Ikaros 1/2007

03.04.2007
IKAROS 1/2007 UTKOM DEN 30.3

I årets första nummer av Ikaros diskuterar vi mat och hälsa. Sällan
har ett tema framstått som så aktuellt, så centralt och så komplext
som detta. Sammantaget kommer artiklarna att utgöra endast ett
penseldrag i en ytterst detaljrik bild, men redaktionen tror ändå att  
varje artikel väcker intressanta frågeställningar om mat och hälsa -  
något för läsaren att spinna vidare på.

Naturligtvis innehåller numret annan tankeföda, bl.a. tre recensioner
av tre aktuella historiska böcker och en uppföljande artikel om
ekonomins normativitet. Den meriterade filosofen Harry G. Frankfurt
har skrivit en bok om skitsnack och han intervjuas också.

Utdrag ur Dan Lolax' ledare:

"[V]årt förhållande till mat i dag präglas av ett illusoriskt krav,
skyldigheten att äta sunt i enlighet med den kunskap vi har, eller
tror oss ha, om vår mat och dess verkningar.

Kanske tanken går så här: det vore ansvarslöst att inte bejaka den
kunskap vi har om mat och om vad den gör med våra kroppar, att inte
låta den styra oss rätt bland alla livsfarliga ämnen. Kunskap handlar
om kontroll, om att veta vad man ska äta och vad man måste undvika.
Kontroll, i sin tur, handlar om att minimera risker, och ett minimum
av risker borde väl betyda en högre grad av lycka?"

En årsprenumeration på Ikaros kostar 15 euro (gåvo- och  
stödprenumerationer: 30 euro).

Ikaros nyhetsbrev (2 gg/månad - gratis) kan beställas från webbsidan
http://www.fbf.fi/ikaros/kontakt.html

På webbsidan finns även artiklar, webbkolumnen Kätterska betraktelser,
annan info, m.m.

För mer info, kontakta Ikaros: eller +358 50 589 25 92
(Dan Lolax).

I Ikaros 1/2007

TEMA: HÄLSANS PSYKOLOGI OCH MATENS FYSIOLOGI
3 INTERVJU: Uffe Ravnskov vill rasera kolesterolmyten. Dan Lolax
4 Experimentell mat: Hur låter ett färskt äpple? Antony Fredriksson
   Förstrött salt - kring kokkonsten. Fredrik Hertzberg
5 RECENSION: Yrsa Neuman om ingenjören och professorn i köket
6 INTERVJU: David Healy och kampen mot läkemedelsindustrin. Dan Lolax
7 Definitionen av hälsa: Vår förmåga att nå vitala mål. Emma Wester
8-9 Ätandets betydelse: "Bord för en, tack." Tom Kettunen
10 KOLUMN: En forskares vardag: Maria Nyberg, Lunds Universitet
    Axplock: Spaghetti, nudlar och ägglossning

ARTIKELSERIE
11 KLASSIKER: Annamari Soini om Chuang-Tzu

ARTIKEL
16 UPPFÖLJAREN: Ekonomi och forskning. Nikolai Enckell

RECENSION
12-13 Johanna Wassholm, Jenny Wiik och Hanna Lindberg om tre aktuella
historiska böcker
14-15 Yrsa Neuman recenserar Harry G. Frankfurts On Bullshit

INTERVJU
14-15 Ett smutsjobb: Harry G. Frankfurt om skitsnack. Dan Lolax

KOLUMN
11 Nykänens aforismer

--
Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen
Postadress: c/o Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, 20540 Åbo, Finland
E-post:
Webbsida: www.fbf.fi/ikaros
Tfn: +358 50-589 25 92 eller +358 2-237 4068

PRENUMERERA PÅ IKAROS: KONTAKTA REDAKTIONEN!