Korpo Filosofidagar 2-3.8.2014

Korpo filosofidagar 2-3.8.2014

Tema: Övervakningssamhället

Under senare år har olika statsmakters omfattande avlyssnings- och övervakningsverksamhet avslöjats i media. Samtidigt har internetanvändningens utveckling gjort att många frivilligt lägger ut stora mängder information om sig själva i sociala medier. Vi tycks därmed stå inför en situation som innefattar både viljan och möjligheten att övervaka samhällsmedborgarna i större omfattningen är någonsin tidigare. Går utvecklingen mot ett ’övervakningssamhälle’?

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera övervakningens roll i vårt samhälle. Hotar eller tryggar övervakningen demokratins fortlevnad? Kränker övervakningen individens integritet? Är det möjligt att undvika övervakningen? Staters och företags möjligheter att övervaka tycks öka, men ökar även individens möjligheter att övervaka dem? Bland annat dessa frågor får publiken diskutera tillsammans med filosofer och samhällsvetare som deltagit i samtidens debatter om övervakning. Filosofidagarna avslutas med pjäsen ’Gyges Ring’ där den filosofiska dialogen och scenkonsten samverkar för att gestalta moraliska och existentiella frågor om övervakning.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Lördagen den 2.8

kl. 16-18 Mikael Brunila, grävande journalist och amatör-internaut, Helsingfors
Tema: "Internet efter NSA: cybernetisk kapitalism och tunnelkommunism"

kl. 18-20 Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan, Stockholm
Tema: ”Strategins väsen och övervakningens ande”

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former

Söndagen den 3.8

kl. 12-14 Filosof Göran Torrkulla, Åbo
Tema: ”Vad kan vi idag lära oss av Platons dialog Staten? Några synpunkter på förhållandet mellan filosofi, moral och politik”

kl. 14-16 Filosofiteatern ’Gyges Ring’. Pjäsen är inspirerad av ett avsnitt med samma namn i Platons dialog Staten. I pjäsen behandlas bland annat moraliska och existentiella frågor om statsmaktens övervakning. Manus har skrivits av filosofen Göran Torrkulla och författaren Marcus Prest. Pjäsen framförs av skådespelarna Mats Holmqvist och Håkan Omars.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 2-3.8.2014
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: +358 400 104 309, Postadress: Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo.
http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi