Luonnonfilosofian seuran tapahtumia maaliskuussa

17.3.2015

18:15 Dos. Tuomas Tahko alustaa aiheesta ”Naturalistisen metafysiikan mahdollisuudesta”. Metafysiikan metodologia ja ns. 'metametafysiikka' ovat viime aikoina olleet analyyttisen metafysiikan keskiössä. Erityisen polttava on kysymys metafysiikan ja luonnontieteiden suhteesta. Esityksessä tarkastellaan metafysiikkaa todellisuuden rakennetta koskevana tieteenä, antaen erityistä huomiota tieteen ja metafysiikan yhtymäkohdille.

 

31.3.2015 Teemailta: Pragmatismi

16:15 Tervetuloa

Prof. Ahti-Veikko Pietarinen: Mitä on Pragmatisismi?

Prof. Ilkka Niiniluoto: Pragmatismi ja representaatiot

Dos. Erkki Kilpinen: Pragmatismi ihmistieteiden metafilosofiana

17:50 – 18:10 Kahvitauko

FT Sami Paavola: Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: Sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana?

FM Marko Marila: Pragmatismi ja arkeologia

Dos. Pentti Määttänen: Arkikokemus ja tiede pragmatismin näkökulmasta

19:40 Keskustelu ja yhteenvetoa illan alustuksista


Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/