Filosofia.fi remontti - Filosofia.fi renovering - Filosofia.fi renovation

Ylläpito tiedottaa:

Filosofia.fi-portaali uudistetaan perusteita myöten seuraavien kuukausien aikana. Uudistuksen aikana sivustolla voi ilmetä ajoittain
toimintaongelmia. Uudistettujen sivujen on tarkoitus olla entistä
käytettävämmät.

Terveisin, Filosofia.fi:n toimitus
---

Servicemeddelande

Filosofia.fi förnyas från grunden under de kommande månaderna. Under arbetet kan det förekomma funktionsstörningar. Målet är att webbplatsen ska bli mera användarvänlig än tidigare.

Bästa hälsningar, Filosofia.fi:s redaktion

---
Maintenance announcement

Filosofia.fi is under renovation during the months to come. While the work is being done, functionality issues may appear. The aim is to make the portal more user-friendly than before.

Best wishes,
the editors of Filosofia.fi