Väitös: Liisa Tuomela, "Virtues of Man, Woman - or Human Being?", 10.9., Helsinki

Väitös: Virtues of Man, Woman - or Human Being?

Helsinki, Unioninkatu 34

10.9.2014 klo 12:15


FL Liisa Tuomela väittelee 10.9.2014 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Virtues of Man, Woman - or Human Being? - An Intellectual Historical Study on the Views of the Later Stoics Seneca the Younger, Musonius Rufus, Epictetus, Hierocles and Marcus Aurelius on the Sameness of the Virtues of Man and Woman" (Naisten, miesten - vai ihmisten hyveitä? Aatehistoriallinen tutkimus myöhäisstoalaisten Seneca nuoremman, Musonius Rufuksen , Epiktetoksen, Hierokleen ja Marcus Aureliuksen näkemyksistä naisten ja miesten hyveitten samuudesta ). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Marja-Leena Hänninen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Olli Salomies.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa.