 15.5.2016 klo 9 – 15.30.

 

Ilmoittautumiset ensimmäiselle kurssille 11.2.2016 mennessä, ja toiselle kurssille 6.5.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.

 

Osallistavan luonteen tähden kurssille mahtuu vain 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

 

Lue lisää puhetaidosta: puhujakoulu.wordpress.com

 

-

 

Traditionaalisen tantran kurssi

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/traditionaalisen-tantran-kurssi/

 

la-su 13.-14.2.2016,

kello 11.30-15.00

Benessä, osoitteessa Bulevardi 15, Helsinki

Hinta: 70 euroa

 

Tervetuloa tutkimaan tantran filosofiaa! Kurssilla on tarkoitus perehtyä tantriseen maailmankuvaan sellaisena kuin se välittyy suoraan tantramestareilta. Koulukuntien jaottelu ja muu akateeminen tarkastelu on tarkoitus pitää sivuosassa ja keskittyä niihin asioihin, joista kirjallista aineistoa ei juuri ole.

 

Joogan harjoituksen taustalla vaikuttavaa rikasta traditiota valottaa Miska Käppi joogakoulu Shaktasta. Miska on opiskellut lukuisien traditionaalisten opettajien ohjauksessa ympäri maailmaa. Hän on käyttänyt suuren osan elämästään veda-tutkimukseen ja on asiantuntija traditionaalisessa joogamenetelmässä. Hän pitää myös suomalaista perinnettä todella suuressa arvossa. Miska vietti lähes vuosikymmenen Intiassa opiskellen henkilökohtaisesti lukemattomien jooga- ja meditaatiomestareiden kanssa. Opintoja on kertynyt koko skaalalta aina Varanasin Sanskrit-yliopiston rehtorin Dr. Vagish Shastrin yksityistunneista keskusteluihin vaeltavien pyhien miesten kanssa. Tutkimus ei ole rajoittunut vain Etelä-Aasiaan vaan syvä kiinnostus muinaisen Egyptin kulttuuriin on myös ollut aina läsnä. Miska onkin vuosien varrella toiminut oppaana muun muassa Kairossa, Gizassa sekä Luxorissa.

 

Lisätietoja tantrasta ja kurssin opettajasta:

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tantra

http://shakta.fi/miska/

 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.2.2016. Kurssi-ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen 4.2. saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/kurssilta poisjäännistä veloitamme puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

KAUPUNKI INNOITTAA ETSIMÄÄN HYVÄÄ ELÄMÄÄ FILOSOFISESTA SUUNNASTA

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/kaupunkifilosofiaa/

 

4.4.–9.5. 2016

Albertinkatu 27 & Suomenlinna & Helsinki

 

Millainen on ympäristön merkitys elämän innoittajana? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyvät hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löy-tää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla? Miten filosofia auttaa tämän problematiikan jäsentämisessä?

 

Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki, ympäristö ja hyvä elämä. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, kävelyretkiä Helsingin ja Suomenlinnan ympäristössä. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja. Tavoitteena on yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oman ”kaupunkikartan” tekeminen. Kurssimateriaali jaetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua.

 

Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

 

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

(ja sovittuina ajankohtina eri puolilla kaupunkia).

 

Kurssin aikataulu:

ma 4.4. klo: 17.00 – 21.00

la 16.4. klo: 10.00–17.00

la 23.4. klo: 10.00–17.00

ma 9.5. klo: 17.00 – 21.00

 

Lisätietoa mm. kurssin hinnasta luvassa lähiaikoina!