Tulevaisuuden ihminen - XXIV Gyllenberg symposium pe 25.9.2015 Snellman-korkeakoulu, Helsinki

Symposiumissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja –käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuudenkuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta?

Symposiumin alustajina muun muassa professorit Markku Wilenius, Veli-Matti Värri, Göte Nyman, Maija Könönen, Lääketieteen tohtori Seija Zimmermann ja psykologi Tony Dunderfelt sekä taiteilijat Paavo Westerberg ja Osmo Rauhala.


Tutkijat ja taiteilijat tuovat omasta tutkimuksestaan ja työstään ajankohtaiset puheenvuorot ihmiskäsityskeskusteluun. Yhteisen arvopohjan muodostaa luonto, ihminen ja yhteiskunta –kokonaisuus, mutta alustajat painottavat omaa näkökulmaansa. Näiden eri näkökulmien pohjalta pyrimme luonnostamaan uutta kokonaiskäsitystä yhdessä alustajien ja symposiumiin osallistuvien kanssa.

 

Tarkemmat tiedot:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/