Filosoficafé, Hannes Nykänen: "Förståelse – filosofins blinda fläck"

Filosoficafé i Åbo

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet

Tema: Förståelse – filosofins blinda fläck


Synopsis

"Filosofin har från sin begynnelse fram till våra dagar i en eller annan mening försökt reda ut vad tänkande och förståelse handlar om. "Vad är det som gör vissa tankar sanna och andra falska?" "Hur kan tankar och språkliga satser betyda någonting?" Frågor som dessa kan sägas höra till filosofins kärnområde. Utöver det här har det också funnits en mer "existentiell" sida i filosofin; en sida där man i Sokrates efterföljd har frågat vad det betyder att känna sig själv och att vara dygdig. Fackfilosofer anser i allmänhet att den här sidan av filosofin är mera "populär" och perifer.

Jag ska i mitt föredrag försöka antyda på vilket sätt filosofin i själva verket har förträngt en helt central aspekt av förståelse och mening. Jag ska också försöka visa hur de ovannämnda två aspekterna på filosofi också utgör två aspekter av den förträngning jag har i tankarna."

 

Tid: Söndag 16.11. kl. 17-19

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

 

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/800409923349032/